Exempel – en berättelse som undersöker en trend

Exemplet i den här artikeln vägleder dig genom att bygga en berättelse om jordbävningstrender över tid.

Berättelsefunktionen i Tableau är ett bra sätt att visa upp den här typen av analys då den har ett steg för steg-format som låter din publik följa med över tiden.

Vi utgår från det här exemplet på en befintlig arbetsbok istället för att visa dig hur du skapar alla vyer och instrumentpaneler från grunden. Vad du ska göra är att skapa historien. För att följa med och komma åt de förbyggda vyerna och instrumentpanelerna kan du ladda ner följande arbetsbok från Tableau Public: An Earthquake Trend Story(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Rama in berättelsen

En framgångsrik berättelse är väl inramad vilket innebär att dess syfte är tydligt. I det här exemplet är berättelsens syfte att svara på följande fråga: Blir stora jordbävningar allt vanligare?

Det finns flera olika metoder du kan använda – se Bästa praxis för att berätta bra berättelser för en lista – men den som används här som en övergripande metod är Förändring över tid, då det fungerar väldigt bra för att svara på frågor om trender. Allt eftersom du bygger berättelsen märks att andra typer av databerättelser, såsom Gå nedåt och Utstickare, kan blandas in för att stödja den övergripande metoden.

Bygga berättelsen

Skapa ett berättelsearbetsblad

 1. Använd Tableau Desktop för att öppna arbetsboken Earthquake Trend Story som redan har laddats ner.

  Om du även har Tableau Server eller Tableau Cloud och vill göra redigeringen på webben istället för i Tableau Desktop kan du publicerar arbetsboken på din Tableau Server, klicka på Arbetsböcker, välja arbetsboken och sedan välja Redigera arbetsbok under Åtgärder.

  När du öppnar arbetsboken ser du att den har tre instrumentpaneler. Du kommer att använda dessa instrumentpaneler för att bygga berättelsen. Arbetsboken har även en färdig version av berättelsen.

  Tips: För att se de individuella vyerna som finns i en instrumentpanel kan du högerklicka på dess flik och välja Visa alla blad.

 2. Klicka på fliken Ny berättelse.

  Tableau öppnar ett nytt arbetsblad som utgångspunkt.

 3. Högerklicka på fliken Story 2, välj Byt namn på blad och ange Jordbävningsberättelse som arbetsbladets namn.

Ställ frågan

Berättelsetitlar syns hela tiden och de är ett praktiskt sätt att hålla berättelsens syfte i centrum. Som standard använder Tableau arbetsbladets namn som berättelsetitel. I Tableau Desktop kan du åsidosätta det genom att göra följande:

 1. Dubbelklicka på titeln.

 2. I dialogrutan Redigera titel kan du ersätta <Arbetsbladets namn> med följande:

  Är stora jordbävningar något som blir vanligare?

 3. Klicka på OK.

  Om du redigerar i Tableau Server eller Tableau Cloud är berättelsefliken det enda stället där titeln kan ändras.

Börja stort

För att hjälpa till att guida publiken visar den första berättelsepunkten du skapar den bredaste möjliga synvinkeln – alla jordbävningar, över hela planeten.

 1. Dubbelklicka på instrumentpanelen Karta i rutan Berättelse för att placera den på berättelsebladet. Om du använder Tableau Desktop kan du även använda dra och släpp för att lägga till vyer och instrumentpaneler till ett berättelseblad.

  Lägg märke till hur det finns en horisontell rullningslist och förklaringen inte visas helt.

  Det finns en speciell inställning du kan använda på instrumentpaneler för att förhindra att detta händer.

 2. Välj instrumentpanelen Karta och sedan Anpassa till jordbävningsberättelsen under Storlek på rutan Instrumentpanel. Den här inställningen är designad för att göra instrumentpaneler till den perfekta storleken för en berättelse.

  Låt oss titta på jordbävningsberättelsen igen. Du ser att storleken har justerats och rullningslisterna är borta.

