จัดการสิทธิ์ด้วยโปรเจกต์

โปรเจกต์สามารถลดความซับซ้อนในการจัดการสิทธิ์ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โปรเจกต์ที่ซ้อนกัน การแสดงโปรเจกต์ หัวหน้าโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ผู้ดูแล และการล็อกสิทธิ์

เคล็ดลับ: วิธีตั้งค่าสิทธิ์ที่ระดับโปรเจกต์นั้นมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโปรเจกต์เริ่มต้น เมื่อมีการสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ที่ระดับบนสุด โปรเจ็กต์นั้นจะสืบทอดกฎของสิทธิ์เริ่มต้น (สำหรับเนื้อหาทุกประเภท) จากโปรเจ็กต์เริ่มต้น เมื่อมีการสร้างโปรเจกต์ใหม่ซ้อนไว้ในอีกโปรเจกต์หนึ่ง โปรเจกต์ย่อยจะสืบทอดกฎของสิทธิ์เริ่มต้นจากโปรเจกต์หลัก

การบริหารจัดการโปรเจกต์

โปรเจกต์คือคอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการจัดระเบียบและจัดการการเข้าถึงเนื้อหา หากให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลเพื่อจัดการโปรเจกต์ ทาสก์บริหารจัดการเนื้อหาบางอย่างก็จะสามารถจัดการได้ในระดับโปรเจกต์

หัวหน้าโปรเจกต์: โปรเจกต์สามารถมีหัวหน้าโปรเจกต์ได้ ซึ่งก็คือผู้ใช้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์ การตั้งค่านี้จะให้ความสามารถสูงสุดกับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทในไซต์สำหรับโปรเจกต์นั้นและเนื้อหาทั้งหมดในโปรเจกต์นั้นๆ หัวหน้าโปรเจกต์ที่มีบทบาทในไซต์เป็น Explorer ขึ้นไป (สามารถเผยแพร่ได้) จะมีความสามารถในการใช้งานได้ทุกอย่าง โดยหลักๆ แล้ว หัวหน้าโปรเจกต์จะเป็นผู้ดูแลในพื้นที่ของโปรเจกต์นั้นๆ โดยไม่ต้องเข้าถึงการตั้งค่าไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์

ลำดับชั้น: เฉพาะผู้ดูแลเท่านั้นที่สามารถสร้างโปรเจกต์ในระดับบนสุดได้ เจ้าของโปรเจกต์และหัวหน้าโปรเจกต์สามารถสร้างโปรเจกต์ที่ซ้อนกันภายในโปรเจกต์ของตนเองได้

เจ้าของโปรเจกต์และหัวหน้ามีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลในการเข้าถึงโปรเจกต์และเนื้อหาของโปรเจกต์ รวมถึงโปรเจกต์ที่ซ้อนกันอยู่ ในลำดับชั้น หัวหน้าโปรเจกต์จะได้รับสิทธิ์ระดับหัวหน้าโปรเจกต์ในการเข้าถึงเนื้อหาย่อยทั้งหมดโดยปริยาย หากต้องการลบสิทธิ์การเข้าถึงระดับหัวหน้าโปรเจกต์ คุณต้องดำเนินการลบที่ระดับดังกล่าวในลำดับชั้นที่มีการกำหนดบทบาทไว้อย่างชัดเจน

ความเป็นเจ้าของ: โปรเจกต์หนึ่งสามารถมีหัวหน้าโปรเจกต์ได้หลายคน ทั้งนี้ แต่ละโปรเจกต์จะมีเจ้าของได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น โปรเจกต์จะเป็นของผู้ใช้ที่สร้างโปรเจกต์นั้นขึ้นมา 

