ที่อยู่ พร็อกซี และพอร์ตที่กำหนด

Tableau จะใช้พอร์ตทั่วไป (80 และ 443) เพื่อส่งคำขอทางอินเทอร์เน็ต ในกรณีส่วนใหญ่ คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder และเครือข่ายที่กำลังเรียกใช้งานอยู่จะได้รับการกำหนดค่าไว้แล้วเพื่ออนุญาตการเข้าถึงที่จำเป็น

ข้อกำหนดสำหรับที่อยู่อินเทอร์เน็ต

หาก Tableau ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ให้ตรวจดูว่าโดเมนที่ระบุในตารางต่อไปนี้ได้รับอนุญาตจากเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีบนคอมพิวเตอร์ที่ติติดตั้ง Tableau และในไฟร์วอลล์ของเครือข่าย (หากมี) หรือไม่

ผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบข้อกำหนดสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลไปที่ Tableau Cloud
 • *online.tableau.com
 • sso.online.tableau.com
Tableau Cloud
การเข้าถึงเบราว์เซอร์
 • *.tableau.com
 • *online.tableau.com
 • mapsconfig.tableau.com
 • api.mapbox.com
 • *.cloudfront.net(CDN สำหรับ Amazon Web Service)
 • *akamai (CDN สำหรับพ็อด Tableau Cloud บางรายการ)
 • (ไม่บังคับ) *.nr-data.net และ *.newrelic.com (การตรวจสอบแอปสำหรับ New Relic)
แผนที่Tableau 2019.2 หรือใหม่กว่า:
 • mapsconfig.tableau.com
 • api.mapbox.com

Tableau 2019.1 หรือก่อนหน้า:

 • maps.tableausoftware.com

หมายเหตุ: ตั้งแต่ Tableau 9.1 เป็นต้นไป แผนที่ Tableau จะใช้การเชื่อมต่อ SSL บนพอร์ต 443

การตรวจสอบแอปสำหรับแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เว็บของ New Relic
 • *.nr-data.net
 • *.newrelic.com
การให้สิทธิ์อนุญาตใช้เมื่อเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
 • atr.licensing.tableau.com:443

 • licensing.tableau.com:443

 • register.tableau.com:443

 • o.ss2.us

 • s.ss2.us

 • crt.rootca1.amazontrust.com

 • crt.sca1b.amazontrust.com

 • crt.sca0a.amazontrust.com

 • crt.sca1a.amazontrust.com

 • crt.sca2a.amazontrust.com

 • crt.sca3a.amazontrust.com

 • crt.sca4a.amazontrust.com

 • *.digicert.com

 • ocsp.*.amazontrust.com

 • crl.*.amazontrust.com

คำขอไปยังโดเมนข้างต้นอาจอยู่ที่พอร์ต 80 หรือ 443 พอร์ต 80 ใช้สำหรับการตรวจสอบใบรับรอง (การเพิกถอน เชนใบรับรอง ฯลฯ) Port 443 ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ SSL

ส่งคำขอไปยัง ocsp.*.amazontrust.com และโดเมน crl.*.amazontrust.com จะได้รับการจัดการโดย Amazon สำหรับข้อมูลการเพิกถอนใบรับรอง โปรดดูคุณลักษณะใบรับรอง ACM(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกการหยุดทำงาน
 • report-issue.tableau.com
 • crash-artifacts 747369.s3.amazonaws.com

 • s3-us-west-2-w.amazonaws.com

 • s3-w-a.us-west-2.amazonaws.com

เปิดใช้งานและเรียกใช้ Tableau Prep Builderหากต้องการเปิดใช้งานและเรียกใช้ Tableau Prep Builder เมื่อกำหนดค่าพร็อกซีเว็บที่ปลอดภัยแล้ว:
การลงทะเบียนregister.tableau.com:443

ต้องใช้เพื่อลงทะเบียน Tableau Prep Builder

แผงสำรวจ (ไม่บังคับ)
 • https://www.tableau.com
 • www.google-analytics.com
 • js-agent.newrelic.com
 • img.en25.com
 • galleryapi.tableau.com

หากไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ แผงสำรวจจะแสดงผลไม่ถูกต้องในหน้าหลัก หากการเข้าถึงถูกตัดการเชื่อมต่อ ลิงก์บนแผงจะไม่สามารถใช้ได้

อัปเดตผลิตภัณฑ์https://downloads.tableau.com

หากคุณเลือก "เปิดใช้งานการอัปเดตผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ” ในเมนูความช่วยเหลือ Tableau Desktop จะเชื่อมต่อเข้าไปที่ downloads.tableau.com ขณะที่เปิดโปรแกรมขึ้น

MFA ของ Salesforce พร้อมด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ของ Tableau

