เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสภาพแวดล้อมการค้นหาการแยกข้อมูลจำนวนมาก

หัวข้อนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าโทโพโลยีและการกำหนดค่า Tableau Server เฉพาะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานในสภาพแวดล้อมการค้นหาการแยกข้อมูลจำนวนมาก

สภาพแวดล้อมการค้นหาการแยกข้อมูลจำนวนมากคืออะไร ระบบจะค้นหาการแยกข้อมูลและแหล่งข้อมูลแบบรวมศูนย์ในขณะที่โหลดเวิร์กบุ๊ก มุมมอง และแดชบอร์ด ซึ่งจะสร้างเวิร์กโหลดการค้นหาจำนวนมาก ดังนั้น หากคุณมีการแยกข้อมูลและแหล่งข้อมูลแบบรวมศูนย์จำนวนมาก อาจกล่าวได้ว่าคุณมี “สภาพแวดล้อมการค้นหาการแยกข้อมูลจำนวนมาก”

หากสภาพแวดล้อมของคุณคือการค้นหาการแยกข้อมูลจำนวนมากตามที่ระบุไว้ข้างต้น สองส่วนต่อจากนี้อาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าการกำหนดค่านี้เหมาะกับคุณหรือไม่

ควรใช้การกำหนดค่านี้เมื่อใด

เหตุผลสำคัญของการกำหนดค่านี้: Hyper คือเทคโนโลยีเครื่องมือสำหรับข้อมูลของ Tableau ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหน่วยความจำ ซึ่งเหมาะสำหรับการนำเข้าข้อมูลอย่างรวดเร็วและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เทคโนโลยีนี้เป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของเวิร์กโหลดการค้นหาจำนวนมา เมื่อการใช้การแยกข้อมูลของคุณเพิ่มมากขึ้น เราแนะนำให้กำหนดค่าเครื่องมือสำหรับข้อมูลบนโหนดเฉพาะของคลัสเตอร์ Tableau Server การกำหนดค่านี้ช่วยให้ Tableau Server สามารถปรับขยายขนาดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อค้นหาการแยกข้อมูลได้

มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ Tableau Server เมื่อดูเนื้อหาโดยใช้การแยกข้อมูลและแหล่งข้อมูลแบบรวมศูนย์ เป้าหมายก็คือประสิทธิภาพการค้นหาที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้เมื่อดูเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์ ใช้การกำหนดค่านี้หากสภาพแวดล้อมของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • คุณเห็นว่าเวลาโหลดเวิร์กบุ๊กมีความผันแปรอย่างมากและเวิร์กบุ๊กใช้การแยกข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลแบบรวมศูนย์

 • การปรับใช้ Tableau Server ของคุณมีจำนวน Creator, Explorer, Viewer และเนื้อหาจากการแยกข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น คุณจึงต้องการปรับขยายขนาดอย่างมีประสิทธิภาพ

 • คุณเห็นการแย่งใช้ทรัพยากรระหว่างเครื่องมือสำหรับข้อมูลและ VizQL Server เมื่อมีที่จัดเก็บไฟล์อยู่บนเครื่อง
 • คุณวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก การกำหนดค่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในสถานการณ์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งในการนำเข้าและการวิเคราะห์ข้อมูล หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau และข้อมูลขนาดใหญ่ โปรดดู การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วย Hyper โดยใช้ Tableau

หมายเหตุ: ใช้การบันทึกประสิทธิภาพฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อกำหนดเวลาดำเนินการค้นหา หากต้องการกำหนดการใช้ทรัพยากรของ Tableau ให้ใช้ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพสำหรับการติดตั้งใน Windows และเครื่องมือ sysstat หรือ vmstat สำหรับการติดตั้งใน Linux

ประโยชน์ของการใช้การกำหนดค่านี้

การกำหนดค่าโหนดเฉพาะสำหรับเครื่องมือสำหรับข้อมูลมีประโยชน์ที่สำคัญดังนี้

 • โหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะจะลดการแย่งใช้ทรัพยากรระหว่างการค้นหาการแยกข้อมูลและเวิร์กโหลดที่ใช้ทรัพยากรมากอื่นๆ เช่น เวิร์กโหลดที่ประมวลผลโดย VizQL Server

