Snabba tabellberäkningar

Med snabba tabellberäkningar lägger du enkelt till vanliga tabellberäkningar i visualiseringen med hjälp av de vanligaste inställningarna för beräkningstypen. Den här artikeln innehåller exempel på tillägg av snabba tabellberäkningar i visualiseringar.

Följande snabba tabellberäkningar är tillgängliga i Tableau:

 • Löpande totalsumma
 • Skillnad
 • Procentuell skillnad
 • Procent av totalvärde
 • Rankning
 • Percentil
 • Glidande medelvärde
 • Totalsumma år för år
 • Genomsnittlig tillväxtnivå
 • Tillväxt år för år
 • Tillväxt ÅFA

Mer information om dessa finns i Olika sorters tabellberäkningar.

Hur skiljer sig snabba tabellberäkningar från vanliga?

Snabba tabellberäkningar är tabellberäkningar som du snabbt lägger till i Tableau-visualiseringar. De läggs till i visualiseringen med hjälp av de vanligaste inställningarna för vald beräkningstyp för att du ska kunna fortsätta med din analys. Det går att tillämpa samma inställningar i vanliga tabellberäkningar, men då måste de läggas till manuellt.

Tillämpa en snabb tabellberäkning på visualiseringen

Följ dessa steg för att lära dig tillämpa en snabb beräkning till en visualisering:

Konfigurera visualiseringen

 1. Öppna Tableau Desktop och anslut till datakällan Sample-Superstore som medföljer Tableau och navigera till ett nytt arbetsblad.
 2. Från rutan Data drar du Orderdatum till hyllan Kolumner.
 3. Dra Län till hyllan Rader.
 4. Dra Försäljning till Text på kortet Markeringar.
 5. Dra Vinst till Färg på kortet Markeringar.
 6. Klicka på listrutan Markeringstyp på kortet Markeringar och välj Kvadrat.

Visualiseringen uppdateras och ser ut så här:

Tillämpa den snabba tabellberäkningen

 1. Högerklicka på SUMMA (Vinst) på kortet Markeringar och välj Snabba tabellberäkningar > Glidande medelvärde.

  Obs! Det går bara att utföra snabba tabellberäkningar på mätvärdena i vyn.

  En deltasymbol visas i fältet för att indikera att en snabb tabellberäkning läggs till i fältet. Det glidande medelvärdet för vinsten under åren återspeglas med färgerna i visualiseringsuppdateringen.

(Valfritt) Anpassa den snabba tabellberäkningen

 1. Högerklicka på SUMMA (Vinst) på kortet Markeringar och välj Redigera tabellberäkning.

 2. Konfigurera följande alternativ i dialogrutan som visas:

  • Beräkningstyp
  • Hur värdena ska aggregeras
  • Hur beräkningen ska behandlas (adressering och delning av beräkningen)

  Mer information om de här alternativen finns i Olika sorters tabellberäkningar och Grunderna: adressering och partitionering

  Visualiseringen uppdateras om du utför ändringar i beräkningen. Beräkningsbehandlingen visas med hjälp av markeringar och numrering. På följande bild behandlas till exempel beräkningen för varje status i hela tabellen.

  Om du ändrar den här inställningen uppdateras och synliggörs detta i visualiseringen.

Se även

Om beräkningar: Tabellberäkningar

Omvandla värden med tabellberäkningar

Anpassa tabellberäkningar

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!