แก้ปัญหาการให้สิทธิ์อนุญาต Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder

เมื่อเปิดใช้งาน Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder การเปิดใช้งานอาจไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้เสมอไป ในบทความนี้ คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนการแก้ปัญหาในหัวข้อนี้ใช้ได้กับ Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder เท่านั้นเมื่อเปิดใช้งานโดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์

การแก้ปัญหาสถานการณ์การให้สิทธิ์อนุญาตอื่นๆ:

ค้นหาฐานความรู้การสนับสนุน

เพื่อช่วยให้คุณค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถค้นหาในฐานความรู้ของ Tableau ได้ ฐานความรู้จะมีเทคนิคการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหา อธิบายปัญหาที่ทราบที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และให้คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย

 1. หากต้องการค้นหาบทความการแก้ไขปัญหา โปรดไปที่ฐานความรู้
 2. พิมพ์คำอธิบาย
 3. ในหน้าสนับสนุน ให้เลือกฐานความรู้จากแท็บแหล่งข้อมูล

แก้ไขข้อผิดพลาดการให้สิทธิ์อนุญาต FlexNet เมื่อเปิดใช้งานหรือเปิด Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder

หากบริการการให้สิทธิ์อนุญาตของ Tableau ไม่สามารถอ่านหรือเข้าถึงคีย์ผลิตภัณฑ์ได้ คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • ไม่พบใบอนุญาตสำหรับ “TableauDesktop”

 • ไม่สามารถเพิ่มใบอนุญาตได้

 • Function flxActCommonLicSpcPopulateFromTS ส่งกลับข้อผิดพลาด 50030, 71521, 0

ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ลองทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้ตามลำดับที่แสดง

1. ตรวจสอบวันที่และเวลาของระบบ

ตรวจสอบว่าวันที่และเวลาบนคอมพิวเตอร์ของคุณตั้งเป็นวันที่ปัจจุบัน หากนาฬิกาในคอมพิวเตอร์ของคุณตั้งเป็นวันที่ก่อนวันที่ปัจจุบัน คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งาน Tableau ได้

2. ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง FlexNet Licensing Service แล้ว

เมื่อคุณติดตั้ง Tableau Desktop แล้ว FlexNet Licensing Service จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ Tableau ต้องใช้บริการนี้ในการทำงาน เมื่อคุณติดตั้ง Tableau Desktop บน Mac คุณอาจได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านเพื่อให้สิทธิ์กับตัวติดตั้งในการติดตั้ง FlexNet สำหรับ Windows สิทธิ์การติดตั้ง FlexNet นั้นมาจากการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

ในการตรวจสอบว่าบริการการให้สิทธิ์อนุญาตได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้องหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

Windows

 1. ไปที่โฟลเดอร์ต่อไปนี้

  C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher

 2. ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชัน FNPlicensingService อยู่ในโฟลเดอร์

  หากไม่ได้ติดตั้ง FlexNet licensing Service ให้ลองติดตั้ง Tableau Desktop ใหม่หรือตรวจสอบการตั้งค่าสิทธิ์บัญชีผู้ใช้ของคุณ

Mac

 1. เริ่มต้นแอปพลิเคชันเทอร์มินัล

 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแสดงรายการเนื้อหาของไดเรกทอรี FlexNet:

  ls '/Library/Application Support/FLEXnet Publisher/Service/11.16.2/FNPLicensingService'

  หากคำสั่งไม่ส่งกลับสิ่งใด หรือหากคำสั่งนั้นส่งกลับว่าข้อความ No such file or directory แสดงว่าไม่ได้ติดตั้งบริการการให้สิทธิ์อนุญาต หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีติดตั้ง FlexNet Licensing Service ด้วยตนเอง โปรดดู ข้อผิดพลาด: “บริการการให้สิทธิ์อนุญาต FlexNet ไม่มีอยู่ในระบบ” กำลังเปิดใช้งานบน Mac(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในฐานความรู้ของ Tableau

