Redigera okända eller tvetydiga platser

Ibland känner inte Tableau igen ett eller flera platsnamn i dina data. När detta händer markeras dessa värden som okänt i det nedre högra hörnet i kartvyn. Detta kan inträffa om det finns en plats eller en förkortning som Tableau inte känner igen eller om platsen är tvetydig och kan finnas på flera platser.

När detta händer kan du lägga till ytterligare information till vyn för att definiera platser, eller så kan du redigera de okända platsnamnen så att de kartläggs till kända platser.

Lägga till fält till vy

Om datauppsättningen innehåller tvetydiga platser (till exempel ”Aberdeen”, som kan finnas i flera delstater eller länder) lägger du till ytterligare ett geografiskt fält i vyn, som Län eller Land, för att definiera rätt plats för dessa data. Om det finns en hierarki i rutan Data använder Tableau automatiskt rätt hierarkinivåer för att lösa tvetydigheter kring platser.

Redigera platser i menyn Specialvärden

Ibland kan okända platser visas för att något har stavats fel eller för att något annat problem har uppstått. När detta händer kan du korrigera de okända eller tvetydiga platserna i dina data med hjälp av menyn Specialvärden. Gör följande: 

  1. Längst ned till höger i vyn klickar du på indikatorn för specialvärden som anger antalet okända platser på kartan. Då öppnas menyn Specialvärden.
  2. I dialogrutan Specialvärden väljer du Redigera platser.

Obs! Om indikatorn för specialvärden inte syns kan du välja Karta > Redigera platser.

I dialogrutan Redigera platser kan du klargöra oidentifierade och tvetydiga platser i Tableau.

Redigera tvetydiga platser

Både oidentifierade och tvetydiga platser kan anges i dialogrutan Redigera platser.

Du kan åtgärda tvetydiga platser genom att ange Land/region och/eller Län/landskap för varje stad från ett visst fält i dina data, antingen genom att hårdkoda ett värde om dina data endast gäller ett län eller land, eller genom att tala om för Tableau vilka fält som informationen gäller. Det här alternativet finns i avsnittet Geografiska roller i dialogrutan Redigera platser. Om du till exempel har flera städer som är tvetydiga kan du specificera ett län/landskap för att åtgärda detta.

Om det finns tvetydiga eller okända platser på flikarna Land/region eller Län/landskap på menyn Redigera platser bör du åtgärda dessa först, så kan det hända att vissa tvetydiga platser i mindre geografiska roller, såsom städer, också åtgärdas.

Redigera okända platser

I dialogrutan Redigera platser klickar du på en av de oidentifierade cellerna för att matcha en känd plats till dina okända data. När du klickar på en oidentifierad cell visas en sökruta. När du börjar skriva i sökrutan genererar Tableau en lista över möjliga platser. Välj en plats från listan.

Alternativt kan du ange latitud och longitud för att manuellt kartlägga ett värde till en punkt på kartan. Detta gör du genom att börja skriva i den oidentifierade cellen och välja Ange latitud och longitud på listrutemenyn.

Obs! När du skriver latitud och longitud anger du värdena i decimalformat. Till exempel har Addis Ababa latitud 9,033140 och longitud 38,750080.

Begränsa platser i listan

Som standard är alla möjliga platser angivna i listrutemenyn. Om du vill begränsa listan till platser som inte än har matchats till dina data väljer du alternativet Visa endast omatchade platser i en listruta längst ned till vänster i dialogrutan Redigera platser.

Se även:

Tilldela geografiska roller(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Platsdata som Tableau stöder för att skapa kartvyer

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!