ตรวจสอบข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4.1 เป็นต้นไป คุณสามารถสร้างและแก้ไขโฟลว์ใน Tableau Server และ Tableau Cloud ได้ เนื้อหาในหัวข้อนี้จะปรับใช้กับทุกแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโฟลว์บนเว็บ โปรดดู Tableau Prep บนเว็บ ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ใช้ตัวเลือกในหัวข้อนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของข้อมูลของคุณในการทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณจำเป็นต้องดำเนินการ และผลกระทบของการทำงานที่คุณรวมอยู่ในโฟลว์

ตรวจสอบประเภทข้อมูลที่มอบหมายไปยังข้อมูลของคุณ

Tableau Prep จะตีความข้อมูลในฟิลด์ของคุณเมื่อคุณลากการเชื่อมต่อไปยังแผงโฟลว์ และจะมอบหมายประเภทข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับ Tableau Desktop เนื่องจากฐานข้อมูลที่ต่างกันสามารถจัดการข้อมูลได้ในวิธีที่ต่างกัน การตีความของ Tableau Prep จึงอาจไม่ถูกต้องเสมอไป

หากต้องการเปลี่ยนประเภทข้อมูล ให้คลิกที่ไอคอนประเภทข้อมูลแล้วเลือกประเภทข้อมูลที่ถูกต้องจากเมนูบริบท คุณสามารถเปลี่ยนแปลงประเภทข้อมูลสตริงหรือจำนวนเต็มเป็น วันที่ หรือ วันที่และเวลา และ Tableau Prep จะเรียกใช้ Auto DateParse เพื่อเปลี่ยนแปลงประเภทข้อมูลเหล่านี้ หากการเปลี่ยนแปลงไม่สำเร็จ คุณจะเห็นค่า null แทนในฟิลด์ และคุณจะสามารถสร้างการคำนวณเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับ Tableau Desktop

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ DateParse โปรดดู แปลงฟิลด์เป็นฟิลด์วันที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Desktop และการเขียนเว็บ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงประเภทข้อมูลในขั้นตอนอินพุตของคุณหลังจากเชื่อมต่อกับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

 • Microsoft Excel
 • ไฟล์ข้อความ
 • ไฟล์ PDF
 • Box
 • Dropbox
 • Google ไดรฟ์
 • OneDrive

สำหรับแหล่งข้อมูลอื่นทั้งหมด ให้เพิ่มขั้นตอนการล้างหรือประเภทขั้นตอนอื่นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงนี้ หากต้องการดูรายการตัวเลือกการล้างที่มีในประเภทขั้นตอนต่างๆ โปรดดู เกี่ยวกับการล้าง

ดูรายละเอียดขนาดเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณแล้ว ให้เพิ่มตารางไปยังโฟลว์ แล้วเพิ่มขั้นตอน คุณสามารถใช้แผงโปรไฟล์ เพื่อดูสถานะและโครงสร้างปัจจุบันของข้อมูลของคุณ รวมทั้งตรวจจับค่า null และค่าผิดปกติ

 • จำนวนฟิลด์และแถว: ที่มุมซ้ายบนของแผงโปรไฟล์ คุณจะพบข้อมูลที่สรุปจำนวนฟิลด์และแถวในข้อมูล ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงในโฟลว์ Tableau Prep จะปัดเศษเป็นจำนวนพันที่ใกล้ที่สุด ในตัวอย่างด้านล่างนี้ เซตข้อมูลมี 21 ฟิลด์และ 3000 แถว

  เมื่อคุณวางเมาส์เหนือจำนวนฟิลด์และแถว คุณจะมองเห็นจำนวนแถวที่แท้จริง (ในตัวอย่างนี้คือ 2848)


 • ขนาดเซตข้อมูล: ทำงานกับสับเซตข้อมูลของคุณด้วยการระบุจำนวนแถวที่จะรวมในแท็บ ตัวอย่างข้อมูล บนแผงอินพุต