3. ตรวจสอบว่า FlexNet Licensing Service กำลังทำงานอยู่

หากคุณได้ตรวจสอบแล้วว่ามีการติดตั้ง FlexNet Licensing Service ให้ตรวจสอบว่าบริการการให้สิทธิ์อนุญาตกำลังทำงานอยู่ หากไม่ทำงาน คุณอาจต้องเริ่มบริการด้วยตนเอง ในการเริ่มบริการ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างตามระบบปฏิบัติการของคุณ จากนั้นรีสตาร์ท Tableau Desktop

Windows

 1. จากเมนูเริ่มต้นของ Windows ให้เปิด services.msc

 2. ในกล่องโต้ตอบ Services ให้ตรวจสอบว่าสถานะของ FlexNet Licensing Service คือ เริ่มแล้ว

  หากตัวเลือกเริ่มต้น เป็นสีเทา ให้คลิกขวาที่ FlexNet Licensing Service ในรายการแล้วเลือกพร็อพเพอร์ตี้ ในแท็บทั่วไป ให้คลิกเริมต้น จากนั้นคลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

Mac

 1. เริ่มต้นแอปพลิเคชันเทอร์มินัล

 2. ไปยังไดเร็กทอรี FlexNet:

  '/Applications/Tableau Desktop <Tableau version.app>/Contents/Frameworks/FlexNet/'custactutil -view

  ตัวอย่างเช่น '/Applications/Tableau Desktop 2021.3.app/Contents/Frameworks/FlexNet/'custactutil -view

 3. ตรวจสอบว่า FlexNet Licensing Service กำลังทำงานอยู่ คุณควรจะเห็น Trust Flags = FULLY TRUSTEDและStatus = ENABLED

 4. จากนั้นใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อบันทึกเอาต์พุตไปยังไฟล์บนเดสก์ท็อปของคุณ:

  /Applications/Tableau\ Desktop\ <Tableau version.app>/Contents/Frameworks/FlexNet/custactutil -view > /users/$(whoami)/Desktop/licresults.txt

4. ซ่อมแซมพื้นที่เก็บข้อมูลที่เชื่อถือ

หากได้ติดตั้งและรันบริการการให้สิทธิ์อนุญาต FlexNet แล้ว แต่คุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด แสดงว่าข้อมูลคีย์ผลิตภัณฑ์ของ Tableau อาจมีปัญหา ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อซ่อมแซมข้อมูลสำคัญที่อยู่และบันทึกไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลที่เชื่อถือ

หมายเหตุ: คุณจะต้องเข้าถึงยูทิลิตี้การเปิดใช้งานลูกค้าที่อยู่ในโฟลเดอร์ถังขยะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

Windows

 1. เปิดหน้าต่างคำสั่งและไปที่ไดเรกทอรีที่มียูทิลิตี้การเปิดใช้งานของลูกค้า ตัวอย่าง:

  cd "C:\Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin"

  โดยที่ <version> เป็นเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ Tableau ที่คุณติดตั้ง

 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

  custactutil –localrepair

 3. เปิดใช้ Tableau

  หากการซ่อมแซมไม่สำเร็จ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างไฟล์ LicResults.txt

  custactutil -view >LicResults.txt

  ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)และรวมไฟล์ LicResults.txt ที่สร้างไว้

Mac

 1. เริ่มต้นแอปพลิเคชันเทอร์มินัล

 2. ไปยังไดเร็กทอรี FlexNet:

  cd /Applications/Tableau Desktop <version>.app>/Contents/Frameworks/Flexnet

 3. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้

  ./custactutil -localrepair

 4. เปิดใช้ Tableau

 5. หากการซ่อมแซมไม่สำเร็จ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างไฟล์ LicResults.txt

  ./custactutil -view > /users/<username>/licresults.txt

  ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)และรวมไฟล์ LicResults.txt ที่สร้างไว้

