จัดการกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีสิทธิ์อนุญาต

มีตัวบ่งชี้สถานะหลายตัวบนหน้าสถานะTableau Server ที่ช่วยให้คุณเข้าใจสถานะของกระบวนการ Tableau Server กล่องสถานะสีส้ม "ไม่มีสิทธิ์อนุญาต" บ่งบอกว่าหนึ่งในกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลสิทธิ์อนุญาต Tableau Server ได้

ภาพด้านล่างคือหนึ่งในกระบวนการ VizQL ที่ไม่มีสิทธิ์อนุญาต:

อาจมีสาเหตุหลายประการที่ทำให้กระบวนการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการให้สิทธิ์อนุญาตได้ ตัวอย่างเช่น อาจมีปัญหาเครือข่ายที่ทำให้กระบวนการทำงานบนโหนดเพิ่มเติมไม่สามารถสื่อสารกับบริการการให้สิทธิ์อนุญาตบนโหนดเริ่มต้น หรือกระบวนการที่ไม่มีสิทธิ์อนุญาตอาจได้รับคำขอมากกว่าที่รองรับได้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และไม่สามารถจัดการกับคำขอการให้สิทธิ์อนุญาตได้ ผลกระทบต่อผู้ใช้ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการใดที่ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์อนุญาตได้ และมีอินสแตนซ์อื่นๆ ของกระบวนการบนหนึ่งในโหนดเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ ในกรณีของกระบวนการ VizQL ที่ไม่มีสิทธิ์อนุญาตดังกล่าว ผู้ใช้บางรายอาจเข้าถึงมุมมองได้ในขณะที่ผู้อื่นๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้

หากต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้หยุด จากนั้นเปิด Tableau Server

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