จัดการข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบเป็นโปรเจกต์ Tableau Cloud เท่านั้นที่มีการคำนวณข้อมูลล่วงหน้าด้วยแหล่งข้อมูลที่ได้รับการดูแลจัดการอย่างดีและเวิร์กบุ๊กที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อมูลไซต์ของคุณ คุณสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองเพื่อช่วยตอบคำถามทั่วไปต่างๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับไซต์ของคุณได้ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีให้คุณผ่านโปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบเทียบกับมุมมองของผู้ดูแลระบบ

โปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบและมุมมองผู้ดูแลระบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า (เข้าถึงได้จากหน้าสถานะของ Tableau Cloud) เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการเฝ้าติดตามสถานะและกิจกรรมของไซต์ Tableau Cloud ของคุณ เครื่องมือหนึ่งไม่ได้แทนที่อีกเครื่องมือหนึ่ง

ในการพิจารณาว่าควรใช้เครื่องมือใด ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบมุมมองผู้ดูแลระบบ
 • การเข้าชมไซต์ การนำไปใช้ และการเข้าถึง
 • บทบาทของผู้ใช้และกิจกรรมการเข้าสู่ระบบ
 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
 • กิจกรรมไซต์ทั่วไป ประสิทธิภาพของไซต์ และการใช้พื้นที่ดิสก์
 • ประสิทธิภาพของการแยกข้อมูล
 • ปริมาณการใช้งาน Tableau Bridge และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแยกข้อมูล
 • การแก้ปัญหา

สิ่งที่รวมอยู่ในโปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ

โปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบประกอบด้วยต่อไปนี้:

 • แหล่งข้อมูลข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแล ได้แก่ เหตุการณ์ TS, ผู้ใช้ TS, กลุ่ม, เนื้อหาไซต์, เวลาโหลดการแสดงเป็นภาพ, ประสิทธิภาพงาน, สิทธิ์, การสมัครใช้บริการ และโทเค็น คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ได้ หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้วยการคำนวณที่กำหนดเองหรือข้อมูลอื่นๆ จากองค์กรของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล โปรดดูสำรวจแหล่งข้อมูล

 • ตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ คือเวิร์กบุ๊กที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่มีแดชบอร์ดที่อิงตามแหล่งข้อมูลข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ แดชบอร์ดเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเทมเพลตสำหรับสร้างแดชบอร์ดและมุมมองเพิ่มเติมที่สามารถเจาะลึกและตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการปรับใช้ของไซต์คุณหรือสำหรับองค์กรของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแดชบอร์ด โปรดดูสำรวจเวิร์กบุ๊กที่สร้างไว้ล่วงหน้า

 • บัญชีระบบ Tableau แหล่งข้อมูลในโปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบได้รับการอัปเดตโดยบัญชีระบบ Tableau แม้ว่ากิจกรรมที่ดำเนินการโดยบัญชีนี้จะไม่ปรากฏในแหล่งข้อมูล แต่บัญชีระบบ Tableau จะแสดงว่าเป็นเจ้าของเนื้อหาข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบตามค่าเริ่มต้น บัญชีนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบแก่โปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบของคุณ

เกี่ยวกับความทันสมัยของข้อมูล

แหล่งข้อมูลข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ของคุณสูงสุด 90 วันตามค่าเริ่มต้นหรือ 365 วัน หากมี Advanced Management หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเกี่ยวกับ Tableau Advanced Management ใน Tableau Cloud แหล่งข้อมูลสามารถอัปเดตรายวันหรือรายสัปดาห์ได้ หากต้องการระบุความถี่ในการอัปเดตแหล่งข้อมูลข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การตั้งค่า และบนแท็บทั่วไป ให้เลื่อนไปที่ความถี่ในการอัปเดตข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ

เนื่องจากตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบจะอิงตามแหล่งข้อมูลเหล่านี้ แดชบอร์ดในเวิร์กบุ๊กจึงแสดงข้อมูลล่าสุดเสมอ Tableau จะอัปเดตเวิร์กบุ๊กเป็นระยะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรับการอัปเดตสำหรับตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะเป็นเนื้อหาต่อๆ ไปในหัวข้อนี้

แชร์สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ

เนื้อหาข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบในขั้นต้นจะดูได้เฉพาะกับผู้ดูแลไซต์เท่านั้น พิจารณาขยายสิทธิ์การเข้าถึงไปยังผู้ใช้ไซต์รายอื่นในองค์กรของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้าง จัดการ และรับข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมตามความต้องการและเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา และท้ายที่สุดจะช่วยให้พวกเขาจัดการเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายสิทธิ์ของโปรเจกต์ไปยังผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบไซต์ โปรดดูสิทธิ์

ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ

Tableau ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณย้ายเวิร์กบุ๊กที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งก็คือตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ ไปยังโปรเจกต์อื่นหรือเพียงแค่เปลี่ยนชื่อเวิร์กบุ๊ก การทำเช่นนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณได้รับการเก็บรักษาไว้และไม่ถูกเขียนทับโดยการอัปเดตเป็นระยะที่ Tableau ทำกับเวิร์กบุ๊กที่สร้างไว้ล่วงหน้า

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรับการอัปเดตสำหรับตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ ด้านล่าง

รับการอัปเดตสำหรับตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ

Tableau จะทำการอัปเดตสำหรับตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบเป็นระยะ การอัปเดตจะนำไปปรับใช้กับเวิร์กบุ๊กตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบในโปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ การอัปเดตจะสรุปไว้ในเวิร์กบุ๊ก “บันทึกย่อประจำรุ่น” ซึ่งมีอยู่ในโปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบด้วย การอัปเดตอาจรวมถึงฟิลด์ใหม่หรือคำอธิบายฟิลด์ มุมมองใหม่ การอัปเดตมุมมองที่มีอยู่ และอื่นๆ

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการอัปเดตล่าสุดสำหรับตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับเวิร์กบุ๊กจะไม่ถูกเขียนทับ ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดต

เพื่อรักษาการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในเวิร์กบุ๊กของคุณและหลีกเลี่ยงไม่ให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถูกเขียนทับโดย Tableau Tableau ขอแนะนำให้คุณทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ย้ายเวิร์กบุ๊กไปยังโปรเจกต์อื่น
 • เปลี่ยนชื่อเวิร์กบุ๊ก

เพื่อรักษาทั้งการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงเวิร์กบุ๊กล่าสุดของ Tableau คุณจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้างต้นซ้ำหลังจากการอัปเดตแต่ละครั้งที่ Tableau ทำ

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจดูการอัปเดต

ในกระบวนการอัปเดต Tableau จะสร้างตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลใหม่และเพิ่มตัวเริ่มต้นดังกล่าวไปยังโปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบของคุณ

หากคุณย้ายหรือเปลี่ยนชื่อเวิร์กบุ๊ก "ตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ” ใหม่ จะถูกเพิ่มไปยังโปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถตรวจสอบเวิร์กบุ๊กใหม่ได้ตามวันที่แก้ไขหรือตามวันที่เผยแพร่ในประวัติการแก้ไข

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ประวัติการแก้ไขเพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลง (ไม่บังคับ)

หากคุณไม่สามารถย้ายหรือเปลี่ยนชื่อเวิร์กบุ๊กก่อนที่ Tableau จะแทนที่ตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบหรือหากคุณไม่ต้องการการอัปเดต คุณสามารถใช้ประวัติการแก้ไขเพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการแก้ไข โปรดดูทำงานกับการแก้ไขเนื้อหา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของผู้ใช้ Tableau

ขั้นตอนที่ 4: ทำหรือย้ายการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบล่าสุดด้วยตนเอง

เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏในเวิร์กบุ๊กเดียวกันเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงที่ Tableau ทำ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. ในเวิร์กบุ๊กตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบเวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในเวิร์กบุ๊กเวอร์ชันของคุณกับเวอร์ชันล่าสุดของเวิร์กบุ๊กด้วยตนเอง
  • ส่งออกชีตจากเวิร์กบุ๊กเวอร์ชันของคุณและบันทึกเป็นเวิร์กบุ๊กเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกชีต โปรดดูส่งออกและนำเข้าชีตระหว่างสมุดงาน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของผู้ใช้ Tableau
 2. ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อเวิร์กบุ๊กล่าสุดอีกครั้ง เพื่อให้การอัปเดตใหม่ๆ ที่ Tableau ทำกับตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบจะไม่เขียนทับการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เคล็ดลับสำหรับการจัดการข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ

แม้ว่าโปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบจะทำงานเหมือนกับโปรเจกต์อื่นๆ บนไซต์ของคุณ Tableau ก็ขอแนะนำให้คุณพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ในขณะที่จัดการโปรเจกต์:

 • ย้ายตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบไปยังตำแหน่งอื่น หากคุณวางแผนที่จะอัปเดตตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ Tableau ขอแนะนำให้คุณ 1) ย้ายเวิร์กบุ๊กไปยังโปรเจกต์อื่น หรือ 2) เปลี่ยนชื่อเวิร์กบุ๊ก การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการเก็บรักษาไว้และไม่ถูกเขียนทับโดยการอัปเดตเป็นระยะที่ Tableau ทำในเวิร์กบุ๊กโดยอัตโนมัติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรับการอัปเดตสำหรับตัวเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ

 • ใช้ความระมัดระวังเมื่อย้ายแหล่งข้อมูล หากคุณย้ายแหล่งข้อมูลข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบไปภายนอกโปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแลระบบ Tableau จะไม่สามารถรีเฟรชได้ แหล่งข้อมูลยังได้รับการอัปเดตเป็นระยะโดย Tableau อีกด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลได้รับการรีเฟรชและการเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการเก็บรักษาไว้ ให้เก็บแหล่งข้อมูลเหตุการณ์ TS, ผู้ใช้ TS, กลุ่ม, เนื้อหาไซต์, เวลาโหลดการแสดงเป็นภาพ, ประสิทธิภาพงาน, สิทธิ์ การสมัครใช้บริการ และแหล่งข้อมูลโทเค็นไว้ในโปรเจกต์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ดูแล

 • กำหนดให้ผู้ใช้รายอื่น รวมถึงผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลไซต์เข้าถึงและสร้างเนื้อหาสำหรับโปรเจกต์ได้ ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างมุมมองใหม่ตามแหล่งข้อมูลเหตุการณ์ TS, ผู้ใช้ TS, กลุ่ม, เนื้อหาไซต์, เวลาโหลดการแสดงเป็นภาพ, ประสิทธิภาพงาน, สิทธิ์, การสมัครใช้บริการ และแหล่งข้อมูลโทเค็น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสิทธิ์ของโปรเจกต์ โปรดดูกำหนดสิทธิ์

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