จัดการสิทธิ์สำหรับเนื้อหาภายนอก

Tableau Cloud และ Tableau Server จะให้พื้นที่สำหรับการเข้าถึงและการจัดการเนื้อหาที่เผยแพร่ เมื่อ Tableau Cloud หรือ Tableau Server ได้รับอนุญาตจาก การจัดการข้อมูล คุณจะเข้าถึง Tableau Catalog ได้ Tableau Catalog จะเพิ่มพื้นที่เสริมและชุดฟีเจอร์ต่างๆ ให้กับไซต์ของคุณ เพื่อติดตามและจัดการเมตาดาต้ารวมถึงความเกี่ยวพันของเนื้อหาภายนอกที่เนื้อหาที่เผยแพร่ในไซต์ของคุณ

Tableau Catalog จะจัดทำดัชนีเนื้อหาและชุดเนื้อหา

Catalog จะสำรวจ ติดตาม และจัดเก็บเมตาดาต้าจากเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud หรือ Tableau Server

Catalog จะจัดทำดัชนีเมตาดาต้าสำหรับเนื้อหาต่อไปนี้

 • เนื้อหาของ Tableau: เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล โฟลว์ โปรเจกต์ เมตริก การเชื่อมต่อแบบเสมือน ตารางการเชื่อมต่อแบบเสมือน ผู้ใช้ และไซต์ (ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิมเลิกใช้แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 สำหรับ Tableau Cloud และจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างและแก้ไขปัญหาเมตริก (เลิกใช้))

 • ชุดเนื้อหาภายนอก: ฐานข้อมูลและตารางที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ Tableau

  Catalog จะจำแนกเมตาดาต้าของข้อมูลที่มาจากภายนอกสภาพแวดล้อม Tableau เป็นชุดข้อมูลภายนอก ข้อมูลที่มาจากภายนอกสภาพแวดล้อม Tableau จะได้รับการจัดเก็บในฟอร์แมตต่างๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล หรือไฟล์ .json ในเครื่อง

  Catalog จะติดตามเฉพาะเมตาดาต้าของข้อมูลภายนอก และจะไม่ติดตามข้อมูลเบื้องหลังในทุกรูปแบบ (ข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่รวบรวม)

เมตาดาต้าของ Catalog จะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

 • ข้อมูลความเกี่ยวพัน หรือความเกี่ยวพันระหว่างรายการ ตัวอย่างเช่น ตาราง Sales (ยอดขาย) มีความสัมพันธ์กับทั้งแหล่งข้อมูล Superstore และเวิร์กบุ๊กตัวอย่าง Superstore

 • ข้อมูลสคีมา ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่
  • ชื่อตาราง ชื่อคอลัมน์ และประเภทคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ตาราง A ประกอบด้วยคอลัมน์ A, B และ C ซึ่งเป็นประเภท INT, VARCHAR และ VARCHAR
  • ชื่อฐานข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น Database_1 คือฐานข้อมูลของ SQL Server ที่ http://example.net
  • ชื่อแหล่งข้อมูล รวมถึงชื่อและประเภทของฟิลด์ที่แหล่งข้อมูลมี ตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูล Superstore มีฟิลด์ AA, BB และ CC ฟิลด์ CC คือฟิลด์ที่คำนวณ ซึ่งอ้างอิงย้อนกลับไปถึงทั้งฟิลด์ AA และฟิลด์ BB
 • ใช้ข้อมูลที่ดูแล เพิ่ม หรือจัดการ ตัวอย่างเช่น คำอธิบายรายการ การรับรอง ข้อมูลติดต่อของผู้ใช้ คำเตือนคุณภาพข้อมูล และอื่นๆ

Tableau Catalog ทำงานอย่างไร

Tableau Catalog จะจัดทำดัชนีเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud หรือ Tableau Server เพื่อติดตามความเกี่ยวพันและเมตาดาต้าของสคีมา ตัวอย่างเช่น เมตาดาต้ามาจากเวิร์กบุ๊ก เวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ แหล่งข้อมูล และที่เก็บของ Tableau Server หรือ Tableau Cloud

โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทำดัชนี ความเกี่ยวพันและเมตาดาต้าของสคีมาเกี่ยวกับแอสเซทภายนอก (ฐานข้อมูล ตาราง และออบเจ็กต์อื่นๆ) ที่ใช้งานโดยเนื้อหาที่เผยแพร่จะได้รับการจัดทำดัชนีด้วย