เจ้าของโปรเจกต์สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยเจ้าของที่มีอยู่หรือผู้ดูแล (หัวหน้าโปรเจกต์ไม่สามารถเปลี่ยนความเป็นเจ้าของโปรเจกต์ได้ ดำเนินการได้เฉพาะความเป็นเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น) ผู้ใช้ที่มีบทบาทในไซต์เป็น Explorer (สามารถเผยแพร่ได้), Creator หรือผู้ดูแลสามารถเป็นเจ้าของโปรเจกต์ได้ ความเป็นเจ้าของโปรเจกต์สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าโปรเจกต์จะถูกล็อก

การลบ: เนื้อหาส่วนใหญ่สามารถอยู่ภายในโปรเจกต์ได้เท่านั้น เฉพาะผู้ดูแลเท่านั้นที่สามารถสร้างและลบโปรเจกต์ระดับบนสุดได้ แต่หัวหน้าโปรเจกต์สามารถสร้างหรือลบโปรเจกต์ที่ซ้อนกันได้

การลบโปรเจ็กต์จะเป็นการลบเนื้อหาของ Tableau และโปรเจ็กต์ที่ซ้อนกันทั้งหมดไปด้วย หากต้องการลบโปรเจกต์โดยที่เนื้อหาไม่สูญเสียไป ให้ย้ายเนื้อหาไปยังโปรเจกต์อื่นก่อน การลบโปรเจกต์จะไม่สามารถยกเลิกได้

เนื้อหาภายนอกได้รับการจัดการอย่างแตกต่างกัน ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ในโปรเจกต์ เนื้อหาภายนอกจะไม่ถูกลบหากโปรเจกต์ถูกลบและยังคงปรากฏในเนื้อหาภายนอก โปรดดูเนื้อหาภายนอกที่ไม่อยู่ในโปรเจกต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการโปรเจกต์ โปรดดูหัวข้อใช้โปรเจกต์เพื่อจัดการการเข้าถึงเนื้อหาและเพิ่มโปรเจ็กต์และย้ายเนื้อหาไปยังโปรเจ็กต์

โปรเจ็กต์พิเศษ

เริ่มต้น: โปรเจ็กต์ที่ชื่อ "เริ่มต้น" เป็นโปรเจ็กต์พิเศษ เมื่อสร้างโปรเจ็กต์ระดับบนสุดอื่นๆ โปรเจ็กต์ดังกล่าวจะใช้โปรเจ็กต์เริ่มต้นเป็นเทมเพลต และคัดลอกกฎของสิทธิ์ทั้งหมดจากโปรเจ็กต์นั้น (แต่ไม่คัดลอกการตั้งค่าสิทธิ์ในเนื้อหา) โปรเจกต์เริ่มต้นจะไม่สามารถลบ ย้าย หรือเปลี่ยนชื่อได้ แต่สามารถเปลี่ยนคำอธิบายได้ โปรเจ็กต์นี้จะไม่มีเจ้าของตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถกำหนดได้

โปรเจกต์เริ่มต้นสำหรับเนื้อหาภายนอก: หากคุณมีใบอนุญาตในการจัดการข้อมูลโดยเปิดใช้งาน “แคตตาล็อก” ไว้ โปรเจกต์ที่ชื่อ "โปรเจกต์เริ่มต้นสำหรับเนื้อหาภายนอก" จะปรากฏขึ้นเมื่อ “แคตตาล็อก” จำเป็นต้องย้ายเนื้อหาภายนอกใหม่หรือที่มีอยู่ไปยังโปรเจกต์ แคตตาล็อกใส่เนื้อหาภายนอกใหม่และเนื้อหาภายนอกจากโปรเจกต์ที่ถูกลบในโปรเจกต์เริ่มต้นของเนื้อหาภายนอก โปรเจกต์จะไม่มีกฎของสิทธิ์ตามค่าเริ่มต้น ดังนั้นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์และผู้ดูแลไซต์จึงเป็นผู้ใช้เพียงคนเดียวที่สามารถดูได้ เว้นแต่ว่าจะมีการเพิ่มสิทธิ์ โดยจะไม่สามารถลบ ย้าย หรือเปลี่ยนชื่อได้ แต่สามารถเปลี่ยนคำอธิบายได้ โปรเจ็กต์นี้จะไม่มีเจ้าของตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถกำหนดได้

