กรองข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4.1 เป็นต้นไป คุณสามารถสร้างและแก้ไขโฟลว์ใน Tableau Server และ Tableau Cloud ได้ เนื้อหาในหัวข้อนี้จะปรับใช้กับทุกแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโฟลว์บนเว็บ โปรดดู Tableau Prep บนเว็บ ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau Prep มีตัวเลือกมากมายให้คุณใช้กรองข้อมูล ตัวอย่างเช่น ใช้เก็บเฉพาะรายการที่เลือกหรือยกเว้นเพื่อกรองค่าเฉพาะสำหรับฟิลด์ในการ์ดโปรไฟล์ ตารางกริดข้อมูล หรือการ์ดผลลัพธ์ได้ในคลิกเดียว หรือเลือกจากตัวเลือกตัวกรองที่หลากหลายหากต้องการการกรองที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณยังสามารถเก็บหรือลบฟิลด์ทั้งหมดได้อีกด้วย

กรองข้อมูลในโฟลว์ได้ทุกขั้นตอน หากคุณต้องการเปลี่ยนเพียงค่าเฉพาะ คุณก็สามารถเลือกแก้ไขค่าเพื่อแก้ไขค่าในบรรทัดหรือแทนที่ค่าด้วยค่า null ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขค่าฟิลด์ โปรดดู แก้ไขค่าของฟิลด์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เก็บหรือลบฟิลด์

ในขณะที่คุณทำงานกับข้อมูลในโฟลว์ของคุณ คุณอาจต้องการลบฟิลด์ที่ไม่ต้องการออก ในแผง “โปรไฟล์” หรือตารางกริดข้อมูลในขั้นตอนการทำความสะอาดหรือการดำเนินการ ให้เลือกฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ แล้วคลิกขวาหรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) จากนั้นเลือกลบเพื่อลบฟิลด์ที่เลือก หรือเลือกเก็บเฉพาะรายการที่เลือก (Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.2.2 และใหม่กว่าและบนเว็บ) เพื่อเก็บเฉพาะฟิลด์ที่เลือกและลบฟิลด์ที่ไม่ได้เลือกทั้งหมดออก

ซ่อนฟิลด์

รองรับใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2021.1.4 และใหม่กว่า และ Tableau Server หรือ Tableau Cloud ตั้งแต่เวอร์ชัน 2021.1

หากคุณมีฟิลด์ในโฟลว์ที่ไม่ต้องทำความสะอาด แต่คุณต้องการรวมฟิลด์เหล่านี้ไว้ในโฟลว์ของคุณด้วย คุณก็สามารถซ่อนฟิลด์ต่างๆ ไว้แทนที่จะลบออกได้ ข้อมูลสำหรับฟิลด์เหล่านั้นจะไม่โหลดจนกว่าคุณจะเลิกซ่อนฟิลด์หรือเรียกใช้โฟลว์ของคุณเพื่อสร้างเอาต์พุต

เมื่อคุณซ่อนฟิลด์ ระบบจะเพิ่มการ์ดโปรไฟล์ใหม่ที่เรียกว่าฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ลงในแผง “โปรไฟล์” โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณเลิกซ่อนฟิลด์จากรายการได้อย่างง่ายดายตามที่ต้องการ

คุณสามารถรวมฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ไว้ในการดำเนินการส่วนใหญ่ได้ แต่การรวม การผนวก และการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลจะต้องให้คุณเลิกซ่อนฟิลด์เพื่อให้ใช้ฟิลด์นั้นๆ ในประเภทขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ได้ หากคุณซ่อนฟิลด์หลังจากที่ใช้ฟิลด์นั้นๆ ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ ฟิลด์จะแสดงเป็นซ่อนอยู่และการดำเนินการจะไม่ได้รับผลกระทบ

ฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดจะแท็กด้วยไอคอนรูปดวงตา

ซ่อนและเลิกซ่อนฟิลด์

หากต้องการซ่อนหรือเลิกซ่อนฟิลด์ คุณต้องอยู่ในขั้นตอนการป้อนข้อมูลหรือขั้นตอนการล้างข้อมูล ในขั้นตอนการล้างข้อมูล คุณสามารถซ่อนหรือเลิกซ่อนฟิลด์จากแผง “โปรไฟล์” ตารางกริดข้อมูล และมุมมองรายการได้

จากขั้นตอนการป้อนข้อมูล

 1. เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณ
 2. ในขั้นตอนการป้อนข้อมูล ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการซ่อนหรือเลิกซ่อน
 3. คลิกไอคอนรูปดวงตา เพื่อซ่อนหรือเลิกซ่อนฟิลด์

  รองรับฟิลด์การเลือกหลายรายการในขั้นตอนการป้อนข้อมูลสำหรับเวอร์ชัน 2023.1

จากแผงโปรไฟล์

 1. เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการซ่อน
 2. คลิกขวา กด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) จากเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม หรือจากเมนูแถบเครื่องมือ ให้เลือกซ่อนฟิลด์ หรือซ่อนฟิลด์

 3. การ์ดโปรไฟล์ใหม่จะสร้างขึ้นโดยจะแสดงฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ของคุณ

 4. หากต้องการเลิกซ่อนฟิลด์ ในการ์ดโปรไฟล์ฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ ให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ และคลิกที่ไอคอนรูปดวงตา คลิกขวา หรือกด Ctrl แล้วคลิก (MacOS) และเลือกเลิกซ่อนฟิลด์จากเมนู

จากมุมมองรายการ

 1. ในขั้นตอนการล้างบนแถบเครื่องมือ ให้คลิกไอคอนมุมมอง “รายการ” เพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองรายการ
 2. เลือกฟิลด์ที่จะซ่อนหรือเลิกซ่อนอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์
 3. คลิกไอคอนรูปดวงตา เพื่อซ่อนหรือเลิกซ่อนฟิลด์

