แก้ไขแกน

เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์แบบต่อเนื่อง (ฟิลด์ข้อมูลที่มีพื้นหลังสีเขียว) ไปยังแผงคอลัมน์หรือแถว จะเป็นการเพิ่มแกนข้อมูลไปยังหน้ามุมมอง แกนข้อมูลแสดงจุดข้อมูลที่อยู่ภายในช่วงค่าตัวเลข คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติช่วง มาตราส่วน และเครื่องหมายขีดได้สำหรับแต่ละแกน

คลิกสองครั้งที่แกนเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แก้ไขแกน และเปลี่ยนการกำหนดค่าและการจัดรูปแบบแกน หากคุณไม่สามารถแก้ไขแกนได้ โปรดดู สาเหตุที่ทำให้แก้ไขแกนไม่ได้

ในตัวอย่างนี้ ฟิลด์ข้อมูลกำไร (การวัดผลแบบต่อเนื่อง) บนแผงแถวสร้างแกนแนวตั้ง และฟิลด์ข้อมูลวันที่คำสั่งซื้อ (วันที่ต่อเนื่อง) บนแผงคอลัมน์สร้างแกนแนวนอน

หมายเหตุ: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบส่วนหัวและป้ายกำกับฟิลด์ โปรดดู จัดรูปแบบในระดับเวิร์กชีตและจัดรูปแบบฟิลด์และป้ายกำกับฟิลด์ หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับฟิลด์ต่อเนื่องและฟิลด์แบบแยกกัน โปรดดูมิติข้อมูลและการวัดผล สีฟ้าและสีเขียว

แก้ไขช่วงแกน

ในการแก้ไขช่วงแกน ให้คลิกสองครั้งที่แกนที่คุณต้องการแก้ไข

หมายเหตุ: ใน Tableau Desktop คุณสามารถคลิกขวา (Ctrl แล้วคลิกบน Mac) ที่แกน จากนั้นเลือก แก้ไขแกน ในการสร้างผ่านเว็บ คุณสามารถคลิกปุ่มลูกศรบนแกน จากนั้นเลือก แก้ไขแกน

เมื่อคุณเลือกแกน เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับแกนจะไม่ถูกเลือก คุณจึงสามารถแก้ไขและจัดรูปแบบแกนโดยไม่เป็นการแก้ไขเครื่องหมาย

หากต้องการเลือกเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับแกน ให้คลิกขวาที่แกนและเลือก เลือกเครื่องหมาย คุณสามารถเลือกเครื่องหมายแต่ละอันทีละอันได้ด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เลือกเครื่องหมาย(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

สาเหตุที่ทำให้แก้ไขแกนไม่ได้

หากคุณไม่สามารถแก้ไขแกนได้ ข้อมูลนั้นน่าจะเป็นส่วนหัวมากกว่าแกน

 • ฟิลด์แบบต่อเนื่อง (พื้นหลังสีเขียว) บนแผงแถวและคอลัมน์จะสร้างแกนในหน้ามุมมอง เมื่อคุณคลิกขวาที่แกน คุณจะเห็นเมนูนี้:

 • ฟิลด์แบบแยกกัน (พื้นหลังสีน้ำเงิน) บนแผงแถวและคอลัมน์จะสร้างส่วนหัวของข้อมูล ไม่ใช่แกน เมื่อคุณคลิกขวาที่ส่วนหัว คุณจะเห็นเมนูนี้:

คุณสามารถแก้ไขการจัดรูปแบบของส่วนหัวได้โดยการคลิกขวาที่ส่วนหัว จากนั้นเลือก จัดรูปแบบ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบส่วนหัวและป้ายกำกับฟิลด์ โปรดดูจัดรูปแบบในระดับเวิร์กชีตและจัดรูปแบบฟิลด์และป้ายกำกับฟิลด์ หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับฟิลด์ต่อเนื่องและฟิลด์แบบแยกกัน โปรดดูมิติข้อมูลและการวัดผล สีฟ้าและสีเขียว

ซ่อนและเลิกซ่อนแกนและส่วนหัว

หากคุณได้ซ่อนแกนหรือส่วนหัวในมุมมอง คุณสามารถแสดงข้อมูลได้อีกครั้งจากฟิลด์ข้อมูลที่สัมพันธ์กันในมุมมอง