ตั้งหัวหน้าโปรเจกต์

หัวหน้าโปรเจกต์คือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เหมือนผู้ดูแลในการเข้าถึงโปรเจกต์หรือลำดับชั้นของโปรเจกต์ที่เฉพาะเจาะจง

วิธีการกำหนดสถานะหัวหน้าโปรเจกต์ให้กับกลุ่มหรือผู้ใช้

 1. เปิดกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับโปรเจกต์ที่เหมาะสม
 2. เลือกกฎของสิทธิ์ที่มีอยู่ หรือคลิก + เพิ่มกฎสำหรับกลุ่ม/ผู้ใช้ แล้วเลือกกลุ่มหรือผู้ใช้ที่ต้องการ
 3. เปิดเมนูการดำเนินการ (...) สำหรับกฎของสิทธิ์นั้น แล้วเลือกตั้งหัวหน้าโปรเจกต์...

หมายเหตุ: หากเมนูการดำเนินการมีตัวเลือกเปิดใช้งาน “ตั้งหัวหน้าโปรเจกต์” ก็จะต้องเลือกตัวเลือกนี้ก่อนจึงจะสามารถตั้งกลุ่มหรือผู้ใช้ให้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์ได้ ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อกลุ่มหรือผู้ใช้นั้นได้ปฏิเสธความสามารถของหัวหน้าโปรเจกต์ไปแล้ว (ก่อนเวอร์ชัน 2020.1) คุณต้องลบความสามารถที่ถูกปฏิเสธนั้นออกก่อนจึงจะสามารถตั้งให้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์ได้

หลังจากกฎของสิทธิ์ได้สร้างหัวหน้าโปรเจกต์แล้ว เทมเพลตและความสามารถต่างๆ จะไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไป เนื่องจากจะมีการอนุญาตความสามารถทั้งหมดให้กับหัวหน้าโปรเจกต์แทน หากมีการตั้งหัวหน้าโปรเจกต์ในโปรเจกต์ที่มีโปรเจกต์ที่ซ้อนกัน จะมีการสืบทอดสถานะหัวหน้าโปรเจกต์ในโปรเจกต์ที่ซ้อนกันทั้งหมดและเนื้อหาในโปรเจกต์ดังกล่าวด้วย

สถานะหัวหน้าโปรเจกต์จะถูกนำไปใช้โดยไล่ลงไปตามลำดับชั้นของทั้งโปรเจกต์ และสามารถลบออกจากระดับที่ตั้งไว้เท่านั้น หากต้องการลบสถานะหัวหน้าโปรเจกต์ ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกัน แต่ให้เลือกลบออกจากการเป็นหัวหน้าโปรเจกต์จากเมนูการดำเนินการ หลังจากที่ลบกลุ่มหรือผู้ใช้ออกจากฐานะหัวหน้าโปรเจกต์แล้ว ความสามารถทั้งหมดในกฎของสิทธิ์นั้นจะถูกตั้งค่าเป็น “ไม่ระบุ” ซึ่งอาจหมายความว่าสิทธิ์เข้าถึงและความสามารถของโปรเจกต์นั้นจะถูกลบออกหากไม่มีกฎของสิทธิ์อื่นที่ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหา หากต้องการให้สามารถเข้าถึงโปรเจกต์และเนื้อหาในโปรเจกต์ได้ต่อไป จะต้องตั้งค่าความสามารถต่างๆ ให้เหมือนกับกลุ่มหรือผู้ใช้อื่นๆ