 3. Om du använder Tableau Desktop kan du lägg till en beskrivning för den här berättelsepunkten, såsom Exakt 131 834 jordbävningar med magnitud 4,0 eller högre har registrerats sedan 1973.

 4. Lägg till bildtext genom att klicka på området där det står Skriv beskrivande text om berättelsepunkter här.

 5. Klicka på Uppdatera på bildtexten för att spara ändringarna i berättelsepunkten.

Gå nedåt

Precis som handlingen i en god roman behöver en databerättelses handling föras framåt. Från och med nästa berättelsepunkt använder vi tekniken gå nedåt för att begränsa berättelsens omfattning och hålla den i rörelse.

 1. Klicka på Duplicera under Ny berättelsepunkt till vänster för att använda den första berättelsepunkten som baslinje för nästa.

 2. Ändra filtret Magnitud till 7,000–9,100 vilket låter kartan filtrerar bort mindre jordbävningar. Kartan panorerar för att visa Stilla havets ”Ring av eld(Länken öppnas i ett nytt fönster)”, där majoriteten av de stora jordbävningarna inträffade.

 3. Lägg till en bildtext såsom Cirka två skalv varje år kvalificerar sig som ”stora”

 4. I Tableau Desktop kan du redigera beskrivningen för att beskriva vad du har gjort i den här berättelsepunkten. Till exempel: Av över 130 000 jordbävningar sedan 2004, var bara 174 av magnituden 7,0 eller högre – cirka två stora jordbävningar varje år. Men många undrar: ”Händer jordbävningar oftare?”

 5. Klicka på Uppdatera i berättelsens verktygsfält ovanför bildtexten för att spara ändringarna.

I nästa berättelsepunkt kommer du att gå nedåt ytterligare och reducera berättelsens fokus till en specifik typ av jordbävning – ”megabävningen” – kommer i fokus.

 1. Klicka på Duplicera i din andra berättelsepunkt för att använda den som baslinjen för den tredje.

 2. Ändra filtret Magnitud till 8,000–9,100 vilket låter kartan filtrerar bort allt utom megabävningarna.

 3. Lägg till bild- och beskrivningstexten.

  • Bildtext: Dessa megabävningar har dragit till sig mycket uppmärksamhet

  • Beskrivning (endast i Tableau Desktop): De senaste megabävningarna av magnituden 8,0 och högre har ofta orsakat betydande skada och förlust av liv. Megabävningar under havsytan nära Indonesien och Japan har även orsakat tsunamier som har dödat tusentals människor.

 4. Spara ändringarna genom att klicka på Uppdatera.

Framhäv utstickare

I följande två berättelsepunkter kan du försöka ytterligare engagera publiken genom att undersöka datapunkter längst ut på skalan: de två mest dödliga jordbävningarna under senare tid.

 1. Precis som tidigare kan du använda Duplicera för att skapa en ny berättelsepunkt som utgångspunkt.

 2. Justera magnituden till 9,000–9,100 och du ser bara två datapunkter.

 3. Välj en av markeringarna, såsom jordbävningen och tsunamin i Indiska oceanen 2004 som hade en magnitud på 9,1.

 4. Använd panoreringsverktyget på kartmenyn för att centrera den i din berättelsepunkt.

 5. Lägg till bild- och beskrivningstext. Exempel:

  • Bildtext: Jordbävningen och tsunamin i Indiska oceanen 2004

  • Beskrivning (endast i Tableau Desktop): Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 var en mega-thrust-jordbävning under havsytan som inträffade 26 december 2004. Den är den tredje största jordbävningen som någonsin har registrerats och hade den längsta förkastningen som någonsin observerats, mellan 8,3 och 10 minuter.

 6. Spara ändringarna genom att klicka på Uppdatera.

 7. Upprepa de föregående stegen för den japanska jordbävningen och tsunamin 2011, med följande bild- och beskrivningstext.

  • Bildtext: Jordbävningen och tsunamin utanför Japan 2011

  • Beskrivning (endast i Tableau Desktop): Jordbävningen 2011 utanför Tõhokus kust var en mega-thrust-jordbävning under havsytan med magnituden 9,0. Det var den kraftigaste kända jordbävningen som någonsin har drabbat Japan och den femte kraftigaste jordbävningen som någonsin har registrerats.