แก้ไขข้อผิดพลาดด้านการเปิดใช้งานโดยใช้โค้ดการออกการเปิดใช้งาน

เมื่อคุณเริ่ม Tableau และเพิ่มตัวเลือก -activate กระบวนการเปิดใช้งานจะส่งกลับข้อมูลสถานะโดยการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม ERRORLEVEL เป็นโค้ดการออก หากการเปิดใช้งานสำเร็จ โค้ดการออกจากแอปพลิเคชัน Tableau จะเป็น 0 (ศูนย์) ตารางด้านล่างแสดงรายการโค้ดการออกจากกระบวนการเปิดใช้งานและความหมายของโค้ดเหล่านั้น

หากการเปิดใช้งานล้มเหลว คุณสามารถค้นหาข้อมูลข้อผิดพลาดในไฟล์บันทึก Tableau ได้ด้วย ไฟล์บันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ Logs ในโฟลเดอร์ My Tableau Repository ภายใต้โฟลเดอร์ Documents ของผู้ใช้ปัจจุบัน ตัวอย่าง:

/Users/<user>/Documents/My Tableau Repository/Logs

ตัวอย่างสคริปต์ต่อไปนี้แสดงวิธีการเปิดใช้งาน Tableau Desktop สำหรับ Windows และตรวจสอบข้อผิดพลาดเฉพาะ เช่น คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง (536871018) และปัญหาสิทธิ์การอนุญาตทั่วไป (536871012)

@echo off
start/wait tableau.exe -activate <product_key>
if %errorlevel% EQU 536871018 (ECHO TABLEAU_ERROR_LICENSING_INVALID_KEY)
if %errorlevel% EQU 536871012 (ECHO TABLEAU_ERROR_LICENCING_GENERAL)
if %errorlevel% EQU 0 (ECHO SUCCESS)
โค้ดการออกข้อความค่า
536871012TABLEAU_ERROR_LICENSING_GENERALเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักระหว่างการดำเนินการให้สิทธิ์อนุญาต
536871013TABLEAU_ERROR_LICENSING_INTERNALผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเริ่มทำงานได้เนื่องจากข้อผิดพลาดในการให้สิทธิ์อนุญาตภายใน
536871014TABLEAU_ERROR_LICENSING_SETUPผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเริ่มทำงานได้เนื่องจากข้อผิดพลาดในการให้สิทธิ์อนุญาตภายใน
536871015TABLEAU_ERROR_LICENSING_CONNECTเกิดข้อผิดพลาดขณะติดต่อเซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาต Tableau
536871017TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_ASRเกิดข้อผิดพลาดขณะเปิดใช้งาน ASR
536871016TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_GENERALการเปิดใช้งานล้มเหลว โปรดลองอีกครั้ง
536871018TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_INVALID_KEYคีย์ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
536871019TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_OFFLINEไม่สามารถเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ได้
536871020TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_INVALID_MODELส่งคืนข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาตแล้ว ตรวจสอบไฟล์บันทึก Tableau หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
536871033TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_MAX_EXTRA_ACTIVATIONSการเปิดใช้งานใบอนุญาตไม่สำเร็จเนื่องจากคุณได้มีจำนวนการเปิดใช้งานสำหรับใบอนุญาตนี้ครบถึงขีดจำกัดแล้ว
536871022TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_GENERALเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักระหว่างการดำเนินการยกเลิกการให้สิทธิ์อนุญาต ตรวจสอบคีย์ผลิตภัณฑ์หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน
536871023TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_NONE_FOUNDไม่พบใบอนุญาต
536871024TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIREDพบเฉพาะคีย์ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ
536871025TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIRED_TRIALการทดลองใช้เวอร์ชันนี้ของคุณสิ้นสุดแล้ว
536871026TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIRED_SUBSCRIPTIONคีย์ผลิตภัณฑ์หมดอายุแล้ว
536871027TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIRED_MAINTENANCEการบำรุงรักษาหมดอายุแล้ว
536871028TABLEAU_ERROR_LICENSING_RESYNC_GENERALไม่สามารถซิงโครไนซ์คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณได้
536871029TABLEAU_ERROR_LICENSING_REGISTRATION_GENERALเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
536871030TABLEAU_ERROR_LICENSING_SERVICE_INSTALLเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักสาเหตุระหว่างการดำเนินการให้สิทธิ์อนุญาต
536871031TABLEAU_ERROR_LICENSING_SERVICE_UNINSTALLเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักสาเหตุระหว่างการดำเนินการให้สิทธิ์อนุญาต

