คู่มือไฟล์นำเข้า CSV

คุณสามารถทำให้การเพิ่มผู้ใช้เป็นงานอัตโนมัติโดยการสร้างไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) พร้อมข้อมูลผู้ใช้ จากนั้นนำเข้าไฟล์ คุณสามารถรวมข้อมูลแอตทริบิวต์ในไฟล์ CSV เช่น ระดับใบอนุญาตและสิทธิ์เข้าถึงเพื่อเผยแพร่ เพื่อนำไปใช้กับผู้ใช้พร้อมกับที่คุณนำเข้าพวกเขาได้

ในการนำเข้าผู้ใช้ คุณสามารถใช้หน้าการจัดการระบบของเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์หรือยูทิลิตี้ tabcmd การใช้ tabcmd จะมอบตัวเลือกสำหรับกำหนดบทบาทในไซต์ให้กับผู้ใช้ทั้งหมดในไฟล์ CSV หากต้องการข้อมูล โปรดดู นำเข้าผู้ใช้ หรือ createsiteusers filename.csv

คุณสามารถนำเข้าผู้ใช้ที่ระดับไซต์หรือระดับเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณนำเข้าผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ (ไม่ใช่ไซต์เฉพาะเจาะจง) ผู้ใช้ที่ไม่ได้กำหนดให้กับไซต์นั้นจะถูกนำเข้าเป็นผู้ใช้ที่ ‘ไม่ได้รับใบอนุญาต’

หมายเหตุ: คำแนะนำที่ระบุในหัวข้อนี้ใช้กับ Tableau Server เมื่อกำหนดค่าโดยมีหรือไม่พูลข้อมูลประจำตัว(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อกำหนดรูปแบบไฟล์ CSV

เมื่อคุณสร้างไฟล์ CSV สำหรับนำเข้าผู้ใช้ ตรวจสอบว่าไฟล์เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • ไฟล์นี้ไม่มีส่วนหัวของคอลัมน์ Tableau Server จะถือว่าทุกบรรทัดในไฟล์แทนถึงผู้ใช้

 • ไฟล์อยู่ในรูปแบบ UTF-8 และมีเครื่องหมายลำดับไบต์ (BOM)

 • การเข้ารหัสตัวอักขระ เข่น BIG-5 ถูกแปลงเป็น UTF-8 คุณสามารถทำได้โดยการเปิดไฟล์เครื่องมือแก้ไขข้อความ แล้วใช้คำสั่ง บันทึกเป็น

 • ถ้าชื่อผู้ใช้มีตัวอักขระ @ ที่แทนถึงสิ่งใดๆ ที่นอกเหนือจากตัวแยกโดเมน คุณจะต้องดูที่การใช้สัญลักษณ์รูปแบบเลขฐานสิบหก: \0x40

  ตัวอย่างเช่น user@fremont@mycompany.com ควรเป็น user\0x40fremont@mycompany.com

คอลัมน์ที่จำเป็นในไฟล์ CSV

ค่าต่อไปนี้จำเป็นสำหรับผู้ใช้แต่ละราย:

 • ชื่อผู้ใช้

 • รหัสผ่าน: ถ้า Tableau Server ถูกกำหนดค่าให้ใช้การรับรองสิทธิ์ด้วย Active Directory จะต้องเป็นคอลัมน์ Password แต่ตัวคอลัมน์เองจะต้องว่างเปล่า ถ้าเซิร์ฟเวอร์ใช้การรับรองสิทธิ์ในเครื่อง คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ใหม่

ตัวเลือกนำเข้าไฟล์เพิ่มเติม

ไฟล์ CSV สามารถมีฟิลด์ต่อไปนี้ในลำดับที่แสดงไว้ที่นี่ได้:

 • ชื่อผู้ใช้ ชื่อของผู้ใช้ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ถูกกำหนดค่าให้ใช้ Active Directory ค่านี้จะต้องตรงกับผู้ใช้ที่กำหนดไว้ใน Active Directory ถ้าชื่อผู้ใช้ไม่ใช่ชื่อที่ไม่ซ้ำกันภายในโดเมน คุณจะต้องรวมโดเมนเป็นส่วนหนึ่งของชื่อผู้ใข้ (ตัวอย่างเช่น example\Adam หรือ adam@example) นี่เป็นฟิลด์ที่จำเป็นเท่านั้น

  หากเพิ่มผู้ใช้ลงในพูลข้อมูลประจำตัว(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

  • หากเพิ่มผู้ใช้ในพูลข้อมูลประจำตัวที่ใช้ AD เป็นที่เก็บข้อมูลประจำตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ค่า AD sAMAccountName สำหรับชื่อผู้ใช้
  • หากเพิ่มผู้ใช้ในพูลข้อมูลประจำตัวที่ใช้ LDAP เป็นที่เก็บข้อมูลประจำตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ค่า LDAP username สำหรับชื่อผู้ใช้
 • รหัสผ่าน รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ถูกกำหนดค่าให้ใช้ Active Directory ค่านี้จะไม่ถูกใช้

