การไฮไลต์คำอธิบาย

คุณสามารถใช้การไฮไลต์คำอธิบายเพื่อเน้นความสนใจของผู้ใช้ที่เครื่องหมายหนึ่ง ๆ ในมุมมอง เมื่อเปิดการไฮไลต์คำอธิบาย เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการคำอธิบายจะถูกไฮไลต์และเครื่องหมายอื่นๆ จะจางลง

คุณสามารถเปิดใช้งานการไฮไลต์ทางเดียว หรือสองทาง เพื่อไฮไลต์เครื่องหมายในมุมมอง ไอคอนด้านบนของคำอธิบายแสดงโหมดที่คุณกำลังใช้

  • การไฮไลต์ทางเดียวทำให้คุณสามารถไฮไลต์เครื่องหมายโดยใช้ค่าในคำอธิบาย

  • การไฮไลต์สองทางทำให้คุณสามารถไฮไลต์เครื่องหมายโดยใช้คำอธิบายหรือมุมมอง นี่เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อคุณไฮไลต์เครื่องหมายในมุมมอง สมาชิกที่ตรงกันในคำอธิบายจะถูกไฮไลต์ด้วยเช่นกัน

คุณยังสามารถปิดการไฮไลต์สำหรับเวิร์กบุ๊กหรือชีตจากแถบเครื่องมือได้ การดำเนินการนี้จะซ่อนไอคอนไฮไลต์ในคำอธิบาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือกการไฮไลต์แถบเครื่องมือ โปรดดูที่ ไฮไลต์ปุ่มแถบเครื่องมือ

ในตัวอย่างนี้ มุมมองด้านล่างจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคำสั่งซื้อและกำไรสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ มุมมองด้านซ้ายใช้ฟังก์ชันมาตรฐานสำหรับคำอธิบายสี โดยที่เครื่องหมายทั้งหมดจะถูกระบายสีตามวิธีการจัดส่ง มุมมองด้านขวาใช้การไฮไลต์คำอธิบายเพื่อเรียกผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งผ่านการจัดส่งประเภทที่สอง

คำอธิบายสีปกติ เปิดใช้งานการไฮไลต์คำอธิบายสี
 

คุณสามารถสลับไปมาระหว่างโหมดการไฮไลต์คำอธิบายและโหมดปกติได้อย่างง่ายดายโดยใช้เมนูการ์ดคำอธิบาย สำหรับคำอธิบายสี หากคุณชอบวิธีไฮไลต์มุมมอง คุณสามารถกำหนดสีไฮไลต์ให้กับชุดสีได้ สีเดิมจะถูกแทนที่ด้วยสีไฮไลต์

เปิดการไฮไลต์คำอธิบาย

  1. คลิกปุ่ม ไฮไลต์ ที่ด้านบนสุดของคำอธิบาย

    หากคุณกำลังใช้ Tableau Desktop คุณยังสามารถเปิดการไฮไลต์คำอธิบายโดยเลือก ไฮไลต์รายการที่เลือก บนเมนูการ์ดคำอธิบาย

    ตัวอย่างนี้แสดงการไฮไลต์โดยใช้คำอธิบายสี เปิดใช้งานการไฮไลต์คำอธิบายสีโดยค่าเริ่มต้น

  2. เลือกรายการในคำอธิบายสี

    หลังจากเปิดการไฮไลต์คำอธิบายแล้ว คุณสามารถเน้นที่ข้อมูลเฉพาะในมุมมองได้อย่างรวดเร็วโดยการเลือกรายการต่างๆ ในคำอธิบายสี เมื่อคุณเปิดการไฮไลต์คำอธิบาย การดำเนินการไฮไลต์จะถูกสร้างขึ้นซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ในกล่องโต้ตอบการดำเนินการ

ปิดการไฮไลต์คำอธิบาย

คลิกปุ่ม ไฮไลต์ ที่ด้านบนสุดของคำอธิบาย ซึ่งเปลี่ยนการไฮไลต์เป็นแบบทางเดียวและคุณสามารถใช้คำอธิบายเพื่อไฮไลต์เครื่องหมายที่ตรงกันในมุมมองได้

ไฮไลต์คำอธิบายใน Tableau Desktop

หากคุณกำลังใช้ Tableau Desktop คุณยังสามารถปิดการไฮไลต์คำอธิบายโดยเลือก ไฮไลต์รายการที่เลือก บนเมนูการ์ดคำอธิบาย เมื่อคุณปิดการไฮไลต์คำอธิบาย การดำเนินการจะถูกลบออกจากกล่องโต้ตอบ "การดำเนินการ"

หากคุณชอบวิธีไฮไลต์มุมมองและต้องการไฮไลต์สมาชิกที่เจาะจง แม้ขณะปิดโหมดไฮไลต์คำอธิบาย คุณสามารถกำหนดสีไฮไลต์ให้กับชุดสีที่มีอยู่ได้ คำอธิบายสีเดิมจะถูกยกเลิกและสีไฮไลต์จะกลายเป็นชุดสีใหม่สำหรับคำอธิบาย

หากต้องการกำหนดสีไฮไลต์ให้กับชุดสี ให้เลือก กำหนดสีไฮไลต์ให้กับชุดสี บนเมนูการ์ดคำอธิบายสี

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