 • การค้นหาการแยกข้อมูลจะรักษาสมดุลโหลดอย่างต่อเนื่องบนโหนดเฉพาะโดยคำนึงถึงสถานะปัจจุบันของระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้งานโหนดใดมากหรือน้อยเกินไป
 • ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้นในประสบการณ์ผู้ใช้เมื่อโหลดการแยกข้อมูลเวิร์กบุ๊กย่อย จุดมุ่งเน้นในส่วนนี้คือการสร้างประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้มากกว่าการทำให้การค้นหาแต่ละรายการดีขึ้น

 • คุณจะสามารถควบคุมการปรับขยายขนาดกระบวนการ Tableau Server ที่ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นได้ดีขึ้น หาก VizQL Server, เครื่องมือสำหรับข้อมูล และแบ็กกราวเดอร์ทั้งหมดเรียกใช้บนโหนดเดียวกันและการค้นหาการแยกข้อมูลที่ช้าเป็นปัญหา การเพิ่มโหนดที่สองกับทั้งสามกระบวนการอาจไม่ทำให้เห็นการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ชัดเจน เมื่อใช้การกำหนดค่านี้ คุณจะสามารถเพิ่มโหนดเพิ่มเติมที่จะปรับปรุงเวิร์กโหลดการค้นหาการแยกโดยเฉพาะได้

 • ช่วยปรับปรุงความพร้อมใช้งานและเวลาทำงาน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดและหนึ่งในโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะไม่พร้อมใช้งาน VizQL Server จะพยายามจัดเส้นทางคำขอที่รอดำเนินการบนโหมดที่เกิดปัญหาไปยังโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะอื่น

 • เครื่องมือสำหรับข้อมูลจะใช้ประโยชน์จากคอร์มากที่สุดเท่าที่มีให้ใช้ได้บนเครื่อง นั่นก็คือคุณจะมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มทรัพยากรเพิ่มเติมไปยังโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะเพื่อลดเวลาตอบกลับการค้นหาและความผันแปรของการค้นหาการแยกข้อมูลที่สิ้นเปลือง หรือเพิ่มโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลการค้นหาการแยกข้อมูลได้มากขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 • เครื่องมือสำหรับข้อมูลมีการกำหนดค่าเริ่มต้นที่จำกัดไว้ที่ 75% ของ CPU โดยเฉลี่ยต่อชั่วโมง สิ่งนี้มีไว้เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับกระบวนการ Tableau Server อื่นๆ หากคุณกำลังเรียกใช้เครื่องมือสำหรับข้อมูลบนโหนดเฉพาะ คุณสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยนี้เป็น 95% ได้ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการนี้ โปรดดู hyper.srm_cpu_limit_percentage

ไม่ควรใช้การกำหนดค่านี้เมื่อใด

 • หากคุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโหลดการค้นหาการแยกข้อมูล ระบบอาจจัดสรรทรัพยากรฮาร์ดแวร์ไปยังส่วนอื่นๆ ของ Tableau Server ได้ดีขึ้น

 • บนโหนดที่มีที่จัดเก็บไฟล์ เครื่องมือสำหรับข้อมูล และ VizQL Server อยู่ร่วมกัน คุณจะไม่เห็นการแย่งใช้ทรัพยากรระหว่างเครื่องมือสำหรับข้อมูลและ VizQL Server

 • ก่อนจะปรับใช้การกำหนดค่านี้ เราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณประเมินการใช้ CPU สำหรับ VizQL Server และสำหรับโหนดที่มีเครื่องมือสำหรับข้อมูลติดตั้งไว้กับที่จัดเก็บไฟล์

การกำหนดค่า

เป้าหมายหลักของการกำหนดค่านี้คือการทำให้เครื่องมือสำหรับข้อมูลอยู่บนโหนดเฉพาะหนึ่งโหนดขึ้นไป

 • ในการปรับใช้ซึ่งมีที่จัดเก็บไฟล์ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง หมายความว่ามีการกำหนดค่าที่จัดเก็บไฟล์บนโหนดเฉพาะหนึ่งโหนดขึ้นไป ระบบจะติดตั้งเครื่องมือสำหรับข้อมูลโดยอัตโนมัติบนโหนดเดียวกันกับที่จัดเก็บไฟล์