หมายเหตุ: นอกเหนือจากการเข้าถึง Catalog จาก Tableau Cloud หรือ Tableau Server สามารถเข้าถึงเมตาดาต้าที่จัดทำดัชนีได้จาก REST API ของ API เมตาดาต้าของ Tableau และ Tableau Server เช่นกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API เมตาดาต้าของ Tableau หรือเมธอดของเมตาดาต้าใน REST API โปรดดูAPI เมตาดาต้าของ Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และเมธอดเมตาดาต้าใน REST API ของ Tableau Server ตามลำดับ

สิทธิ์ต่อเมตาดาต้า

สิทธิจะควบคุมบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดูและจัดการเนื้อหาภายนอก และสิ่งที่ข้อมูลเมตาแสดงผ่านความเกี่ยวพัน

หมายเหตุ: หาก Tableau Cloud หรือ Tableau Server ไม่ได้รับอนุญาตจาก การจัดการข้อมูล ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะสามารถดูฐานข้อมูลและข้อมูลเมตาของตารางผ่าน Tableau Metadata API ได้ ค่าเริ่มต้นนี้สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ "สิทธิ์ที่ได้รับ" ตามที่อธิบายด้านล่าง

เข้าถึงเมตาดาต้า

สิทธิ์ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเมตาดาต้าผ่าน Catalog (หรือ Metadata API) จะทำงานคล้ายกับสิทธิ์สำหรับการเข้าถึงเนื้อหาผ่าน Tableau Cloud หรือ Tableau Server โดยมีการพิจารณาเพิ่มเติมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่อาจถูกเปิดเผยผ่านความเกี่ยวพันและความสามารถที่ให้อนุญาตบนชุดเนื้อหาภายนอก

สิทธิ์บนเนื้อหา Tableau

Catalog จะติดตามมุมมองและจัดการความสามารถที่มีอยู่ในเนื้อหา Tableau ที่มีอยู่แล้วเพื่อควบคุมข้อมูลเมตาที่คุณจะดูและจัดการได้ในเนื้อหาของ Tableau หากต้องการข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถเหล่านี้ โปรดดูสิทธิ์

สิทธิ์บนชุดเนื้อหาภายนอกที่ใช้สิทธิ์ที่ได้รับ

เมื่อ Tableau Cloud หรือ Tableau Server ได้รับอนุญาตจาก การจัดการข้อมูล ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Catalog จะใช้สิทธิที่รับมาเพื่อให้อนุญาตความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลภายนอกแก่คุณโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้

สำหรับความสามารถในการดู

 • หากคุณเป็นเจ้าของเวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือโฟลว์ คุณสามารถดูฐานข้อมูลและเมตาดาต้าของตารางที่เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือโพลว์นั้นใช้ได้โดยตรง โปรดดูหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพัน

 • หากคุณเป็นเจ้าของโปรเจ็กต์หรือหัวหน้าโปรเจ็กต์ คุณสามารถดูฐานข้อมูลและเมตาดาต้าของตารางทั้งหมดที่เนื้อหาที่เผยแพร่ไปที่โปรเจ็กต์ของคุณแล้วใช้งานได้

 • ไฟล์แบบฝังจะใช้สิทธิของเนื้อหาต้นทาง (เช่น เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือโฟลว์) แทนที่สิทธิที่ได้รับของเนื้อหาภายนอก (ฐานข้อมูลหรือตาราง) ตัวอย่างเช่น หากคุณสามารถดูเวิร์กบุ๊กที่มีไฟล์แบบฝังได้ คุณจะสามารถดูไฟล์แบบฝังและข้อมูลเมตาที่เวิร์กบุ๊กนั้นใช้ได้

สำหรับความสามารถทั้งการเขียนทับและการกำหนดสิทธิ์มีดังนั้น

 • หากคุณเป็นเจ้าของโฟลว์ คุณสามารถแก้ไขและจัดการสิทธิ์ของฐานข้อมูลและเมตาดาต้าของตารางที่เอาต์พุตของโฟลว์ใช้งานได้

หมายเหตุ: ในกรณีของโฟลว์ ความสามารถที่กล่าวถึงข้างต้นจะใช้เฉพาะเมื่อโฟลว์ได้รับการเรียกใช้สำเร็จแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งด้วยเจ้าของปัจจุบันของโฟลว์

ตรวจสอบสิทธิ์

ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือคนที่ได้รับความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ให้กับชุดเนื้อหา คุณสามารถตรวจสอบคนที่ได้รับสิทธิ์ได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud หรือ Tableau Server
 2. คลิกเนื้อหาภายนอกจากแผงการนำทางด้านซ้าย

