เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างมุมมองและวิเคราะห์ข้อมูลได้ คุณจะต้องเชื่อมต่อ Tableau เข้ากับข้อมูลของคุณเสียก่อน Tableau รองรับการเชื่อมต่อกับข้อมูลหลากหลายประเภท ที่จัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของคุณอาจจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณในสเปรดชีตหรือไฟล์ข้อความ หรือในรูปแบบข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลสัมพันธ์ หรือฐานข้อมูลคิวบ์ (แหล่งข้อมูลหลายมิติ) บนเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรของคุณ หรือ คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลโดเมนสาธารณะที่ให้บริการบนเว็บ เช่น ข้อมูลสำนักสำมะโนครัวสหรัฐอเมริกา หรือกับฐานข้อมูลระบบคลาวด์ เช่น Google Analytics, Amazon Redshift หรือ Salesforce

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2019.3 Tableau Catalog จะสามารถใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการข้อมูล สำหรับ Tableau Server และ Tableau Cloud เมื่อเปิดใช้งาน Tableau Catalog ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ นอกจากเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แล้ว คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและตารางจาก Tableau Server บนหน้าต่าง เชื่อมต่อ บน Tableau Desktop ได้อีกด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Catalog โปรดดู "เกี่ยวกับ Tableau Catalog” ในวิธีใช้ Tableau Server หรือ Tableau Cloud นับจากเวอร์ชัน 2021.4 การจัดการข้อมูล จะมีการเชื่อมต่อแบบเสมือน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อส่วนกลางไปยังข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "เกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบเสมือนและนโยบายข้อมูล" ในวิธีใช้ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau Desktop

เมื่อเริ่มใช้งาน Tableau Desktop เครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณสามารถใช้งานได้จะแสดงอยู่บนหน้าต่างเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นหน้าต่างทางด้านซ้ายของหน้าเริ่มต้น ที่ส่วนค้นหาข้อมูล ให้เลือก Tableau Server เพื่อค้นหาข้อมูลที่ใช้ Tableau Server หรือ Tableau Cloud ประเภทของไฟล์นั้นจะระบุอยู่ถัดไป จากนั้นตามด้วยประเภทเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป หรือเซิร์ฟเวอร์ที่คุณได้เชื่อมต่อเมื่อไม่นานนี้ คลิกที่ เพิ่มเติม เพื่อดูรายการทั้งหมดของเครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณสามารถใช้งานได้

สำหรับไฟล์และฐานข้อมูลที่รองรับ Tableau จะมีเครื่องมือเชื่อมต่อในตัวที่สร้างขึ้นและปรับให้เหมาะสมสำหรับประเภทข้อมูลเหล่านั้น หากประเภทไฟล์หรือฐานข้อมูลมีระบุอยู่ในส่วนเชื่อมต่อ ให้ใช้เครื่องมือเชื่อมต่อในตัวนั้นเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ หากประเภทไฟล์หรือฐานข้อมูลไม่แสดงในรายการ คุณอาจมีตัวเลือกในการสร้างการเชื่อมต่อด้วยตนเองโดยใช้ฐานข้อมูลอื่น (JDBC), ฐานข้อมูลอื่น (ODBC), เครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลเว็บ หรือปลั๊กอินตัวเชื่อมต่อที่สร้างโดย SDK ตัวเชื่อมต่อ Tableau Tableau ให้ความช่วยเหลืออย่างจำกัดสำหรับการเชื่อมต่อที่คุณสร้างด้วยตัวเลือกเหล่านี้

เครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลที่รองรับโดยตัวคัดลอกของ Tableau Desktop นั้นจะเป็นไปตามเวอร์ชันของรุ่นที่คุณได้ซื้อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการเครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) บนเว็บไซต์ Tableau หลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อกับข้อมูลแล้ว คุณสามารถบันทึกการเชื่อมต่อเพื่อให้การเชื่อมต่อนั้นแสดงอยู่ภายใต้ส่วน แหล่งข้อมูลที่บันทึกไว้ บนหน้าต่าง การเชื่อมต่อ