 • ในการปรับใช้ซึ่งคุณกำหนดค่าที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก คุณจะยังสามารถกำหนดค่าเครื่องมือสำหรับข้อมูลบนโหนดเฉพาะบน Tableau Server ได้

เมื่อแยกการประมวลผล VizQL Server และที่จัดเก็บไฟล์ออกจากกัน โหลดระหว่างการค้นหาการแยกข้อมูลและการดูหรือการโต้ตอบกับมุมมองจะมีความสมดุลและได้รับการจัดการที่ดีขึ้น การกำหนดค่านี้มุ่งเป้าไปที่ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเมื่อค้นหาการแยกข้อมูล

ด้านล่างคือการแสดงข้อมูลการกำหนดค่าเป็นภาพ ซึ่งการประมวลผลของเครื่องมือสำหรับข้อมูล/ที่จัดเก็บไฟล์มีสองโหนดเฉพาะ นั่นคือโหนด 5 และ 6 นี่คือตัวอย่างซึ่งที่จัดเก็บไฟล์ได้รับการกำหนดค่าภายในเครื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุให้การประมวลผลของเครื่องมือสำหรับข้อมูลและที่จัดเก็บไฟล์เกิดขึ้นร่วมกัน

การกำหนดค่าเดียวกันนี้ใช้ได้กับการปรับใช้ที่มีที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก แต่โหนด 5 และ 6 จะมีเพียงเครื่องมือสำหรับข้อมูลที่กำหนดค่าอยู่ในกรณีนั้น

นอกจากนี้ เนื่องจากโหนด 1 จะมีกระบวนการของที่เก็บและที่เก็บไฟล์ด้วย ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินการสำรองข้อมูลจึงมีอยู่ในโหนด 1 ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลได้

คำแนะนำสำหรับฮาร์ดแวร์

หากต้องการให้การกำหนดค่ามีประโยชน์สูงสุด คุณต้องทดลองกับฮาร์ดแวร์หลากหลายขนาดและหลากหลายการกำหนดค่าเพื่อดูว่าแบบใดเหมาะกับวัตถุประสงค์ของประสิทธิภาพโหลดสูงสุดของคุณมากที่สุด Hyper คือเทคโนโลยีฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง และทรัพยากรสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพคือ หน่วยความจำ คอร์ และ I/O พื้นที่เก็บข้อมูล การเข้าใจวิธีที่ Hyper ใช้ทรัพยากรเพื่อประมวลผลการค้นหาจะช่วยให้คุณสามารถเลือกฮาร์ดแวร์และเข้าใจเหตุผลของการกำหนดค่าแบบต่างๆ ได้

 • หน่วยความจำ: เมื่อระบบจะประมวลผลการค้นหาการแยกข้อมูลสำหรับผู้ใช้หรือขั้นตอนที่ดำเนินการในพื้นหลัง Tableau Server จะเลือกโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะเพื่อประมวลผลการค้นหาดังกล่าว จากนั้นโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะนั้นจะคัดลอกการแยกข้อมูลจากพื้นที่เก็บข้อมูลภายในเครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่คือฮาร์ดดิสก์เซิร์ฟเวอร์ ไปที่หน่วยความจำ การมีหน่วยความจำระบบที่พร้อมใช้งานจำนวนมากจะช่วยให้ระบบปฏิบัติการสามารถจัดการการใช้งานหน่วยความจำสำหรับ Tableau ได้ดีขึ้น โหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะใช้หน่วยความจำระบบเพื่อจัดเก็บชุดผลลัพธ์ของการค้นหาที่ดำเนินการแล้ว หากชุดผลลัพธ์ยังใช้งานได้และระบบปฏิบัติการยังไม่ได้ล้างชุดผลลัพธ์ออกจากหน่วยความจำ ระบบจะสามารถนำชุดผลลัพธ์ในหน่วยความจำกลับมาใช้ซ้ำได้

  คำแนะนำฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำของ Tableau Server คือหน่วยความจำ 32 GB แต่หากคุณคาดว่าจะมีโหลดเวิร์กบุ๊กการแยกข้อมูลในปริมาณมาก คุณควรพิจารณาใช้หน่วยความจำ 64 GB หรือ 128 GB หากคุณใช้ทรัพยากรอื่นๆ นอกจากหน่วยความจำจนถึงขีดจำกัด (เช่น คอร์) แทนที่จะปรับเพิ่มหน่วยความจำให้สูงถึง 128 GB การปรับขยายโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็น 64 GB อาจจะดีกว่า

