ไฮไลต์ปุ่มแถบเครื่องมือ

อีกวิธีในการเพิ่มไฮไลต์การดำเนินการคือการใช้ปุ่มไฮไลต์บนแถบเครื่องมือ คล้ายคลึงกันกับการไฮไลต์คำอธิบาย ปุ่มแถบเครื่องมือจะทำให้คุณสามารถไฮไลต์คอนเลกชันเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกันในมุมมองได้และทำงานแบบเดียวกันกับการไฮไลต์แบบสองทาง การเปิดใช้การไฮไลต์ทำได้โดยเลือกฟิลด์ของเมนูแถบเครื่องมือที่คุณต้องการใช้เพื่อไฮไลต์ รายการดรอปดาวน์จะแสดงส่วนที่เปิดใช้งานอยู่ในมุมมอง จากนั้นเลือกเครื่องหมายในมุมมองเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เช่น มุมมองด้านล่างแสดง ยอดขาย เทียบกับ กำไร ตาม ภูมิภาค ถ้าคุณเปิดใช้การไฮไลต์สำหรับ วิธีจัดส่ง เมื่อเลือกเครื่องหมายหนึ่งแล้ว เครื่องหมายอื่นๆ ที่จัดส่งด้วยโหมดจัดส่งเดียวกับเครื่องหมายนั้นจะมีไฮไลต์ปรากฏขึ้น ในตัวอย่างนี้คุณจะสามารถเห็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั่วสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการจัดส่งแบบชั้นรองได้

เมนูแถบเครื่องมือยังทำให้คุณสามารถไฮไลต์บน All Fields (ฟิลด์ทั้งหมด) หรือ วันที่และเวลา ได้อีกด้วย เมื่อค้นหาระเบียนที่ตรงกันใน All Fields (ฟิลด์ทั้งหมด) จะค้นหาทุกฟิลด์ที่อยู่ในมุมมอง ส่วน วันที่และเวลา จะค้นหาวันที่และเวลาทั้งหมดที่อยู่ในมุมมอง

เมื่อคุณใช้ “ไฮไลต์” ปุ่มแถบเครื่องมือใน Tableau Desktop จะมีการสร้างการดำเนินการในกล่องโต้ตอบ “การดำเนินการ” คุณสามารถแก้ไขการดำเนินการเพื่อสร้างพฤติกรรมการไฮไลต์ขั้นสูงขึ้นได้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขการดำเนินการได้ที่ สร้างไฮไลต์การดำเนินการขั้นสูง

สุดท้ายคุณสามารถใช้ปุ่มแถบเครื่องมือเพื่อปิดการใช้งานของการไฮไลต์ทั้งเวิร์กบุ๊กหรือแค่ชีตที่ใช้งานอยู่ได้ ตัวเลือกเหล่านี้ปิดการใช้งานของการไฮไลต์คำอธิบายเท่านั้น แต่ไม่ปิดความสามารถในการไฮไลต์เครื่องหมายต่างๆ เองหรือการใช้การควบคุม “เครื่องมือไฮไลต์”

เมื่อคุณปิดไฮไลต์จากปุ่มแถบเครื่องมือ ไอคอนไฮไลต์จะซ่อนอยู่บนคำอธิบาย และตัวเลือกเมนู ไฮไลต์รายการที่เลือก จะเป็นสีเทาบนเมนูบริบทสำหรับคำอธิบายนั้น

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