ป้ายกำกับความละเอียดอ่อน

ข้อมูลบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังมากขึ้น เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย สิ่งสำคัญคือผู้ใช้ต้องรู้ว่าข้อมูลใดที่ได้รับการจัดการ ตั้งแต่ Tableau Cloud มิถุนายน 2023 และ Tableau Server 2023.3 เป็นต้นไป หากคุณมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล Tableau จะให้บริการป้ายกำกับข้อมูลประเภทใหม่ ได้แก่ ป้ายกำกับความละเอียดอ่อน ผู้ใช้สามารถใช้ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนเพื่อระบุระดับการดูแลที่ควรดำเนินการเมื่อสร้างมุมมองหรือแชร์ข้อมูล นอกจากนี้ ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนสามารถอยู่ร่วมกันในแอสเซทเดียวกันกับป้ายกำกับอื่นๆ เช่น การรับรองและคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล และเมื่อใช้เครื่องมือจัดการป้ายกำกับในหน้าป้ายกำกับข้อมูลหรือ REST API ผู้ดูแลสามารถสร้างป้ายกำกับความละเอียดอ่อนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรได้

หมายเหตุ: สำหรับ Tableau Cloud มีนาคม 2023 และ Tableau Server 2023.1 และก่อนหน้านั้น ความละเอียดอ่อนของข้อมูลจะแสดงโดยใช้คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” ด้วยการอัปเกรดเป็น Tableau Cloud มิถุนายน 2023 และ Tableau Server 2023.3 คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” จะย้ายไปยังป้ายกำกับความละเอียดอ่อน

ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนสามารถติดบนแอสเซทประเภทเดียวกันที่ป้ายกำกับข้อมูลสามารถติดได้

ติดป้ายกำกับความละเอียดอ่อนบนแอสเซท

วิธีติดป้ายกำกับความละเอียดอ่อนบนแอสเซท:

หมายเหตุ: ตั้งแต่ Tableau Cloud กุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นไป คุณจะเพิ่มและลบป้ายกำกับความละเอียดอ่อนโดยใช้กล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูล” แบบรวม แทนที่จะใช้กล่องโต้ตอบแยกสำหรับป้ายกำกับแต่ละประเภท หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูล” โปรดดูกล่องโต้ตอบป้ายกำกับข้อมูล กล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูล” แบบรวมไม่พร้อมใช้งานใน Tableau Server

 1. ค้นหาหรือไปยังแอสเซท ขั้นตอนในการนำทางขึ้นอยู่กับประเภทของแอสเซทที่คุณต้องการเพิ่มป้ายกำกับความละเอียดอ่อน:
  • แหล่งข้อมูลหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือน - ในหน้าสำรวจ ให้เลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมดหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนทั้งหมด
  • ตารางการเชื่อมต่อแบบเสมือน - ในหน้า สำรวจ ให้เลือก การเชื่อมต่อแบบเสมือนทั้งหมด แล้วเลือกการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่มีตารางการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่คุณต้องการรับรอง จากนั้นเลือกตารางการเชื่อมต่อแบบเสมือน
  • ฐานข้อมูลหรือตาราง - ในหน้าสำรวจ ไปยังฐานข้อมูลหรือตาราง หรือในหน้าแอสเซทภายนอก ให้เลือกฐานข้อมูลและไฟล์หรือตารางและออบเจ็กต์
  • คอลัมน์ - ในหน้าสำรวจ ไปยังตาราง หรือในหน้าแอสเซทภายนอก ให้เลือกตารางและออบเจ็กต์และไปยังตาราง จากนั้นค้นหาคอลัมน์ในรายการ
 2. เลือกเมนูการดำเนินการ (. . .) ถัดจากแอสเซท แล้วเลือกป้ายกำกับข้อมูล > ป้ายกำกับความละเอียดอ่อน
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างป้ายกำกับความละเอียดอ่อนที่คุณต้องการแนบกับแอสเซท หรือหากคุณทราบชื่อของป้ายกำกับความละเอียดอ่อน คุณสามารถค้นหาได้ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ด้านข้าง (ใน Tableau Server 2023.3 และก่อนหน้า คุณสามารถแนบป้ายกำกับความละเอียดอ่อนกับแต่ละแอสเซทได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น ใช้สวิตช์แสดงป้ายกำกับเพื่อเปิดใช้งานป้ายกำกับความละเอียดอ่อนสำหรับแอสเซทนั้น จากนั้นเลือกป้ายกำกับความละเอียดอ่อนที่ต้องการจากรายการดรอปดาวน์)
 4. หากต้องการ ให้ป้อนข้อความที่จะแสดงต่อผู้ใช้ คุณสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาในข้อความด้วยตัวหนา ขีดเส้นใต้ และตัวเอียง รวมถึงใส่ลิงก์หรือรูปภาพได้ หากต้องการดูเคล็ดลับการจัดรูปแบบข้อความ ให้วางเมาส์เหนือไอคอนข้อมูล (i) ด้านบนปุ่มบันทึก
 5. เลือกบันทึก
  กล่องโต้ตอบป้ายกำกับความละเอียดอ่อน

