Tableau และ ODBC

Tableau มีตัวเชื่อมต่อในตัวสำหรับฐานข้อมูลต่างๆ ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากความสามารถและการปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งข้อมูลเหล่านี้โดยเฉพาะ และได้รับการพัฒนาและผ่านทดสอบเพื่อรับรองความแข็งแกร่งและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง

แต่คุณอาจทำงานกับฐานข้อมูลที่ Tableau ไม่มีตัวเชื่อมต่อให้ ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจยังคงเชื่อมต่อ Tableau เข้ากับฐานข้อมูลนั้นได้ Tableau มีตัวเชื่อมต่อที่ใช้มาตรฐาน ODBC ด้วยการใช้ ODBC คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลใดก็ได้ที่รองรับมาตรฐาน SQL และใช้ ODBC API

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ODBC

ODBC (Open Database Connectivity) หรือ “การเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบเปิด” เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ทำให้ซอฟต์แวร์ต่างๆ เข้าถึงข้อมูลได้ พื้นฐานของ ODBC เป็นวากยสัมพันธ์มาตรฐานสำหรับการค้นหาข้อมูลของ SQL ที่แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใช้ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและขอข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยปกติแล้วผู้ให้บริการฐานข้อมูลจะเป็นผู้จัดหาไดรเวอร์ ODBC ยอมรับคำขอในวากยสัมพันธ์มาตรฐานนี้ และแปลงคำขอให้อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมที่ฐานข้อมูลเป้าหมายต้องการ ในทางปฏิบัติ ไดรเวอร์ ODBC คือเลเยอร์การแปลที่แปลงคำขอที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปให้กลายเป็นคำขอเฉพาะสำหรับฐานข้อมูล

ตัวอย่างเช่น รายละเอียดข้อมูลจำเพาะของ ODBC ควรระบุวันที่ลงในชุดคำสั่ง SQL โดยใช้วากยสัมพันธ์ดังนี้ {d 'yyyy-mm-dd'} จากนั้นไดรเวอร์จะแปลงรูปแบบนี้ให้เป็นวากยสัมพันธ์วันที่ที่เหมาะสมของฐานข้อมูลที่ใช้ในขณะนั้น หากคุณใช้ตัวเชื่อมต่อ ODBC เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle ตัวเชื่อมต่อ ODBC จะส่งคำขอไปที่ไดรเวอร์ ODBC ของ Oracle ในรูปแบบดังนี้

select name from emp where birthdate > {d '1987-12-29'}

ไดรเวอร์จะแปลงคำขอของคุณอยู่ในรูปแบบที่ฐานข้อมูล Oracle ใช้ ซึ่งก็คือ

select name from emp where birthdate > '29-DEC-87'

ข้อมูลจำเพาะของ ODBC มีวากยสัมพันธ์สำหรับการสร้างคำขอฟังก์ชัน ผนวกวากยสัมพันธ์ ประเภทข้อมูล และการแปลงประเภทข้อมูล ตัวภาษา SQL เองก็รองรับแนวคิดที่ซับซ้อน เช่น การดึงข้อมูลจากผลการค้นหาหลัก (nested query) การค้นหาย่อยที่ใช้ค่าจากการค้นหาอื่น (correlated subquery) ตารางชั่วคราว และฟังก์ชันต่างๆ ที่สามารถใช้ในการเลือก ที่ไหน จัดกลุ่มโดย ผนวกคำสั่ง และอีกมากมาย ไดรเวอร์ ODBC ทำหน้าที่แปลงคำขอทั้งหมดให้เป็นวากยสัมพันธ์ของฐานข้อมูลเป้าหมายอย่างถูกต้อง