หมายเหตุ : หัวหน้าโปรเจกต์สามารถรีเฟรชการแยกข้อมูลในโปรเจกต์ของตนได้ในกรณีส่วนใหญ่ หัวหน้าโปรเจกต์ไม่สามารถรีเฟรชการแยกข้อมูลได้หากเป็นเพียงหัวหน้าโปรเจกต์ของโปรเจกต์ที่ซ้อนกัน (แทนที่จะเป็นโปรเจกต์ระดับบนสุด) และโปรเจกต์ระดับบนสุดถูกล็อก (รวมถึงโปรเจกต์ที่ซ้อนกัน)

ล็อกสิทธิ์สำหรับเนื้อหา

กฎของสิทธิ์ที่ตั้งค่าไว้ที่ระดับโปรเจกต์ทำหน้าที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเนื้อหาที่บันทึกไว้ในโปรเจกต์นั้นและโปรเจกต์ใดๆ ที่ซ้อนกันที่มีอยู่ กฎเริ่มต้นระดับโปรเจ็กต์เหล่านั้นจะถูกบังคับใช้หรือเป็นเพียงข้อกำหนดในตอนต้นจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับแอสเซ็ท การตั้งค่านี้สามารถกำหนดค่าได้สองวิธี ได้แก่ ล็อก (แนะนำ) หรือ สามารถปรับแต่งได้ การล็อกโปรเจกต์จะทำให้เจ้าของเนื้อหาไม่สามารถแก้ไขกฎของสิทธิ์ในเนื้อหาของตนเองได้ สิทธิ์ในการล็อกสามารถนำไปใช้กับโปรเจกต์ที่ซ้อนกันหรือจะใช้กับโปรเจกต์หลักเท่านั้นก็ได้

 • เมื่อสิทธิ์สำหรับเนื้อหาถูกล็อก (รวมถึงโปรเจ็กต์ที่ซ้อนกันด้วย) ระบบจะบังคับใช้กฎของสิทธิ์ที่ตั้งไว้ที่ระดับโปรเจ็กต์กับเนื้อหาทั้งหมดในโปรเจ็กต์และโปรเจ็กต์ที่ซ้อนกันทั้งหมด
 • เมื่อสิทธิ์สำหรับเนื้อหาถูกล็อก (ไม่รวมโปรเจกต์ที่ซ้อนกัน) ระบบจะบังคับใช้กฎของสิทธิ์ที่ตั้งไว้ที่ระดับโปรเจกต์กับเนื้อหาทั้งหมดในโปรเจกต์ โปรเจกต์ที่ซ้อนกันสามารถกำหนดค่าได้อย่างอิสระด้วยกฎของสิทธิ์ของตนเอง และตั้งค่าเป็นล็อกหรือปรับแต่งได้
 • เมื่อสิทธิ์สำหรับเนื้อหาเป็นแบบสามารถปรับแต่งได้ ระบบจะนำกฎของสิทธิ์ที่ตั้งไว้ที่ระดับโปรเจ็กต์ไปใช้กับเนื้อหาทั้งหมดในโปรเจ็กต์ตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม กฎของสิทธิ์สามารถแก้ไขได้สำหรับเนื้อหาแต่ละส่วนในระหว่างหรือหลังการเผยแพร่

หมายเหตุ: ไม่ว่ากฎของสิทธิ์จะเป็นแบบถูกล็อกหรือสามารถปรับแต่งได้ ระบบจะใช้สิทธิ์ในเนื้อหาเสมอ ล็อกและสามารถปรับแต่งได้ หมายถึงเฉพาะวิธีการสืบทอดสิทธิ์ระดับโปรเจกต์ตามเนื้อหาในโปรเจกต์และผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าวได้ แม้แต่ในโปรเจกต์ที่มีสิทธิ์แบบปรับแต่งได้ เฉพาะผู้ใช้ที่ระบุเท่านั้นที่สามารถแก้ไขสิทธิ์ได้ (เจ้าของเนื้อหาหรือเจ้าของโปรเจกต์ หัวหน้าโปรเจกต์ ผู้ดูแล หรือผู้ที่มีความสามารถในการตั้งค่าสิทธิ์)