 • ชื่อที่แสดง ชื่อที่แสดงเป็นส่วนของข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าชื่อที่แสดงของผู้ใช้ถูกนำไปใช้แล้ว Tableau Server จะอัปเดตข้อมูลผู้ใช้ที่มีอยู่ด้วยการตั้งค่าในไฟล์ CSV ถ้าเซิร์ฟเวอร์ถูกกำหนดค่าให้ใช้ Active Directory ค่านี้จะไม่ถูกใช้

 • ระดับของใบอนุญาต ซึ่งอาจเป็น Creator, Explorer, Viewer หรือ ถูกยกเลิกใบอนุญาต หากคุณระบุ Creator สำหรับบัญชีผู้ใช้เฉพาะ คุณต้องตั้งค่าความสามารถในการเผยแพร่เป็นจริงด้วย

 • ระดับของผู้ดูแลระบบl (ระบบ, ไซต์ หรือ ไม่มี) การตั้งค่าจะกำหนดว่าผู้ใช้ถูกนำเข้าเป็นผู้ดูแลระบบหรือไม่

  ถ้าคุณใช้ UI เว็บเพื่อนำเข้าผู้ใช้ คุณสามารถกำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ดูแลระบบเป็น ระบบ ก็ต่อเมื่อคุณนำเข้าไฟล์ที่ระดับเซิร์ฟเวอร์ (ไซต์ทั้งหมด) เท่านั้น ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในไซต์ที่เฉพาะเจาะจง และถ้าคอลัมน์ผู้ดูแลระบบสำหรับผู้ใช้ในไฟล์ CSV ถูกตั้งค่าไว้ที่ระบบ Tableau Server จะนำเข้าผู้ใข้เป็นผู้ดูแลไซต์

 • ความสามารถการเผยแพร่ (yes/true/1 หรือ no/false/0) ถ้าคุณใช้ UI เว็บ การตั้งค่าผู้เผยแพร่จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อคุณนำเข้าในขณะเข้าสู่ระบบในไซต์ที่เฉพาะเจาะจงแล้ว

 • ที่อยู่อีเมล ที่อยู่อีเมลเป็นส่วนของข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ถูกนำไปใช้แล้ว Tableau Server จะอัปเดตข้อมูลผู้ใช้ที่มีอยู่ด้วยการตั้งค่าในไฟล์ CSV

หากเพิ่มผู้ใช้ลงในพูลข้อมูลประจำตัว จำเป็นต้องใช้ค่าต่อไปนี้เพิ่มเติมจากค่าด้านบน:

 • ชื่อพูลข้อมูลประจำตัว ชื่อพูลข้อมูลประจำตัวที่คุณต้องการเพิ่มผู้ใช้

 • ตัวระบุ ตัวระบุสำหรับผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวระบุใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจับคู่ข้อมูลประจำตัวเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูชื่อผู้ใช้และตัวระบุใน Tableau หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีตัวระบุหากเพิ่มผู้ใช้ลงในพูลข้อมูลประจำตัวที่ใช้ที่เก็บข้อมูลประจำตัวของ Active Directory (หรือ LDAP) ตัวระบุเป็นตัวเลือกหากเพิ่มผู้ใช้ลงในพูลข้อมูลประจำตัวที่ใช้ที่เก็บข้อมูลประจำตัวในเครื่อง

  หมายเหตุ:

  • หากคุณกำลังเพิ่มผู้ใช้ลงในพูลข้อมูลประจำตัวและไม่ได้ระบุชื่อพูลข้อมูลประจำตัว ผู้ใช้จะถูกเพิ่มลงในพูลเริ่มต้น (การกำหนดค่า TSM) ซึ่งเป็นชุดของผู้ใช้ที่ได้รับการจัดสรรใน TSM ระหว่างการตั้งค่า Tableau Server
  • สำหรับค่าชื่อผู้ใช้ ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

   • หากเพิ่มผู้ใช้ในพูลข้อมูลประจำตัวที่ใช้ AD เป็นที่เก็บข้อมูลประจำตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ค่า AD sAMAccountName สำหรับชื่อผู้ใช้
   • หากเพิ่มผู้ใช้ในพูลข้อมูลประจำตัวที่ใช้ LDAP เป็นที่เก็บข้อมูลประจำตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ค่า LDAP username สำหรับชื่อผู้ใช้
  • คุณสามารถใช้กระบวนการนำเข้า CSV เพื่อดำเนินการดังนี้