 • เก็บตัวอย่าง: เพื่อให้คุณโต้ตอบได้โดยตรงกับข้อมูลของคุณ Tableau Prep จะทำงานร่วมกับสับเซตข้อมูลดิบของคุณ จำนวนแถวจะกำหนดโดยประเภทข้อมูลและจำนวนฟิลด์ที่มีการแสดงผล ฟิลด์สตริงจะใช้พื้นที่จัดเก็บมากกว่าจำนวนเต็ม ดังนั้นหากคุณมีสตริง 10 ฟิลด์ในเซตข้อมูล คุณอาจมีจำนวนแถวน้อยกว่าหากคุณมีจำนวนเต็ม 10 ฟิลด์

  ป้าย เก็บตัวอย่าง จะแสดงถัดจากรายละเอียดขนาดในแผงโปรไฟล์ เพื่อระบุว่านี่คือสับเซตจากเซตข้อมูลของคุณ คุณสามารถแก้ไขปริมาณข้อมูลที่คุณจะรวมในโฟลว์ของคุณได้ เมื่อสร้างหรือแก้ไขโฟลว์บนเว็บ ระบบจะนำขีดจำกัดข้อมูลเพิ่มเติมไปใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าขนาดตัวอย่างข้อมูลของคุณ

 • จำนวนค่าที่ไม่ซ้ำ: ตัวเลขถัดจากส่วนหัวของแต่ละฟิลด์จะแทนค่าที่ต่างกันที่อยู่ภายในฟิลด์นั้นๆ Tableau Prep จะปัดเศษเป็นจำนวนพันที่ใกล้ที่สุด ในตัวอย่างด้านล่าง มีค่าที่ต่างกัน 3,000 รายการที่ปรากฏในฟิลด์ "คำอธิบาย" แต่หากคุณวางเมาส์เหนือตัวเลข คุณจะเห็นจำนวนที่แท้จริงของค่าที่ไม่ซ้ำกันดูการกระจายของค่าหรือค่าที่ไม่ซ้ำกัน

โดยค่าเริ่มต้น Tableau Prep จะจัดกลุ่มค่าตัวเลข วันที่ และวันที่กับเวลาในฟิลด์ในรูปแบบบักเก็ต บักเก็ตเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "กล่อง" กล่องจะช่วยทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถมองเห็นการกระจายค่าทั้งหมด รวมทั้งระบุค่า null และค่าผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ขนาดกล่องจะคำนวณโดยอิงจากค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดในฟิลด์ และค่า null จะปรากฏที่ด้านบนสุดของการกระจายเสมอ

ตัวอย่างเช่น วันที่คำสั่งซื้อและวันที่จัดส่งจะสรุปหรือ "จัดเป็นกล่อง" ตามปี แต่ละกล่องจะแทนปีตั้งแต่เดือนมกราคมของปีที่เริ่มต้นไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป และติดป้ายกำกับตามนั้น เนื่องจากมีวันที่ขายและวันที่จัดส่งที่อยู่ในช่วงหลังของปี 2018 และ 2019 ระบบจะสร้างกล่องสำหรับปีถัดไปสำหรับค่าเหล่านั้น

หากฟิลด์ข้อมูลที่แยกกัน (หรือแบ่งหมวดหมู่) มีหลายแถว หรือมีการกระจายที่มีขนาดใหญ่พอจนไม่สามารถแสดงในฟิลด์โดยไม่ต้องเลื่อน คุณจะมองเห็นการกระจายที่สรุปไว้ที่ด้านขวาของฟิลด์ คุณสามารถคลิกและเลื่อนผ่านการกระจายเพื่อกำหนดเป้าหมายค่าที่เฉพาะเจาะจง

เมื่อข้อมูลของคุณมีฟิลด์ตัวเลขหรือวันที่ คุณสามารถสลับเพื่อแสดงค่าในเวอร์ชันที่มีรายละเอียด (แยกกัน) หรือเวอร์ชันสรุป (ต่อเนื่อง) ของค่า มุมมองที่สรุปจะแสดงช่วงของค่าในฟิลด์ และความถี่ซึ่งค่าที่เฉพาะเจาะจงปรากฏ

การสลับนี้สามารถช่วยคุณจำแนกค่าที่ไม่ซ้ำกัน (เช่นตัวเลข “3” ที่บันทึกในฟิลด์) หรือการกระจายของค่า (เช่นผลรวมของ “3” ทั้งหมดที่บันทึกในฟิลด์)

