เฝ้าติดตามสถานะของโฟลว์และประสิทธิภาพการทำงาน

หลังจากที่คุณเผยแพร่โฟลว์และกำหนดเวลาเรียกใช้โฟลว์เป็นระยะ คุณอาจต้องการทราบว่าการเรียกใช้โฟลว์เป็นไปตามที่คาดไว้และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น คุณอาจต้องการเฝ้าติดตามและทำความเข้าใจประสิทธิภาพของโฟลว์ของคุณด้วย

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการต่างๆ ที่ Tableau Server มีเพื่อช่วยคุณเฝ้าติดตามโฟลว์ของคุณ

ตรวจหาปัญหาและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

คุณสามารถตั้งค่า Tableau Server ให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อโฟลว์ล้มเหลว หรือค้นหาและตรวจสอบข้อผิดพลาดบน Tableau Server ได้โดยใช้เมนู "การแจ้งเตือน" หรือโดยตรวจสอบหน้าโฟลว์เพื่อดูโฟลว์ที่คุณสนใจ การเฝ้าติดตามประเภทนี้จะช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาเมื่อเกิดขึ้นได้

รับการแจ้งเตือนเมื่อเมื่อโฟลว์ล้มเหลว:

คุณสามารถกำหนดค่า Tableau Server ให้ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความล้มเหลวของโฟลว์ผ่านอีเมล, บนไซต์ Tableau หรือ Slack ได้ หากต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับ Tableau Server และไซต์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าการตั้งค่าลำดับงานสำหรับ Tableau Server

ดูและแก้ไขข้อผิดพลาด

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4.1 เป็นต้นไป คุณสามารถสร้างและแก้ไขโฟลว์ใน Tableau Server และ Tableau Cloud ได้โดยตรง เนื้อหาในส่วนนี้ปรับใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโฟลว์บนเว็บ โปรดดู Tableau Prep บนเว็บ

ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเรียกใช้โฟลว์

 • ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ: โดยปกติแล้วข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นเมื่อ Tableau Server ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินพุตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งรายการขึ้นไป หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับขั้นตอนเอาต์พุตอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนขึ้นไปได้

  • สำหรับข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อขาเข้า ให้ใช้ตัวเลือกแก้ไขการเชื่อมต่อบนแท็บการเชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเชื่อมต่อ จากนั้นเรียกใช้โฟลว์อีกครั้ง
  • สำหรับข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อขาออก ให้ตรวจสอบตำแหน่งเอาต์พุตของขั้นตอนเอาต์พุตโฟลว์ หากเอาต์พุตโฟลว์ไปที่การแชร์เครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนเอาต์พุตชี้ไปยังตำแหน่งปลอดภัยที่แสดงอยู่ หลังจากคุณเปลี่ยนแปลง ให้เผยแพร่โฟลว์ใหม่แล้วลองเรียกใช้อีกครั้ง

   หมายเหตุ: หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อขาออกสำหรับโฟลว์ที่เอาต์พุตไปยังไฟล์หรือการแชร์เครือข่าย ให้ดาวน์โหลดโฟลว์ไปยัง Tableau Prep Builder จากนั้นเผยแพร่โฟลว์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณอีกครั้ง โฟลว์ที่เอาต์พุตไปยังแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่เผยแพร่แล้วสามารถแก้ไขได้บนเว็บโดยตรง

 • ข้อผิดพลาดในโฟลว์: หากมีข้อผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนในโฟลว์ คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณสามารถแก้ไขโฟลว์บนเว็บได้โดยตรงและเผยแพร่อีกครั้งได้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดโฟลว์ไปยัง Tableau Prep Builder, แก้ไขข้อผิดพลาด, เผยแพร่โฟลว์ไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง และเรียกใช้โฟลว์อีกครั้งได้อีกด้วย

 • งานในโฟลว์ที่ถูกระงับ: เมื่อระบบไม่สามารถเรียกใช้งานในโฟลว์ที่กำหนดเวลาไว้จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดค่าไว้ งานในโฟลว์จะถูกระงับ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว งานในโฟลว์จะถูกระงับหลังจากงานในโฟลว์ล้มเหลว 5 ครั้งต่อเนื่องกัน

