Åtgärder av specifik användare

Med vyn Åtgärder av specifik användare får du insikter i hur enskilda användare fungerar i din Tableau Server-installation. Du kan filtrera vyn efter användarnamn, åtgärder och tidsintervall. Serveradministratörer på installationer med flera webbplatser kan filtrera efter webbplats.

Upp till tre olika grupper med tidslinjer visar dig hur en markerad användare använder Tableau Server över ett tidsintervall du anger (standard är de senaste 7 dagarna). Om inga åtgärder markeras för en viss grupp, eller om inga åtgärder vidtagits så visas inte den gruppen. Möjliga grupper:

  • Åtkomst och interaktioner – Detta visar inloggningsaktivitet, visningsåtkomst och användning av datakällor. Det innebär att alla interaktioner med en datakälla av den valda användaren, inklusive extraktuppdateringar schemalagda av den användaren, eller den användare som öppnar en arbetsbok som är associerad med den datakällan.
  • Publicera och ladda ner – Detta visar publicering och nerladdning av flöden, arbetsböcker och datakällor.
  • Prenumerationer – Detta visar antalet prenumerationsmejl som skickats för arbetsböcker och vyer. Det visar även antalet flödeskörningar.

Ett stapeldiagram nederst i vyn visar vilka objekt den valda användaren använder.

Använd förklaringen längst ner för att visa en delmängd av åtgärderna som visas. Klicka på en åtgärd om du vill markera raden för den eller Ctrl-klicka på flera åtgärder om du vill markera fler än en. Om du vill rensa markeringen och visa alla valda åtgärder klickar du på valfri åtgärd i förklaringen.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!