วิธีการสลับมุมมองของคุณ:

 1. ในแผงโปรไฟล์ แผงผลลัพธ์หรือตารางกริดข้อมูล ให้คลิกเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม สำหรับฟิลด์ตัวเลขหรือวันที่

 2. ในเมนูบริบท ให้เลือกรายละเอียดเพื่อดูค่าในเวอร์ชันอย่างละเอียด หรือสรุปเพื่อดูค่าในเวอร์ชันที่กระจาย

ค้นหาฟิลด์และค่า

ในแผงโปรไฟล์หรือผลลัพธ์ คุณสามารถค้นหาฟิลด์หรือค่าที่คุณสนใจเป็นพิเศษ แล้วใช้ผลลัพธ์การค้นหาเพื่อกรองข้อมูลของคุณ

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2021.1.1 เป็นต้นไป เมื่อคุณค้นหาฟิลด์ ตัวบ่งชี้ใหม่จะปรากฏขึ้นเพื่อบอกจำนวนฟิลด์ที่พบ ทำให้คุณสามารถเข้าใจผลลัพธ์การค้นหาของคุณได้ดียิ่งขึ้น หากไม่พบฟิลด์ใดเลย ระบบจะแสดงข้อความเพิ่มเติม

วิธีการค้นหาฟิลด์ ให้ป้อนคำค้นหาที่สมบูรณ์หรือบางส่วนในกล่องค้นหาบนแถบค้นหา

วิธีการค้นหาค่าในฟิลด์:

 1. คลิกไอคอนค้นหา สำหรับฟิลด์ แล้วป้อนค่า

 2. หากต้องการใช้ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง ให้คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือกการค้นหา...

 3. หากต้องการใช้ผลลัพธ์การค้นหาเพื่อกรองข้อมูล ให้เลือก เก็บเฉพาะรายการที่เลือก หรือ ยกเว้น

  ในแผงโฟลว์ ไอคอนตัวกรองจะปรากฏเหนือขั้นตอนที่ได้รับผลกระทบ

คัดลอกค่าฟิลด์ในตารางกริดข้อมูล

รองรับใน Tableau Prep Builder และ Tableau Server เวอร์ชัน 2022.3 และใหม่กว่า และใน Tableau Cloud เวอร์ชัน 2022.2 (สิงหาคม) และใหม่กว่านั้น

คัดลอกชุดค่าที่เลือกอย่างง่ายดายจากตารางข้อมูลแล้ววางลงในเอกสาร เช่น Microsoft Excel, ไฟล์ Text (.csv), อีเมล และอื่นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกและวางลงในโปรแกรมแก้ไข SQL เพื่อเรียกใช้การค้นหา SQL ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

 1. ในตารางกริดข้อมูล ให้เลือกค่าฟิลด์ข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งค่าที่จะคัดลอก
 2. คลิกขวาหรือกด cmd แล้วคลิก (MacOS) ที่ค่าของฟิลด์ที่เลือก แล้วเลือกคัดลอกจากเมนู นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + C หรือ cmd+C (MacOS) หรือเลือกคัดลอกได้จากเมนูแถบเครื่องมือ...

 3. วางฟิลด์ที่คัดลอกไปยังเอกสารหรือตำแหน่งของคุณ

  หมายเหตุ: แก้ไข > คัดลอก จะไม่ได้คัดลอกค่าฟิลด์จากตารางกริดข้อมูลในขณะนี้

จัดเรียงค่าและฟิลด์

การจัดเรียงตัวเลือกบนการ์ดโปรไฟล์ช่วยให้คุณจัดเรียงกล่อง (จำนวนค่าที่แทนที่ด้วยแถบการกระจาย) ในลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย หรือค่าฟิลด์แต่ละค่าตามลำดับตัวอักษร

จัดลำดับฟิลด์ใหม่

ระบบจะรองรับการเปลี่ยนลำดับฟิลด์ด้วยการใช้มุมมองรายการในเวอร์ชัน 2022.2.1 และใหม่กว่า