 3. เลือกฐานข้อมูลและไฟล์หรือตารางและออบเจ็กต์จากเมนูดรอปดาวน์
  หมายเหตุ: ระบบจัดกลุ่มไฟล์ในเครื่อง เช่น ไฟล์ .json หรือ .csv เป็นเนื้อหาภายนอกในส่วนฐานข้อมูล

 4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากฐานข้อมูลหรือตารางซึ่งมีสิทธิ์ที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือกการดำเนินการ > สิทธิ์

 5. ในกล่องโต้ตอบ “สิทธิ์” ให้คลิก + เพิ่มกฎกลุ่ม/ผู้ใช้และเริ่มพิมพ์เพื่อค้นหากลุ่มหรือผู้ใช้

 6. ตรวจสอบสิทธิโดยคลิกชื่อกลุ่มหรือชื่อผู้ใช้ในกฎของสิทธิเพื่อดูสิทธิที่มีผลบังคับใช้ด้านล่าง

ลำดับความสำคัญของสิทธิที่รับมาสำหรับเนื้อหาภายนอก

เมื่อมีการกำหนดค่าสิทธิ์ที่ได้รับให้กับไซต์ Tableau Cloud หรือ Tableau Sever ระดับการเข้าถึงชุดเนื้อหาภายนอกของผู้ใช้แต่ละรายจะขึ้นอยู่กับเนื้อหา Tableau ที่เกี่ยวข้องและลำดับความสำคัญของกฎที่ Tableau ใช้กับเนื้อหา

Tableau จะทำตามกฎด้านล่าง แล้วทำตามกฎต่อไปอย่างต่อเนื่อง เฉพาะในกรณีที่กฎปัจจุบันประเมินเป็น "ปฏิเสธ” เท่านั้น หากมีกฎที่ประเมินเป็น "ได้รับอนุญาต" ระบบจะอนุญาตความสามารถและ Tableau จะหยุดประเมิน รายการกฎนี้จะอิงตามสิทธิ์

สำหรับความสามารถในการดู

 1. บทบาทผู้ดูแลระบบ
 2. สิทธิ์อนุญาต
 3. หัวหน้าโปรเจกต์ (เนื้อหาของ Tableau)
 4. เจ้าของโปรเจกต์ (เนื้อหาของ Tableau)
 5. เจ้าของเนื้อหา (เนื้อหาของ Tableau)
 6. สิทธิ์ที่ได้รับ (มีผลเฉพาะกับชุดเนื้อหาภายนอกและความสามารถในการดูเท่านั้น)
  1. บทบาทผู้ดูแลระบบ
  2. สิทธิ์อนุญาต
  3. หัวหน้าโปรเจกต์ (เนื้อหาภายนอก)
  4. เจ้าของโปรเจกต์ (เนื้อหาภายนอก)
  5. เจ้าของเนื้อหา (เนื้อหาภายนอก)
 7. สิทธิ์โดยตรง

สำหรับความสามารถการเขียนทับและการกำหนดสิทธิ์มีดังนั้น 

 1. บทบาทผู้ดูแลระบบ
 2. สิทธิ์อนุญาต
 3. หัวหน้าโปรเจกต์ (เนื้อหาของ Tableau)
 4. เจ้าของโปรเจกต์ (เนื้อหาของ Tableau)
 5. เจ้าของเนื้อหา (เนื้อหาของ Tableau)
 6. สิทธิ์โดยตรง (เนื้อหา Tableau)
 7. สิทธิ์ที่ได้รับ (มีผลเฉพาะกับชุดเนื้อหาภายนอกและความสามารถในการเขียนทับและกำหนดสิทธิ์สำหรับเอาต์พุตของโฟลว์)
  1. บทบาทผู้ดูแลระบบ
  2. สิทธิ์อนุญาต
  3. หัวหน้าโปรเจกต์ (เนื้อหาภายนอก)
  4. เจ้าของโปรเจกต์ (เนื้อหาภายนอก)
  5. เจ้าของเนื้อหา (เนื้อหาภายนอก)

ปิดสิทธิ์ที่ได้รับ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถปิดการตั้งค่าสิทธิ์ที่ได้รับตามค่าเริ่มต้นสำหรับไซต์ เพื่อให้สิทธิ์โดยตรงแก่ฐานข้อมูลและตารางด้วยตนเอง