วิธีระบุความสามารถของไดรเวอร์ ODBC ของ Tableau

วิธีที่ผู้ให้บริการฐานข้อมูลใช้ความสามารถของมาตรฐาน ODBC นั้นมีความแตกต่างกันไป Tableau ใช้ API การสำรวจฟีเจอร์ใน ODBC เพื่อถามไดรเวอร์ฐานข้อมูลว่ารองรับฟังก์ชันอะไรบ้าง ตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่ Tableau เปลี่ยนพฤติกรรมตามสิ่งที่ไดรเวอร์รายงานก็คือรายการของฟังก์ชันที่ใช้งานได้เมื่อสร้างฟิลด์ที่คำนวณ ยิ่งไดรเวอร์มีข้อจำกัดน้อยลงเท่าใดก็มียิ่งมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้มากขึ้นเท่านั้น

ในบางกรณี Tableau จะขอให้คุณสร้างข้อมูลแยกจากข้อมูลที่ได้รับมาจากตัวเชื่อมต่อ ODBC และ Tableau ไม่สามารถเชื่อมต่อกับไดรเวอร์ ODBC บางตัวหรือฐานข้อมูลบางฐานได้

การสำรวจ ODBC

ในระหว่างการเชื่อมต่อครั้งแรก Tableau จะส่งคำขอไปที่ไดรเวอร์และการค้นหาเพื่อสำรวจของ SQL เพื่อระบุความสามารถของไดรเวอร์

บางตัวอย่างของการสำรวจความสามารถที่ Tableau ทำ ได้แก่

 • ฟังก์ชันสเกลาร์และการรวมที่พร้อมให้บริการ

 • ฟังก์ชันแก้ไขวันที่และเวลาที่มี

 • คุณสามารถสร้างตารางแบบชั่วคราวได้หรือไม่

 • คุณสามารถใช้ IF และ SELECT เป็นคำสั่งได้หรือไม่

 • รองรับการค้นหาย่อยหรือไม่

 • รองรับการค้นหาแบบจำกัดจำนวนผลการค้นหาแบบ Top และ Limit หรือไม่

 • รองรับการผนวกข้อมูลรูปแบบใดบ้าง (ภายนอก ภายใน ทั้งหมด) หรือไม่

 • ประเภทข้อมูลที่รองรับ

จากผลการสำรวจความสามารถ Tableau จะจำแนกการเชื่อมต่อในขณะนั้นออกเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งจากสี่ประเภทดังต่อไปนี้

 • ทำงานได้ทั้งหมด นี่คือไดรเวอร์ที่รองรับฟังก์ชันและความสามารถทั้งหมดที่ Tableau ใช้

 • ข้อจำกัดเล็กน้อย นี่คือไดรเวอร์ที่มีข้อจำกัดที่ไม่สำคัญเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างอาจเป็นไดรเวอร์ที่ไม่รองรับฟังก์ชันตัวเลข สายอักขระ หรือวันที่ครบทั้งชุดที่ Tableau มีตามปกติ Tableau จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับข้อจำกัดเหล่านี้และดำเนินการต่อ

 • ข้อจำกัดมาก นี่คือไดรเวอร์ที่มีข้อจำกัดจำนวนมากหรือไม่รองรับความสามารถที่สำคัญที่ Tableau จำเป็นต้องใช้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไดรเวอร์จะมีข้อจำกัดมาก Tableau อาจจะยังคงเชื่อมต่อได้ดีพอที่จะสร้างข้อมูลแยกของ Tableau ซึ่งจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมายัง Tableau เพื่อทำงานออฟไลน์ต่อไป ในกรณีนี้ Tableau จะแนะนำให้คุณสร้างข้อมูลแยก เมื่อคุณสร้างข้อมูลแยกแล้ว คุณอาจไม่สามารถสร้างตัวกรองบนแหล่งข้อมูลเพื่อลดปริมาณของข้อมูลในข้อมูลที่แยกออกมาได้ (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูล) หลังจากแยกข้อมูลแล้ว ฟังก์ชันทั้งหมดของ Tableau จะใช้งานได้เมื่อทำงานกับข้อมูลที่แยกออกมา

 • ข้อจำกัดมากเกินกว่าที่จะทำงานได้ นี่คือไดรเวอร์ที่ไม่รองรับแม้แต่ชุดความสามารถขั้นต่ำสุดที่ Tableau ต้องใช้ในการเชื่อมต่อและดำเนินการตามคำสั่งค้นหาพื้นฐานเพื่อสร้างไฟล์ข้อมูลแยก ดังนั้น Tableau จะทำงานกับไดรเวอร์นี้ไม่ได้อีกต่อไป

