Skapa en enkel karta

Du kan skapa flera olika typer av kartor för geografisk analys i Tableau. Om kartor är nytt för dig eller du bara vill utnyttja de inbyggda kartfunktionerna i Tableau kan du skapa en enkel punktkarta eller en fylld (polygon) karta som ser ut som exemplen nedan.

Förutsättningar: För att skapa en enkel karta måste datakällan innehålla platsdata (till exempel platsnamn eller koordinater). Läs mer i Kartdata(Länken öppnas i ett nytt fönster) om hur du kan ansluta till platsdata om datakällan saknar platsdata.

  

I det här avsnittet lär dig skapa en enkel karta med hjälp av ett exempel. Följ exemplet nedan genom att öppna Tableau Desktop och ansluta till datakällan Sample-Superstore som medföljer Tableau.

Skapa en enkel punktkarta

 1. Navigera till ett arbetsblad.

 2. Öppna mappen Plats och dubbelklicka på Län i rutan Data.

  En kartvy skapas automatiskt eftersom fältet Län är ett geografiskt fält. Mer information om geografiska fält och hur du skapar dem finns i Tilldela en geografisk roll till ett fält.

 3. Från tabellen Ordrar i rutan Data drar du Försäljning till Storlek på kortet markeringar.

  Datapunkterna på kartan uppdateras och visar försäljningsvolymerna proportionellt.

 4. Välj Kartor > Bakgrundslager.

 5. Klicka på listrutan Stil i rutan Bakgrund och välj Normal.

 6. Under Lager för bakgrundskarta rensar du Namn på länder/regioner. Bakgrundskartan uppdateras med de nya inställningarna.

Skapa en enkel fylld (polygon) karta

 1. Navigera till ett nytt arbetsblad.

 2. Öppna mappen Plats och dubbelklicka på Län i rutan Data.

  En kartvy skapas automatiskt.

 3. Klicka på listrutan Markeringstyp på kortet Markeringar och välj Karta.

  Kartvyn uppdateras till en fylld (polygon) karta.

 4. Från tabellen Ordrar i rutan Data drar du Försäljning till Färg på kortet markeringar.

  Polygonerna på kartan uppdateras och visar försäljningsvolymerna i färg.

Bygga en värmekarta (densitetskarta)

Värmekartor, även kallade densitetskartor, hjälper dig att identifiera platser med fler eller färre datapunkter. Värmekartor är mest effektiva när man arbetar med en datauppsättning som innehåller många datapunkter där det finns en stor överlappning mellan markeringarna på kartan.

Mer information om värmekartor och hur du skapar och anpassar dem finns i Skapa värmekartor som visar trender eller densitet i Tableau.

För att följa exemplet laddar du ner exempelarbetsboken heatmap_taxi_howto. (klicka på Ladda ner i det övre högra hörnet) och öppnar den i Tableau Desktop.

 1. Navigera till ett nytt arbetsblad.
 2. Dra både Hämtningslatitud och Hämtningslongitud från rutan Data till arbetsytan.

En kartvy skapas automatiskt.

Obs! Eftersom Tableau tar ett medelvärde av datans latitud och longitud finns det bara en markering på arbetsytan. Detta uppdateras när du lägger till ett mätvärde.

 1. Dra ett mätvärdesfält, till exempel ID, till Detalj på kortet Markeringar.
 2. Klicka på listrutan Markeringstyp på kortet Markeringar och välj Densitet.

Markeringarna uppdateras på kartan för att visa koncentrationen av taxihämtningar per plats. De

mörkare färgerna indikerar platser med fler hämtningar och de ljusare färgerna indikerar platser med färre hämtningar.

Se även:

Kartläggningskoncept i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Skapa kartor i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Anpassa kartans utseende(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!