กำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้

เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ไปที่ไซต์บน Tableau Server โดยไม่ขึ้นอยู่กับประเภทใบอนุญาต คุณต้องกำหนด บทบาทในไซต์ ให้กับพวกเขา บทบาทในไซต์บ่งบอกระดับสูงสุดของการเข้าถึงที่ผู้ใช้มีในไซต์ ควบคู่ไปกับสิทธิ์ในเนื้อหา บทบาทในไซต์จะเป็นตัวกำหนดว่าใครสามารถเผยแพร่ โต้ตอบกับหรือแค่ดูเนื้อหาที่เผยแพร่ได้ หรือใครสามารถจัดการผู้ใช้ในไซต์และดูแลระบบไซต์ได้บ้าง

วิธีการทำงานร่วมกันของใบอนุญาต บทบาทในไซต์ และสิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้

ส่วนร่วมของประเภทใบอนุญาต บทบาทในไซต์ และสิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้จะบ่งบอกระดับของการเข้าถึงที่ผู้ใช้มีบนไซต์ Tableau

หมายเหตุ จำนวนระดับของใบอนุญาตที่ส่วนบนสุดในส่วนหัวของแท็บ ผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ อาจแตกต่างไปจากจำนวนที่อยู่ในส่วนตัวกรอง บทบาทของผู้ใช้สูงสุด เนื่องจากผู้ใช้บางรายมีบทบาทแตกต่างกันไปในไซต์ต่างๆ

 1. ประเภทใบอนุญาตจะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ บทบาทในไซต์ที่คุณต้องการกำหนดให้กับผู้ใช้จะบ่งบอกประเภทใบอนุญาตที่พวกเขาต้องใช้

  ในระบบที่มีหลายไซต์ของ Tableau Server ใบอนุญาตของผู้ใช้จะใช้ได้กับไซต์ทั้งหมดที่ผู้ใช้รายนั้นเป็นสมาชิก

 2. นอกจากนี้ยังมีการกำหนดบทบาทในไซต์ไว้ที่ระดับผู้ใช้ด้วย ในระบบที่มีหลายไซต์ คุณต้องกำหนดบทบาทในไซต์ของแต่ละไซต์ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รายเดียวกันสามารถมีบทบาทในไซต์หนึ่งเป็น “ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator” และเป็น “Viewer” ในอีกไซต์หนึ่งได้

  บทบาทในไซต์บ่งบอกความสามารถสูงสุดที่ผู้ใช้มีได้

 3. การที่ผู้ใช้จะมีความสามารถสูงสุดของบทบาทในไซต์เป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่กำหนดไว้สำหรับทรัพยากรเนื้อหานั้นๆ (โปรเจกต์ แหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊ก)

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงไซต์ดังนี้

 • ใบอนุญาต Creator (เนื่องจากมีสิทธิ์ในการเข้าถึงไซต์อีกไซต์หนึ่ง)
 • บทบาทในไซต์เป็น Explorer (ในไซต์นี้)
 • สิทธิ์ในการบันทึกโปรเจกต์ (ในไซต์นี้)

ในกรณีนี้ ใบอนุญาตให้สิทธิ์ในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลและสิทธิ์ในการสร้างแหล่งข้อมูลในระบบแก้ไขเว็บหรือ Tableau Desktop และกฎของสิทธิ์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลไว้ในโปรเจกต์ อย่างไรก็ตาม บทบาทในไซต์ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการบันทึก ดังนั้นสิทธิ์ที่ใช้ได้จะไม่รวมถึงความสามารถในการบันทึก ผู้ใช้จึงไม่สามารถเผยแพร่เนื้อหาไปยังไซต์ได้

แม้ว่าผู้ใช้จะมีใบอนุญาต Creator และมีบทบาทในไซต์เป็น Creator แต่หากพวกเขาไม่มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลไว้ในโปรเจกต์อย่างน้อยหนึ่งโปรเจกต์ พวกเขาจะไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลใดบนไซต์ได้เลย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์

เปลี่ยนบทบาทในไซต์ของผู้ใช้

 1. เข้าสู่ระบบไซต์ในฐานะผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์ แล้วไปที่ส่วน ผู้ใช้