แก้ไขปัญหาการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การให้สิทธิ์อนุญาต

สภาพแวดล้อมใดๆ ที่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าพิเศษ (เช่น การแสดงรายการที่ปลอดภัยของ IP แบบคงที่) เพื่อเข้าถึง licensing.tableau.com หรือ atr.licensing.tableau.com จะต้องได้รับการอัปเดตก่อนที่จะสามารถเปิดใช้งาน รีเฟรช หรือปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau ได้

วิธีตรวจสอบว่านี่เป็นปัญหาหรือไม่

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ที่อยู่ต่อไปนี้:

  • https://licensing.tableau.com/_status/healthz

  • https://atr.licensing.tableau.com/_status/healthz

  คุณควรเห็นข้อความ “ตกลง” แสดงบนหน้าดังกล่าว

 2. หากคุณไม่เห็นหน้าสำเร็จ คุณอาจต้องอัปเดตสภาพแวดล้อมในเครื่องเพื่อเข้าถึงบริการการให้สิทธิ์อนุญาต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชุมชน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดที่อยู่อินเทอร์เน็ตสำหรับ Tableau Desktop และ Tableau Prep Builder โปรดดูที่อยู่ พร็อกซี และพอร์ตที่กำหนด

แก้ไขปัญหาการรายงานใบอนุญาต (Tableau Desktop เท่านั้น)

เมื่อกำหนดค่าอินสแตนซ์ Tableau Server และ Tableau Desktop อย่างถูกต้อง ข้อมูลการใช้งานสิทธิ์อนุญาต Tableau Desktop จะพร้อมใช้งานในมุมมองสำหรับการดูแลระบบ 2 มุมมอง ได้แก่ การใช้งานสิทธิ์อนุญาตเดสก์ท็อป(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)และเวลาหมดอายุของสิทธิ์อนุญาตเดสก์ท็อป(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หากคุณไม่เห็นมุมมองเหล่านี้ หรือหากไม่มีข้อมูลในมุมมอง แสดงว่าอาจมีปัญหากับการรายงานใบอนุญาต ส่วนด้านล่างสามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการรายงาน Tableau Desktop โปรดดู การจัดการการใช้งานใบอนุญาต Tableau Desktop

มุมมองสำหรับการดูแลระบบไม่พร้อมใช้งาน

มุมมองสำหรับการดูแลระบบ "การรายงานสิทธิ์อนุญาตเดสก์ท็อป" พร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ Tableau Server เท่านั้น หากคุณไม่เห็นลิงก์ไปยังมุมมองการใช้งานใบอนุญาตเดสก์ท็อปและการหมดอายุใบอนุญาตเดสก์ท็อปในหน้าสถานะเซิร์ฟเวอร์ (ให้เลือก จัดการทุกไซต์ จากเมนูไซต์) ให้ตรวจสอบต่อไปนี้

 • คุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ Tableau Server

 • การรายงานใบอนุญาตใน Tableau Server เปิดใช้งานอยู่ (ฟีเจอร์ปิดใช้งานอยู่ตามค่าเริ่มต้น) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ขั้นตอนการเปิดใช้งานการรายงานใบอนุญาตบน Tableau Server ในบทความการจัดการการใช้งานใบอนุญาต Tableau Desktopในคู่มือนี้

