Bästa praxis för att berätta bra berättelser

En bra databerättelse väcker data och fakta till liv. Använd den här artikeln för tips om bästa praxis som ska användas med Tableaus funktion Berättelsepunkter.

Vad är syftet med din berättelse?

Innan du börjar bygga din berättelse bör du ta dig tid att tänka på syftet med den och hur du vill att dina tittares resa ska se ut. Är det en uppmaning till handling, en enkel berättelse eller presenterar du ett fall?

Om du presenterar ett fall ska du bestämma om du vill presentera datapunkter som leder fram till en slutsats eller börja med en slutsats och sedan visa datapunkterna som stödjer den. Det senare tillvägagångssättet fungerar bra för en upptagen publik.

Att först skissa upp berättelsen på papper eller en whiteboardtavla kan dessutom låta dig snabbt identifiera problem med sekvensen.

De sju typerna av databerättelser

När du använder berättelsefunktionen skapar du en sekvens med punkter. Varje punkt kan innehålla en vy, instrumentpanel eller till och med bara text. Vissa berättelser visar samma vy över hela berättelsen, med textkommentarer och olika filter tillämpade på olika punkter för att stödja berättelsebågen.

Följande tabell beskriver sju olika tillvägagångssätt för att skapa databerättelser som du kan använda och erbjuder ett exempel för var och en. Varje typ av databerättelse illustreras också i Arbetsboken med exempel på databerättelser(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableau Public. En specifik berättelse kan även använda mer än ett tillvägagångssätt – se Exempel – en berättelse som undersöker en trend.

Typer av databerättelserBeskrivning

Förändringar över tid

Vad den gör: Använder en kronologi för att illustrera en trend.

Diskussioner som skapas: Varför hände detta eller varför fortsätter det att hända? Vad kan vi göra för att förebygga eller få detta att hända?

Exempel: Arsenals skador som skapar en kris(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Gå nedåt

Vad den gör: Skapar sammanhang som gör att publiken bättre förstår vad som händer i en viss kategori.

Diskussioner som skapas: Varför är denna person, plats eller sak annorlunda? Hur kan den här personens, platsens eller sakens prestanda jämföras?

Exempel: Berätta om Will(Länken öppnas i ett nytt fönster), Simpsons Vizipedia(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Zooma ut

Vad den gör: Beskriver hur något publiken bryr sig om relaterat till ett större sammanhang.

Diskussioner som skapas: Hur är något du bryr dig om relaterat till ett större sammanhang? Vilken effekt har ett område på det större sammanhanget?

Exempel: Cyklister i Vancouver(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Kontrast

Vad den gör: Visar hur två eller flera ämnen skiljer sig åt.

Diskussioner som skapas: Varför är dessa föremål olika? Hur kan vi få A att prestera precis som B? Vilket område ska vi fokusera på och vilket område gör bra ifrån sig?

Exempel: Egyptens pyramider(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Korsningar

Vad den gör: Visar på viktiga förändringar när en kategori går förbi en annan.

Diskussioner som skapas: Vad orsakar dessa förändringar? Är dessa förändringar bra eller dåliga? Hur påverkar dessa förändringar andra aspekter av vår plan?

Exempel: VI vs. ALLA ANDRA(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Faktorer

Vad den gör: Förklarar ett ämne genom att dela upp det i typer eller kategorier.

Diskussioner som skapas: Finns det någon speciell kategori vi bör fokusera mer på? Hur mycket påverkar dessa objekt det mätvärden vi tycker är viktiga?

Exempel: Jorden(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Utstickare

Vad den gör: Visar oregelbundenheter eller där saker är exceptionellt annorlunda.

Diskussioner som skapas: Varför är det här objektet annorlunda?

Exempel: SOS Barnbyar(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Håll det enkelt

Ett vanligt fel är att försöka använda sig av för många vyer och instrumentpaneler i en enda berättelse. Resultatet är för många punkter som är svårt för tittare att förstå.

Att varje berättelsepunkt är tydlig är också viktigt. Ta ett steg tillbaka och betrakta berättelsen som du aldrig har sett den innan. Varje element bör tjäna ett syfte. Om bildtexter, titlar, förklaringar eller rutnätslinjer inte är nödvändiga ska du ta bort dem!

FöreEfter

 

Använd ”Anpassa till” i dina instrumentpaneler

Instrumentpaneler är en vanlig del av Tableau-berättelser. Du kan använda alternativet Anpassa till under Storlek, på instrumentpanelen, för instrumentpaneler som du planerar att inkludera i berättelsen. Detta ändrar storleken på instrumentpanelen så att den har rätt storlek för berättelsen som skapas.

Planera för snabba laddningstider

Den mest underbara historien har inte någon större inverkan om den tar för lång tid att ladda när den har publicerats. Människor känner att långa väntetider är frustrerande.

Filtrering är en vanlig anledning till långsamma laddningstider. Filter är effektiva för att begränsa mängden data som analyseras men de påverkar även frågeprestandan. Filtret Utesluta brukar t.ex. vara långsammare än Behåll endast. Detta händer då filtret Utesluta läser in alla data för en dimension istället för bara de du vill behålla. Att känna till Tableaus åtgärdsordning kan även sänka laddningstiderna.

Vissa av de mest kritiska prestandabesluten du fattar som författare börjar i dataförberedelsen, innan du ens har skapat din första vy eller berättelse. Ta en stund och bekanta dig med den data du arbetar med. Se Förstå dina data på databasnivå och Testa dina data och använd extrakt i onlinehjälpen för Tableau Desktop. Här kan du hitta tips om vad du ska leta efter och smarta sätt att arbeta med dina data.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!