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของฟิลด์ได้จากแผงโปรไฟล์ ตารางกริดข้อมูล หรือมุมมองรายการด้วยการลากแล้ววางในตำแหน่งใหม่

วิธีการจัดลำดับฟิลด์ใหม่:

 1. จากแผงโปรไฟล์, แผงผลลัพธ์, ตารางกริดข้อมูล หรือมุมมองรายการ ให้เลือกการ์ดโปรไฟล์หรือฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งรายการ
 2. ลากการ์ดโปรไฟล์หรือฟิลด์จนกว่าคุณจะเห็นเส้นเป้าหมายสีดำปรากฎขึ้น
 3. ลากการ์ดโปรไฟล์หรือฟิลด์ให้เข้าที่
  แผงโปรไฟล์ ตารางกริดข้อมูล และมุมมองรายการจะซิงค์กัน ดังนั้นฟิลด์ต่าง ๆ จะปรากฎในตำแหน่งเดียวกันทุกแห่ง ลำดับใหม่ของฟิลด์จะคงเดิมในทุกผลิตภัณฑ์ของ Tableau เมื่อเรียกใช้และกำหนดเวลาโฟลว์

เรียงลำดับตารางกริดข้อมูลใหม่

เรียงลำดับมุมมองรายการใหม่

ไฮไลต์ฟิลด์และค่าในโฟลว์

Tableau Prep ทำให้ง่ายต่อการค้นหาฟิลด์และค่าในข้อมูลโฟลว์ของคุณ ติดตามแหล่งที่มาของฟิลด์และตำแหน่งที่มีการใช้งานได้ตลอดทั้งโฟลว์ในแผงโฟลว์ หรือคลิกที่แต่ละค่าในการ์ดโปรไฟล์หรือในตารางกริดข้อมูลเพื่อไฮไลต์ค่าที่เกี่ยวข้องหรือค่าที่เหมือนกัน

ติดตามฟิลด์ในโฟลว์

ใน Tableau Prep คุณสามารถไฮไลต์ที่ใดก็ได้ที่มีการใช้ฟิลด์ในโฟลว์แม้ในแหล่งที่มา เพื่อช่วยให้คุณติดตามค่าที่หายไป หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโฟลว์เมื่อคุณไม่เห็นผลลัพธ์ที่คาดหวัง

คลิกที่ฟิลด์ในแผงโปรไฟล์ ในขั้นตอนการล้าง หรือในแผงผลลัพธ์ ในประเภทขั้นตอนอื่นใดก็ตาม จากนั้นแผงโฟลว์จะไฮไลต์พาธที่มีการใช้ฟิลด์นั้นๆ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่มีให้ใช้งานสำหรับประเภทขั้นตอนอินพุตหรือเอาต์พุต

ดูค่าที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้การไฮไลต์เพื่อค้นหาค่าที่เกี่ยวข้องทั่วทุกฟิลด์ เมื่อคุณคลิกค่าในการ์ดโปรไฟล์ ในแผงโปรไฟล์หรือแผงผลลัพธ์ ค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในฟิลด์อื่นจะไฮไลต์ด้วยสีน้ำเงิน สีน้ำเงินจะแสดงการกระจายเชิงความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่คุณเลือกและค่าในฟิลด์อื่นๆ

ตัวอย่างเช่น หากต้องการไฮไลต์ค่าที่เกี่ยวข้อง ในแผงโปรไฟล์ให้คลิกค่าในฟิลด์ ค่าที่เกี่ยวข้องในฟิลด์อื่นจะกลายเป็นสีน้ำเงิน และสัดส่วนของแถบที่ไฮไลต์ด้วยสีน้ำเงินจะแทนระดับความเกี่ยวข้องกัน

ไฮไลต์ค่าที่เหมือนกัน

เมื่อคุณเลือกค่าหนึ่งในตารางกริดข้อมูล ระบบจะไฮไลต์ค่าที่เหมือนกันทั้งหมดด้วยเช่นกัน การไฮไลต์เหล่านี้ช่วยให้คุณระบุรูปแบบหรือความไม่ปกติในข้อมูลของคุณ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