ป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเอง

Tableau มีป้ายกำกับข้อมูลหลายแบบ เช่น การรับรอง คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพ และป้ายกำกับความละเอียดอ่อน ซึ่งครอบคลุมวิธีการจำแนกข้อมูลที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม อาจมีบางครั้งที่ผู้ใช้ต้องใช้ป้ายกำกับและหมวดหมู่อื่นที่ตรงกับกรณีการใช้งานอื่นๆ ตั้งแต่ Tableau Cloud ตุลาคม 2023 และ Tableau Server 2023.3 ผู้ใช้สามารถจัดประเภทแอสเซทโดยใช้ป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเองที่ผู้ดูแลกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลสามารถสร้างหมวดหมู่ที่เรียกว่า “แผนก” โดยมีป้ายกำกับสำหรับฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายปฏิบัติการที่พร้อมที่จะนำไปใช้กับแอสเซท

ป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเองจำเป็นต้องมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล ที่เปิดใช้งาน Tableau Catalog และสามารถแนบกับแอสเซทประเภทเดียวกับที่ป้ายกำกับข้อมูลอื่นสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเองจะไม่แสดงในแอสเซทดาวน์สตรีมเหมือนกับที่ป้ายคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลและป้ายความละเอียดอ่อนแสดง

หมายเหตุ: หากคุณเป็นผู้ดูแลที่ต้องการสร้างหมวดหมู่และป้ายกำกับที่กำหนดเอง โปรดดูจัดการป้ายกำกับข้อมูล.

แนบป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเองกับแอสเซท

หมายเหตุ: ตั้งแต่ Tableau Cloud กุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นไป คุณจะเพิ่มและลบป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเองโดยใช้กล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูล” แบบรวม แทนที่จะใช้กล่องโต้ตอบแยกสำหรับป้ายกำกับแต่ละประเภท หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูล” โปรดดูกล่องโต้ตอบป้ายกำกับข้อมูล กล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูล” แบบรวมไม่พร้อมใช้งานใน Tableau Server

หากต้องการแนบป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเองกับแอสเซท ให้ทำดังนี้

ใน Tableau Cloud

 1. ค้นหาหรือไปยังแอสเซท ขั้นตอนในการนำทางขึ้นอยู่กับประเภทของแอสเซทที่คุณต้องการเพิ่มป้ายกำกับ:
  • แหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือน - ในหน้าสำรวจ ให้เลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมดหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนทั้งหมด
  • ตารางการเชื่อมต่อแบบเสมือน - ในหน้า สำรวจ ให้เลือก การเชื่อมต่อแบบเสมือนทั้งหมด แล้วเลือกการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่มีตารางการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่คุณต้องการรับรอง จากนั้นเลือกตารางการเชื่อมต่อแบบเสมือน
  • ฐานข้อมูลหรือตาราง - ในหน้าสำรวจ ไปยังฐานข้อมูลหรือตาราง หรือในหน้าแอสเซทภายนอก ให้เลือกฐานข้อมูลและไฟล์หรือตารางและออบเจ็กต์
  • คอลัมน์ - ในหน้าสำรวจ ไปยังตาราง หรือในหน้าแอสเซทภายนอก ให้เลือกตารางและออบเจ็กต์และไปยังตาราง จากนั้นค้นหาคอลัมน์ในรายการ
 2. เลือกเมนูการดำเนินการ (...) ถัดจากแอสเซท และเลือกป้ายกำกับข้อมูล > ป้ายกำกับข้อมูลทั้งหมด
 3. เลือกแท็บแนวตั้งทางด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบที่สอดคล้องกับหมวดหมู่ป้ายกำกับที่กำหนดเอง หรือหากคุณทราบชื่อป้ายกำกับ คุณสามารถค้นหาได้ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ
 4. เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างป้ายกำกับที่คุณต้องการแนบกับแอสเซท
 5. หากต้องการ ให้ป้อนข้อความที่จะแสดงต่อผู้ใช้ คุณสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาในข้อความด้วยตัวหนา ขีดเส้นใต้ และตัวเอียง รวมถึงใส่ลิงก์หรือรูปภาพได้ หากต้องการดูเคล็ดลับการจัดรูปแบบข้อความ ให้วางเมาส์เหนือไอคอนข้อมูล (i) ด้านบนปุ่มบันทึก
 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 สำหรับแต่ละป้ายกำกับที่ต้องการเพิ่ม
 7. เลือกบันทึก
  กล่องโต้ตอบป้ายกำกับข้อมูลบนแท็บหมวดหมู่ที่กำหนดเอง

