Serveranvändningsinformation

Tableau Server-administratören kan kontrollera om användningsinformation från Tableau Server skickas till Tableau eller inte. Som standard är det här alternativet aktiverat och kan inaktiveras vid den första installationen eller efter installation av Tableau Server med hjälp av TSM-webbgränssnittet eller kommandoraden. Mer information om denna användningsinformation finns i Produktanvändningsinformation i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Utöver produktanvändningsinformation skickar Tableau-produkter grundläggande produktinformation till Tableau. Denna information skickas oavsett om du har inaktiverat överföring av produktanvändningsinformation eller inte. Du kan inaktivera överföringen av grundläggande produktinformation separat. Mer information finns i Grundläggande produktdata.

Inaktivera delning av användningsinformation

Du kan inaktivera delning av användningsinformation när du installerar Tableau Server eller när som helst efter installationen.

Inaktivera delning av användningsinformation vid installation

Om du vill inaktivera delning av användningsinformation med Tableau när du installerar Tableau Server avmarkerar du alternativet i samband med den första konfigurationen av servern. Mer information finns i Produktanvändningsdata.

Inaktivera delning av användningsinformation efter installation

  1. Öppna TSM i en webbläsare:

    https://<tsm-computer-name>:8850. Du hittar mer information i Logga in på webbgränssnittet för Tableau Services Manager.

  2. Klicka på fliken Underhåll.

  3. Under Andra underhållsuppgifter i Serveranvändningsinformation rensar du Skicka användningsinformation för att förbättra funktioner i Tableau:

  4. När du är klar klickar du på Väntande ändringar och sedan på Tillämpa ändringarna och starta om.

Om du inte vill dela produktanvändningsinformation inaktiverar du alternativet med hjälp av detta tsm configuration-kommando:

tsm configuration set -k shareproductusagedata.enabled -v false
tsm pending-changes apply

Om de väntande ändringarna kräver att servern startas om visar kommandot pending-changes apply en kommandotolk så att du vet att en omstart kommer att ske. Kommandotolken visas även om servern stoppas, men i så fall sker ingen omstart. Du kan utelämna tolken med alternativet --ignore-prompt, men det påverkar inte omstartsbeteendet. Om ändringarna inte kräver omstart används de utan någon kommandotolk. Du hittar mer information i tsm pending-changes apply.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!