  หากคุณเป็นผู้ดูแลไซต์แต่มองไม่เห็นส่วน ผู้ใช้ ให้สอบถามผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ว่าพวกเขาปฏิเสธสิทธิ์ในการจัดการผู้ใช้ของผู้ดูแลไซต์หรือไม่

 2. เลือกผู้ใช้ แล้วเลือก การดำเนินการ > บทบาทในไซต์

 3. เลือกบทบาทในไซต์ แล้วคลิก เปลี่ยนบทบาทในไซต์

  เลือกบทบาทในไซต์ใหม่

  คุณสามารถวางตัวชี้เมาส์เหนือไอคอนข้อมูลเพื่อแสดงเมตริกซ์ที่บอกระดับสูงสุดของความสามารถทั่วไปที่บทบาทในไซต์ใหม่แต่ละบทบาทอนุญาต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ความสามารถทั่วไปที่อนุญาตกับบทบาทในไซต์แต่ละบทบาท

ความสามารถทั่วไปที่อนุญาตกับบทบาทในไซต์แต่ละบทบาท

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของประเภทใบอนุญาตของเวอร์ชัน 2018.1 ระดับสูงสุดของบทบาทในไซต์ที่อนุญาตกับบทบาทนั้นๆ วิธีการจับคู่บทบาทในไซต์กับบทบาทที่เทียบเท่าในเวอร์ชันก่อน 2018.1 และสรุปความสามารถสูงสุดที่บทบาทในไซต์แต่ละบทบาทอนุญาต

บทความนี้กล่าวถึงเรื่องใดบ้างและจะดูข้อมูลที่ไม่ได้กล่าวนี้ในที่นี้ได้ที่ไหน

บทบาทในไซต์ของ Tableau เวอร์ชัน 2018.1

บทบาทในไซต์ของเวอร์ชัน 2018.1บทบาทในไซต์ก่อนหน้าความสามารถสูงสุดที่บทบาทในไซต์นี้อนุญาต

บทบาทในไซต์ที่ใช้ใบอนุญาต Creator

ผู้ใช้ที่มีบทบาทในไซต์เหล่านี้มีสิทธิ์เข้าถึงไคลเอ็นต์ Tableau เช่น Tableau Prep, Tableau Desktop, Tableau Bridge และ Tableau Mobile

ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

ใช้ได้กับ Tableau Server เท่านั้น ใช้ไม่ได้กับ Tableau Cloud

บทบาทในไซต์นี้จะใช้ใบอนุญาตระดับสูงสุดที่เปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ระหว่าง “Creator” กับ “Explorer” เสมอ บทบาทในไซต์นี้อนุญาตสิทธิ์ในการเข้าถึงแบบไม่มีข้อจำกัดไปยังการตั้งค่าการกำหนดค่าของระบบเบราว์เซอร์ Tableau Server ไซต์ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้และกลุ่ม และสินทรัพย์เนื้อหาทั้งหมด เช่น โฟลว์ โปรเจกต์ แหล่งข้อมูล (รวมทั้งข้อมูลการเชื่อมต่อ) และเวิร์กบุ๊ก

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บน Tableau หรือข้อมูลภายนอกจากเบราว์เซอร์ Tableau Desktop หรือ Tableau Prep สร้างและเผยแพร่แหล่งข้อมูลใหม่ เขียนและเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก

ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator

--

นี่เป็นสิทธิ์ในการเข้าถึงระดับสูงสุดสำหรับ Tableau Cloud

สิทธิ์ในการเข้าถึงแบบไม่มีข้อจำกัดไปยังเนื้อหาตามที่อธิบายไว้ข้างต้น แต่แค่ในระดับไซต์ เชื่อมต่อกับข้อมูลของ Tableau หรือข้อมูลภายนอกในเบราว์เซอร์ Tableau Desktop หรือ Tableau Prep สร้างแหล่งข้อมูลใหม่ สร้างและเผยแพร่เนื้อหา

ใน Tableau Server ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถกำหนดได้ว่าจะอนุญาตให้ผู้ดูแลไซต์จัดการผู้ใช้และกำหนดบทบาทในไซต์และการเป็นสมาชิกไซต์ได้หรือไม่ โดยค่าเริ่มต้นใน Tableau Server และ Tableau Cloud ผู้ดูแลไซต์จะได้รับอนุญาตให้มีความสามารถเหล่านี้เสมอ