ในโปรเจกต์ที่ถูกล็อก:

 • ระบบจะนำกฎของสิทธิ์ในโปรเจ็กต์ตามประเภทไปใช้กับเนื้อหาทั้งหมด
 • เฉพาะผู้ดูแล เจ้าของโปรเจกต์ และหัวหน้าโปรเจกต์เท่านั้นที่จะแก้ไขสิทธิ์ได้
 • เจ้าของเนื้อหาจะเสียความสามารถในการตั้งค่าสิทธิ์ไป แต่จะยังคงมีความสามารถอื่นๆ ทั้งหมดในเนื้อหาของตนเอง
 • สิทธิ์จะสามารถคาดเดาได้สำหรับเนื้อหาทั้งหมดในโปรเจกต์

ในโปรเจกต์ที่สามารถปรับแต่งได้:

 • ระบบจะนำกฎของสิทธิ์ในโปรเจกต์ไปใช้โดยค่าเริ่มต้นเมื่อมีการเผยแพร่เนื้อหาไปยังโปรเจกต์หรือโปรเจกต์ที่ซ้อนกัน แต่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้ในระหว่างการเผยแพร่หรือหลังจากสร้างเนื้อหาแล้ว
 • ผู้ใช้ที่มีความสามารถในการตั้งค่าสิทธิ์จะสามารถเปลี่ยนแปลงกฎของสิทธิ์สำหรับเนื้อหานั้นๆ ได้
 • เจ้าของเนื้อหาจะมีความสามารถต่างๆ ในเนื้อหาของตนเองอย่างครบถ้วน
 • สิทธิ์จะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาในโปรเจกต์

ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับเนื้อหา (ล็อกโปรเจ็กต์)

โปรเจ็กต์ระดับบนสุดใหม่จะสืบทอดกฎของสิทธิ์เริ่มต้นทั้งหมดจากโปรเจ็กต์เริ่มต้น แต่จะไม่จะไม่สืบทอดการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับเนื้อหา ซึ่งตั้งค่าเป็นสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นล็อกหากต้องการ

หากต้องการกำหนดค่าสิทธิ์สำหรับเนื้อหา:

 1. คุณต้องเข้าสู่ระบบไซต์ในฐานะผู้ดูแล เจ้าของโปรเจกต์ หรือหัวหน้าโปรเจกต์
 2. เปิดกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับโปรเจกต์
 3. ถัดจากสิทธิ์สำหรับเนื้อหาที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกลิงก์แก้ไข แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการในกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับเนื้อหา

หมายเหตุ: หากมุมบนซ้ายไม่แสดงลิงก์แก้ไขในขั้นตอนที่ 3 ตามข้างต้น คุณอาจอยู่ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับ (ก) โปรเจกต์ที่ซ้อนกันหรือส่วนของเนื้อหาในโปรเจกต์ที่ถูกล็อก ซึ่งในกรณีนี้ ลิงก์ควรนำคุณไปยังโปรเจกต์ที่จัดการอยู่ (ข) ส่วนของเนื้อหาในโปรเจกต์ที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งจะไม่แสดงอะไรเลย หรือ (ค) มุมมอง ซึ่งจะระบุว่าสิทธิ์ในการดูนั้นเชื่อมโยงกับเวิร์กบุ๊กอย่างไร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของสิทธิ์สำหรับมุมมองและเวิร์กบุ๊ก โปรดดูหัวข้อแสดงหรือซ่อนแท็บชีต

เปลี่ยนสิทธิ์สำหรับเนื้อหา

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับเนื้อหาสำหรับโปรเจ็กต์ ผลลัพธ์จะอิงตามการตั้งค่าใหม่ การเปลี่ยนแปลงกฎของสิทธิ์ในลำดับชั้นที่ถูกล็อกต้องทำที่ระดับโปรเจกต์ที่จัดการอยู่