มุมมองสำหรับการดูแลระบบไม่มีเนื้อหาที่คาดไว้

หากคุณไม่เห็นข้อมูลที่คาดไว้ อาจเป็นเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่แสดงไว้ที่นี่

Tableau Desktop ได้รับการกำหนดค่าน้อยกว่าแปดชั่วโมงที่แล้ว

ตามค่าเริ่มต้น Tableau Desktop จะรายงานข้อมูลการให้สิทธิ์อนุญาตในช่วงแปดชั่วโมง คุณอาจไม่เห็นข้อมูลการใช้งานในมุมมองสำหรับการดูแลระบบหากอินสแตนซ์ของ Tableau Desktop ได้รับการกำหนดค่าสำหรับการรายงานไม่เกินแปดชั่วโมง Tableau Desktop จะรายงานทุกๆ แปดชั่วโมงในขณะที่ทำงานโดยจะเริ่มนับชั่วโมงเมื่อคุณเริ่มอินสแตนซ์ Tableau Desktop ที่กำหนดค่าอย่างเหมาะสม

หาก Tableau Desktop ยังไม่ทำงานเมื่อถึงเวลาแปดชั่วโมง รายงานจะถูกส่งในครั้งถัดไปที่ Tableau Desktop เริ่มทำงาน โปรดรออย่างน้อยแปดชั่วโมงหลังจากกำหนดค่าอินสแตนซ์ Tableau Desktop ก่อนที่คุณจะค้นหาใบอนุญาตเหล่านั้นในมุมมองการรายงานใบอนุญาตเดสก์ท็อป

เหตุการณ์ต่อไปนี้จะบังคับการรายงานทันทีจากอินสแตนซ์ Tableau Desktop ที่กำหนดค่าอย่างเหมาะสมไปยัง Tableau Server

 • การเปิดใช้งาน Tableau Desktop

 • การปิดใช้งาน Tableau Desktop

 • การต่ออายุการบำรุงรักษาใบอนุญาตสำหรับ Tableau Desktop

Tableau Desktop ไม่ได้เริ่มต้นใหม่เนื่องจากมีการกำหนดค่าการรายงานใบอนุญาต

หาก Tableau Desktop ทำงานอยู่แล้วเมื่อมีการกำหนดค่าการรายงานใบอนุญาตด้วยที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่จะรายงาน คุณต้องเริ่ม Tableau Desktop ใหม่

ยังไม่มีการเปิด Tableau Desktop นับตั้งแต่ได้รับการกำหนดค่าสำหรับการรายงานใบอนุญาต

หากไม่มีการเปิด Tableau Desktop นับตั้งแต่การกำหนดค่าสำหรับการรายงาน คุณอาจไม่เห็นข้อมูลการใช้งานในมุมมองสำหรับการดูแลระบบ ข้อมูลใบอนุญาตจะได้รับการรายงานเมื่อ Tableau Desktop ทำงานเท่านั้น

Tableau Desktop ได้รับการกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้องสำหรับการรายงานใบอนุญาต

ตรวจสอบว่าอินสแตนซ์ของ Tableau Desktop ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องด้วยที่อยู่ของ Tableau Server ที่จะรายงาน

ใช้ไฟล์บันทึกบนคอมพิวเตอร์ Tableau Desktop เพื่อช่วยระบุว่าอินสแตนซ์ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องหรือไม่ ค้นหาไฟล์บันทึก %Documents%\My Tableau Repository\Logs\log.txt ค้นหา "licUsageReport" เพื่อค้นหารายการที่เกี่ยวข้องกับการรายงานใบอนุญาต

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดสำหรับการรายงานใบอนุญาต

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการข้อความบันทึกที่สามารถช่วยระบุปัญหาเกี่ยวกับการรายงานใบอนุญาตได้

ข้อความบันทึกรายละเอียดและสาเหตุที่เป็นไปได้
licUsageReport: Response code from server: <server> is: 200Tableau Desktop รายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์สำเร็จแล้ว
licUsageReport: Response code from server: <server> is: 0

Internet communication error: Couldn't connect to server (server_name).

