Ställa in användarnas platsroller

När du lägger till användare till en plats på Tableau Server, oberoende av deras licenstyp, måste de tillämpas en platsroll. Platsrollen definierar den maximala åtkomstnivå som en användare kan ha på platsen. Tillsammans med innehållsbehörigheter fastställer platsrollen vem som kan publicera, interagera med eller endast se publicerat innehåll. Alternativt fastställs vem som kan hantera platsens användare och administrera själva platsen.

Så fungerar användarlicenser, platsroller och innehållsbehörigheter tillsammans

Intersektionen mellan en användares licenstyp, platsroll och innehållsbehörigheter avgör vilken åtkomstnivå en användare har på Tableau-platsen.

Obs! Antalet licensnivåer överst i rubriken på fliken Serveranvändare kan skilja sig från antalet under filtret Max. användarroll på grund av att vissa användare har olika roller på olika platser.

 1. Licenstypen är länkad till användaren. Platsrollen du vill tilldela användaren avgör vilken licenstyp som krävs.

  I en miljö med flera olika platser på Tableau Server, tillämpas en användarlicens för alla platser som användaren är medlem på.

 2. Platsrollen anges även på användarnivå. I en miljö med flera olika platser måste du tilldela platsroller på varje plats. Samma användare kan till exempel ha rollen platsadministratör – Creator på en plats, och platsrollen Viewer på en annan.

  Platsrollen definierar de maximala kapaciteter som användaren kan ha.

 3. Huruvida platsrollens maximala kapaciteter är tillgängliga för användaren beror på behörigheterna som innehållsresurserna har (projekt, datakällor och arbetsböcker).

Låt oss till exempel säga att en användare har följande åtkomst på en plats:

 • Creator-licens (på grund av deras åtkomst på en annan plats)
 • Explorer-platsroll (på den här platsen)
 • Behörighet med kapaciteten att Spara på ett projekt (på den här platsen)

I det här scenariot gör licensen att de kan ansluta till och skapa nya datakällor i webbredigeringsmiljön eller Tableau Desktop och en behörighetsregel gör att de kan sparas i ett projekt. Men deras platsroll hindrar dem från att spara, därför ingår inte funktionen Spara i deras effektiva behörigheter. Därför kan inte användaren publicera innehåll på platsen.

Även om en användare har en Creator-licens och en Creator-platsroll, kan de inte publicera något på platsen om inte möjligheten finns att spara på minst ett projekt.

Du hittar mer information i Behörigheter.

Ändra en användares platsroll

 1. Logga in på platsen som server- eller platsadministratör och gå till området Användare.

  Om du är en serveradministratör och inte kan se området Användare bör du kontakta din serveradministratör och fråga om denne har nekat platsadministratörer att hantera användarkapaciteter.

 2. Välj användarna och sedan Åtgärder > Platsroll.

 3. Välj den nya platsrollen och klicka sedan på Ändra platsroll.

  Välj den nya platsrollen.

  Du kan hovra över informationsikonen för att visa en matris med den maximala nivån av allmänna kapaciteter som varje platsroll tillåter. Fortsätt till Allmänna funktioner som tillåts för varje platsroll för mer information.

Allmänna funktioner som tillåts för varje platsroll

Följande tabell listar licenstyperna från och med version 2018.1, platsrollers högsta tillåten nivå för var och en, hur varje platsroll mappas till dess motsvarighet före 2018.1 samt sammanfattar de maximala kapaciteterna som varje platsroll tillåter.

Vad den här artikeln handlar om och var du hittar det som inte tas upp här

Tableau-platsroller från och med version 2018.1

Platsrollens namn från och med version 2018.1Platsrollens tidigare namnMaximal kapacitet som denna platsroll tillåter

Platsroller som använder en Creator-licens

– Användare med dessa platsroller har tillgång till Tableau-klienter såsom Tableau Prep, Tableau Desktop, Tableau Bridge och Tableau Mobile.

Serveradministratör

Serveradministratör

Endast tillgängligt på Tableau Server och inte tillämpligt på Tableau Cloud.

Den här platsrollen upptar alltid den högsta licensen, mellan Creator och Explorer, som är aktiverad på servern. Det erbjuder obegränsad åtkomst till konfigurationsinställningarna för Tableau Server-webbläsarmiljön, alla platser på servern, användare och grupper samt alla innehållsresurser såsom flöden, projekt, datakällor (inklusive anslutningsinformation) och arbetsböcker.

