Om Tableau Advanced Management på Tableau Cloud

Tableau Advanced Management är en samling funktioner som är utformade för att ge förbättrad säkerhet, hanterbarhet och skalbarhet för din Tableau Cloud-driftsättning.

Advanced Management-licensiering

Advanced Management är licensierad per driftsättning.

  • Advanced Management kan endast användas med en Tableau Cloud-driftsättning. Om du vill ha mer information om hur du köper Advanced Management för en befintlig driftsättning av Tableau Cloud kontaktar du din kontoansvarige.

  • Om Advanced Management tas bort eller avaktiveras för din driftsättning kan du inte längre använda funktionerna som är associerade med Advanced Management.

Funktionstabell

Följande tabell listar de funktioner som ingår med Advanced Management:

FunktionBeskrivningKrav för att använda funktionen
Content Migration ToolContent Migration Tool tillhandahåller ett enkelt sätt att kopiera eller migrera innehåll mellan Tableau-projekt i din Tableau Cloud-driftsättning.

Mer information finns i Om Tableau Content Migration Tool.

  • Content Migration Tool måste vara installerat på en version av Microsoft Windows som stöder.NET 4.6.1 (Windows 7 eller senare, Windows Server 2008R2 eller senare).
AktivitetsloggAktivitetsloggen kan skicka logghändelser till Amazon Simple Storage Service (S3), där du kan använda dem för att utföra ytterligare granskning och analys.

Mer information finns i Aktivitetslogg.

  • AWS-konto (Amazon Web Services).
  • Amazon Simple Storage Service (S3)-bucket för att ta emot data.

  • AWS Key Management Service (KMS)-nyckel.

Admin Insights-datalagringAdmin Insights-datakällor sparar upp till 365 dagar av platsdata.

Mer information finns i Använda Admin Insights för att skapa anpassade vyer.

 
Kundhanterade krypteringsnycklarKundhanterade krypteringsnycklar ger dig en extra säkerhetsnivå genom att du kan kryptera dina platsdataextrakt med en kundhanterad platsspecifik nyckel. Mer information finns i Kundhanterade krypteringsnycklar . 
Ökad platskapacitetMed Advanced Management får du följande kapacitetsökning för dina licensierade platser:
  • Lagring av upp till 5 terabyte (TB)
  • Maximal filstorlek på 25 gigabyte (GB)
  • Upp till 25 samtidiga extraktuppdateringar

Mer information om platskapacitet finns i Platskapacitet för Tableau Cloud.

 
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!