หลังจากสร้างการเชื่อมต่อ หาก Tableau ระบุว่าความสามารถที่มีของการเชื่อมต่อนี้ว่าอยู่ในประเภทที่มีความสามารถน้อยกว่า “ทำงานได้ทั้งหมด” ระบบจะแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อจำกัดที่ตรวจพบ ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อกับไดรเวอร์ ODBC ที่มีข้อจำกัดเล็กน้อยจะแสดงข้อความต่อไปนี้

สำหรับข้อจำกัดที่สำคัญมากกว่านั้น กล่องโต้ตอบแสดงคำเตือนจะแนะนำให้คุณสร้างข้อมูลแยกของ Tableau เพื่อดำเนินการต่อ

ปรับตั้งประสิทธิภาพตัวเชื่อมต่อ ODBC

Tableau รองรับความสามารถในการปรับแต่งการเชื่อมต่อข้อมูล ODBC ของคุณ ซึ่งสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเชื่อมต่อได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปรับแต่งและปรับตั้งการเชื่อมต่อ

Tableau รองรับการเชื่อมต่อ ODBC

Tableau ไม่รับรองหรือรับประกันว่าการใช้ Tableau กับไดรเวอร์ ODBC หรือฐานข้อมูลใดๆ จะทำให้เชื่อมต่อและค้นหาข้อมูลได้สำเร็จ ไดรเวอร์ ODBC บางตัวจะรองรับประสบการณ์แบบโต้ตอบของ Tableau เต็มรูปแบบ ในขณะที่บางตัวอาจทำงานเพื่อสร้างข้อมูลแยกเท่านั้น ไดรเวอร์ ODBC บางตัวอาจทำงานกับ Tableau ไม่ได้

หมายเหตุ Tableau จะให้การสนับสนุนลูกค้าในระดับที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับไดรเวอร์ ODBC แต่ไม่สามารถสร้างหรือปรับแต่งตัวเชื่อมต่อให้ทำงานกับไดรเวอร์ ODBC ที่เฉพาะเจาะจงได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ODBC

กรณีการใช้งานโดยทั่วไปของตัวเชื่อมต่อ ODBC คืออะไร

กรณีการใช้งานโดยทั่วไปของตัวเชื่อมต่อ ODBC ที่พบบ่อยที่สุดคือ การเข้าถึงข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลนั้นเข้ามาในข้อมูลแยกของ Tableau โดยเฉพาะ การดึงข้อมูลนี้เข้ามาในข้อมูลแยกของ Tableau จะทำให้ความสามารถทั้งหมดของ Tableau ทำงานกับข้อมูลนั้นๆ ได้ ไดรเวอร์ ODBC ส่วนใหญ่รองรับฟังก์ชันที่จำเป็นในการเชื่อมต่อและทำการค้นหาง่ายๆ ที่ต้องใช้ในการแยกข้อมูล ไม่ว่าคุณจะแยกข้อมูลมาทั้งหมดหรือเลือกแค่ข้อมูลจากไม่กี่คอลัมน์และตั้งค่าตัวกรองให้ดึงเฉพาะเซ็ตย่อยที่เกี่ยวข้อง การใช้ ODBC นี้เป็นตัวอย่างที่ควรจดจำ

ฉันจะเอาไดรเวอร์ ODBC สำหรับฐานข้อมูลของฉันมาจากไหน

ผู้ให้บริการฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะจัดหาไดรเวอร์ ODBC สำหรับใช้กับฐานข้อมูลของพวกเขา โปรดติดต่อผู้ให้บริการฐานข้อมูลของคุณเพื่อขอไดรเวอร์ นอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตไดรเวอร์ ODBC อื่นๆ อีกหลายรายที่สามารถจัดหาไดรเวอร์สำหรับฐานข้อมูลทั่วไปต่างๆ ได้