วิธีซ่อนแกน

คลิกขวา (Ctrl แล้วคลิกบน Mac) ที่แกนในมุมมอง จากนั้นล้างเครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจากตัวเลือก แสดงส่วนหัว

วิธีแสดงแกนที่ถูกซ่อนไว้

คลิกขวา (Ctrl แล้วคลิกบน Mac) ที่ฟิลด์แบบต่อเนื่องในมุมมองซึ่งสัมพันธ์กับแกนที่คุณต้องการแสดง คลิกเมนูดรอปดาวน์ของฟิลด์ จากนั้นเลือกแสดงส่วนหัว

สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง โปรดดู แกน ใน ส่วนต่างๆ ของมุมมอง

 

วิธีซ่อนส่วนหัว

คลิกขวา (Ctrl แล้วคลิกบน Mac) ที่ส่วนหัวในมุมมอง จากนั้นล้างเครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจากตัวเลือก แสดงส่วนหัว

วิธีแสดงส่วนหัวที่ถูกซ่อนไว้

คลิกขวา (Ctrl แล้วคลิกบน Mac) ที่ฟิลด์แบบแยกกันในมุมมองซึ่งสัมพันธ์กับส่วนหัวที่คุณต้องการแสดง คลิกเมนูดรอปดาวน์ของฟิลด์ จากนั้นคลิกแสดงส่วนหัว

สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง โปรดดู ส่วนหัว ใน ส่วนต่างๆ ของมุมมอง

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับฟิลด์ต่อเนื่องและฟิลด์แบบแยกกัน โปรดดูมิติข้อมูลและการวัดผล สีฟ้าและสีเขียว

เปลี่ยนช่วงแกน

คุณสามารถจำกัดช่วงแกนเพื่อเน้นแสดงมุมมองกับจุดข้อมูลบางส่วน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการดูยอดขายในช่วงสี่ปี แกนอัตโนมัติอาจแสดงช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากยอดขายไม่เคยต่ำกว่า 470,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณสามารถปรับช่วงแกนให้เริ่มตั้งแต่ 470,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเน้นดูเฉพาะจุดที่มีข้อมูลอยู่

วิธีเปลี่ยนช่วงแกน:

 1. คลิกสองครั้งที่แกนที่คุณต้องการแก้ไข คุณยังสามารถคลิกขวา (Ctrl แล้วคลิกใน Mac) ที่แกน แล้วเลือกแก้ไขแกน

 2. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขแกน ให้เลือกตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • อัตโนมัติ กำหนดช่วงแกนจากข้อมูลที่ใช้ในมุมมองโดยอัตโนมัติ

  • ช่วงแกนเท่ากันสำหรับแถวหรือคอลัมน์ทั้งหมด กำหนดช่วงแกนเท่ากันโดยเท่ากับช่วงข้อมูลสูงสุดสำหรับทุกหน้าต่างในมุมมอง

  • ช่วงแกนแยกจากกันสำหรับแต่ละแถวหรือคอลัมน์ กำหนดช่วงแกนอิสระ ช่วงแกนจะต่างกันไปสำหรับแต่ละหน้าต่างในมุมมอง โดยขึ้นอยู่กับช่วงของข้อมูลในแต่ละหน้าต่าง

  • ช่วงแกนกำหนดเอง กำหนดจุดเริ่มและ/หรือจุดสิ้นสุดแกนเป็นค่าเฉพาะ คุณสามารถกำหนดค่าแกนทั้งสองด้านหรือด้านเดียวได้ เมื่อคุณกำหนดค่าแกนทั้งสองด้าน ช่วงแกนจะถูกกำหนดโดยค่าที่คุณระบุ เมื่อคุณกำหนดเฉพาะด้านหนึ่งของแกน คุณต้องตั้งค่าอีกด้านของแกนให้เป็น อัตโนมัติ, เท่ากัน หรือแยกจากกัน

 3. คุณสามารถกำหนดให้รวมศูนย์หรือไม่ได้ด้วย เมื่อคุณล้างกล่องเครื่องหมาย รวมศูนย์ ช่วงแกนจะปรับเพื่อแสดงเฉพาะช่วงข้อมูลที่มีค่า

