ไฮไลต์การดำเนินการ

ไฮไลต์การดำเนินการช่วยให้คุณสามารถเรียกความสนใจไปยังเครื่องหมายที่ต้องการได้ด้วยการให้สีกับเครื่องหมายแบบเฉพาะเจาะจง และทำให้จุดอื่นๆ ชัดเจนน้อยลง คุณสามารถไฮไลต์เครื่องหมายในมุมมองโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกเครื่องหมายที่คุณต้องการไฮไลต์ด้วยตนเอง ใช้คำอธิบายเพื่อเลือกเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง ใช้เครื่องมือไฮไลต์เพื่อค้นหาเครื่องหมายในบริบท หรือสร้างไฮไลต์การดำเนินการขั้นสูง

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อไฮไลต์เครื่องหมายในมุมมอง แดชบอร์ด หรือเรื่องราว

วิธีการไฮไลต์ประโยชน์เมื่อคุณอาจใช้
เลือกเครื่องหมาย
 • เลือกกลุ่มของเครื่องหมายด้วยตนเองที่จะไฮไลต์ในมุมมอง
 • ระบบจะบันทึกการเลือกของคุณไว้กับเวิร์กบุ๊ก

 • เมื่อคุณต้องการไฮไลต์เครื่องหมายที่เลือกไว้และทำให้จุดอื่นๆ ชัดเจนน้อยลงด้วยตนเอง
 • ทำงานได้ดีกับโดเมนขนาดเล็กหรือมุมมองที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อย

คำอธิบาย
 • รองรับการไฮไลต์แบบทางเดียวและแบบสองทาง
 • ไฮไลต์สี ขนาด หรือรูปร่าง

 • คุณสามารถปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานไฮไลต์การดำเนินการสำหรับเวิร์กบุ๊กหรือชีตได้จากแถบเครื่องมือ

 • ระบบจะบันทึกการเลือกของคุณไว้กับเวิร์กบุ๊ก และสามารถรวมไว้ในแดชบอร์ดและเรื่องราว และในขณะที่เผยแพร่

 • เมื่อคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่ที่สมาชิกที่เลือกในมุมมองและทำให้คนอื่นๆ ทั้งหมดชัดเจนน้อยลง
 • เมื่อคุณต้องการไฮไลต์โดยใช้เพียงคำอธิบายเพียงอย่างเดียวหรือคำอธิบายและมุมมอง

 • ทำงานได้ดีกับโดเมนขนาดเล็กหรือมุมมองที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อย

เครื่องมือไฮไลต์
 • ค้นหาจุดข้อมูลในมุมมองโดยใช้คีย์เวิร์ดหรือเลือกจากรายการแบบดรอปดาวน์
 • ไฮไลต์เครื่องหมายในขณะที่ยังคงบริบทของจุดข้อมูลอื่นๆ เอาไว้

 • ระบบจะอัปเดตค่าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลเบื้องหลัง

 • เครื่องมือไฮไลต์ที่เพิ่มลงในเวิร์กชีตจะปรากฏอยู่บนแดชบอร์ดและเรื่องราวอีกด้วย

 • เมื่อคุณต้องการไฮไลต์เครื่องหมายหรือกลุ่มของเครื่องหมายสำหรับฟิล์ดแบบแยกกันที่รวมอยู่ในมุมมอง
 • เมื่อคุณต้องการทำการเปรียบเทียบเฉพาะกิจด้วยการไฮไลต์

 • ทำงานได้ดีกับโดเมนขนาดใหญ่และข้อมูลจำนวนมาก

การดำเนินการ (Tableau Desktop เท่านั้น)
 • ไฮไลต์ข้อมูลตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด
 • ระบุชีตต้นทางและชีตเป้าหมายเพื่อใช้ไฮไลต์การดำเนินการ

 • ระบุฟิลด์ที่จะใช้สำหรับการไฮไลต์

 • คุณสามารถระบุการดำเนินการประเภทต่างๆ เพื่อเรียกใช้ภายในคลิกเดียวได้ (ตัวอย่างเช่น ตัวกรองและไฮไลต์)

 • เมื่อคุณต้องการสร้างการสำรวจแบบโต้ตอบลงในแดชบอร์ด
 • เมื่อคุณต้องการไฮไลต์จุดข้อมูลในแดชบอร์ดโดยใช้ฟิลด์แบบเฉพาะเจาะจง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