ลบป้ายกำกับความละเอียดอ่อนออกจากเแอสเซท

วิธีลบป้ายกำกับความละเอียดอ่อนออกจากแอสเซท:

หมายเหตุ: ตั้งแต่ Tableau Cloud กุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นไป คุณจะเพิ่มและลบป้ายกำกับความละเอียดอ่อนโดยใช้กล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูล” แบบรวม แทนที่จะใช้กล่องโต้ตอบแยกสำหรับป้ายกำกับแต่ละประเภท หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูล” โปรดดูกล่องโต้ตอบป้ายกำกับข้อมูล กล่องโต้ตอบ “ป้ายกำกับข้อมูล” แบบรวมไม่พร้อมใช้งานใน Tableau Server

 1. เลือกเมนูการดำเนินการ (. . .) ถัดจากแอสเซท แล้วเลือกป้ายกำกับข้อมูล > ป้ายกำกับความละเอียดอ่อน
 2. ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่องข้างป้ายกำกับความละเอียดอ่อนที่คุณต้องการลบออกจากแอสเซท (ใน Tableau Server 2023.3 และก่อนหน้า ให้ปิดใช้งานป้ายกำกับด้วยสวิตช์แสดงป้ายกำกับ)
 3. เลือกบันทึก

ตำแหน่งที่ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนจะปรากฏ

ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนจะปรากฏบนแอสเซทเมื่อไปยังส่วนต่างๆ ของ Tableau Server เช่นเดียวกับคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนจะปรากฏที่ดาวน์สตรีมจากแอสเซทที่ติดไว้ ตัวอย่างเช่น ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนในคอลัมน์จะปรากฏในแถวคอลัมน์ในหน้าตาราง ที่ด้านบนของหน้าตารางอีกครั้ง และบนหน้าฐานข้อมูล

ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนบนหน้าตาราง

ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนบนฟิลด์ของหน้าเวิร์กบุ๊ก

ในการเขียนเว็บของ Tableau Cloud ผู้ใช้จะเห็นไอคอนถัดจากแหล่งข้อมูลในแผงข้อมูลเมื่อ

 • มีป้ายกำกับความละเอียดอ่อนในแหล่งข้อมูลที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กหรือ
 • มีคำเตือนอัปสตรีมจากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในเวิร์กบุ๊ก

หากต้องการดูรายละเอียด ให้วางเคอร์เซอร์เหนือไอคอน หรือในการเขียนเว็บของ Tableau Cloud คุณสามารถเลือกแหล่งข้อมูลหรือคอลัมน์ แล้วเลือกรายละเอียดแคตตาล็อกเพื่อดูป้ายกำกับทั้งหมด

การมองเห็น

ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนที่มีการมองเห็นระดับสูงจะปรากฏอย่างเร่งด่วนมากขึ้นและปรากฏในที่ต่างๆ มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนที่มีการมองเห็นระดับสูงในตารางจะสร้างการแจ้งเตือนเมื่อใครก็ตามเขียนมุมมองหรือเปิดมุมมองที่เผยแพร่ซึ่งขึ้นอยู่กับตารางนั้น

การแจ้งเตือนป้ายกำกับความละเอียดอ่อนที่มีการมองเห็นระดับสูงในการเขียนเว็บ

ไอคอนและป้ายสำหรับป้ายกำกับความละเอียดอ่อนที่มีการมองเห็นระดับสูงจะเป็นสีม่วง ในขณะที่ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนสำหรับการมองเห็นมาตรฐานจะเป็นสีเทา ตามค่าเริ่มต้น ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนในตัวที่ชื่อว่า “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” คือการมองเห็นระดับสูง