Creator

--

ซึ่งเหมือนกับบทบาทในไซต์ที่เป็น “ผู้เผยแพร่” ก่อนหน้านี้ แต่จะอนุญาตให้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆ บทบาทในไซต์นี้จะอนุญาตสิทธิ์ระดับสูงสุดในการเข้าถึงเนื้อหาให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแล

เชื่อมต่อกับข้อมูลของ Tableau หรือข้อมูลภายนอกในเบราว์เซอร์ สร้างและเผยแพร่โฟลว์ แหล่งข้อมูล และเวิร์กบุ๊ก มีสิทธิ์เข้าถึง Dashboard Starters และใช้ฟีเจอร์โต้ตอบบนมุมมองที่เผยแพร่แล้ว สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลจาก Tableau Prep หรือ Tableau Desktop เผยแพร่ (อัปโหลดหรือบันทึก) และดาวน์โหลดโฟลว์ เวิร์กบุ๊ก และแหล่งข้อมูล

บทบาทในไซต์ที่ใช้ใบอนุญาต Explorer

ผู้ใช้ที่มีบทบาทในไซต์เหล่านี้สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้จากเบราว์เซอร์หรือ Tableau Mobile

ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

ไม่ระบุ

Tableau Server เท่านั้น ใช้ไม่ได้กับ Tableau Cloud

หากมีการเปิดใช้งานประเภทใบอนุญาตระดับสูงสุดเป็น “Explorer” บนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อมีการสร้างผู้ใช้ใหม่ที่เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ บทบาทในไซต์ของผู้ใช้รายนั้นจะเป็น “ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์” อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะไม่มีความสามารถอย่างเต็มที่ในการเชื่อมต่อและการเผยแพร่ที่มาพร้อมกับใบอนุญาต Creator เท่านั้น

ด้วยใบอนุญาต “Explorer” “ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์” จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงแบบไม่มีข้อจำกัดไปยังการตั้งค่าการกำหนดค่าของระบบเบราว์เซอร์ Tableau Server ไซต์ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้และกลุ่ม และสินทรัพย์เนื้อหาทั้งหมด เช่น โปรเจกต์ โฟลว์ แหล่งข้อมูล (รวมทั้งข้อมูลการเชื่อมต่อ) และเวิร์กบุ๊ก

อย่างไรก็ตาม ด้วยใบอนุญาต “Explorer” “ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์” จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกจากเบราว์เซอร์เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ได้ พวกเขาสามารถเขียนหรือเผยแพร่เวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลได้จาก Tableau Desktop ในแง่ของการเผยแพร่ พวกเขามีความสามารถเหมือนกับที่บทบาทในไซต์ของ “Explorer” (สามารถเผยแพร่ได้) แต่พวกเขาไม่สามารถเผยแพร่โฟลว์ของ Tableau Prep

ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Explorer

ผู้ดูแลไซต์

การเข้าถึงไซต์และการกำหนดค่าผู้ใช้เหมือนกับ “ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator” แต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายนอกหรือการเชื่อมต่อแบบเสมือนจากระบบแก้ไขเว็บ

สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บน Tableau เพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ รวมทั้งแก้ไขและบันทึกเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ ไม่สามารถเผยแพร่โฟลว์ของ Tableau Prep

Explorer (สามารถเผยแพร่ได้)

ผู้เผยแพร่

สามารถเขียนหรือเผยแพร่เวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลได้จาก Tableau Desktop สามารถเผยแพร่เวิร์กบุ๊กจากเว็บได้โดยใช้แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ เรียกดู และโต้ตอบกับมุมมองที่เผยแพร่ และใช้ฟีเจอร์โต้ตอบทั้งหมดได้

สามารถแก้ไขและบันทึกเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ได้ในระบบแก้ไขเว็บ ไม่สามารถบันทึกแหล่งข้อมูลที่อยู่เดี่ยวๆ จากการเชื่อมต่อข้อมูลที่ฝังอยู่ในเวิร์กบุ๊กได้ และไม่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกและการเชื่อมต่อแบบเสมือนหรือสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ได้

