สร้างกลุ่มผ่าน Active Directory

คุณสามารถนำเข้ากลุ่ม Active Directory (AD) เพื่อสร้างกลุ่มที่ตรงกันบน Tableau Server รวมถึงผู้ใช้สำหรับสมาชิกแต่ละรายของกลุ่ม AD ที่ยังไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ได้

หมายเหตุ: ในบริบทการซิงโครไนซ์ผู้ใช้หรือกลุ่ม Tableau Server ที่กำหนดค่าด้วยที่เก็บข้อมูลประจำตัว LDAP จะเทียบเท่ากับ Active Directory ฟีเจอร์การซิงโครไนซ์ Active Directory ใน Tableau Server ทำงานอย่างไร้รอยต่อร่วมกับโซลูชันไดเรกทอรี LDAP ที่กำหนดค่าไว้อย่างเหมาะสม

ผู้ใช้แต่ละรายได้รับมอบหมายบทบาทในไซต์ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนำเข้า หากมีผู้ใช้ที่จะนำเข้าอยู่ใน Tableau Server ระบบจะนำบทบาทในไซต์ที่กำหนดไว้ในช่วงกระบวนการนำเข้านั้นๆ ไปใช้ต่อเมื่อทำให้ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์มากขึ้น การนำเข้าผู้ใช้จะไม่ลดขั้นบทบาทในไซต์

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนนำเข้ากลุ่ม ให้ตรวจสอบการจัดการผู้ใช้ในการปรับใช้ที่เก็บข้อมูลประจำตัวภายนอก เพื่อทำความเข้าใจว่าหลายโดเมน การตั้งชื่อโดเมน, NetBIOS, และรูปแบบชื่อผู้ใช้ Active Directory นั้น ส่งผลต่อการจัดการผู้ใช้ Tableau อย่างไร

นำเข้าจาก AD เพื่อเพิ่มกลุ่ม

ในการเพิ่มกลุ่มผู้ใช้ใน Tableau Server คุณต้องนำเข้ากลุ่มจาก Active Directory (AD) เมื่อนำเข้ากลุ่ม คุณต้องป้อนชื่อกลุ่มเพื่อค้นหากลุ่มก่อน

โดยค่าเริ่มต้น การป้อนชื่อกลุ่มจะทำให้ Tableau Server ดำเนินการค้นหาโดยใช้สัญลักษณ์แทน (เช่น *กาารตลาด*) กับ AD (หรือ LDAP) เพื่อเพิ่มผลการค้นหาให้ได้สูงที่สุด หากคุณดำเนินงานกับที่เก็บข้อมูลประจำตัว AD (หรือ LDAP) ขนาดใหญ่ คุณอาจประสบปัญหาเวลาหมดก่อนที่จะสามารถเลือกกลุ่มในการนำเข้าได้สำเร็จ

วิธีช่วยประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงปัญหาเวลาหมดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงกระบวนการนำเข้า คือ ลองค้นหาชื่อกลุ่มโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

 • ชื่อที่ตรงกันพอดี: เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการค้นหาชื่อกลุ่ม ให้ป้อนชื่อกลุ่มที่ตรงกันโดยใส่เครื่องหมายคำพูด (") นำหน้าและท้ายสตริงที่คุณป้อน เช่น "การตลาด"

 • การจับคู่บางส่วน: ป้อนส่วนหนึ่งของชื่อกลุ่มและใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) นำหน้าและตามหลังสตริงที่คุณป้อน ตัวอย่างเช่น *ket*

 • ชื่อที่เริ่มด้วย: ป้อนส่วนต้นของชื่อกลุ่มตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) เช่น "การ*"

 • ชื่อที่ลงท้ายด้วย: ป้อนเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามด้วยส่วนท้ายของชื่อกลุ่ม เช่น *ตลาด

หมายเหตุ: วิธีการเหล่านี้ใช้กับวิธีที่ Tableau Server ค้นหาผู้ใช้อีกด้วย

 1. ในไซต์ ให้คลิกกลุ่ม จากนั้นคลิกเพิ่มกลุ่ม

 2. พิมพ์ชื่อกลุ่ม Active Directory ที่คุณต้องการนำเข้า จากนั้นเลือกชื่อกลุ่มในรายการที่เป็นผลลัพธ์ ใช้วิธีกรองวิธีใดวิธีหนึ่งด้านบนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

  หากคุณนำเข้ากลุ่มจากโดเมน AD เดียวกันกับที่เซิร์ฟเวอร์ทำงานอยู่ คุณสามารถพิมพ์ชื่อกลุ่ม AD โดยไม่ต้องใช้โดเมนได้ โดยจะถือว่าเป็นโดเมนของเซิร์ฟเวอร์

 3. เลือกบทบาทในไซต์ขั้นต่ำให้กับผู้ใช้

 4. (ไม่บังคับ) เลือกมอบบทบาทในการเข้าสู่ระบบ เพื่อจัดสรรบทบาทในไซต์และใบอนุญาตใหม่เมื่อผู้ใช้กลุ่มเข้าสู่ระบบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู อนุมัติใบอนุญาตเมื่อเข้าสู่ระบบ

 5. คลิกที่ปุ่มนำเข้า

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มที่นำเข้าจาก Active Directory ได้ ชื่อกลุ่มสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน Active Directory เท่านั้น

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