 4. คลิกตกลง

เปลี่ยนมาตราส่วนแกนเป็นแบบกลับด้านหรือลอการิธึม

ตัวเลือกมาตราส่วนแกนมีแบบ กลับด้าน และ ลอการิธึม

เมื่อคุณเลือก ลอการิธึม คุณจะสามารถกำหนด ค่าบวก หรือ สมมาตร ได้ ตัวเลือกแบบสมมาตรจะแสดงข้อมูลที่เป็นค่าบวก, 0 หรือค่าลบบนแกนที่มีมาตราส่วนล็อก และเหมาะสำหรับการแสดงภาพค่าลบที่กว้างมากบนมาตราส่วนลอการิธึม เช่นเดียวกับค่าบวกที่กว้างมาก หรือทั้งคู่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู เกี่ยวกับการแปลงแกนมาตราส่วนล็อกแบบสมมาตร

วิธีเปลี่ยนมาตราส่วนบนแกน:

 1. คลิกสองครั้งที่แกนที่คุณต้องการแก้ไข คุณยังสามารถคลิกขวา (Ctrl แล้วคลิกใน Mac) ที่แกน แล้วเลือกแก้ไขแกน

 2. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขแกน บนแท็บทั่วไป เลือก กลับด้าน หรือ ลอการิธึม สำหรับมาตราส่วนแกน

  ตัวเลือกสมมาตรหรือค่าบวกจะมีเฉพาะเมื่อช่วงแกนครอบคลุมเลยจากช่วงปิด [-10, 10]

  ลอการิธึม: เลือก ค่าบวก หรือ สมมาตร สำหรับมาตราส่วนล็อก ตัวเลือก สมมาตร แสดงข้อมูลที่มีค่าบวก, 0 และค่าลบบนแกนที่มีมาตราส่วนล็อก ตามค่าเริ่มต้น เครื่องหมายขีดจะใช้ฐานยกกำลังสิบ แต่คุณสามารถกำหนดฐานเป็นค่าอื่นที่มากกว่า 1 ได้

 3. คลิกแท็บ เครื่องหมายขีด และเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้:

  • อัตโนมัติ - วาดเครื่องหมายขีดหลักที่ยกกำลัง 10

  • กำหนดเอง - วาดเครื่องหมายขีดหลักที่เลขยกกำลังที่กำหนด พิมพ์ตัวเลขลงในกล่องข้อความยกกำลัง

  • ไม่แสดง - ไม่แสดงเครื่องหมายขีดหลัก

 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกตกลง

คุณยังสามารถกลับด้านแกนโดยเลือก กลับด้าน ในบริเวณมาตราส่วนบนแท็บทั่วไปของกล่องโต้ตอบแก้ไขแกน

เกี่ยวกับการแปลงแกนมาตราส่วนล็อกแบบสมมาตร

แกนมาตราส่วนล็อกแบบสมมาตรใช้การแปลงไฮเปอร์โบลิกไซน์ไปยังแกน:

asinh(x) = ln(x + √(x^2 +1))

สำหรับค่าช่วงกว้างมาก (|x| >> 1)

asinh(x)~ln(x), x > 0

asinh(x)~-ln(x), x < 0

เนื่องจาก asinh มีการกำหนดสำหรับค่าจริงทั้งหมด (โดยเฉพาะค่าลบ) การแปลงนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพค่าลบที่ช่วงกว้างมากบนมาตราส่วนลอการิธึม เช่นเดียวกับค่าบวกที่ช่วงกว้างมากหรือทั้งคู่

อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถใช้แกนล็อกเพื่อแสดงภาพมาตราส่วนที่มีค่าน้อยมาก แต่จะไม่สามารถใช้แกนล็อกแบบสมมาตรเพื่อแสดงภาพมาตราส่วนที่มีค่าน้อยมากได้

สำหรับค่าช่วงสั้นมาก (|x| >> 1)

asinh(x) ≈ x

การใช้มาตราส่วนแกนล็อกสำหรับค่าช่วงสั้นมากจะให้ผลเหมือนกับการใช้มาตราส่วนเส้นตรง (แกนเชิงปริมาณแบบปกติ)