Tableau Desktop ได้รับการกำหนดค่าสำหรับโปรโตคอลที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ได้รับการกำหนดค่าสำหรับ HTTPS และ Tableau Desktop ได้รับการกำหนดค่าให้รายงานโดยใช้ HTTP

Tableau Desktop กำลังรายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีอยู่

Tableau Desktop กำลังรายงานไปยังอินสแตนซ์ของ Tableau Server ที่ไม่ทำงาน

licUsageReport: License reporting server config does not existไม่ได้ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีหรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องในรีจิสทรี (Windows) หรือไฟล์ .plist (Mac)

บนคอมพิวเตอร์ Mac ข้อความนี้สามารถบันทึกได้เมื่อไฟล์ .plist ถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ไฟล์ .plist ถูกสร้างขึ้นในหรือคัดลอกไปที่ ~\Library\Preferences แทน \Library\Preferences

บนคอมพิวเตอร์ Mac ข้อความนี้สามารถบันทึกได้เมื่อไฟล์ .plist สร้างขึ้นแล้ว แต่ไฟล์ได้รับการอัปเดตด้วยชื่อเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือมีการเปลี่ยนชื่อ และคอมพิวเตอร์ Mac จะไม่รีสตาร์ท

การเปลี่ยนช่วงการรายงานเริ่มต้น

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อกำหนดค่าสำหรับการรายงานใบอนุญาตเดสก์ท็อป Tableau Desktop จะรายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดค่าไว้ทุกแปดชั่วโมง คุณสามารถแก้ไขรีจิสทรีหรือไฟล์ .plist บนคอมพิวเตอร์ Tableau Desktop เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลานี้ได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขปัญหา

Windows

หากต้องการเปลี่ยนความถี่ที่ Tableau Desktop รายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์จากคอมพิวเตอร์ Windows ให้แก้ไขรีจิสทรีเพื่อเพิ่มค่าสตริงให้กับคีย์ ReportingServer:

 • เส้นทาง: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ReportingServer

 • ชื่อ: เพิ่มค่าสตริงที่ชื่อ scheduleReportInterval

 • ข้อมูล: ระยะเวลาเป็นวินาทีระหว่างรายงานที่ส่งโดย Tableau Desktop ไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยค่าเริ่มต้นคือ 8 ชั่วโมงและหากไม่มีรายการ ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้น ให้เพิ่มค่านี้สำหรับการแก้ไขปัญหาหากจำเป็น แต่โปรดทราบว่ายิ่งช่วงเวลานั้นบ่อยเท่าใด ก็จะยิ่งมีการสร้างปริมาณการใช้เครือข่ายมากขึ้น

  ตัวอย่างเช่น รูปภาพต่อไปนี้แสดงรีจิสทรีที่กำหนดค่าไว้เพื่อให้ Tableau Desktop รายงานไปยัง Tableau Server ที่กำหนดค่าทุกชั่วโมง (3600 วินาที):

Mac

หากต้องการเปลี่ยนความถี่ที่ Tableau Desktop รายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์สำหรับ Mac ให้แก้ไข com.tableau.ReportingServer.plist file in /Library/Preferences แล้วเพิ่มคีย์ scheduleReportInterval ตั้งค่านี้เป็นระยะเวลาเป็นวินาทีระหว่างรายงานจาก Tableau Desktop ไปยัง Tableau Server ที่กำหนดค่าไว้ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเนื้อหาของไฟล์ .plist ที่กำหนดค่าให้ส่งข้อมูลทุกๆ ชั่วโมง (3600 วินาที) ไปยังสองเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ https://mytableau02:8010 และ http://mytableau

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
 <plist version="1.0">
  <dict>
   <key>Server</key>
   <string>https://mytableau02:8010,http://mytableau</string> 
   <key>scheduleReportInterval</key>
   <string>3600</string>
  </dict>
</plist>
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