เปลี่ยนจากเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์
ล็อกไว้ (รวมโปรเจกต์ที่ซ้อนกันไว้ด้วย)ล็อกไว้

ไม่เปลี่ยนแปลงกฎของสิทธิ์ที่มีอยู่

โปรเจกต์ที่ซ้อนกันจะกลายเป็นแบบสามารถปรับแต่งได้

สามารถปรับแต่งได้

ไม่เปลี่ยนแปลงกฎของสิทธิ์ที่มีอยู่ แม้ว่าจะสามารถปรับแต่งได้

โปรเจกต์ที่ซ้อนกันจะกลายเป็นแบบสามารถปรับแต่งได้

ล็อกไว้ล็อกไว้ (รวมโปรเจกต์ที่ซ้อนกันไว้ด้วย)

เขียนทับกฎของสิทธิ์แบบกำหนดเองที่มีอยู่สำหรับโปรเจกต์ที่ซ้อนกันทั้งหมดและเนื้อหาในโปรเจกต์ดังกล่าว การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้

สามารถปรับแต่งได้

ไม่เปลี่ยนแปลงกฎของสิทธิ์ที่มีอยู่ แม้ว่าจะสามารถปรับแต่งได้

โปรเจกต์ที่ซ้อนกันจะคงการตั้งค่าสิทธิ์ในเนื้อหาและกฎของสิทธิ์ไว้เหมือนเดิม

สามารถปรับแต่งได้ล็อกไว้ (รวมโปรเจกต์ที่ซ้อนกันไว้ด้วย)เขียนทับกฎของสิทธิ์แบบกำหนดเองที่มีอยู่สำหรับเนื้อหาในโปรเจกต์ รวมถึงโปรเจกต์ที่ซ้อนกันทั้งหมดและเนื้อหาในโปรเจกต์ดังกล่าว การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้
ล็อกไว้

เขียนทับกฎของสิทธิ์แบบกำหนดเองที่มีอยู่สำหรับเนื้อหาในโปรเจกต์ การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้

โปรเจกต์ที่ซ้อนกันจะคงกฎของสิทธิ์ไว้เหมือนเดิมและจะยังคงสามารถปรับแต่งได้

ย้ายโปรเจกต์และเนื้อหา

ย้ายเนื้อหาของ Tableau และเนื้อหาภายนอก

เมื่อมีการย้ายเนื้อหาของ Tableau หรือเนื้อหาภายนอกระหว่างโปรเจ็กต์ที่มีการตั้งค่าสิทธิ์ต่างกัน การตั้งค่าสิทธิ์สำหรับเนื้อหาจะเป็นตัวกำหนดตรรกะในวิธีการใช้สิทธิ์

 • การย้ายเนื้อหาไปยังโปรเจกต์ที่ล็อกจะแทนที่กฎของสิทธิ์ที่มีอยู่และจะบังคับใช้สิทธิ์ของปลายทาง
 • การย้ายเนื้อหาไปยังโปรเจกต์ที่สามารถปรับแต่งได้จะยังคงรักษากฎของสิทธิ์ที่มีอยู่ในเนื้อหานั้นไว้

หมายเหตุ: ก่อน Tableau Server 2022.3 และ Tableau Cloud เดือนมิถุนายน 2022 เนื้อหาภายนอกไม่สามารถอยู่ในโปรเจกต์ได้ และสิทธิ์เกี่ยวกับตารางจะได้รับการจัดการผ่านการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับตารางของฐานข้อมูลหลัก นับตั้งแต่ Tableau Server 2022.3 และ Tableau Cloud เดือนมิถุนายน 2022 เป็นต้นไป เนื้อหาภายนอกจะสามารถอยู่ในโปรเจ็กต์ได้ หากมีการย้ายฐานข้อมูลหรือตารางไปยังโปรเจกต์ การตั้งค่าที่เก่ากว่าเพื่อควบคุมสิทธิ์สำหรับตารางผ่านฐานข้อมูลจะถูกละเว้น และสิทธิ์สำหรับฐานข้อมูลหรือตารางจะเป็นไปตามตรรกะของเนื้อหาอื่นๆ

