Lägg till detaljer

Kortet Markeringar är ett viktigt element för att utföra visuell analys i Tableau. När du drar mätvärden och dimensioner till kortet Markeringar kodar du dina data med färg, storlek, form, text och andra egenskaper som skapa sammanhang och detaljer och ger mening till markeringarna i vyn.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!