Explorer

Interactor

สามารถเรียกดูและโต้ตอบกับมุมมองที่เผยแพร่แล้ว สามารถสมัครใช้งานเนื้อหา สร้างการแจ้งเตือนตามข้อมูล เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บน Tableau และเปิดเวิร์กบุ๊กในระบบเขียนเว็บสำหรับการค้นหาเฉพาะกิจ แต่ไม่สามารถบันทึกงานของตนได้ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อแบบเสมือน ไม่สามารถเผยแพร่โฟลว์ของ Tableau Prep

อ่านอย่างเดียว

Viewer

บทบาทในไซต์มีอยู่ในเวอร์ชัน 2018.1 เท่านั้น สำหรับการเปลี่ยนใบอนุญาตและบทบาทในไซต์ของผู้ใช้ไปเป็น “Viewer” ตามผู้ใช้ (หรือฐานะอื่น) สำหรับผู้ใช้รายใดก็ตามที่มีบทบาทในไซต์เป็น “อ่านอย่างเดียว” ก่อนที่อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 2018.2 หรือใหม่กว่า ระบบจะกำหนดบทบาทในไซต์ให้กับผู้ใช้รายนั้นใหม่เป็น “Viewer”

ในเวอร์ชัน 2018.1 ผู้ใช้ที่เป็น “อ่านอย่างเดียว” สามารถดูและสมัครใช้งานมุมมองที่เผยแพร่ที่ผู้อื่นสร้างได้ ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์โต้ตอบอื่นๆ หรือบันทึกมุมมองแบบกำหนดเองได้

บทบาทในไซต์ที่ใช้ใบอนุญาต “Viewer”

Viewer

ไม่ระบุ

สามารถดูมุมมองที่เผยแพร่ที่ผู้อื่นสร้างและใช้ฟีเจอร์โต้ตอบส่วนใหญ่ได้ สามารถสมัครใช้งานมุมมองและดาวน์โหลดมุมมองนั้นเป็นรูปภาพหรือข้อมูลสรุปได้ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูล สร้าง แก้ไข หรือเผยแพร่เนื้อหา หรือตั้งค่าการแจ้งเตือนตามข้อมูล

สำหรับรายการความสามารถเฉพาะ โปรดดูคอลัมน์ Viewer ในเมทริกซ์ในหน้าการกำหนดราคา Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หมายเหตุ แม้ว่าบทบาทในไซต์ที่เป็น “Viewer” จะมีอยู่ในเวอร์ชันก่อนหน้า บทบาทในไซต์ที่เป็น “Viewer” ใหม่จะมีความสามารถเพิ่มเติม

บทบาทในไซต์อื่นๆ

ไม่มีใบอนุญาต

ไม่มีใบอนุญาต

ผู้ใช้ที่ไม่มีใบอนุญาตไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Tableau Server หรือ Tableau Cloud ได้ ระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้มีบทบาทเป็น “ไม่มีใบอนุญาต” ในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณนำเข้าผู้ใช้จากไฟล์ CSV และการกำหนดระดับใบอนุญาตของผู้ใช้เป็น “ไม่มีใบอนุญาต”

 • ถึงจำนวนสูงสุดของใบอนุญาตที่ใช้ได้แล้ว ณ เวลาที่คุณเพิ่มหรือนำเข้าผู้ใช้รายนั้น

 • คุณลบผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเนื้อหาบนไซต์นั้น ผู้ใช้จะยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหาอยู่ แต่ไม่สามารถทำอะไรกับเนื้อหาได้เลย

 • คีย์ผลิตภัณฑ์หมดอายุ โปรดดู รีเฟรชวันหมดอายุและแอตทริบิวต์สำหรับคีย์ผลิตภัณฑ์

ใครสามารถเผยแพร่เนื้อหาได้บ้าง

บทบาทในไซต์ต่อไปนี้อนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่ในระดับที่ระบุ

 • ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ (Tableau Server เท่านั้น) ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator และCreatorอนุญาตสิทธิ์ในการเชื่อมต่อและการเผยแพร่ทั้งหมด

  ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อกับข้อมูลและการเผยแพร่โฟลว์ใหม่ เวิร์กบุ๊กใหม่ และแหล่งข้อมูลใหม่จาก Tableau Desktop และระบบแก้ไขเว็บ บทบาทในไซต์ยังอนุญาตให้แก้ไขและบันทึกเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่แล้วที่มีอยู่ หรือเผยแพร่เวอร์ชันอัปเดตของแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

 • Explorer (สามารถเผยแพร่ได้) และผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Explorer มีความสามารถในการเผยแพร่ที่จำกัดตามที่อธิบายไว้ในความสามารถทั่วไปที่อนุญาตกับบทบาทในไซต์แต่ละบทบาท

 • Explorer, Viewer, Read Only และ Unlicensed ไม่อนุญาตให้เผยแพร่

การนำเข้าและการซิงโครไนซ์บทบาทในไซต์และ Active Directory

เมื่อคุณนำเข้าผู้ใช้จากไดเรกทอรีภายนอกอย่างเช่น Active Directory คุณสามารถระบุบทบาทในไซต์ได้ หากผู้ใช้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของไซต์ใดเลยบนเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ไปที่ไซต์ที่มีบทบาทที่กำหนด เมื่อคุณซิงโครไนซ์กลุ่มจากไดเรกทอรีภายนอก ระบบจะใช้บทบาทในไซต์ผ่านทางการตั้งค่าบทบาทต่ำสุดในไซต์ในหน้ากลุ่ม - รายละเอียด

หมายเหตุ: ในบริบทการซิงโครไนซ์ผู้ใช้หรือกลุ่ม Tableau Server ที่กำหนดค่าด้วยที่เก็บข้อมูลประจำตัว LDAP จะเทียบเท่ากับ Active Directory ฟีเจอร์การซิงโครไนซ์ Active Directory ใน Tableau Server ทำงานอย่างไร้รอยต่อร่วมกับโซลูชันไดเรกทอรี LDAP ที่กำหนดค่าไว้อย่างเหมาะสม

หากมีผู้ใช้อยูแล้วในไซต์ Tableau Server ระบบจะใช้บทบาทในไซต์ที่กำหนดในระหว่างกระบวนการนำเข้าหรือการซิงค์ หากมีการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้ในไซต์ ผู้ใช้และกลุ่ม AD ที่นำเข้าหรือซิงโครไนซ์สามารถยกระดับบทบาทในไซต์ของผู้ใช้ได้ แต่ไม่สามารถลดระดับบทบาทในไซต์ของผู้ใช้ได้

หากผู้ใช้มีความสามารถในการเผยแพร่อยู่แล้ว ความสามารถนั้นจะยังคงอยู่

เมทริกซ์ด้านล่างแสดงกฎที่ใช้กับบทบาทในไซต์ที่นำเข้า

หมายเหตุ ส่วนหัวของแถว บทบาทในไซต์ที่นำเข้า มีอักษรย่อที่ระบุบทบาทในไซต์เฉพาะสำหรับการนำเข้า ส่วนหัวของคอลัมน์ บทบาทในไซต์ในปัจจุบัน หมายถึงบทบาทในไซต์ของผู้ใช้ในขณะนั้น ค่าในตารางแสดงอักษรย่อของบทบาทในไซต์

 • ผู้ดูแลไซต์ คือ SA
 • ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator
 • ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Explorer
 • Creator คือ C
 • Explorer คือ E
 • Explorer (สามารถเผยแพร่ได้) คือ EP
 • Viewer คือ V
 • ไม่มีใบอนุญาต คือ U

 บทบาทในไซต์ในปัจจุบัน
บทบาทในไซต์ที่นำเข้า

SC

C

SE

EP

E

V

U

ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator

(SC)

SCSCSCSCSCSCSC

ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Explorer

(SE)

SESESESESESESE

Creator

(C)

SCCSECCCC

Explorer (สามารถเผยแพร่ได้)

(EP)

SCCSEEPEPEPEP

Explorer

(E)

SECSEEPEEE

Viewer

(V)

SECSEEPEVV

ไม่มีใบอนุญาต

(U)

SECSEEPEVU
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