หากมีการใช้ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนมากกว่าหนึ่งรายการกับแอสเซท (เนื่องจากแอสเซทมีป้ายกำกับความละเอียดอ่อนมากกว่าหนึ่งรายการหรือรับค่าป้ายกำกับความละเอียดอ่อนแบบอัปสตรีม) ป้ายจะมีตัวเลข และสีจะถูกกำหนดโดยป้ายกำกับการมองเห็นระดับสูงสุด ตัวอย่างเช่น หากมีการใช้ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนสองรายการกับแอสเซท รายการหนึ่งคือการมองเห็นมาตรฐานและอีกรายการหนึ่งคือการมองเห็นระดับสูง ป้ายจะเป็นสีม่วง

ป้ายความละเอียดอ่อนใน Masthead ที่มีป้ายกำกับ 2 ป้าย

ป้ายกำกับความละเอียดอ่อนในการสมัครรับข้อมูลทางอีเมล

ผู้ดูแลสามารถเปิดใช้งานป้ายกำกับความละเอียดอ่อนในการสมัครรับข้อมูลทางอีเมล ดังนั้นเมื่อผู้ใช้สมัครรับมุมมอง อีเมลที่ได้รับเหล่านั้นจะมีป้ายกำกับความละเอียดอ่อนที่มีการมองเห็นระดับสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับมุมมองนั้นด้วย อีเมลที่มีป้ายกำกับความละเอียดอ่อนที่มีการมองเห็นระดับสูงประกอบด้วย:

 • ลิงก์ไปยังมุมมองหรือเวิร์กบุ๊กที่เกี่ยวข้องโดยเปิดหน้าต่างรายละเอียดข้อมูล
 • ลิงก์ไปยังแอสเซทดาวน์สตรีมที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งข้อมูล ตาราง หรือฐานข้อมูล

ผู้ดูแลสามารถเปิดใช้งานป้ายกำกับความละเอียดอ่อนในการสมัครรับข้อมูลทางอีเมลโดยเลือกตัวเลือกคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลในการสมัครรับข้อมูลบนหน้าการตั้งค่าไซต์ Tableau Server หรือ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลในการสมัครใช้งานในการอ้างอิงการตั้งค่าไซต์

ใครสามารถตั้งค่าป้ายกำกับความละเอียดอ่อนได้

หากต้องการตั้งป้ายกำกับความละเอียดอ่อน คุณต้อง

 • เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ดูแลไซต์ หรือ
 • มีความสามารถในการเขียนทับสำหรับแอสเซท

ปรับแต่งป้ายกำกับความละเอียดอ่อน

มีป้ายกำกับความละเอียดอ่อนในตัวเพียงป้ายเดียวเท่านั้น ได้แก่ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตั้งแต่ Tableau Cloud มิถุนายน 2023 และ Tableau Server 2023 เป็นต้นไป เมื่อใช้เครื่องมือจัดการป้ายกำกับในหน้าป้ายกำกับข้อมูลหรือ REST API ผู้ดูแลสามารถสร้างค่าป้ายกำกับความละเอียดอ่อนหรือเปลี่ยนชื่อและคำอธิบายของค่าที่มีอยู่ได้ การเพิ่มโดยทั่วไป (ชื่อและคำอธิบาย) อาจมีสถานะต่อไปนี้

 • สาธารณะ: คนทั่วไปสามารถดูได้
 • ภายใน: จำกัดไว้เฉพาะพนักงานบริษัทและพนักงานสัญญาจ้าง ข้อมูลนี้ต้องไม่ได้รับการแชร์แชร์แบบสาธารณะ แต่สามารถแชร์กับลูกค้า พาร์ทเนอร์ และคนอื่นๆ ภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยความลับ (NDA)
 • เป็นความลับ: พร้อมใช้งานสำหรับกลุ่มพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างที่ได้รับการอนุมัติ ข้อมูลนี้ไม่ถูกจำกัดโดยกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อตกลงในการให้บริการหลัก (MSA) ของบริษัท สามารถแชร์กับลูกค้า พาร์ทเนอร์ และคนอื่นๆ ภายใต้ NDA
 • ถูกจำกัด: ใช้ได้เฉพาะกับกลุ่มพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น ข้อมูลนี้อาจถูกจำกัดโดยกฎหมาย, กฎระเบียบ, NDA หรือ MSA ของบริษัท
 • มีความสำคัญในระดับพันธกิจ: พร้อมให้ใช้งานเฉพาะพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างที่ได้รับการอนุมัติกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น บุคคลที่สามที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาที่เข้มงวดขึ้น ข้อมูลนี้มักถูกจำกัดโดยกฎหมาย, กฎระเบียบ, NDA หรือ MSA ของบริษัท

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจัดการป้ายกำกับข้อมูล

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