   • เพิ่มผู้ใช้จำนวนมากลงในพูลข้อมูลประจำตัวเพิ่มเติม หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้กระบวนการนำเข้า CSV เพื่อแทนที่พูลข้อมูลประจำตัวที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่แล้วด้วยพูลข้อมูลประจำตัวอื่น หากคุณเพิ่มผู้ใช้ที่มีอยู่ด้วยค่าพูลข้อมูลประจำตัวอื่น ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ดังกล่าวลงในพูลข้อมูลประจำตัวเพิ่มเติมนั้น

   • เพิ่มตัวระบุจำนวนมากสำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่มี หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มตัวระบุอื่นสำหรับผู้ใช้ในพูลเดียวกัน จะไม่แทนที่ตัวระบุที่มีอยู่สำหรับผู้ใช้นั้น แต่จะมีการสร้างบันทึกตัวระบุใหม่สำหรับผู้ใช้นั้นแทน

สำคัญ: ลำดับของคอลัมน์มีความสำคัญ คอลัมน์แรกจะถือเป็นชื่อผู้ใช้ คอลัมน์ที่สองจะเป็นรหัสผ่าน คอลัมน์ที่สามเป็นชื่อที่แสดง เป็นต้น โดนไม่คำนึงถึงเนื้อหาในคอลัมน์ ถ้าคุณละเว้นค่าสำหรับฟิลด์ คุณยังคงต้องรวมตัวคั่นจุลภาคของฟิลด์ด้วย

ปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับไฟล์ CSV ขนาดใหญ่ที่ป้อนผ่านคำสั่ง tabcmd

หมายเหตุ: การตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลกับ Tableau Server เวอร์ชัน 2022.1 และก่อนหน้า บริการค้นหาและจัดทำดัชนีที่ได้รับผลกระทบได้ถูกเลิกใช้งานแล้วตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.3 และเลิกใช้ (นำออกทั้งหมด) ในเวอร์ชัน 2023.3

ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถเปิดใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการนำเข้าไฟล์ CSV ขนาดใหญ่ผ่านคำสั่ง tabcmd ได้ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยใช้คำสั่งe tsm configuration set ด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:

 • vizportal.csv_user_mgmt.index_site_users

 • vizportal.csv_user_mgmt.bulk_index_users

 • searchserver.index.bulk_query_user_groups

โดยพื้นฐานแล้ว ตัวเลือกเหล่านี้จะทำดัชนี้ผู้ใช้หลังจากประมวลผลไฟล์ CSV แทนการทำดัชนีทีละรายการเมื่อเพิ่มผู้ใช้ไปยังฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะลดจำนวนการเรียกใช้ฐานข้อมูลและหน่วยความจำที่ต้องใช้ในการประมวลผลไฟล์ ตัวเลือกเหล่านี้ tsm configuration set จะนำไปใช้กับคำสั่ง tabcmd createsiteusers, deletesiteusers, addusers และ removeusers

หากต้องการข้อมูลรายละเอียดสำหรับการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดดู ตัวเลือกการกำหนดค่า tsm ที่ตั้งค่าไว้

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบของไซต์เฉพาะใดๆ และกำลังนำเข้าผู้ใช้ที่ระดับเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถกำหนดเฉพาะบทบาทในไซต์ของผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์และผู้ใช้ที่ ‘ไม่มีใบอนุญาต’

 • ถ้าคุณมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อิงตามผู้ใช้และถ้าการเพิ่มผู้ใช้จะทำให้เกินจำนวนผู้ใช้ที่อนุญาตภายใต้ใบอนุญาตของคุณ ผู้ใช้จะถูกเพิ่มเป็นผู้ใช้ที่ ‘ไม่มีใบอนุญาต’

 • ถ้าคุณใช้คำสั่ง tabcmd และระบุใบอนุญาต แต่การนำเข้าผู้ใช้จะทำให้เกินจำนวนผู้ใช้ที่อนุญาตภายใต้ใบอนุญาตของคุณ ผู้ใช้จะถูกนำเข้าเป็นผู้ใช้ที่ ‘ไม่มีใบอนุญาต’

การตั้งค่า CSV และบทบาทในไซต์

การตั้งค่าระดับใบอนุญาต ผู้ดูแลระบบ และการเผยแพร่สำหรับผู้ใช้จะเป็นการกำหนดลักษณะการตั้งค่าบทบาทในไซต์ของผู้ใช้ในระหว่างกระบวนการนำเข้า ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการแปลงการตั้งค่าเป็นบทบาทในไซต์

การตั้งค่า CSVบทบาทในไซต์

ระดับของใบอนุญาต=(รายการใดๆ)