*.salesforce.com

หากเปิดใช้การรับรองสิทธิ์หลายปัจจัย (MFA) กับการตรวจสอบสิทธิ์ Tableau (Tableau กับ MFA) กับไซต์ของคุณเอาไว้ และสภาพแวดล้อมของคุณใช้พร็อกซีที่ป้องกันไคลเอ็นต์จากการเข้าถึงบริการอื่นๆ ที่จำเป็น ดูที่ ที่อยู่ IP ของ Tableau Cloud สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ให้บริการข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau Desktop Public Editionpublic.tableau.com: 443
Tableau Exchange

จำเป็นต้องแสดงรายการ “แดชบอร์ดแบบด่วน” และส่วนขยายของแดชบอร์ดจาก Tableau Exchange

 • exchange.tableau.com
 • extensiongallery.tableau.com

จำเป็นต้องใช้ตัวแมปข้อมูลสำหรับแดชบอร์ดแบบด่วน:

 • data-mapper.tableau.com
Tableau Bridgeโปรดดูการกรองพร็อกซีแบบส่งต่อเสริม
ส่วนขยายแดชบอร์ด Tableau

จำเป็นต้องใช้ส่วนขยายแดชบอร์ด Sandboxed:

extensions.tableauusercontent.com: 443

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจัดการส่วนขยายแดชบอร์ดใน Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การสนับสนุนสภาพแวดล้อมพร็อกซี

Tableau Prep Builder ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่มีพร็อกซีแบบย้อนกลับสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ที่อยู่หน้าเซิร์ฟเวอร์ได้ ดังนั้นการตรวจสอบสิทธิ์ทั้งหมดจะต้องทำผ่าน Tableau Server หรือ Tableau Cloud และ Tableau Prep Builder ไม่รองรับพร็อกซีส่งต่อที่ต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์ โปรดหารือกับทีม IT ของคุณเพื่ออนุญาตสิทธิ์เข้าถึง Tableau Server หรือ Tableau Cloud ผ่านพร็อกซีโดยไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าพร็อกซีสำหรับ Tableau Server โปรดดู การกำหนดค่าพร็อกซีสำหรับ Tableau Server

แผนที่

หากโดเมนหรือพอร์ตของแผนที่ถูกบล็อก คุณสามารถใช้แผนที่ออฟไลน์แทนได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เลือกแผนที่พื้นหลัง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau

บันทึกการหยุดทำงาน

เมื่อ Tableau Desktop พบสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดไว้ โปรแกรมอาจปิดตัวโดยไม่คิดคาด หากเกิดการหยุดทำงานขึ้น ระบบจะสร้างไฟล์บันทึกและไฟล์ Dump ขึ้นเพื่อช่วยให้วิศวกรของ Tableau แก้ไขปัญหาได้ ครั้งถัดไปที่เปิด Tableau Desktop ขึ้น ผู้ใช้จะมีตัวเลือกเพื่ออัปโหลดไฟล์บันทึกและไฟล์ Dump โดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม หากคุณทำงานในองค์กรที่มีกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล คุณอาจไม่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์บันทึกและไฟล์ Dump ได้ ในสถานการณ์เหล่านี้ คุณสามารถปิดใช้งานข้อความแจ้งการอัปโหลดการหยุดทำงานไม่ให้แสดงได้ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานข้อความแจ้งการอัปโหลดการหยุดทำงานสำหรับผู้ใช้ของคุณ โปรดดู เปลี่ยนการตั้งค่าการติดตั้งหลังจากการติดตั้ง

ทดสอบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

หากต้องการทดสอบว่ากำหนดค่าให้การตั้งค่าไฟร์วอลล์และพร็อกซีถูกต้องหรือไม่ และคอมพิวเตอร์มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตามที่ Tableau กำหนดหรือไม่ ให้ลองใช้ลิงก์ต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Tableau Desktop:

หากการกำหนดค่าถูกต้อง ลิงก์เหล่านี้จะแจ้งเตือนให้คุณดาวน์โหลดไฟล์ json แต่หากคุณไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ดาวน์โหลด หรือหากการทดสอบของคุณผ่านเพียงเพราะคุณป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ด้วยตนเอง คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย ไม่เช่นนั้นผู้ใช้จะต้องทำงานแบบออฟไลน์

ทำงานแบบออฟไลน์ (Tableau Desktop)

ในบางกรณี หากคุณหรือผู้ดูแลระบบ IT ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซีเว็บหรือไฟร์วอลล์เพื่ออนุญาตให้ Tableau เข้าถึงไซต์ที่ต้องการได้ ผู้ใช้ของคุณสามารถใช้ Tableau แบบออฟไลน์ได้ การใช้ Tableau แบบออฟไลน์หมายความว่าคุณจะต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์โดยใช้กระบวนการออฟไลน์ และผู้ใช้ของคุณจะใช้แผนที่แบบออฟไลน์เพื่อสร้างการแสดงเป็นภาพในจุดที่ต้องการ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