Beräkningstyper i Tableau

Den här artikeln förklarar vilka typer av beräkningar du kan använda i Tableau. Du lär dig skillnaden mellan varje beräkning och hur de beräknas.

Det finns tre huvudsakliga beräkningstyper som du kan använda för att skapa beräknade fält i Tableau:

Grundläggande uttryck

Med grundläggande uttryck kan du omvandla värden eller medlemmar på datakällans detaljnivå (en beräkning på radnivå) eller på detaljnivån för visualiseringen (en aggregerad beräkning).

Se till exempel följande exempeltabell, som innehåller data om två fantasyförfattare och deras böcker. Kanske vill du skapa en kolumn med endast författarens efternamn och en kolumn som visar hur många böcker det finns i varje serie.

Bokens IDBokens titelSerieUtgivningsårFörfattare
1Häxan och lejonetBerättelsen om Narnia1950C.S. Lewis
2Caspian, prins av NarniaBerättelsen om Narnia1951C.S. Lewis
3Kung Caspian och skeppet GryningenBerättelsen om Narnia1952C.S. Lewis
4SilvertronenBerättelsen om Narnia1953C.S. Lewis
5Hästen och hans pojkeBerättelsen om Narnia1954C.S. Lewis
6Min morbror trollkarlenBerättelsen om Narnia1955C.S. Lewis
7Den sista stridenBerättelsen om Narnia1956C.S. Lewis
8Daughter of the ForestSevenwaters1999Juliet Marillier
9Son of the ShadowsSevenwaters2000Juliet Marillier
10Child of the ProphecySevenwaters2001Juliet Marillier
11Heir of SevenwatersSevenwaters2008Juliet Marillier
12Seer of SevenwatersSevenwaters2010Juliet Marillier
13Flame of SevenwatersSevenwaters2012Juliet Marillier

Radnivåberäkningar

Om du vill skapa en kolumn som visar författarens efternamn för varje rad i datakällan kan du använda följande radnivåberäkning som delas upp på ett mellanslag:

SPLIT([Author], '', 2 )

Resultaten ser du nedan. Den nya kolumnen med titeln Författarens efternamn visas längst till höger. Färgerna visar detaljnivån som beräkningen utförs på. I det här fallet utförs beräkningen på datakällans radnivå, så varje rad färgläggs separat.

Bokens IDBokens titelSerieUtgivningsårFörfattareFörfattarens efternamn
1Häxan och lejonetBerättelsen om Narnia1950C.S. LewisLewis
2Caspian, prins av NarniaBerättelsen om Narnia1951C.S. LewisLewis
3Kung Caspian och skeppet GryningenBerättelsen om Narnia1952C.S. LewisLewis
4SilvertronenBerättelsen om Narnia1953C.S. LewisLewis
5Hästen och hans pojkeBerättelsen om Narnia1954C.S. LewisLewis
6Min morbror trollkarlenBerättelsen om Narnia1955C.S. LewisLewis
7Den sista stridenBerättelsen om Narnia1956C.S. LewisLewis
8Daughter of the ForestSevenwaters1999Juliet MarillierMarillier
9Son of the ShadowsSevenwaters2000Juliet MarillierMarillier
10Child of the ProphecySevenwaters2001Juliet MarillierMarillier
11Heir of SevenwatersSevenwaters2008Juliet MarillierMarillier
12Seer of SevenwatersSevenwaters2010Juliet MarillierMarillier
13Flame of SevenwatersSevenwaters2012Juliet MarillierMarillier

Aggregerade beräkningar

För att skapa en kolumn som visar hur många böcker som finns i varje serie kan du använda följande aggregerade beräkning:

COUNT([Series])

Resultaten ser du nedan. Den nya kolumnen med titeln Antal böcker i serien – på detaljnivån för serier visar hur beräkningen skulle utföras på detaljnivån för serier. Färgerna hjälper till att visa detaljnivån i vilken beräkningen utförs.

SerieAntal böcker i serien – på detaljnivån för serier
Berättelsen om Narnia7
Berättelsen om Narnia
Berättelsen om Narnia
Berättelsen om Narnia
Berättelsen om Narnia
Berättelsen om Narnia
Berättelsen om Narnia
Sevenwaters6
Sevenwaters
Sevenwaters
Sevenwaters
Sevenwaters
Sevenwaters

I Tableau ser dessa data ut så här:

Men om du drar in Boken ID, (som är ett mer detaljerat fält), uppdateras beräkningen baserat på den nya granulariteten eftersom aggregerade beräkningar utförs på detaljnivån för visualiseringar.

LOD-uttryck (detaljnivå)

Precis som med grundläggande uttryck kan du med hjälp av LOD-uttryck beräkna värden på datakällsnivå och visualiseringsnivå. Men med LOD-uttryck får du ännu bättre kontroll över den detaljnivå du vill ha. De kan köras på en mer detaljerad nivå (INCLUDE), en mindre detaljerad nivå (EXCLUDE) eller en helt oberoende nivå (FIXED).