  Observera att du redan har skapat en fängslande visuell berättelse med bara en enda instrumentpanel. Allt har skett genom att filtrera data och zooma och panorera kartan.

  Vi har dock fortfarande inte svarat på huvudfrågan: Är stora jordbävningar på väg uppåt? Nästa berättelsepunkter tar oss på djupet i den vinkeln.

Visa en trend

I nästa berättelsepunkt kan du byta till ett linjediagram (instrumentpanelen Tidslinje) för att visa publiken en trend du såg när du först skapade vyer och instrumentpaneler.

 1. Växla från berättelsen du skapar till instrumentpanelen Tidslinje.

 2. Ställ in storleken till Anpassa till jordbävningsberättelsen på instrumentpanelen Tidslinje.

 3. Gå tillbaka till berättelsen och klicka på Tom för att skapa en ny berättelsepunkt.

 4. Dubbelklicka på instrumentpanelen Tidslinje för att lägga till den på berättelsebladet.

  Fler jordbävningar har rapporterats över tiden sedan 1973. Antalet har faktiskt ökat markant!

 5. Lägg till en bildtext såsom: Fler och fler jordbävningar känns av

 6. Använd Dra för att lägga till text för att lägga till en beskrivning av trenden (endast i Tableau Desktop): Sedan 1973 har det skett en stadig ökning av antalet registrerade jordbävningar. Sedan 2003 har trenden accelererat.

Visa upp din analys

Från tidigare analys i den här berättelsen med instrumentpanelen Karta vet du att det finns regionala skillnader i antalet jordbävningar. I din nästa berättelsepunkt ska du börja använda instrumentpanelen Tidslinje per region, som delar upp jordbävningar per region och lägger till trendlinjer som hjälper till att reducera variationen i data.

 1. Klicka på Tom för att skapa ett nytt berättelseblad.

 2. Dubbelklicka på instrumentpanelen Tidslinje per region till berättelsebladet. APAC-regionen är en tydlig utstickare.

 3. Lägg till en bildtext och använd sedan Dra för att lägga till text för att lägga till en kommentar som påpekar det stora antalet jordbävningar i APAC-regionen.

  • Bildtext: Särskilt på den östra sidan av Stillahavsregionen

  • Beskrivning (endast i Tableau Desktop): En ungefärlig kategorisering av jordbävningar per geografiska regioner (efter longitud) visar att den mest betydande ökningen av registrerade jordbävningar har inträffat runt Stillahavsregionen.

Svara på frågan

Hittills har databerättelsen kommit fram till att antalet jordbävningar i Stillahavsregionen har ökat sedan 1973. Den ursprungliga frågan handlade dock om huruvida stora jordbävningar har blivit vanligare.

För att svara på den här frågan i din sista berättelsepunkt kan du filtrerar du bort svagare jordbävningar och ser hur den resulterande trendlinjen ser ut.

 1. Klicka på Duplicera för att skapa ett nytt berättelseblad.

 2. Ställ in filtret Magnitud till 5,000–9,100. Lägg märke till hur trendlinjerna har planat ut men det finns fortfarande en liten ökning.

 3. Lägg till en bildtext och använd sedan Dra för att lägga till text för att lägga till ditt svar till berättelsepunkten.

  Bildtext: Trenden med stora skalv är dock inte lika tydlig

  Beskrivning (endast i Tableau Desktop): Det verkar som att stora jordbävningar har ökat något. Mer utredning bör dock utföras om huruvida den här trenden är verklig eller endast resultatet av ett litet antal exceptionellt starka jordbävningar som har hänt nyligen.

  Som ofta är fallet med en databerättelse avslutas den med ytterligare frågor.

  Ja, en trend finns, men den är liten. Fler stora jordbävningar (magnitud 5,000–9,100) har rapporterats de senaste åren, särskilt i Asien-Stillahavsområdet, men kan det vara en naturlig variation? Det kan vara ett bra ämne för en annan berättelse.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!