เปลี่ยนหน้าตาของแกน

แกนทุกอันมีชื่อซึ่งสร้างอัตโนมัติจากชื่อฟิลด์ในมุมมอง คุณสามารถระบุชื่อแกนเองได้ และเพิ่มชื่อรองโดยใช้กล่องโต้ตอบแก้ไขแกน คุณยังสามารถกำหนดมาตราส่วนของแกน เช่น ต้องการใช้มาตราส่วนลอการิธึมหรือต้องการกลับด้านแกน

วิธีเปลี่ยนหน้าตาของแกน:

 1. คลิกขวา (Ctrl แล้วคลิกบน Mac) บนแกนที่คุณต้องการแก้ไข และเลือก แก้ไขแกน

 2. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขแกน พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องข้อความ ชื่อ

 3. ในการเพิ่มชื่อรองที่กำหนดเอง ให้ล้างเครื่องหมายถูกในช่อง อัตโนมัติ ออก

 4. ในการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกน ให้เลือกตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • กลับด้าน- เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกลับลำดับค่าบนแกน

  • ลอการิธึม- เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้มาตราส่วนลอการิธึมบนแกน

 5. คลิกตกลง

จัดรูปแบบเครื่องหมายขีด

คุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้เครื่องหมายขีดแสดงบนแกนถี่แค่ไหน Tableau ให้ตัวเลือกคุณในการแก้ไขทั้งเครื่องหมายขีดหลักและเครื่องหมายขีดรอง เครื่องหมายขีดหลักจะมีป้ายหน่วยกำกับ ส่วนเครื่องหมายขีดรองจะใช้แสดงค่าที่เพิ่มน้อยๆ ระหว่างเครื่องหมายขีดหลักเท่านั้น คุณสามารถเลือกใช้เครื่องหมายขีดแบบอัตโนมัติหรือแบบกำหนดเองหรือเลือกไม่แสดงได้

วิธีจัดรูปแบบเครื่องหมายขีด:

 1. คลิกขวา (Ctrl แล้วคลิกบน Mac) บนแกนที่คุณต้องการแก้ไข และเลือก แก้ไขแกน

 2. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขแกน ให้เลือกแท็บ เครื่องหมายขีด

 3. สำหรับทั้ง เครื่องหมายขีดหลัก และ เครื่องหมายขีดรอง ให้เลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้:

  • อัตโนมัติ- เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเครื่องหมายขีดโดยอัตโนมัติอิงจากข้อมูลในมุมมอง

  • กำหนดเอง- เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดว่าต้องการแสดงเครื่องหมายขีดถี่แค่ไหน และระบุค่าเริ่มต้น

  • ไม่แสดง- เลือกตัวเลือกนี้เพื่อซ่อนเครื่องหมายขีด

 4. คลิกตกลง

ตัวอย่าง: การใช้ช่วงแกนที่แตกต่างกัน (เท่ากัน, แยกจากกัน และกำหนดเอง)

ในตัวอย่างนี้ คุณจะสร้างมุมมองสามอันที่ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน แต่ละมุมมองจะใช้รูปแบบช่วงแกนต่างกัน มุมมองเหล่านี้ใช้ตัวอย่างข้อมูล Sample-Superstore เพื่อแสดงยอดขายรวมสำหรับผลิตภัณฑ์สามประเภทตลอดช่วงระยะเวลาสี่ปี

สร้างมุมมองโดยใช้ช่วงแกนเท่ากัน

ช่วงแกนแบบเท่ากันหมายถึงแต่ละแถวหรือคอลัมน์ในมุมมองของคุณจะมีช่วงแกนเท่ากัน ช่วงข้อมูลจะสร้างโดยอัตโนมัติจากค่าข้อมูลที่มีอยู่

 1. วางมิติ วันที่คำสั่งซื้อ ลงบนแผง คอลัมน์ และมิติ ประเภท ลงบนแผง แถว

 2. วางการวัดผล ยอดขาย ลงบนแผง แถว

  จะมีการวัดผลรวมโดยอัตโนมัติเป็นค่ารวมและเพิ่มแกนไปยังหน้ามุมมอง ตามค่าเริ่มต้น มุมมองจะใช้ช่วงแกนแบบเท่ากัน โปรดสังเกตว่าช่วงแกนเท่ากัน จากศูนย์ถึง 250,000 สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

