Använda projekt för att hantera åtkomst till innehåll

När Tableau Desktop-användare publicerar innehåll till en plats på Tableau Server kan de välja ett projekt att publicera det till.

Projekt kan användas för navigering, organisation och åtkomsthantering för resurser såsom arbetsböcker, datakällor, linser och kapslade projekt. Från och med Tableau Cloud oktober 2022/Server 2022.3 kan ett projekt även innehålla externa resurser som databaser om Data Management är licensierat och Catalog är aktiverat.

Följande bild visar innehåll i projektet på toppnivå i webbredigeringsmiljön. Projektet innehåller några kapslade projekt (framhävda) och publicerade arbetsböcker. Ett projekt kan även innehålla andra typer av resurser.

Varför använda projekt

Projekt hjälper till att skapa en skalbar process för att hantera åtkomst till innehållet som publiceras till Tableau Server. Fördelarna som inkluderade:

 • De möjliggör administratörer att delegera innehållshantering till projektledare som arbetar med mer detaljerat med innehållet, utan att behöva ge administratörsåtkomst till plats- eller serverinställningar.
  • Projektledare kan skapa kapslade projekt under sitt projekt på toppnivå. Detta låter dem behålla sitt teams innehåll inom en enda hierarki.
  • Obs! Projektägare kan ta bort projekt på toppnivå som de själva äger. Projektledare kan inte ta bort projekt på toppnivå.
 • De kan göra platsen lättare att navigera för användare med självbetjäning.
  • De segmenterar Tableau Server-platsen i områden som ger användare åtkomst baserat på hur de använder data som har publicerats till dessa områden, eller på Tableau-användargruppen de arbetar med.
  • Du kan dölja projekt från grupper som inte behöver använda dem, skapa ett tydligt namnschema för projekt och nyttja projektbeskrivningar för att förtydliga hur projekt ska användas.
 • De låter dig spåra behörigheter effektivt.
  • Du kan skapa grupper baserat på den nivå på innehållsåtkomst som användare i gruppen behöver samt ställa in standardbehörigheter för projekt. Detta låter dig veta exakt vilka kapaciteter nya användare får som standard. Men även vilka kapaciteter alla användare får när ett nytt projekt skapas.

När projekthierarkier ska skapar (exempel)

Många organisationer har flera eller mer distinkta grupper med Tableau-användare där var och en har sina egna prioriteter och ledare. Dessa grupper kan dela en del av innehållet över hela organisationen (eller till och med hämta från en organisationsomfattande pool med datakällor). De använder dock i första hand data och rapporter som är specifika för deras team. I detta eller liknande scenarier kan ett exempel på hur projekthierarkier används, se ut som följer:

 1. Du, som plats- eller serveradministratör, kan skapa projekt på toppnivå för vart och ett av dina unika Tableau-team.
 2. För varje projekt på toppnivå kan du tilldela projektledarstatus till teamledare och ändrar projektets ägare. Projektledare är faktiskt innehållsadministratörer. Det är därför viktigt att de förstår hur behörigheter fungerar i Tableau, tillsammans med bästa praxis för innehållshantering i Tableau.
 3. Varje projektledare kan hantera sitt projekt och skapa den struktur inom det som fungerar för sitt team. Det innebär att de kan skapa de underordnade projekt de behöver, baserat på hur deras teammedlemmar samarbetar samt delar data och rapporter.

Fördelen för dig som platsadministratör är att det låter dig fokusera på systemets status. Fördelen för dina Tableau-användare är att personer som känner till de bästa praxis med att arbeta i Tableau och med data kan hantera detta åt sina team, utan att behöva skicka in IT-ärenden för att ändra behörigheter eller lägga till projekt.

Varför inte använda platser?

Platser fungerar bra när innehåll kan hållas separat under alla faser och det finns liten eller ingen överlappning av användare. Ett bra (och vanligt) exempel på att använda flera platser är att skapa en plats för var och en av flera externa kunder vars publicerade innehåll du hanterar som konsult eller leverantör.

Projekt ger den flexibilitet som behövs för att hantera delade data, rapporter och användare som kanske tillhör flera olika grupper. Projekt fungerar bättre än platser för att ta innehåll från utveckling till iscensättning till produktion.

Administration på projektnivå

Mer information om att administrera projekt finns i Hantera behörigheter med projekt.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!