อนุมัติใบอนุญาตเมื่อเข้าสู่ระบบ

อนุมัติใบอนุญาตเมื่อเข้าสู่ระบบ (อนุมัติบทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบ) ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีใบอนุญาตในกลุ่มที่กำหนดสามารถได้รับอนุญาตเมื่อเข้าสู่ระบบ Tableau ได้ การทำงานนี้ช่วยให้การจัดสรรใบอนุญาตสำหรับผู้ดูแลระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตก่อนใช้งาน Tableau

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของบทบาทในไซต์และบทบาทในไซต์ขั้นต่ำ โปรดดู กำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น กรณีกลุ่ม Active Directory ที่ชื่อ Marketing ซึ่งมีผู้ใช้ 100 คน แต่มีแค่ 25 คนเท่านั้นที่จำเป็นต้องใช้งาน Tableau Server ผู้ดูแลระบบไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์สามารถนำเข้าข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่ม Marketing Active Directory ตั้งค่าบทบาทในไซต์ขั้นต่ำของกลุ่มเป็น Explorer และเลือก อนุมัติบทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ใช้งาน Tableau ในกลุ่ม Marketing เข้าสู่ระบบ Tableau พวกเขาจะได้รับใบอนุญาต Explorer ผู้ใช้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน Tableau Server จะไม่ได้รับใบอนุญาตจนกว่าจะเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โปรดดู อนุมัติบทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ใน Tableau Blueprint ซึ่งเป็นเครื่องมือวางแผนของ Tableau สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เปิดใช้งานการอนุมัติบทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณสามารถเปิดใช้งานการอนุมัติบทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบกับกลุ่มใหม่หรือกลุ่มที่มีอยู่ได้ ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งานการอนุมัติบทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่ที่มีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาต โดยที่ไม่เสียใบอนุญาตไป การใช้งานนี้อาจเหมาะกับเมื่อบริษัทของคุณมีผู้ใช้งานที่มีคุณสมบัติได้รับอนุญาตจำนวนมาก แต่มีใบอนุญาต Tableau จำกัด

  1. ในไซต์ คลิกกลุ่ม จากนั้นคลิกเพิ่มกลุ่ม

    เพิ่มผู้ใช้ใหม่โดยการนำเข้ากลุ่ม Active Directory พิมพ์ชื่อของกลุ่มที่คุณต้องการนำเข้า จากนั้นเลือกชื่อกลุ่มในผลลัพธ์ที่แสดงในรายการ

  2. เลือกบทบาทในไซต์ขั้นต่ำสำหรับผู้ใช้ จากนั้นเลือก อนุมัติบทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบ

    ผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่ม Active Directory ที่เลือกจะได้รับการนำเข้าเป็นผู้ใช้ที่ไม่มีใบอนุญาต บทบาทในไซต์ขั้นต่ำที่ตั้งไว้สำหรับกลุ่มจะถูกจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ Tableau Server เท่านั้น

  3. คลิกนำเข้า

หมายเหตุ: สามารถเปิดใช้งานการอนุมัติบทบาทในไซต์เมื่อเข้าสู่ระบบในกลุ่มใช้งานภายในพื้นที่เพื่อจัดสรรบทบาทในไซต์ขั้นต่ำให้กับสมาชิกของกลุ่มเมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบ Tableau Server ได้ด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างกลุ่มในเครื่อง

การแก้ไขบทบาทผู้ใช้ด้วยการอนุมัติบทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบ

หากผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ใช้การอนุมัติบทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบ และทำให้ไม่สามารถตั้งค่าบทบาทผู้ใช้เป็นไม่มีใบอนุญาตหรือลดบทบาทลงต่ำกว่าบทบาทในไซต์ขั้นต่ำที่ตั้งค่าไว้สำหรับกลุ่มได้ ผู้ดูแลระบบจะสามารถอัปเกรดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้ด้วยตัวเองได้

ในการลดระดับบทบาทในไซต์ของผู้ใช้ หรือถอนใบอนุญาตผู้ใช้จากไซต์ ให้นำผู้ใช้ออกจากกลุ่มที่มีการเปิดใช้งานอนุมัติบทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบไว้

ตามเงื่อนไขของ ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ใบอนุญาตที่มอบให้กับผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตสามารถมอบให้กับผู้ใช้รายใหม่อย่างถาวรได้ ผู้ใช้สามารถถูกลดระดับบทบาทในไซต์ (รวมถึงถอนใบอนุญาต) ได้ต่อเมื่อผู้ใช้เหล่านั้นจะเลิกใช้งาน Server Software ในบทบาทที่สูงขึ้นเป็นการถาวร

การลบผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากการอนุมัติบทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณสามารถลบผู้ใช้ออกจากไซต์เฉพาะเมื่อผู้ใช้นั้นไม่ได้มีเนื้อหาที่สร้าง หากคุณพยายามลบผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเนื้อหา บทบาทในไซต์ของผู้ใช้จะถูกตั้งเป็นไม่มีใบอนุญาตและถูกลบออกจากกลุ่มทั้งหมด แต่ผู้ใช้จะไม่ถูกลบออกจากไซต์ ในการลบเจ้าของเนื้อหา ให้ลบเจ้าของเนื้อหาออกจากกลุ่มที่เปิดใช้งานการอนุมัติบทบาทในไซต์ หรือกำหนดเจ้าของเนื้อหาให้กับผู้ใช้รายอื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ลบผู้ใช้ออกจากไซต์ในหัวข้อความช่วยเหลือ ดู จัดการ หรือนำผู้ใช้ออก

หากกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมดได้เปิดใช้งานการอนุมัติบทบาทในไซต์ไว้เป็นค่าเริ่มต้น จะไม่สามารถลบผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเนื้อหาออกจากไซต์หรือถอนใบอนุญาตผู้ใช้ได้ ในการลบหรือถอนใบอนุญาตผู้ใช้เหล่านี้ ให้กำหนดเจ้าของเนื้อหาให้กับผู้ใช้รายอื่น จากนั้นลบหรือถอนใบอนุญาตของผู้ใช้

สามารถใช้ Tableau REST API เพื่อกำหนดความเป็นเจ้าของเนื้อหาเวิร์กบุ๊กอีกครั้งได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูอัปเดตเวิร์กบุ๊กในความช่วยเหลือสำหรับ API REST API REST ยังสามารถใช้เพื่อลบผู้ใช้ออกจากไซต์และโอนเนื้อหาให้ผู้ใช้รายใหม่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีลบผู้ใช้ออกจากไซต์ในความช่วยเหลือสำหรับ API REST

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเนื้อหาให้ผู้ใช้อื่นใน Tableau Server โปรดดู จัดการความเป็นเจ้าของเนื้อหา

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