  กราฟิกแสดงมุมมองที่แกนมีช่วงเท่ากัน

สร้างมุมมองโดยใช้ช่วงแกนแยกจากกัน

เมื่อคุณใช้ช่วงแกนแยกจากกัน แต่ละแถวหรือคอลัมน์จะมีช่วงแกนของตัวเองโดยมาจากค่าข้อมูลที่มีอยู่

 1. คลิกขวา (Ctrl แล้วคลิกบน Mac) ที่แกน SUM(ยอดขาย) ในมุมมองแล้วเลือก แก้ไขแกน

 2. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขแกน ให้เลือก ช่วงแกนแยกจากกันสำหรับแต่ละแถวหรือคอลัมน์

 3. คลิก X เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่มีการตั้งค่าปัจจุบัน

  ช่วงแกนสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะแยกจากกันตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ประเภท Technology and Office Supplies จะยังคงมีช่วงตั้งแต่ศูนย์ถึง 250,000 แต่ประเภท Furniture จะมีช่วงตั้งแต่ศูนย์จนถึงมากกว่า 200,000 เล็กน้อย

  กราฟิกแสดงมุมมองที่แกนมีช่วงแยกจากกัน

สร้างมุมมองโดยใช้ช่วงแกนกำหนดเอง

คุณสามารถกำหนดด้านหนึ่งของแกนหรือทั้งสองด้านเพื่อกำหนดปริมาณข้อมูลที่ต้องการแสดงในมุมมอง

ตัวอย่างแรกแสดงวิธีกำหนดทั้งสองด้านของแกน ตัวอย่างที่สองแสดงวิธีกำหนดด้านเดียวของแกน และระบุช่วงแกนสำหรับหน้าต่างทั้งหมดในมุมมอง

วิธีกำหนดทั้งสองด้านของแกน:

 1. คลิกขวา (Ctrl แล้วคลิกบน Mac) ที่แกน SUM(ยอดขาย) ในมุมมองแล้วเลือกแก้ไขแกน

 2. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขแกน เลือก กำหนดเอง จากนั้นระบุค่า เริ่มต้น และ สิ้นสุด โดยการพิมพ์ลงในกล่องข้อความหรือโดยการลากแถบเลื่อนไปมา สำหรับตัวอย่างนี้ พิมพ์ 0 เป็น เริ่มต้น และ 200,000 เป็น สิ้นสุด

  กราฟิกแสดงกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบฟิลด์สำหรับการวัดผล แท็บช่วงแกนเลือกอยู่ ดังนั้นคุณสามารถกำหนดช่วงแกนแบบคงที่ (กำหนดเอง) ได้

 3. คลิก X เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่มีการตั้งค่าปัจจุบัน

  ประเภทผลิตภัณฑ์ตอนนี้แสดงยอดขายสูงสุด 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น แกนจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์หมุด ซึ่งหมายถึงคุณได้จำกัดช่วงแกนและข้อมูลบางส่วนไม่ได้ถูกแสดง

  กราฟิกแสดงมุมมองที่แกนมีช่วงแบบค่าคงที่ (กำหนดเอง)

วิธีกำหนดด้านหนึ่งของแกน:

 1. คลิกขวา (Ctrl แล้วคลิกบน Mac) ที่แกน SUM(ยอดขาย) ในมุมมองแล้วเลือกแก้ไขแกน

 2. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขแกน ให้เลือกกำหนดเอง คลิกเมนูดรอปดาวน์กำหนดจุดสิ้นสุด จากนั้นเลือกแยกจากกัน

 3. คลิก X เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่มีการตั้งค่าปัจจุบัน

  โปรดสังเกตว่าตอนนี้ประเภทผลิตภัณฑ์จะมีช่วงแกนที่แตกต่างกันเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ประเภท Office Supplies จะมีช่วงแกนตั้งแต่ 0 ถึง 250,000 ดอลลาร์ ส่วนประเภท Furniture จะมีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 200,000 ดอลลาร์

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต่างระหว่างช่วงแกนแบบอัตโนมัติ เท่ากัน และแยกจากกัน โปรดดู แก้ไขแกน

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