Översikt över platser

Ämnena i det här avsnittet beskriver Tableau Server-begreppet webbplats och aspekterna av att arbeta med flera webbplatser. Ämnena inkluderar typen av autentisering som varje webbplats använder samt information om användarlicenser och åtkomst till webbplatserna på administratörsnivå.

Vad är en webbplats

Du kanske är van vid att använda termen plats för ”en samling anslutna datorer” eller kanske som den korta formen av ”webbplats”. I Tableau betyder plats en samling användare, grupper och innehåll (arbetsböcker och datakällor) som är avskärmade från andra grupper och innehåll på samma instans av Tableau Server. Ett annat sätt att förmedla detta är att Tableau Server har stöd för flera klienter genom att låta serveradministratörer skapa platser på servern för flera uppsättningar av användare och innehåll.

Allt serverinnehåll publiceras, nås och hanteras per plats. Varje plats har sin egen URL och sin egen uppsättning användare (även om varje serveranvändare kan läggas till på flera platser). Innehåll i varje plats (projekt, arbetsböcker och datakällor) är helt separerat från innehåll på andra platser.

Rekommendationer för platsadministratörer om hur du konfigurerar användare på en webbplats, hur du strukturerar en webbplats för utgivare och andra innehållsanvändare, hur du ger användare behörighet att dela och hantera sitt innehåll och så vidare finns i avsnittet Hantera enskilda platser.

Information om hur användare kan få sitt innehåll till Tableau Server finns i Publicera datakällor och arbetsböcker(Länken öppnas i ett nytt fönster) i användarhjälpen för Tableau.

Autentisering och inloggningsuppgifter

Som standard använder alla webbplatser på en server samma typ av identitetsregister. Dessa inställningar konfigureras när Tableau Server installeras. Mer information finns i Konfigurera initiala nodinställningar.

Användare som har tillgång till flera webbplatser på samma Tableau Server-instans använder samma inloggningsuppgifter för varje webbplats. Om till exempel Jenny Svensson har användarnamnet för jsvensson och lösenordet MyPassword på webbplats A, använder hon samma inloggningsuppgifter på webbplats B. När hon loggar in på Tableau Server kan hon välja vilken webbplats hon vill logga in på.

Webbplatsen Standard

Tableau Server installeras med en webbplats som heter Standard. Om du upprätthåller en enskild webbplatsmiljö på Tableau Server blir detta den webbplats du arbetar med och där dina användare delar Tableau-analyser. Om du lägger till webbplatser blir Standard en av de webbplatser som går att välja när du loggar in på Tableau Server. Standard skiljer sig från webbplatser som du lägger till i systemet på följande sätt:

 • Den kan aldrig raderas, men precis som webbplatser som du lägger till kan den döpas om.

 • Den lagrar exempel och dataförbindelser som skickas med Tableau Server.

 • URL:en som används för Standard anger inte en webbplats. Till exempel är URL:en för en vy med namnet Vinst på en webbplats med namnet Försäljning http://localhost/#/site/sales/views/profits. Webbadressen för samma vy på webbplatsen Standard skulle vara http://localhost/#/views/profits.

Skäl att lägga till eller inte lägga till webbplatser

I Tableau Server hanteras användare, projekt, grupper, datakällor och arbetsböcker per webbplats. Det går att lägga till användare på flera webbplatser.

Varje miljö och dess behov är unika. I allmänhet brukar dock Tableau Visionaries och produktchefer rekommendera att platser används när det verkligen finns behov av det. Med andra ord: skapa endast en ny webbplats när du behöver hantera en unik uppsättning användare och deras innehåll helt separat från alla andra Tableau-användare och allt annat Tableau-innehåll.

Rekommendationer för platsadministratörer om hur du konfigurerar användare på en webbplats, hur du strukturerar en webbplats för utgivare och andra innehållsanvändare, hur du ger användare behörighet att dela och hantera sitt innehåll och så vidare finns i avsnittet Hantera enskilda platser.

Exempel där webbplatser är användbara

 • Du är konsult och hanterar Tableau-analyser för flera kunder, och du vill skapa en webbplats för varje kund för att säkerställa att en kund inte kan komma åt en annan kunds data.

 • Du vill ge gästanvändare åtkomst till ett litet, begränsat område på servern.

Exempel där projekt kan fungera bättre än webbplatser

 • En process för innehållsutveckling där datakällor och rapporter utvecklas från begränsat läge (sandbox) till produktionsfas.

