Anpassa tabellberäkningar

Du kan alltid anpassa en tabellberäkning genom att redigera den i dialogrutan Tabellberäkningar. Det finns dock andra och mer specialiserade sätt att anpassa en tabellberäkning.

Anpassa en tabellberäkning med snabbmenyn

Klicka på valfritt fält i vyn för att se en snabbmeny som visar olika sätt att anpassa fältet. Om ett fält i vyn har en tabellberäkning kan du ändra alternativet Beräkna med. Det vill säga alternativet som fastställer riktningen och omfattningen av beräkningen i förhållande till vyns visuella struktur. Du kan göra detta genom att klicka på fältet och sedan välja ett alternativ från listan Beräkna med.

Tabellberäkningarna Skillnad från, Procentuell skillnad från och Procent från låter dig även ange ett annat fält från vilket skillnaden ska beräknas. Du kan göra detta genom att klicka på fältet och sedan välja ett alternativ från listan Relativt till. Alternativen är Föregående, Nästa, Första och Senaste.

Anpassa en tabellberäkning med beräkningsredigeraren

Du kan dra en tabellberäkning till beräkningsredigeraren för att redigera den:

Medan en tabellberäkning redigeras i beräkningsredigeraren kan du klicka på Standardtabellberäkning i nedre högra hörnet för att öppna beräkningen i dialogrutan Tabellberäkning. Detta låter dig skapa ett nytt namngivet och beräknat fält som använder samma tabellberäkning som det du baserar beräkningen på.

Kapslade tabellberäkningar

En kapslad tabellberäkning kan vara en av två typer av beräknade fält:

 • Ett beräknat fält som innehåller mer än ett beräknat fält med en tabellberäkning (såsom i exemplet nedan) eller
 • ett beräknat fält som i sig har en tabellberäkning och inkluderar minst ett beräknat fält med en tabellberäkning.

Kapslade tabellberäkningar låter dig ställa in Beräkna med-konfigurationer för individuella beräkningar, oberoende av varandra.

Här följer ett scenario som du kan prova med datakällan Urval - Superstore, som ingår i Tableau Desktop. Detta resulterar i en kapslad tabellberäkning.

 1. Dra Underkategori till Kolumner och Region till rader.
 2. Skapa ett beräknat fält, 1-nest, med definitionen TOTAL(SUM([Sales])).

  TOTAL är en tabellberäkningsfunktion vilket innebär att det här beräknade fältet automatiskt har en tabellberäkning. När du använder det i vyn kommer fältet att ha den tabelltriangeln, vilket indikerar en tabellberäkning:

  Se Funktioner för tabellberäkning för information om tabellberäkningsfunktioner.

 3. Skapa ett tredje beräknat fält, 2-nest, med definitionen TOTAL(SUM([Profit])).
 4. Skapa ett tredje beräknat fält, 3-nest, med definitionen [1-nest] + [2-nest].
 5. Dra 3-nest och släpp det till höger om Sub-Category on Kolumner.
 6. Klicka på 3-nest på Kolumner och välj Redigera tabellberäkning.

  Dialogrutan Tabellberäkningar låter dig nu konfigurera de underliggande tabellberäkningarna separat:

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!