Säkerhetskopiering och återställning

En Tableau Server-administratör bör utföra regelbundet databasunderhåll, övervaka diskanvändningen på servern, rensa onödiga filer för att frigöra utrymme på servern och säkerhetskopiera Tableau Server och dess data. Dessa åtgärder gör att Tableau Server körs så effektivt som möjligt.

Du kan använda kommandoradsverktyget i Tableau Services Manager (TSM) om du vill säkerhetskopiera och återställa dina Tableau-data. Tableau-data inkluderar dataextraktfiler, samt Tableau Servers egen PostgreSQL-databas som lagrar arbetsboksdata, användarmetadata och serverkonfigurationsdata. Tableau Server-loggfiler samlar in aktivitet och kan hjälpa dig att diagnostisera problem. Loggar skrivs till mappar på servern och du kan arkivera och ta bort dem för att spara diskutrymme.

Obs! Du kan använda kommandot tsm maintenance restore för att återställa säkerhetskopior av Tableau Server som skapats med tabadmin backup och tsm maintenance backup. Säkerhetskopior av databaser som gjorts på andra sätt och ögonblicksbilder av virtuella datorer är inte giltiga källor för att återställa Tableau Server.

Du kan endast återställa från en säkerhetskopia som har samma typ av identitetsregister som servern som körs. En säkerhetskopia från en server som använder lokal autentisering kan till exempel återställas till en Tableau-server som har initierats med lokal autentisering. En säkerhetskopia från en server som använder Active Directory-autentisering kan dock inte återställas till en server som har initierats med lokal autentisering.

Plattformskompatibilitet

Du kan använda en säkerhetskopia som skapats med Tableau Server på Linux för att återställa Tableau Server på Windows version 2018.2 och senare.

Det går inte att använda en säkerhetskopia som skapats med Tableau Server på Linux för att återställa tidigare versioner av Tableau Server i Windows (version 2018.1 och senare).

Du kan använda en säkerhetskopia som skapats med Tableau Server i Windows (version 2018.2 och tidigare) för att återställa Tableau Server i Linux. Mer information om hur du återställer en Windows-säkerhetskopia på Tableau Server på Linux finns i Migrera Tableau Server från Windows till Linux(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Användning av diskutrymme för säkerhetskopiering och återställning

Nödvändigt diskutrymme för att skapa en säkerhetskopia varierar beroende på mängden data i Tableau Server-lagringsplatsen och fillagringstjänsterna och deras samlokalisering med tabadmincontroller-tjänsten. Vid säkerhetskopiering pausas tillfälligt bakgrundsuppgifter för att rensa upp gamla extrakt. Detta innebär att uppdatering av extrakt kommer att lämna extra filer på plats under den tid som säkerhetskopieringen pågår, vilket ökar mängden diskutrymme som används. Om säkerhetskopieringen tar lång tid, eller om din organisation använder många extrakt som uppdateras regelbundet, kan detta innebära tillfällig användning av en stor mängd diskutrymme. Dessa tillfälliga filer tas bort efter att säkerhetskopieringen slutförts.

Följande tabell listar diskutrymmeskraven för säkerhetskopiering baserat på om noden är värd för lagringsplatsen, fillagring, styrenhet eller någon kombination av dem. I Tableau Server-miljöer med flera noder måste det nödvändiga diskutrymmet uppskattas på varje nod.

Lagringsplats FillagringStyrenhetNödvändigt diskutrymme
  

3x lagringsplatsdata + 250 MB

För att få en uppskattning av datastorleken på lagringsplatsen kan du kontrollera storleken på katalogen <data directory>/pgsql/data/base.

Erhåll exakt storlek på lagringsplatsdata genom att öppna säkerhetskopian och använda storleken på workgroup.pg_dump-filen.

  

1.5x fillagringsdata

Erhåll en uppskattning av fillagringsdata (extrakt, flöden, etc.) genom att kontrollera storleken på katalogen <data directory>/dataengine.

  3x lagringsplatsdata + 250 MB + 2,5 x fillagringsdata
 3x lagringsplatsdata + 250 MB + 1,5 x fillagringsdata
 3x lagringsplatsdata + 250 MB + 1,5 x fillagringsdata
 3x lagringsplatsdata + 250 MB + 2,5 x fillagringsdata
3x lagringsplatsdata + 250 MB + 1,5 x fillagringsdata

Återställ krav på diskutrymme

Du måste ha tillräckligt med diskutrymme för att databasåterställningen ska fungera.