Anslut till Tableau-publicerade datakällor eller externa data direkt från webbläsaren, Tableau Desktop eller Tableau Prep för att skapa och publicera nya datakällor samt redigera och publicerar arbetsböcker.

Platsadministratör – Creator

--

Det här är den högsta åtkomstnivån för Tableau Cloud.

Obegränsad åtkomst till innehåll såsom beskrivningen ovan, men på platsnivå. Anslut till Tableau eller externa data via webbläsaren, Tableau Desktop eller Tableau Prep för att skapa nya datakällor samt skapa och publicera innehåll.

På Tableau Server kan serveradministratörer avgöra om de ska låta serveradministratörer hantera användare samt tilldela platsroller och platsmedlemskap. Som standard tillåts platsadministratörer dessa funktioner på Tableau Server och alltid på Tableau Cloud.

Creator

--

Det här liknar den tidigare platsrollen Utgivare, men tillåter nya funktioner. Den här platsrollen erbjuder icke-administratörer maximal nivå av åtkomst till innehåll.

Ansluta till Tableau eller externa data i webbläsaren, skapa och publicera flöden, datakällor och arbetsböcker, få tillgång till mallar för instrumentpaneler och använda interaktionsfunktioner på publicerade vyer. Kan även ansluta till data från Tableau Prep eller Tableau Desktop, publicera (ladda upp/spara) och ladda ner flöden, arbetsböcker och datakällor.

Platsroller som använder en Explorer-licens

—Användare med dessa platsroller kan komma åt servern via webbläsaren eller Tableau Mobile.

Serveradministratör

Ej tillämpligt

Endast Tableau Server och inte tillämpligt på Tableau Cloud.

Om Explorer är den högsta licenstypen som aktiveras på servern när en ny serveradministratör skapas är användarens platsroll Serveradministratör. Användaren kommer emellertid inte ha fullständiga funktioner för anslutning och publicering eftersom de endast ingår i Creator-licensen.

Med Explorer-licensen har en serveradministratör obegränsad åtkomst till konfigurationsinställningarna för Tableau Server-webbläsarmiljön, alla platser på servern, användare och grupper samt alla innehållsresurser såsom projekt, flöden, datakällor (inklusive anslutningsinformation) och arbetsböcker.

Men Explorer-licensen kan dock en serveradministratör inte ansluta till externa data via webbläsaren för att skapa en ny datakälla. De kan skapa eller publicera arbetsböcker och datakällor från Tableau Desktop. När det gäller publicering har de samma funktioner som platsrollen Explorer (kan publicera) har. De kan inte publicera Tableau Prep-flöden.

Platsadministratör – Explorer

Platsadministratör

Samma åtkomst till plats- och användarkonfiguration som Platsadministratör – Creator, men kan inte ansluta till externa data eller virtuella anslutningar via webbredigeringsmiljön.

Kan ansluta till Tableau-publicerade datakällor för att skapa nya arbetsböcker samt redigera och spara befintliga arbetsböcker. Det går inte att publicera Tableau Prep-flöden.

Explorer (kan publicera)

Utgivare

Kan skapa eller publicera arbetsböcker och datakällor från Tableau Desktop. Kan även publicera arbetsböcker från webben med hjälp av befintliga datakällor, bläddra och interagera med publicerade vyer och använda alla interaktionsfunktioner.

I webbredigeringsmiljön kan du redigera och spara befintliga arbetsböcker. Kan inte spara nya fristående datakällor från dataanslutningar som är inbäddade i arbetsböcker samt kan inte ansluta till externa data eller virtuella anslutningar eller skapa nya datakällor.

Explorer

Interactor

Kan bläddra och interagera med publicerade vyer. Kan prenumerera på innehåll, skapa datadrivna varningar, ansluta till Tableau-publicerade datakällor och öppna arbetsböcker i webbredigeringsmiljön för ad-hoc-frågor, men kan inte spara sitt arbete. Det går inte att ansluta till en virtuell anslutning. Det går inte att publicera Tableau Prep-flöden.

Skrivskyddad

Viewer

Den här platsrollen är endast tillgänglig i version 2018.1 för överföring av användare till den användarbaserade Viewer-licensen (eller annan) och -platsrollen. Alla användare i platsrollen Skrivskyddad före uppgradering till version 2018.2 eller senare tilldelas på nytt Viewer-platsrollen.