ย้ายโปรเจกต์

เมื่อย้ายโปรเจกต์ไปยังโปรเจกต์อื่น การตั้งค่าสิทธิ์สำหรับรายการที่กำลังย้ายจะคงไว้เช่นเดิม เว้นแต่ว่าโปรเจกต์ปลายทางจะถูกกำหนดขอบเขตให้รวมโปรเจกต์ที่ซ้อนกันไว้ด้วย (สิทธิ์ของโปรเจกต์ในกรณีนี้หมายถึงความสามารถในการดูและเผยแพร่โปรเจกต์นั้นๆ เอง)

 • หากโปรเจกต์ปลายทางถูกตั้งค่าเป็นล็อก (รวมโปรเจกต์ที่ซ้อนกันไว้ด้วย) สิทธิ์สำหรับโปรเจกต์ที่กำลังย้ายและเนื้อหาในโปรเจกต์นั้นจะถูกเขียนทับ
 • หากโปรเจกต์ปลายทางถูกตั้งค่าเป็นล็อก (ไม่รวมโปรเจกต์ที่ซ้อนกัน) สิทธิ์สำหรับโปรเจกต์ที่กำลังย้ายจะไม่ถูกเขียนทับ ไม่ว่าโปรเจกต์ที่ย้ายจะถูกล็อกไว้หรือสามารถปรับแต่งได้ ระบบก็จะรักษาการตั้งค่าเดิมไว้
 • ถ้าโปรเจกต์ปลายทางถูกตั้งค่าเป็นแบบปรับแต่งได้ สิทธิ์สำหรับโปรเจกต์ที่กำลังย้ายจะไม่ถูกเขียนทับ แต่จะแก้ไขได้ในตอนนี้
 • ถ้าก่อนหน้านี้โปรเจกต์ที่กำลังย้ายเป็นแบบซ้อนกันในระดับหลักที่ถูกล็อก (รวมโปรเจกต์ที่ซ้อนกันไว้ด้วย) เมื่อย้ายแล้ว โปรเจกต์ดังกล่าวจะใช้การตั้งค่าเป็นล็อก (รวมโปรเจกต์ที่ซ้อนกันไว้ด้วย) และกลายเป็นโปรเจกต์ที่จัดการอยู่สำหรับโปรเจกต์ใดๆ ที่อยู่ในโปรเจกต์นั้น หมายเหตุ: หากโปรเจกต์ถูกย้ายไปเป็นโปรเจกต์ระดับบนสุด ก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันนี้

ใช้การดูแลเพื่อย้ายโปรเจกต์ที่ซ้อนกันที่ถูกล็อก

การย้ายโปรเจกต์ที่ซ้อนกันภายในสภาพแวดล้อมที่ล็อก (รวมถึงโปรเจกต์ที่ซ้อนกัน) อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก โปรเจกต์สามารถย้ายเข้าสู่สถานการณ์ที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ย้ายออกอีกครั้ง

หากโปรเจกต์ที่ซ้อนกันเป็นของผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่โปรเจกต์ที่จัดการ และโปรเจกต์ที่จัดการถูกตั้งค่าเป็นล็อก (รวมถึงโปรเจกต์ที่ซ้อนกัน) โปรเจกต์ที่ซ้อนกันจะสิ้นสุดลงโดยไม่มีใครสามารถย้ายได้ยกเว้นผู้ดูแล