คุณต้องระบุข้อมูลที่ไม่ซ้่ำกันสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลแต่ละครั้งที่ต้องการกระทำ ตัวอย่างเช่น สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลส่วนใหญ่ คุณต้องระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลบางครั้ง คุณสามารถเรียกใช้ SQL เริ่มต้น และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน SSL ที่กำหนดให้คุณต้องทำเครื่องหมายที่กล่องทำเครื่องหมาย ต้องใช้ SSL เมื่อคุณเชื่อมต่อ ส่วนต่อไปนี้จะกล่าวถึงข้อมูลเฉพาะที่คุณจะต้องระบุสำหรับข้อมูลแต่ละประเภทที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

เคล็ดลับ: คุณสามารถสร้างแหล่งข้อมูลบน Tableau ได้อย่างรวดเร็วโดยการคัดลอกและวางข้อมูลด้วยคลิปบอร์ด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างแหล่งข้อมูลหรือเพิ่มการเชื่อมต่อใหม่ด้วยข้อมูลคลิปบอร์ด

Tableau Server และการเขียนเว็บ Tableau Cloud

เข้าสู่ระบบไซต์ Tableau และเลือกใหม่ > สร้างเวิร์กบุ๊กบนหน้าแรกเพื่อเปิดหน้าเชื่อมต่อข้อมูล แท็บที่คุณเห็นบนหน้าจะแสดงตามผลิตภัณฑ์ของคุณ

บน Tableau Server ให้เลือกเชื่อมต่อข้อมูลจากแท็บต่อไปนี้:

  • ในไซต์นี้ เรียกดูหรือค้นหาแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ หากคุณมี การจัดการข้อมูล คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือนได้ หากคุณมี การจัดการข้อมูล เมื่อเปิดใช้งาน Tableau Catalog คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเนื้อหาภายนอก เช่น ฐานข้อมูล ไฟล์ และตารางเพิ่มเติมได้
  • ไฟล์ อัปโหลด Excel หรือแหล่งข้อมูลแบบข้อความ (.xlsx, .csv, .tsv) ในเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรง
  • ตัวเชื่อมต่อ เชื่อมต่อกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์หรือบนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับข้อมูล โปรดดู Creator: เชื่อมต่อกับข้อมูลบนเว็บ

บน Tableau Cloud ให้เลือกเชื่อมต่อข้อมูลจากแท็บต่อไปนี้:

  • ในไซต์นี้ เรียกดูหรือค้นหาแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ หากคุณมี การจัดการข้อมูล คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือนได้ หากคุณมี การจัดการข้อมูล เมื่อเปิดใช้งาน Tableau Catalog คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเนื้อหาภายนอก เช่น ฐานข้อมูล ไฟล์ และตารางเพิ่มเติมได้
  • ไฟล์ อัปโหลด Excel หรือแหล่งข้อมูลแบบข้อความ (.xlsx, .csv, .tsv) ในเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรง
  • ตัวเชื่อมต่อ เชื่อมต่อกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์หรือบนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของคุณ
  • Dashboard Starters. ใช้เพื่อเขียนและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Oracle Eloqua, Salesforce, ServiceNow ITSM และ QuickBooks Online

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับข้อมูล โปรดดู Creator: เชื่อมต่อกับข้อมูลบนเว็บ

เครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลที่ไซต์ Tableau ของคุณรองรับนั้นจะขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ของไซต์และระดับของใบอนุญาตของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูฉันสามารถทำอะไรได้บ้างกับไซต์ของ Tableau

หลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อกับข้อมูลแล้ว คุณสามารถบันทึกการเชื่อมต่อเพื่อให้การเชื่อมต่อนั้นแสดงอยู่ในส่วน แหล่งข้อมูล ของไซต์ของคุณ

ขอเครื่องมือเชื่อมต่อใหม่

หาก Tableau ไม่มีเครื่องมือเชื่อมต่อเนทีฟ (ในตัว) สำหรับข้อมูลของคุณ โปรดพิจารณาขอเครื่องมือเชื่อมต่อได้บน Tableau Community ใช้ส่วน ไอเดีย(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) บนชุมชนเพื่อต้นหาเครื่องมือเชื่อมต่อของคุณว่าเคยมีใครขอไว้แล้วหรือไม่ และหากมี โปรดโหวตให้คะแนนคำขอนั้น หากไม่มี คุณสามารถเพิ่มคำขอได้ Tableau มักตรวจดูส่วนไอเดียบนชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้เข้าใจได้ว่าเราควรเพิ่มฟีเจอร์ใดให้กับผลิตภัณฑ์

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