I versionen 2018.1 kan skrivskyddade användare se och prenumerera på publicerade vyer som andra har skapat. Kan inte använda andra interaktionsfunktioner eller spara anpassade vyer.

Platsroller som använder en Viewer-licens

Viewer

Ej tillämpligt

Kan se publicerade vyer som andra har skapat och använder de flesta interaktionsfunktioner. Kan prenumerera på vyer och ladda ner dem som bilder eller sammanfattande data. Kan inte ansluta till data – skapa, redigera eller publicera innehåll – eller ställa in datadrivna aviseringar.

Se kolumnen Viewer i matrisen på Tableau-prissättningssidan(Länken öppnas i ett nytt fönster) för en lista över specifika funktioner.

Obs! Även om Viewer-platsrollen fanns i tidigare versioner har den nya Viewer-platsrollen ytterligare kapaciteter.

Andra platsroller

Ej licensierad

Ej licensierad

Ej licensierade användare kan inte logga in på Tableau Server eller Tableau Cloud. Användare tilldelas rollen Ej licensierad under följande omständigheter:

 • Du importerar användare från en CSV-fil och deras licensnivå är satt till Ej licensierad.

 • Antalet tillgängliga licenser nås när du lägger till eller importerar användare.

 • Du tar bort en användare som äger innehåll på platsen. Användaren äger fortfarande innehållet men kan inte göra något med det.

 • En eller flera produktnycklar har löpt ut. Läs mer i Uppdatera produktnyckelns förfallodatum och attribut.

Vem kan publicera innehåll?

Följande platsroller skapar den angivna nivån av publiceringsåtkomst.

 • Serveradministratör (endast Tableau Server), Serveradministratör – Creator och Creator skapar fullständig anslutnings- och publiceringsåtkomst.

  Detta inkluderar att ansluta till data och publicera nya flöden, arbetsböcker och datakällor från Tableau Desktop och webbredigeringsmiljön. Platsrollerna gör det även möjligt att redigera och spara befintliga publicerade arbetsböcker, eller publicera uppdateringar av befintliga datakällor.

 • Explorer (kan publicera) och Platsadministratör – Explorer har begränsade publiceringsmöjligheter såsom beskrivs i Allmänna funktioner som tillåts för varje platsroll.

 • Explorer, Viewer, Skrivskyddad och Ej licensierad tillåter inte publicering.

Platsroller samt Active Directory-import och -synkronisering

När användare importeras från en extern katalog såsom Active Directory kan du ange platsrollen. Om en användare inte är medlem på någon plats på servern ännu läggs den till på platsen med den tilldelade rollen. När du synkroniserar grupper från en extern katalog, tillämpas platsrollen med inställningen Lägsta platsroll på sidan Grupper – detaljer.

Obs! Tableau Server konfigurerad med LDAP-identitetsregister motsvarar Active Directory när det gäller synkronisering av användare och grupper. Funktioner för Active Directory-synkronisering i Tableau Server fungerar smidigt med korrekt konfigurerade LDAP-lösningar.

Om en användare redan finns på en Tableau Server-plats tillämpas den platsroll som tilldelades under import eller synkronisering, om den ger användaren högre åtkomst till en plats. Att importera eller synkronisera AD-användare och -grupper kan främja en användares platsroll, men nedgraderar inte en användares platsroll.

Om en användare redan har möjligheten att publicera, bibehålls den kapaciteten.

Matrisen nedan visar reglerna som tillämpas för platsroller vid import.

Obs! De förkortade rubrikerna på raden Importera platsroll, indikerar den platsroll som har angetts för import. Rubrikerna på kolumnen Nuvarande platsroll representerar den aktuella användarens platsroll. Tabellvärdena representerar den förkortade resulterande platsrollen.

 • Platsadministratör: SA
 • Platsadministratör – Creator: SC
 • Platsadministratör – Explorer: SE
 • Creator: C
 • Explorer: E
 • Explorer (kan publicera): EP
 • Viewer: V
 • Ej licensierad: U

 Nuvarande platsroll
Importerad platsroll

SC

C

SE

EP

E

V

U

Platsadministratör – Creator

(SC)

SCSCSCSCSCSCSC

Platsadministratör – Explorer

(SE)

SESESESESESESE

Creator

(C)

SCCSECCCC

Explorer (kan publicera)

(EP)

SCCSEEPEPEPEP

Explorer

(E)

SECSEEPEEE

Viewer

(V)

SECSEEPEVV

Ej licensierad

(U)

SECSEEPEVU
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!