Om Tableau Server-dataordboken

Tableau Server-dataordboken innehåller information om tabellerna och vyerna i ”arbetsgruppen” med PostgreSQL-databasen på Tableau Server-lagringsplatsen. Den här databasen tillhandahåller beständig lagring för Tableau Server och är i första hand avsedd att stödja den applikationen. Dataordboken är inte en fullständig beskrivning av alla tabeller och fält i databasen. Den tillhandahålls till kunder som vill fråga databasen för information om användning på Tableau Server. Strukturen och innehållet kan ändras utan förvarning då databasen och dess innehåll är avsedda att stödja Tableau Server. Detta innebär att alla anpassade vyer som du skapar från direkta frågor till databasen kan sluta fungera.

Viktigt: Dataordboken tillhandahålls i befintligt skick. Om du behöver hjälp med att skapa rapporter utifrån ordboken, till exempel med att skriva frågor till databasen eller uppdatera trasiga arbetsböcker, kan du besöka Tableaus communityforum och be om hjälp.

Öppna dataordboken(Länken öppnas i ett nytt fönster) (nytt fönster).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!