ผู้ดูแล=ระบบ

ผู้เผยแพร่=true

ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับ Tableau Server เท่านั้น และมีผลใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณนำเข้าผู้ใช้ในขณะจัดการเซิร์ฟเวอร์ (นั่นคือ ไม่ได้เข้าสู่ระบบของไซต์เฉพาะเจาะจง)

บทบาทในไซต์ของผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์จะต้องใช้ใบอนุญาต Creator เสมอถ้ามีอยู่ ถ้ามีใบอนุญาต Creator พร้อมใช้งาน ให้ดูที่ แก้ปัญหาด้านการให้สิทธิ์อนุญาต เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการงานนี้ของ Tableau Server

ระดับของใบอนุญาต=Creator หรือ Explorer

ผู้ดูแลระบบ=ไซต์

ผู้เผยแพร่=true

Creator ผู้ดูแลไซต์ หรือ Explorer ผู้ดูแลไซต์ การตั้งค่านี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณนำเข้าผู้ใช้ในขณะเข้าสู่ระบบในไซต์ที่เฉพาะเจาะจงแล้ว

ระดับของใบอนุญาต=Creator

ผู้ดูแลระบบ=ไม่มี

ผู้เผยแพร่=true

Creator

ระดับของใบอนุญาต=Explorer

ผู้ดูแลระบบ=ไม่มี

ผู้เผยแพร่=true

Explorer (สามารถเผยแพร่ได้)

ระดับของใบอนุญาต=Explorer

ผู้ดูแลระบบ=ไม่มี

ผู้เผยแพร่=false

Explorer

ระดับของใบอนุญาต=Viewer

ผู้ดูแลระบบ=ไม่มี

ผู้เผยแพร่=false

Viewer

ระดับของใบอนุญาต=ไม่มีใบอนุญาต

ผู้ดูแลระบบ=ไม่มี

ผู้เผยแพร่=false

ไม่มีใบอนุญาต

ตัวอย่างการนำเข้า CSV สำหรับ Tableau Server

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลสำหรับหลายผู้ใช้

henryw,henrypassword,Henry Wilson,Creator,None,yes,henryw@example.com
freds,fredpassword,Fred Suzuki,Viewer,None,no,freds@example.com
alanw,alanpassword,Alan Wang,Explorer,Site,yes,alanw@example.com
michellek,michellepassword,Michelle Kim,Creator,System,yes,michellek@example.com

ถ้าคุณนำเข้าไฟล์นี้ในขณะจัดการไซต์ ผู้ใช้สี่คนจะถูกเพิ่มไปยังไซต์นั้น การตั้งค่า Administrator สำหรับผู้ใช้ชื่อ Michelle คือ System อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณกำลังนำเข้าผู้ใช้ไปยังไซต์ Tableau Server จะกำหนดบทบาทในไซต์ของ Creator ผู้ดูแลระบบไซต์ให้กับ Michelle ผู้ใช้สามรายมีสิทธิ์ในการเผยแพร่

ถ้าคุณนำเข้าไฟล์นี้ในขณะจัดการเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้สี่รายจะถูกเพิ่มไปยังเซิร์ฟเวอร์ แต่จะไม่ถูกเพิ่มไปยังไซต์ใดๆ จะมีผู้ใช้เพียงรายเดียวเท่านั้นถูกนำเข้าเป็นผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้ที่เหลือจะถูกกำหนดเป็นผู้ใช้ที่ ‘ไม่มีใบอนุญาต’

ตัวอย่างพูลข้อมูลประจำตัว

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลสำหรับผู้ใช้สองรายที่เพิ่มลงในพูลข้อมูลประจำตัว

henryw,henrypassword,Henry Wilson,Viewer,None,yes,hwilson@myco.com,General Contractors,hwilson
freds,fredpassword,Fred Suzuki,Creator,None,no,fsuzuki@myco.com,General Contractors,fsuzuki

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลสำหรับผู้ใช้สองรายที่เพิ่มลงในพูลข้อมูลประจำตัวเพิ่มเติม

henryw,henrypassword,Henry Wilson,Viewer,ไม่มี,ใช่,hwilson@myco.com,ผู้รับเหมาทั่วไป 2,hwilson
freds,fredpassword,Fred Suzuki,Creator,ไม่มี,ไม่,fsuzuki@myco.com,ผู้รับเหมาทั่วไป 2,fsuzuki

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลสำหรับผู้ใช้สองรายโดยไม่มีตัวระบุที่มีอยู่

janes,janepassword,Jane Smith,Viewer,ไม่มี,ใช่,jsmith@myco.com,ผู้รับเหมาทั่วไป,jwang
laurar,laurapassword,Laura Rodriguez,Creator,ไม่มี,ไม่,lrodriguez@myco.com,ผู้รับเหมาทั่วไป,jrodriguez
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