จัดการผู้ใช้และกลุ่ม

คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังไซต์ Tableau ของคุณและกำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้ ซึ่งจะกำหนดระดับการเข้าถึงของผู้ใช้แต่ละคน นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้และเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชมไปยังไซต์ของคุณ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