  ในหนึ่งโฟลว์สามารถกำหนดงานที่กำหนดเวลาไว้ได้หลายงาน แต่งานที่ล้มเหลวเท่านั้นที่จะถูกระงับ ระบบจะเรียกใช้งานอื่นๆ ทั้งหมดในโฟลว์ต่อไปเว้นแต่จะเกิดข้อผิดพลาด หากต้องการแก้ไขงานที่ถูกระงับ ให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด จากนั้นเรียกใช้โฟลว์แบบออนดีมานด์หรือให้ระบบเรียกใช้โฟลว์โดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่กำหนดไว้

  หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถกำหนดค่าจำนวนครั้งก่อนที่การเรียกใช้โฟลว์จะถูกระงับได้โดยใช้ตัวเลือกตั้งค่าการกำหนดค่า tsm หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู ขั้นตอนที่ 5: การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์แบบไม่บังคับ

คุณสามารถดูข้อผิดพลาดได้ที่หน้าต่อไปนี้

หน้าภาพรวมโฟลว์

ในหน้านี้ คุณจะเห็นสถานะของการเรียกใช้โฟลว์ล่าสุดและข้อผิดพลาดต่างๆ วางเมาส์เหนือข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อผิดพลาด หากงานที่กำหนดเวลาไว้ถูกระงับ ไอคอนคำเตือนจะปรากฏขึ้นถัดจากกำหนดการ วางเมาส์เหนือไอคอนเพื่อดูสถานะ

หลังจากที่คุณแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้โฟลว์ล้มเหลวหรืองานถูกระงับแล้ว คุณสามารถเรียกใช้โฟลว์ด้วยตนเองหรือให้ระบบเรียกใช้โฟลว์ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ได้ สำหรับโฟลว์ที่ถูกระงับ ให้คลิกลิงก์ไปที่งานที่กำหนดเวลาไว้บน Tooltip สำหรับงานที่ถูกระงับเพื่อไปยังหน้างานที่กำหนดเวลาไว้ แล้วคลิกปุ่มดำเนินการงานที่กำหนดเวลาไว้ต่อเพื่อดำเนินการงานที่ถูกระงับไว้ต่อไป

หน้าการเชื่อมต่อ

หน้าการเชื่อมต่อจะแสดงสถานะล่าสุดและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความสามารถในการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอินพุต ให้คลิกเมนูการดำเนินการเพิ่มเติม สำหรับการเชื่อมต่อขาเข้าเพื่อแก้ไขการเชื่อมต่อและเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ พอร์ต ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อขาออก ให้แก้ไขโฟลว์โดยตรงหรือดาวน์โหลดโฟลว์ใน Tableau Prep Builder แล้วแก้ไขพาธไฟล์ จากนั้นเผยแพร่โฟลว์อีกครั้งเพื่อเรียกใช้ต่อ

หน้างานที่กำหนดเวลาไว้

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ การจัดการข้อมูล เพื่อดูแท็บนี้

ดูงานที่กำหนดเวลาไว้ที่กำหนดให้กับโฟลว์ หากงานที่กำหนดเวลาไว้ถูกระงับ คุณจะเห็นสถานะของงานนั้นที่นี่ และคุณสามารถดำเนินการงานในโฟลว์ต่อด้วยตนเองได้จากหน้านี้ ก่อนจะทำงานที่ถูกระงับไว้ต่อ ให้แก้ไขปัญหาในโฟลว์

รายละเอียดข้อผิดพลาดจะไม่แสดงในหน้านี้ แต่คุณสามารถตรวจสอบได้ในหน้าภาพรวมหรือประวัติการเรียกใช้ คุณยังสามารถคลิกลิงก์ในคอลัมน์ประเภทกำหนดการเพื่อดูรายละเอียดของสิ่งที่อยู่ในกำหนดการและเพื่อแก้ไขงานได้อีกด้วย

งานที่กำหนดเวลาไว้ที่ถูกระงับจะดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเผยแพร่โฟลว์อีกครั้ง หากคุณแก้ไขการเชื่อมต่อสำหรับโฟลว์ หรือเรียกใช้งานในโฟลว์ด้วยตนเอง หากต้องการดำเนินการงานที่ถูกระงับไว้ต่อด้วยตนเอง บนหน้างานที่กำหนดเวลาไว้ ให้คลิกดำเนินการงานที่กำหนดเวลาไว้ต่อ การทำเช่นนี้จะดำเนินการงานที่ถูกระงับไว้ทั้งหมดต่อสำหรับโฟลว์ดังกล่าว