Så återställer du Tableau Server:

 • Kontrollnoder måste ha ledigt utrymme som motsvarar minst storleken på säkerhetskopieringsarkivet.

 • Lagringsplatsnoder måste ha ledigt utrymme som motsvarar minst tre gånger storleken på lagringsplatsdata i säkerhetskopieringsarkivet, plus 250 MB, plus storleken på pgsql-datakatalogen.

 • Fillagringsnoder måste ha ledigt utrymme som motsvarar minst två gånger storleken på katalogen datamotor i säkerhetskopieringsarkivet.

Metodtips för säkerhetskopiering av Tableau Server

Vi rekommenderar att du följer dessa metodtips för säkerhet och prestanda.

Skydda säkerhetskopian

Medan konfigurationshemligheter krypteras när de lagras internt på disken skrivs vissa hemligheter i filen i oformaterad text när dessa konfigurationer exporteras till en säkerhetskopia. Det är administratörens ansvar att skydda säkerhetskopian. Du kan välja mellan flera olika alternativ:

 • Skriv filen till ett krypterat filsystem.
 • Skriv filen till en disk som är fysiskt skyddad och begränsad till specifika användare.
 • Kryptera säkerhetskopian.

Maximera effektiviteten vid säkerhetskopiering

Det finns flera sätt du kan maximera effektiviteten på säkerhetskopieringen. Din miljö kan påverka hur effektiva var och en är. Testa därför med dina data för att se vilken som fungerar bäst.

Optimera med topologikonfigurationer:

 • Att samlokalisera fillagring på samma nod som administrationsstyrenheten kan reducera den tid det tar att säkerhetskopiera Tableau Server genom att reducera eller eliminera behovet av att föra över data mellan noder under säkerhetskopieringen. Detta gäller särskilt om organisationen använder många extrakt.
 • Att samlokalisera lagringsplatsen (pgsql) med Administrationsstyrenhet-noden kan även bidra till att reducera tiden för säkerhetskopieringen men tidsbesparingarna är mindre betydande än för fillagringen.

Administrationsstyrenheten finns vanligtvis på den initiala noden såvida du inte har haft en initial nod som inte fungerar och har flyttat styrenheten till en annan nod.

Optimera med strategier för säkerhetskopiering:

Säkerhetskopiering är en resurskrävande process. Om möjligt är det över lag en bra strategi att köra säkerhetskopieringar under perioder med låg trafik. Detta beror dock på dina krav och hur ofta Tableau Server-data uppdateras samt de återställningskrav som finns. Se Katastrofåterställning med Tableau Server för en detaljerad förklaring av säkerhetskopiering och katastrofåterställning. Här följer några strategier för säkerhetskopiering och du kan anpassa dem efter dina krav

 • Typ av lagring: SSD-enheter rekommenderas i allmänhet för säkerhetskopiering. SSD-enheter hjälper till att göra säkerhetskopior snabbare som även kan slutföras på en kortare tid jämfört med traditionella snurrande diskar.
 • Komprimering av säkerhetskopior: Du har möjlighet att skapa dina säkerhetskopior med eller utan komprimering. När du kör säkerhetskopiering med komprimering är storlek på kopiorna jämförelsevis mindre. Du kan dock se en långsammare prestanda. Om ditt mål är mer fokuserat på hastighet bör du därför välj alternativet --skip-compression:

  Använd alternativet --skip-compression när du säkerhetskopierar Tableau Server. Detta skapar en säkerhetskopia utan att använda komprimering och resultet är en större säkerhetskopia. Tiden det tar för säkerhetskopieringen att slutföras kan dock vara kortare. Mer information finns i avsnittet om tsm maintenance backup.

 • Säkerhetskopia med ögonblicksbild: Det här alternativet är endast tillgängligt om du har konfigurerat Tableau Server med extern fillagring. Även om prestandan för säkerhetskopiering av ögonblicksbilder beror på typen av nätverksansluten lagring, är säkerhetskopior av ögonblicksbilder i allmänhet snabbare än en traditionell säkerhetskopiering av Tableau Server. Se Extern fillagring på Tableau Server för mer information.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!