  กระบวนการคัดลอกการแยกข้อมูลจากพื้นที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องไปที่หน่วยความจำอาจต้องใช้เวลาและอาจจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพของดิสก์ การเพิ่มประสิทธิภาพดิสก์จะอยู่ในส่วน I/O พื้นที่เก็บข้อมูล

 • คอร์: เมื่อประมวลผลการค้นหาการแยกข้อมูล จำนวนของคอร์คือทรัพยากรสำคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาด คอร์ CPU มีหน้าที่ดำเนินการค้นหาและการมีคอร์ที่สามารถใช้งานได้มากขึ้นจะส่งผลให้เวลาดำเนินการรวดเร็วยิ่งขึ้น กล่าวโดยทั่วไป การเพิ่มจำนวนคอร์เป็นสองเท่าจะลดเวลาดำเนินการค้นหาลงครึ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบัน การค้นหาใช้เวลา 10 วินาทีเมื่อใช้ 4 คอร์กายภาพหรือ 8 vCPU แต่จะใช้เวลา 5 วินาทีหากคุณอัปเกรดเป็น 8 คอร์กายภาพหรือ 16 vCPU

  คำแนะนำฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำของ Tableau Server ในปัจจุบันคือ 8 คอร์ แต่หากการปรับใช้ของคุณใช้การแยกข้อมูล คุณควรพิจารณาใช้เครื่อง 16 หรือ 32 คอร์ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ หากหน่วยความจำและ I/O เป็นคอขวด การเพิ่มคอร์ที่สามารถใช้งานได้จะไม่เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาของคุณ

 • I/O พื้นที่เก็บข้อมูล: Hyper ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ประสิทธิภาพที่มีอยู่ของอุปกรณ์จัดเก็บการแยกข้อมูล เพื่อเร่งการประมวลผลการค้นหา เราแนะนำให้เลือกใช้พื้นที่เก็บข้อมูลแบบดิสก์ที่รวดเร็ว เช่น โซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD) ที่มีความเร็วในการอ่าน/เขียนสูง ในปัจจุบัน SSD ที่ใช้โปรโตคอลพื้นที่เก็บข้อมูล NVMe มีความเร็วที่ใช้ได้สูงสุด

หมายเหตุ: การปรับขนาดทรัพยากรสำหรับโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการค้นหาการแยกข้อมูลเท่านั้น เมื่อโหลดเวิร์กบุ๊ก จะมีกระบวนการอื่นๆ จำนวนมากที่ทำให้เวลาคำขอโหลด VizQL ทั้งหมดเพิ่มขึ้น กระบวนการของ VizQL Server เช่น หน้าที่ในการนำข้อมูลจากเครื่องมือสำหรับข้อมูลมาแสดงผลเป็นภาพ

การปรับแต่งประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ:

ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ นอกเหนือจากการกำหนดค่าพื้นฐานที่ได้อธิบายไปข้างต้น การเพิ่มประสิทธิภาพที่อธิบายอยู่ด้านล่างสามารถใช้ได้ทั้งกับการปรับใช้ที่จัดเก็บไฟล์ภายในเครื่องและที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก

 • การรักษาสมดุลโหลดในการค้นหาการแยกข้อมูล: ในการกำหนดตำแหน่งสำหรับจัดเส้นทางการค้นหาการแยกข้อมูล เครื่องมือสำหรับข้อมูลจะใช้เมตริกความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งก็คือจำนวนของทรัพยากรที่เครื่องมือสำหรับข้อมูลใช้และโหลดจากการประมวลผลอื่นๆ ของ Tableau ที่อาจเรียกใช้อยู่บนโหนดเดียวกัน นอกเหนือจากการประเมินทรัพยากรระบบแล้ว ระบบจะพิจารณาด้วยว่ามีการแยกข้อมูลอยู่ในหน่วยความจำบนโหนดอยู่แล้วหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าการค้นหาการแยกข้อมูลจะส่งไปยังโหนดที่มีทรัพยากรพร้อมใช้งานมากที่สุดเพื่อประมวลผลการค้นหา ซึ่งจะส่งผลให้การใช้หน่วยความจำและดิสก์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและการแยกข้อมูลไม่ซ้ำกันในหน่วยความจำบนโหนดต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บทความช่วยเหลือ การรักษาสมดุลโหลดในการค้นหาการแยกข้อมูล