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud หรือ Tableau Server ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกการตั้งค่าจากแผงการนำทางด้านซ้าย
 3. ในแท็บทั่วไป ใต้การเข้าถึงเมตาดาต้าเกี่ยวกับฐานข้อมูลและตารางโดยอัตโนมัติ ให้ล้างช่องทำเครื่องหมายให้สิทธิ์ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเข้าถึงเมตาดาต้าเกี่ยวกับฐานข้อมูลและตารางโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: ข้อความเตือนคุณภาพของข้อมูลบนฐานข้อมูลและตารางที่ผู้ใช้มองเห็นได้ผ่านสิทธิ์ที่รับมาจะยังคงปรากฏต่อผู้ใช้เหล่านั้น แม้ว่าจะไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายก็ตาม

กำหนดสิทธิ์กับชุดเนื้อหาภายนอกแต่ละรายการ

หากต้องการให้สิทธิ์ผู้ใช้เพิ่มเติมเพื่อดู แก้ไข (เขียนทับ) และจัดการชุดเนื้อหาภายนอก ผู้ดูแลระบบสามารถให้ความสามารถเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนในฐานข้อมูลแต่ละรายการ หรือตารางสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มได้

คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหาภายนอกในโปรเจ็กต์ได้ตั้งแต่ Tableau Server 2022.3 และ Tableau Cloud September 2022 เป็นต้นไป การสืบทอดสิทธิ์สำหรับเนื้อหาภายนอกจะทำงานในลักษณะเดียวกับเนื้อหาของ Tableau ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อสิทธิ์ และสามารถทำให้การจัดการสิทธิ์ง่ายขึ้น

สรุปความสามารถของสิทธิ์

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสามารถที่คุณสามารถกำหนดให้กับแอสเซทภายนอกได้:

ความสามารถคำอธิบายเทมเพลต

มุมมอง

ดูฐานข้อมูลหรือชุดเนื้อหาของตาราง

มุมมอง

เขียนทับ

เพิ่มหรือแก้ไขคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลและคำอธิบายของฐานข้อมูลหรือชุดเนื้อหาของตาราง ก่อนเวอร์ชัน 2020.1 เราจะเรียกความสามารถในการเขียนทับว่า “บันทึก”

เผยแพร่

ย้าย

ย้ายฐานข้อมูลหรือเนื้อหาของตารางดูแลจัดการ

กำหนดสิทธิ์

อนุญาตหรือปฏิเสธสิทธิ์ให้กับฐานข้อมูลหรือชุดเนื้อหาของตาราง

ดูแลจัดการ

กำหนดสิทธิ์บนฐานข้อมูลหรือตาราง

หากต้องการกำหนดสิทธิ์หรือฐานข้อมูลหรือตาราง ให้ใช้กระบวนการต่อไปนี้

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud หรือ Tableau Server ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ความสามารถ “กำหนดสิทธิ์”
 2. ค้นหาฐานข้อมูลหรือตาราง คุณสามารถทำได้ผ่านสำรวจ (ตั้งแต่ Tableau Server 2022.3 และ Tableau Cloud September 2022) หากคุณทราบตำแหน่งปัจจุบันของฐานข้อมูลหรือตาราง หรือผ่านเนื้อหาภายนอก เพื่อดูรายการฐานข้อมูล ตาราง และไฟล์ทั้งหมด

  • สำรวจ - จากบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิกสำรวจและค้นหาโปรเจ็กต์ที่มีฐานข้อมูลหรือตารางนั้นอยู่

  • เนื้อหาภายนอก - จากบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิกเนื้อหาภายนอก จากเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือกฐานข้อมูลและไฟล์หรือตารางและออบเจ็กต์ (หมายเหตุ: ไฟล์ในเครื่อง เช่น ไฟล์ .json หรือ .csv จะจัดกลุ่มเป็นแอสเซทภายนอกใต้ฐานข้อมูล)

 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากฐานข้อมูลหรือตารางซึ่งมีสิทธิ์ที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือกการดำเนินการ > สิทธิ์

 4. ในกล่องโต้ตอบ “สิทธิ์” ให้คลิก + เพิ่มกฎกลุ่ม/ผู้ใช้และเริ่มพิมพ์เพื่อค้นหากลุ่มหรือผู้ใช้

 5. เลือกเทมเพลตบทบาทสิทธิ์ที่จะใช้กับชุดความสามารถเบื้องต้นให้กับกลุ่มหรือผู้ใช้ แล้วคลิกบันทึก เทมเพลตที่มี ได้แก่ ดู เผยแพร่ ผู้ดูแลระบบ ไม่มี และปฏิเสธ