Du hittar mer information i Skapa LOD-uttryck i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Titta till exempel på samma exempeltabell som ovan. Om du vill beräkna när en bokserie lanserades kan du använda följande LOD-uttryck:

{ FIXED [Series]:(MIN([Year Released]))}

Resultaten ser du nedan. Den nya kolumnen, med titeln Serien lanserad, visar minimiåret för varje serie. Färgerna hjälper till att visa detaljnivån i vilken beräkningen tillämpas.

Bokens IDBokens titelSerieUtgivningsårFörfattareSerien lanserad
1Häxan och lejonetBerättelsen om Narnia1950C.S. Lewis1950
2Caspian, prins av NarniaBerättelsen om Narnia1951C.S. Lewis1950
3Kung Caspian och skeppet GryningenBerättelsen om Narnia1952C.S. Lewis1950
4SilvertronenBerättelsen om Narnia1953C.S. Lewis1950
5Hästen och hans pojkeBerättelsen om Narnia1954C.S. Lewis1950
6Min morbror trollkarlenBerättelsen om Narnia1955C.S. Lewis1950
7Den sista stridenBerättelsen om Narnia1956C.S. Lewis1950
8Daughter of the ForestSevenwaters1999Juliet Marillier1999
9Son of the ShadowsSevenwaters2000Juliet Marillier1999
10Child of the ProphecySevenwaters2001Juliet Marillier1999
11Heir of SevenwatersSevenwaters2008Juliet Marillier1999
12Seer of SevenwatersSevenwaters2010Juliet Marillier1999
13Flame of SevenwatersSevenwaters2012Juliet Marillier1999

I Tableau ligger beräkningen kvar på detaljninvån för serier eftersom den använder den FASTA funktionen.

Visualiseringen visar datumet 1950 för Berättelsen om Narnia och 1999 för Sevenwaters

Om du lägger till ett annat fält i vyn (vilket ger mer detaljnivå) påverkas inte beräkningsvärdena, till skillnad från en aggregerad beräkning.

Visualisering som visar att datumet 1950 upprepas för alla böcker i Narnia-serien och 1999 för alla böcker i Sevenwaters-serien

Tabellberäkningar

Med tabellberäkningar kan du endast omvandla värden på detaljnivån för visualiseringen.

Du hittar mer information i Omvandla värden med tabellberäkningar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Titta till exempel på samma exempeltabell som ovan. Om du vill beräkna antalet år sedan författaren släppte sin senaste bok kan du använda följande tabellberäkning:

ATTR([Year Released]) - LOOKUP(ATTR([Year Released]), -1)

Resultatet visas nedan. Den nya kolumnen, som heter År sedan föregående bok, visar antalet år mellan den bok som släpptes i den raden och den bok som släpptes i den föregående raden (längst till höger i kolumnen), samt visar hur tabellberäkningen beräknas (till vänster i kolumnen).

Färgerna hjälper till att visa hur tabellberäkningen beräknas. I detta fall beräknas tabellberäkningen längs varje ruta.

Obs! Beroende på tabellberäkningen och hur den beräknas över tabellen kan resultaten variera. Du hittar mer information i Omvandla värden med tabellberäkningar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Bokens IDBokens titelSerieUtgivningsårFörfattare År sedan föregående bok
1Häxan och lejonetBerättelsen om Narnia1950C.S. LewisNULL 
2Caspian, prins av NarniaBerättelsen om Narnia1951C.S. Lewis1951–19501
3Kung Caspian och skeppet GryningenBerättelsen om Narnia1952C.S. Lewis1952–19511
4SilvertronenBerättelsen om Narnia1953C.S. Lewis1953–19521
5Hästen och hans pojkeBerättelsen om Narnia1954C.S. Lewis1954–19531
6Min morbror trollkarlenBerättelsen om Narnia1955C.S. Lewis1955–19541
7Den sista stridenBerättelsen om Narnia1956C.S. Lewis1956–19551
8Daughter of the ForestSevenwaters1999Juliet MarillierNULL 
9Son of the ShadowsSevenwaters2000Juliet Marillier2000–19991
10Child of the ProphecySevenwaters2001Juliet Marillier2001–20001
11Heir of SevenwatersSevenwaters2008Juliet Marillier2008–20017
12Seer of SevenwatersSevenwaters2010Juliet Marillier2010–20082
13Flame of SevenwatersSevenwaters2012Juliet Marillier2012–20102

I Tableau ser dessa data ut så här:

Visualiseringen visar rätt år sedan föregående bok för varje bok

Om du ändrar visualiseringen på ett sätt som påverkar layouten, till exempel tar bort en dimension från vyn, ändras dock beräkningsvärdena.

I bilden nedan har till exempel Författare tagits bort från visualiseringen. Eftersom tabellberäkningen beräknas av rutan, ändrar borttagning av författaren detaljnivån och visualiseringens layout (i stället för två rutor finns det nu bara en). Tabellberäkningen beräknar därför tiden mellan 1956 och 1999.

Visualiseringen visar fel antal år sedan föregående bok för Sevenwaters-böckerna


Fortsätt till Välja rätt beräkningstyp

Se även

Om beräkningar i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tips om hur du skapar beräkningar(Länken öppnas i ett nytt fönster)


Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!