  ฟีเจอร์การรักษาสมดุลโหลดในการค้นหาการแยกข้อมูลจะเปิดใช้งานอยู่ตามค่าเริ่มต้นใน Tableau Server เวอร์ชัน 2020.2 และใหม่กว่า

 • การเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโหลดโดยใช้บทบาทโหนด: เมื่อใช้บทบาทโหนดแบ็กกราวเดอร์และที่จัดเก็บไฟล์ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถควบคุมได้ว่าโหนดใดควรจะเป็นโหนดเฉพาะสำหรับเรียกใช้การค้นหาการแยกข้อมูลและการรีเฟรชการแยกข้อมูล ดังที่กล่าวไว้ในแผนผังโทโพโลยีด้านบน โหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลบางโหนดเป็นโหนดเฉพาะสำหรับประมวลผลการค้นหาการแยกข้อมูลและจะเรียกใช้การประมวลผลเฉพาะที่จัดเก็บไฟล์และเครื่องมือสำหรับข้อมูลเท่านั้น บทบาทโหนดจะมีให้ใช้งานกับ Advanced Management หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทโหนด โปรดดูการจัดปริมาณงานผ่านบทบาทโหนด

แผนผังด้านล่างใช้โทโพโลยีเดียวกันกับการกำหนดค่าพื้นฐานที่อธิบายไว้ด้านบน แต่มีบทบาทโหนดด้วย

 • บทบาทโหนดแบ็กกราวเดอร์การรีเฟรชการแยกข้อมูล: เมื่อตั้งค่าโหนด 3 เป็นบทบาทโหนดแบ็กกราวเดอร์ extract-refreshes จะมีเฉพาะงานการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย การรีเฟรชทั้งหมด และการเข้ารหัส/ถอดรหัสที่จะเรียกใช้บนโหนดนี้ เมื่อตั้งค่าโหนด 4 เป็นบทบาทโหนดแบ็กกราวเดอร์ no-extract-refreshes งานพื้นหลังทั้งหมดนอกเหนือจากการรีเฟรชการแยกข้อมูลจะเรียกใช้บนโหนดนี้ เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลและเกตเวย์จะช่วยทำงานการรีเฟรชการแยกข้อมูลเมื่อใช้การแยกข้อมูลแบบรวมศูนย์และการแยกข้อมูลแฝง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทโหนดของแบ็กกราวเดอร์ โปรดดู บทบาทโหนด “ที่เก็บไฟล์”

  นอกจากนี้ เนื่องจากโหนด 1 จะมีกระบวนการของที่เก็บและที่เก็บไฟล์ด้วย ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินการสำรองข้อมูลจึงมีอยู่ในโหนด 1 ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลได้

  บทบาทโหนดแบ็กกราวเดอร์จะมีให้ใช้งานกับ Advanced Management ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2019.3 และใหม่กว่า