ตัวกรองที่ใช้ได้สำหรับข้อมูลแต่ละประเภท

ประเภทข้อมูลตัวกรองที่ใช้ได้
สตริงการคำนวณ, การจับคู่สัญลักษณ์แทน, ค่า null, ค่าที่เลือก
หมายเลขการคำนวณ, ช่วงค่า, ค่า null, ค่าที่เลือก
วันที่และวันที่และเวลาการคำนวณ, ช่วงวันที่, วันที่สัมพัทธ์, ค่า null, ค่าที่เลือก

ตัวเลือกตัวกรองของฉันอยู่ที่ไหน

หากต้องการดูตัวเลือกตัวกรองต่างๆ ที่มีให้ ทั้งสำหรับฟิลด์ของคุณ บนการ์ดโปรไฟล์ ในตารางกริดข้อมูล หรือในแผงผลลัพธ์ ให้คลิกเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม หากต้องการดูเมนูบนตารางกริดข้อมูล คุณต้องคลิกปุ่มซ่อนแผงโปรไฟล์ก่อน แล้วคลิกตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวกรองการคำนวณ

เมื่อคุณเลือกการคำนวณ กล่องโต้ตอบเพิ่มตัวกรองจะเปิดขึ้น ป้อนการคำนวณ ตรวจสอบว่าถูกต้อง แล้วคลิกบันทึก ตั้งแต่เวอร์ชัน 2021.4.1 เป็นต้นไป คุณจะรวมพารามิเตอร์ลงในตัวกรองการคำนวณได้อีกด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใช้พารามิเตอร์ผู้ใช้กับการคำนวณตัวกรอง

หมายเหตุ: ในขั้นตอนการป้อนข้อมูล นี่จะเป็นตัวกรองประเภทเดียวที่ใช้ได้ ตัวกรองประเภทอื่นๆ ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานในการ์ดโปรไฟล์ ตารางกริดข้อมูล หรือแผงผลลัพธ์

ตัวกรองค่าที่เลือก

ใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.2.3 และใหม่กว่าและบนเว็บ คุณสามารถใช้ตัวกรองค่าที่เลือกเพื่อเลือกค่าที่คุณต้องการเก็บไว้หรือยกเว้นสำหรับฟิลด์หนึ่งๆ หรือแม้แต่ค่าที่ไม่ได้อยู่ในตัวอย่างข้อมูลของคุณ ในแผงด้านขวา ให้คลิกแท็บเก็บเฉพาะรายการที่เลือก หรือยกเว้น เพื่อเลือกการดำเนินการของคุณ จากนั้นป้อนคำค้นหาเพื่อค้นหาค่า หรือคลิกเพิ่มค่า เพื่อเพิ่มค่าที่อยู่ในชุดข้อมูลของคุณแต่ไม่อยู่ในตัวอย่างข้อมูล คลิกเสร็จสิ้นเพื่อใช้ตัวกรองของคุณ

หมายเหตุ: ตัวเลือกตัวกรองนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับประเภทขั้นตอนการรวมหรือขั้นตอนการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล

ตัวกรองช่วงค่า

กรองค่าที่อยู่ในช่วงที่กำหนดออก เมื่อคุณเลือกช่วงค่า คุณจะสามารถระบุช่วงหรือตั้งค่าต่ำสุดหรือสูงสุดได้

ตัวกรองช่วงวันที่

กรองค่าที่อยู่ในช่วงวันที่ที่กำหนดออก เมื่อคุณเลือกช่วงวันที่ คุณจะสามารถระบุช่วงวันที่หรือตั้งค่าวันที่ต่ำสุดหรือสูงสุดได้

ตัวกรองวันที่สัมพัทธ์

ใช้ตัวกรองวันที่สัมพัทธ์เพื่อระบุช่วงที่แน่นอนของปี ไตรมาส เดือน สัปดาห์ หรือวันที่คุณต้องการดูในข้อมูลของคุณ คุณยังสามารถกำหนดค่าจุดยึดที่สัมพันธ์กับวันที่ที่ระบุ และรวมค่า null ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ระยะเวลาของวันที่ “ล่าสุด” จะรวมหน่วยของเวลาปัจจุบันทั้งหมด แม้ว่าบางวันที่จะยังไม่เกิดขึ้นก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกเดือนที่แล้วและวันที่ปัจจุบันคือ 7 มกราคม Tableau จะแสดงวันที่เป็น 1 มกราคมถึง 31 มกราคม

ตัวกรองการจับคู่สัญลักษณ์แทน

เมื่อคุณเลือกการจับคู่สัญลักษณ์แทน คุณสามารถกรองค่าฟิลด์เพื่อเก็บหรือยกเว้นค่าที่ตรงกับรูปแบบนั้นๆ ในตัวแก้ไขตัวกรอง ให้เลือกแท็บเก็บเฉพาะรายการที่เลือก หรือยกเว้น ป้อนค่าที่จะจับคู่ จากนั้นตั้งค่าเกณฑ์การจับคู่ตัวเลือกเพื่อส่งคืนค่าที่คุณกำลังหา

ผลลัพธ์ที่กรองแล้วจะแสดงในแผงด้านซ้ายของตัวแก้ไขตัวกรอง เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบและทดสอบผลลัพธ์ได้ เมื่อคุณได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้นเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

ตัวกรองค่า null

เมื่อคุณเลือกค่า null คุณสามารถกรองค่าในฟิลด์ที่เลือกเพื่อให้แสดงเฉพาะค่า null หรือยกเว้นค่า null ทั้งหมดได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