ใน Tableau Server 2023.3

 1. เลือกเมนูการดำเนินการ (...) ถัดจากแอสเซท และเลือกป้ายกำกับข้อมูล > ป้ายกำกับข้อมูลเพิ่มเติม
 2. เลือกดรอปดาวน์ป้ายกำกับ ชื่อป้ายกำกับจะจัดเรียงตามหมวดหมู่ป้ายกำกับ และคุณสามารถเลื่อนดูได้
  การเลือกป้ายกำกับในกล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูลเพิ่มเติม”
 3. เลือกป้ายกำกับที่จะแนบ จากนั้นเลือกเพิ่มถัดจากดรอปดาวน์ป้ายกำกับ ป้ายกำกับจะปรากฏในรายการป้ายกำกับที่ใช้ทางด้านขวาของกล่องโต้ตอบ
 4. หากต้องการเพิ่มข้อความป้ายกำกับที่ไม่บังคับให้กับแอสเซทเฉพาะนี้ ให้เลือกดินสอในคอลัมน์ข้อความ (ไม่บังคับ) จากนั้นเลือกบันทึก
  การเพิ่มข้อความในกล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูลเพิ่มเติม”
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 สำหรับแต่ละป้ายกำกับที่ต้องการเพิ่ม
 6. เมื่อคุณเพิ่มป้ายกำกับเสร็จแล้ว ให้ปิดกล่องโต้ตอบ (เลือก X ที่มุมขวาบนของกล่องโต้ตอบหรือเลือกบางอย่างนอกกล่องโต้ตอบเพื่อปิด)

ลบป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเองออกจากเแอสเซท

หมายเหตุ: ตั้งแต่ Tableau Cloud กุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นไป คุณจะเพิ่มและลบป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเองโดยใช้กล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูล” แบบรวม แทนที่จะใช้กล่องโต้ตอบแยกสำหรับป้ายกำกับแต่ละประเภท หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูล” โปรดดูกล่องโต้ตอบป้ายกำกับข้อมูล กล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูล” แบบรวมไม่พร้อมใช้งานใน Tableau Server

หากต้องการลบป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเองออกจากแอสเซท:

ใน Tableau Cloud

 1. ค้นหาหรือไปยังแอสเซท ขั้นตอนในการนำทางขึ้นอยู่กับประเภทของแอสเซทที่คุณต้องการเพิ่มป้ายกำกับ:
  • แหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือน - ในหน้าสำรวจ ให้เลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมดหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนทั้งหมด
  • ตารางการเชื่อมต่อแบบเสมือน - ในหน้า สำรวจ ให้เลือก การเชื่อมต่อแบบเสมือนทั้งหมด แล้วเลือกการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่มีตารางการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่คุณต้องการรับรอง จากนั้นเลือกตารางการเชื่อมต่อแบบเสมือน
  • ฐานข้อมูลหรือตาราง - ในหน้าสำรวจ ไปยังฐานข้อมูลหรือตาราง หรือในหน้าแอสเซทภายนอก ให้เลือกฐานข้อมูลและไฟล์หรือตารางและออบเจ็กต์
  • คอลัมน์ - ในหน้าสำรวจ ไปยังตาราง หรือในหน้าแอสเซทภายนอก ให้เลือกตารางและออบเจ็กต์และไปยังตาราง จากนั้นค้นหาคอลัมน์ในรายการ
 2. เลือกเมนูการดำเนินการ (...) ถัดจากแอสเซท และเลือกป้ายกำกับข้อมูล > ป้ายกำกับข้อมูลทั้งหมด
 3. เลือกแท็บแนวตั้งทางด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบที่สอดคล้องกับหมวดหมู่ป้ายกำกับที่กำหนดเอง หรือให้ใช้แท็บแนวตั้งป้ายกำกับที่เลือกเพื่อดูป้ายกำกับทั้งหมดที่แนบมากับแอสเซท หรือหากทราบชื่อป้ายกำกับ คุณสามารถค้นหาได้ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ
 4. ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายข้างป้ายกำกับที่ต้องการลบออกจากแอสเซท
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับแต่ละป้ายกำกับที่ต้องการลบ
 6. เลือกบันทึก