 • บทบาทโหนดที่จัดเก็บไฟล์การค้นหาการแยกข้อมูล: โหนด 5 และ 6 ซึ่งเป็นโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะมีบทบาทโหนดที่จัดเก็บไฟล์ extract-queries เพื่อให้แน่ใจว่าโหนดจะประมวลผลเฉพาะการค้นหาโหลดการแสดงเป็นภาพ การสมัครใช้งาน และการแจ้งเตือนตามข้อมูลเท่านั้น
 • บทบาทโหนดที่จัดเก็บไฟล์แบบโต้ตอบการค้นหาการแยกข้อมูล: สำหรับโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะซึ่งมีบทบาทโหนดที่จัดเก็บไฟล์ extract-queries ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถแยกเวิร์กโหลดแบบโต้ตอบและมีการกำหนดเวลามากยิ่งขึ้นเพื่อให้เรียกใช้บนโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะที่เจาะจง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในหลายครั้งที่มีผู้ใช้จำนวนมากโต้ตอบและโหลดเวิร์กบุ๊กในช่วงเวลาการสมัครใช้งานจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการสมัครใช้งาน 1,000 รายการที่กำหนดเวลาไว้ในช่วงเช้าวันจันทร์เวลา 08:00 น. ในเวลาเดียวกันนั้น ผู้ใช้จำนวนมากยังโหลดแดชบอร์ดเมื่อเริ่มต้นวันอีกด้วย ปริมาณการสมัครใช้งานและการค้นหาของผู้ใช้รวมกันอาจส่งผลให้ประสบการณ์ผู้ใช้ช้าลง และเวลาโหลดเวิร์กบุ๊กผันแปรมากขึ้นได้ เมื่อใช้บทบาทโหนดที่จัดเก็บไฟล์ extract-queries-interactive คุณสามารถกำหนดโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะเพื่อให้รับเฉพาะการค้นหาของผู้ใช้แบบโต้ตอบ (คนที่ดูหน้าจอขณะรอ) ได้ โหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะที่ให้ความสำคัญกับเวิร์กโหลดแบบโต้ตอบเหล่านี้จะได้รับการปกป้องจากงานการสมัครใช้งานที่มีการแข่งขันสูงและมีจำนวนมาก และจะให้เวลาการค้นหาที่สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้บทบาทโหนดนี้เพื่อวางแผนสำหรับการเติบโตได้ เนื่องจากผู้ดูแลสามารถเพิ่มโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะสำหรับเวิร์กโหลดแบบโต้ตอบและมีการกำหนดเวลาไว้ได้อย่างอิสระ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทบาทโหนด “ที่เก็บไฟล์”

  บทบาทโหนดที่จัดเก็บไฟล์จะมีให้ใช้งานกับ Advanced Management ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2020.4 และใหม่กว่า

 • การเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้ที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก: ฟีเจอร์นี้ทำให้คุณสามารถใช้การแชร์เครือข่ายเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับที่จัดเก็บไฟล์ได้ แทนการใช้ดิสก์ภายในเครื่องบนโหนด Tableau Server เมื่อมีพื้นที่เก็บข้อมูลบนตำแหน่งที่รวมศูนย์ คุณจะสามารถลดปริมาณการรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่ใช้ในการทำซ้ำข้อมูลระหว่างโหนดที่จัดเก็บไฟล์ได้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในกรณีซึ่งที่จัดเก็บไฟล์ใช้ดิสก์ในเครื่อง เมื่อมีการรีเฟรชการแยกข้อมูล 1 GB โดยใช้ที่จัดเก็บไฟล์ภายในเครื่อง ระบบจะทำซ้ำข้อมูล 1 GB ข้ามเครือข่ายไปยังทุกโหนดที่เรียกใช้การประมวลผลที่จัดเก็บไฟล์ ในกรณีที่มีการกำหนดค่า Tableau Server ด้วยที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก ระบบจะต้องคัดลอกการแยกข้อมูล 1 GB ไปยังการแชร์เครือข่ายเพียงครั้งเดียว และโหนดที่จัดเก็บไฟล์ทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงสำเนาเดียวนั้นได้ การรวมศูนย์พื้นที่เก็บข้อมูลยังจะลดจำนวนรวมของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องที่ต้องใช้บนโหนดที่จัดเก็บไฟล์อีกด้วย

  นอกจากนี้ การสำรองข้อมูล Tableau Server จะใช้เทคโนโลยีสแนปช็อตเพื่อลดเวลาในการสำรองข้อมูลลงอย่างมากอีกด้วย

  ถึงแม้คุณจะไม่ต้องใช้การกำหนดค่าโหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเฉพาะเพื่อรับประโยชน์จากที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก แต่ฟีเจอร์การจัดการเวิร์กโหลดอื่นๆ ที่มีบทบาทโหนดที่จัดเก็บไฟล์และบทบาทโหนดแบบโต้ตอบการค้นหาการแยกข้อมูลจะสามารถใช้ร่วมกันได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ ที่จัดเก็บไฟล์ภายนอกของ Tableau Server

  ที่จัดเก็บไฟล์ภายนอกจะมีให้ใช้งานกับ Advanced Management ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2020.1 และใหม่กว่า

   

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