ตัวอย่างเช่น พิจารณาโปรเจกต์ระดับบนสุดที่ล็อก (รวมถึงโปรเจกต์ที่ซ้อนกัน) ที่เป็นของ userA และโปรเจกต์ที่ซ้อนกัน 2 รายการที่เป็นของ userB หาก userB ย้ายโปรเจกต์ที่ซ้อนกันภายในโปรเจกต์อื่น ผู้ใช้ดังกล่าวจะไม่สามารถย้ายกลับออกไปได้ และ userA ก็เช่นกัน

 • UserB ไม่สามารถย้าย Nested project2 ได้เนื่องจากไม่มีสิทธิ์ในการย้ายสิทธิ์ในโปรเจกต์ระดับบนสุดเป็นปลายทาง
 • UserA ไม่สามารถย้าย Nested project2 ได้เนื่องจากไม่มีสิทธิ์ในการย้าย
 • หัวหน้าโปรเจกต์ในโปรเจกต์ระดับบนสุดไม่สามารถย้ายได้แม้ว่าหัวหน้าโปรเจกต์จะลดระดับลงไปยังโปรเจกต์ที่ซ้อนกัน
 • เฉพาะผู้ดูแลเท่านั้นที่สามารถย้าย Nested project2 ในการตั้งค่านี้ได้

โปรเจกต์ระดับบนสุดที่มีไอคอนแม่กุญแจและชื่อ "userA" อยู่ข้างๆ โดยมี "nested project1" ภายในและ "nested project2" อยู่ภายในนั้น โปรเจกต์ที่ซ้อนกันทั้งสองเป็นของ userB

คอลเลกชัน

คอลเล็กชันอาจนับได้ว่าเป็นรายการลิงก์ไปยังเนื้อหา ซึ่งจะต่างจากโครงการที่ประกอบด้วยเนื้อหา สิทธิ์ของโปรเจ็กต์สามารถสืบทอดจากเนื้อหาในโปรเจ็กต์ได้ แต่สิทธิ์ของคอลเล็กชันจะไม่มีผลกับเนื้อหาที่เพิ่มไปยังคอลเลกชัน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้คนละราย อาจเห็นจำนวนรายการแตกต่างกันในคอลเลกชัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้ดู หากต้องการตรวจดูว่าผู้ใช้สามารถดูรายการทั้งหมดในคอลเลกชันได้ ให้ปรับสิทธิ์สำหรับรายการเหล่านั้นทีละรายการ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับคอลเลกชันได้โดยใช้กล่องโต้ตอบสิทธิ์หรือโดยการให้สิทธิ์การเข้าถึงเมื่อแชร์คอลเลกชัน หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของคอลเลกชัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดการสิทธิ์ของคอลเลกชัน

คอลเลกชันส่วนตัว

เมื่อสร้างคอลเลกชัน จะมีสถานะเป็นส่วนตัวตามค่าเริ่มต้น คอลเลกชันส่วนตัวจะปรากฏบนหน้า “คอลเลกชันของฉัน” ของเจ้าของ แต่จะไม่ปรากฏในรายการคอลเลกชันทั้งหมดบนไซต์ คอลเลกชันส่วนตัวเป็นเพียงคอลเลกชันที่ไม่ได้เพิ่มกฎของสิทธิ์ ระบบจะไม่ได้เพิ่มกลุ่ม "ผู้ใช้ทั้งหมด" ตามค่าเริ่มต้นให้กับคอลเล็กชัน เหมือนกับที่เพิ่มให้เนื้อหาประเภทอื่น เมื่อคุณเพิ่มกฎของสิทธิ์ลงในคอลเลกชัน ระบบจะไม่ตั้งสถานะให้เป็นส่วนตัวอีกต่อไป หากคุณเปลี่ยนสถานะของคอลเลกชันกลับเป็นส่วนตัว ให้นำกฎของสิทธิ์ออก

เจ้าของคอลเลกชันและผู้ดูแลระบบจะสามารถดูคอลเลกชันส่วนตัวได้ ซึ่งบทบาทในไซต์ทำให้มีสิทธิ์ในการดูคอลเลกชันทั้งหมดได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