ใน Tableau Server 2023.3

 1. เลือกเมนูการดำเนินการ (...) ถัดจากแอสเซท และเลือกป้ายกำกับข้อมูล > ป้ายกำกับข้อมูลเพิ่มเติม
 2. ในส่วนป้ายกำกับที่ใช้ของกล่องโต้ตอบ ให้เลือกไอคอนถังขยะในแถวของป้ายกำกับที่จะลบ
  การลบป้ายกำกับในกล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูลเพิ่มเติม”
 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 สำหรับแต่ละป้ายกำกับที่ต้องการลบ
 4. เมื่อคุณลบป้ายกำกับเสร็จแล้ว ให้ปิดกล่องโต้ตอบ (เลือก X ที่มุมขวาบนของกล่องโต้ตอบหรือเลือกบางอย่างนอกกล่องโต้ตอบเพื่อปิด)

จุดที่ป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเองจะปรากฏ

ป้ายกำกับที่กำหนดเองจะปรากฏบนแอสเซทเมื่อไปยังส่วนต่างๆ ของ Tableau Cloud และ Tableau Server

ป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเองจะปรากฏในหน้าตาราง

ในการเขียนเว็บของ Tableau Cloud คุณสามารถเลือกแหล่งข้อมูลหรือคอลัมน์ แล้วเลือกรายละเอียดแคตตาล็อกเพื่อดูป้ายกำกับทั้งหมด

โดยต่างจากคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพและป้ายกำกับความละเอียดอ่อน ป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเองจะไม่ปรากฏแบบดาวน์สตรีมจากแอสเซทที่แนบมาด้วย ตัวอย่างเช่น สมมติว่าองค์กรของคุณมีหมวดหมู่ป้ายกำกับที่กำหนดเองชื่อ “แผนก” ซึ่งมีป้ายกำกับที่กำหนดเองชื่อ “ยอดขาย” หากคุณแนบป้ายกำกับ “ยอดขาย” กับตารางชื่อ “คำสั่งซื้อ” ป้ายกำกับดังกล่าวจะปรากฏในตาราง “คำสั่งซื้อ” เท่านั้น และจะไม่อยู่บนเวิร์กบุ๊กแบบดาวน์สตรีมจากนั้น

ใครสามารถเพิ่มป้ายกำกับหมวดหมู่ที่กำหนดเองได้

หากต้องการเพิ่มป้ายกำกับที่มีหมวดหมู่ที่กำหนดเองให้กับแอสเซท (หรือลบออกจากแอสเซท) คุณต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ดูแลไซต์ หรือ
 • มีความสามารถในการเขียนทับสำหรับแอสเซท

ปรับแต่งป้ายกำกับด้วยหมวดหมู่ที่กำหนดเอง

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ดูแลสามารถสร้างหรือแก้ไขหมวดหมู่และป้ายกำกับที่กำหนดเองที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบป้ายกำกับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจัดการป้ายกำกับข้อมูล

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