  Att migrera användare och innehåll från en webbplats till en annan är en mödosam process. Även om det kan finna goda skäl till att använda webbplatser för denna och liknande processer, hamnar arbetsbördan med kontinuerligt underhåll på dig som platsadministratör när du skapar webbplatser. För varje konfigurationsuppdatering du gör på en webbplats (som att skapa nya projekt och konfigurera behörigheter), behöver du vanligtvis behöva duplicera samma arbete på varje ytterligare webbplats.

 • Du vill separera områden på servern efter funktionsområde.

  I en grupp Tableau-användare är det vanligt att vissa användare behöver tillgång till innehåll i flera områden. Att använda webbplatser främjar publiceringen av samma datakällor och rapporter på flera webbplatser. Detta leder till spridning av datakällor och kan påverka serverns prestanda negativt. Att använda projekt är ett enklare sätt att arbeta i detta scenario.

Ytterligare idéer finns i följande resurser:

Tillgång till webbplatser på administratörsnivå

Tableau Server innehåller tre platsroller på administratörsbehörighet: Serveradministratör, platsadministratör – Creator och serveradministratör – Explorer.

Platsrollen Serveradministratör har alltid den högsta tillgängliga licensen och ger full åtkomst till Tableau Server, inklusive all innehållsåtkomst. Mer information om denna roll finns i Översikt över serveradministratör. Serveradministratörer skapar även webbplatser efter behov. (Platsadministratörer har inte behörighet att göra detta.)

En serveradministratör kan tilldela en av platsrollerna som platsadministratör till användare för att delegera skapande och underhåll av en specifik webbplats ramverk för användare och innehåll. Med hjälp av innehållsramverket kan Tableau-användare dela, hantera och ansluta till datakällor och arbetsböcker.

 • Tilldela rollen Platsadministratör – Creator till administratörer som även ansluter till data samt skapar och publicerar datakällor eller arbetsböcker. För denna platsroll krävs en Creator-licens.

 • Tilldela rollen Platsadministratör – Explorer om användaren hanterar innehållsramverket men inte behöver redigera själva innehållet. För denna platsroll krävs en Explorer-licens och den ger behörighet att visa och interagera.

Som standard ger platsrollerna Platsadministratör behörighet att skapa och hantera webbplatsens användare och grupper, skapa projekt för att organisera innehåll på webbplatsen, tilldela behörigheter så att användare (grupper) får tillgång till det innehåll de behöver, schemalägga extraktuppdateringar samt några ytterligare uppgifter.

En serveradministratör kan neka platsadministratörer uppgifter som rör användarhantering. Detta kan du till exempel göra om du använder rollen Platsadministratör – Creator för dataexperter. Med andra ord bör du ge dessa användare behörighet att hantera anslutningar till underliggande data, skapa och publicera datakällor med ”en enda sann källa”, skapa projekt på den översta nivån samt organisera innehåll mellan projekt utan begränsningar – men inte nödvändigtvis att lägga till och ta bort platsanvändare.

För varje webbplats kan platsadministratören även begränsa platsadministratörens behörighet så att platsadministratörer kan hantera grupper och innehåll, men inte lägga till eller ta bort användare eller konfigurera användarnas platsroller.

I vissa organisationer kan samma person vara både serveradministratör och platsadministratör för en eller flera webbplatser. Även då är de uppgifter som utförs av en platsadministratör och en serveradministratör åtskilda.

Licensierings- och användarbegränsningar

Du kan lägga till serveranvändare på flera webbplatser och konfigurera deras platsroller och behörigheter på varje webbplats. En användare som tillhör flera webbplatser behöver inte en licens för varje webbplats. Varje serveranvändare behöver bara en licens. Den licens användaren kommer att använda motsvarar den högsta platsrollen personen har på servern. Mer information om hur licenser och webbplatsroller överlappas finns i Ställa in användarnas platsroller.

Serveradministratörer kan använda inställningen Begränsa antalet användare (välj Webbplats <namn> > Inställningar) för att ange en användargräns för webbplatsen, eller konfigurera en platsrollsgräns som begränsar antalet användare med rollerna Creator, Explorer och Viewer som tilldelas på platsnivå. Mer information finns i Hantera begränsningar av platsroller.

Endast licensierade användare räknas. Om en webbplats till exempel har 90 licensierade användare (inklusive administratörer) och 20 olicensierade användare är antalet användare 90. Information om hur du ser antalet licenser och platsroller på servern finns i Visa serverlicenser.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!