ฉันต้องใช้ไดรเวอร์ ODBC เวอร์ชันใด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรเวอร์ ODBC ของคุณเป็นเวอร์ชัน 3 หรือสูงกว่า ซึ่งหมายความว่าไดรเวอร์นี้ใช้ข้อมูลจำเพาะ ODBC เวอร์ชัน 3 ผู้ให้บริการไดรเวอร์แต่ละรายจะมีระบบกำหนดหมายเลขเวอร์ชันเป็นของตนเองสำหรับเวอร์ชันของไดรเวอร์ของพวกเขา ซึ่งมักจะแตกต่างจากหมายเลขเวอร์ชัน ODBC ที่ไดรเวอร์ใช้ ข้อมูลจำเพาะของ ODBC เวอร์ชัน 3 ออกมาตั้งแต่ปี 1995 จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ให้บริการฐานข้อมูลของคุณจะมีไดรเวอร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดในระดับนี้ เราเห็นลูกค้าของ Tableau จำนวนมากที่มีไดรเวอร์ที่ไม่ใช่เวอร์ชัน 3 (จึงเชื่อมต่อไม่สำเร็จ) และอัปเกรดไปใช้ไดรเวอร์ที่ใหม่กว่าและสามารถดำเนินการต่อไปได้

Tableau ทำการทดสอบฐานข้อมูล [x] หรือไม่

Tableau ทำการทดสอบการเชื่อมต่อ ODBC กับฐานข้อมูลต่างๆ แต่เนื่องจากในตลาดมีไดรเวอร์ ODBC เป็นจำนวนมาก เราจึงไม่ได้ทำการทดสอบไดรเวอร์ทั้งหมดและ Tableau ก็ไม่สามารถทำการทดสอบในวงกว้างขนาดนี้ได้เช่นกัน คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับไดรเวอร์ใดๆ ก็คือต้องลองใช้ดู และแจ้งให้เราทราบว่าไดรเวอร์นั้นใช้ได้หรือไม่

หากไดรเวอร์ใช้ไม่ได้ ฉันต้องทำอย่างไร

ขั้นแรกให้ตรวจสอบเวอร์ชันของไดรเวอร์ หากคุณดูไฟล์บันทึกของ Tableau เราจะตอบกลับด้วยระดับเวอร์ชันของ ODBC ที่ไดรเวอร์รายงาน ค้นหาข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ในไฟล์บันทึก

ODBCProtocol: driver ODBC version: 03.52

หมายเลขท้ายสุดระบุระดับเวอร์ชันของ ODBC หากน้อยกว่า 03.00 คุณต้องอัปเกรดไดรเวอร์

เมื่อคุณเชื่อมต่อ หากคุณได้รับคำเตือนว่าระบบไม่รองรับความสามารถต่างๆ โปรดสอบถามผู้ให้บริการฐานข้อมูลของคุณว่ามีไดรเวอร์อัปเดตที่รองรับความสามารถมากกว่านี้หรือไม่ Tableau ไม่สามารถทำงานกับไดรเวอร์ทั้งหมดได้

ฉันควรใช้ตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีชื่อหรือตัวเชื่อมต่อ ODBC

หากคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ Tableau มีตัวเลือกการเชื่อมต่อที่มีชื่อ ให้ใช้ตัวเชื่อมต่อที่มีชื่อ ระบบจะปรับแต่งตัวเชื่อมต่อที่มีชื่อให้เหมาะสมกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

ฐานข้อมูลอื่นๆ (ODBC) – อธิบายวิธีเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ ODBC

ปรับแต่งและปรับตั้งการเชื่อมต่อ – อธิบายวิธีปรับแต่งข้อมูลการเชื่อมต่อเพื่อการทำงานและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

การอ้างอิงการปรับแต่งความสามารถของ Tableau – แสดงรายการการปรับแต่งที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดความสามารถของ Tableau ที่แหล่งข้อมูลรองรับได้

ข้อมูลการอ้างอิงการปรับแต่ง ODBC/SQL – แสดงรายการการปรับแต่งที่แสดงถึงส่วนของมาตรฐานของ ODBC และ SQL ที่ไดรเวอร์ ODBC รายงานการรองรับ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