หากต้องการทำงานแต่ละรายการต่อ ให้คลิกเมนูการดำเนินการเพิ่มเติม สำหรับงานที่กำหนดเวลาไว้ แล้วเลือกดำเนินการต่อ คุณยังสามารถคลิกเรียกใช้ตอนนี้เพื่อเรียกใช้งานทั้งหมดสำหรับโฟลว์ดังกล่าวทันที

หน้าประวัติการเรียกใช้

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ การจัดการข้อมูล เพื่อดูแท็บนี้

หน้าประวัติการเรียกใช้จะแสดงรายละเอียดของการเรียกใช้โฟลว์ทั้งหมดไม่ว่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรืออยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับเอาต์พุตแต่ละรายการ ดูรายละเอียดข้อผิดพลาดโดยวางเมาส์เหนือข้อผิดพลาดในคอลัมน์ข้อผิดพลาด คอลัมน์ระยะเวลาจะแสดงให้คุณเห็นเวลาการเรียกใช้งานโฟลว์

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.2.1 เป็นต้นไป ฟิลด์ประเภทการเรียกใช้จะแสดงประเภทการรีเฟรชสำหรับเอาต์พุต ในรุ่นก่อนหน้า ฟิลด์นี้จะแสดงว่าการเรียกใช้เอาต์พุตเป็นแบบกำหนดเวลาไว้หรือออนดีมานด์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าประเภทการรีเฟรชเอาต์พุต โปรดดู รีเฟรชข้อมูลโฟลว์โดยใช้การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การแจ้งเตือน

เมื่อโฟลว์ล้มเหลว เมนูการแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นพร้อมรายละเอียดข้อผิดพลาด โดยมีตัวเลือกเพื่อเรียกใช้โฟลว์อีกครั้ง หรือดาวน์โหลดโฟลว์เพื่อแก้ปัญหา

หมายเหตุ:เจ้าของโฟลว์, ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์สามารถดูเมนูนี้ได้

สถานะกระบวนการ Tableau Prep Conductor

 • หน้าสถานะ Tableau Services Manager (TSM) สามารถเข้าถึงได้ใน TSM และผู้ดูแลระบบ TSM สามารถดูได้ คุณต้องสามารถเข้าสู่ระบบ TSM เพื่อดูหน้านี้

 • หน้าสถานะ Tableau Server จะปรากฏใน UI ของเว็บ Tableau Server และผู้ดูแลระบบ Tableau Server สามารถเข้าถึงได้ หากคุณวางเมาส์เหนือตัวบ่งชี้สถานะของกระบวนการ เคล็ดลับเครื่องมือจะแสดงชื่ดโหนดและพอร์ตที่กระบวนการกำลังทำงานอยู่ หน้าสถานะ Tableau Server จะไม่แสดงกระบวนการ TSM

  เมื่อ Tableau Server ทำงานอย่างถูกต้อง Tableau Prep Conductor จะแสดงเป็น "ใช้งานอยู่" หรือ "ไม่ว่าง"

  • ใช้งานอยู่—กระบวนการจะทำงานตามที่กำหนดไว้

  • ไม่ว่าง—กระบวนการนี้กำลังทำงานบางอย่างให้เสร็จสิ้น

  • หยุดลง—กระบวนการนี้หยุดลง ผลกระทบของสิ่งนี้จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับกระบวนการ

  • สถานะไม่พร้อมใช้งาน—Tableau Server ไม่สามารถระบุสถานะของกระบวนการได้

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

 • ผู้ดูแลระบบ Tableau Server:
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ระดับเซิร์ฟเวอร์
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับไซต์
  • ดูข้อผิดพลาด
  • ดำเนินการงานที่ถูกระงับไว้ต่อ
  • ดูการแจ้งเตือน
  • ดูสถานะกระบวนการ
 • ผู้ดูแลไซต์ Tableau:
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ระดับไซต์
  • ดูข้อผิดพลาด
  • ดำเนินการงานที่ถูกระงับไว้ต่อ
  • ดูการแจ้งเตือน
 • เจ้าของโฟลว์ หัวหน้าโครงการ และผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ในการดูโฟลว์:
  • ดูข้อผิดพลาด
  • ดำเนินการงานที่ถูกระงับไว้ต่อ
  • ดูการแจ้งเตือน (เจ้าของโฟลว์)
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