 6. หากต้องการปรับแต่งกฎเพิ่มเติม ให้คลิกที่ความสามารถในกฎเพื่อกำหนดเป็น “อนุญาต” หรือ “ถูกปฏิเสธ” หรือปล่อยไว้โดยไม่ต้องระบุ คลิกบันทึกเมื่อคุณกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว

 7. กำหนดค่ากฎเพิ่มเติมที่คุณต้องการใช้กับกลุ่มหรือผู้ใช้อื่น

 8. ตรวจสอบสิทธิโดยคลิกที่ชื่อกลุ่มหรือชื่อผู้ใช้ในกฎของสิทธิเพื่อดูสิทธิที่มีผลบังคับใช้ด้านล่าง

เนื้อหาภายนอกที่ไม่อยู่ในโปรเจ็กต์

แอสเซทภายนอกไม่อยู่ในโปรเจ็กต์ในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • แอสเซทภายนอกที่มีการค้นพบแคตตาล็อกก่อนที่จะมีโปรเจกต์เริ่มต้นของแอสเซทภายนอก (Tableau Cloud ธันวาคม 2022 / Server 2023.1) จะไม่อยู่ในโปรเจกต์ เว้นแต่ว่าจะย้ายไปไว้ในโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งตั้งแต่นั้น
 • แอสเซทภายนอกที่มีการลบโปรเจ็กต์ก่อนที่จะมีโปรเจกต์เริ่มต้นของแอสเซทภายนอก (Tableau Cloud ธันวาคม 2022 / Server 2023.1) จะไม่อยู่ในโปรเจกต์ เว้นแต่จะย้ายไปไว้ในโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งตั้งแต่นั้น
 • ใน Tableau Server 2022.1 และก่อนหน้า แอสเซทภายนอกไม่สามารถย้ายไปยังโปรเจกต์ได้

หากเนื้อหาภายนอกไม่ได้อยู่ในโปรเจ็กต์ สิทธิ์สำหรับเนื้อหาภายนอกจะทำงานในลักษณะเดียวกันใน Tableau Server 2022.1 และ Tableau Cloud มิถุนายน 2022 และก่อนหน้านั้น กล่าวคือ สิทธิของฐานข้อมูลและตารางจะมีการควบคุมแยกต่างหากจากเนื้อหาในโปรเจ็กต์ และสามารถจัดการสิทธิของตารางได้ผ่านสิทธิของฐานข้อมูล เมื่อมีการกำหนดสิทธิที่ระดับฐานข้อมูลด้วยวิธีนี้ สิทธิเหล่านั้นสามารถใช้เป็นเทมเพลตสำหรับตารางย่อยของฐานข้อมูลนั้นที่เพิ่งค้นพบและจัดทำดัชนี นอกจากนี้ ยังสามารถล็อกสิทธิ์ของฐานข้อมูล เพื่อให้กับตารางย่อยใช้สิทธิ์ที่กำหนดไว้ที่ระดับฐานข้อมูลเสมอ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถล็อก (หรือปลดล็อก) สิทธิกับฐานข้อมูลได้หากฐานข้อมูลอยู่ในโปรเจ็กต์

หากต้องการล็อก (หรือปลดล็อก) สิทธิกับฐานข้อมูล ให้ใช้กระบวนการต่อไปนี้

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud หรือ Tableau Server ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ความสามารถ “กำหนดสิทธิ์”
 2. คลิกเนื้อหาภายนอกจากแผงการนำทางด้านซ้าย ตามค่าเริ่มต้น หน้าชุดเนื้อหาภายนอกจะแสดงรายการฐานข้อมูลและไฟล์

 3. เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ข้างฐานข้อมูลของสิทธิ์ที่คุณต้องการล็อก เลือกการดำเนินการ > สิทธิ์ แล้วจึงคลิกลิงก์แก้ไข

 4. ในสิทธิ์ของตารางในกล่องโต้ตอบฐานข้อมูล ให้เลือกล็อกแล้ว และคลิกบันทึก

 5. หากต้องการล็อกสิทธิ์ ให้คลิกแก้ไขอีกครั้ง แล้วเลือกปรับแต่งแล้ว

เข้าถึงข้อมูลความเกี่ยวพัน

Catalog (และ Metadata API) สามารถเผยความสัมพันธ์และข้อมูลเมตาที่ขึ้นต่อกันได้ ซึ่งจะเรียกว่าความเกี่ยวพัน จากเนื้อหาของ Tableau และเนื้อหาภายนอกบน Tableau Cloud หรือ Tableau Server ความเกี่ยวพันสามารถแสดงข้อมูลหลักได้สามอย่าง ดังนี้

 • รายการเกี่ยวข้องกันอย่างไร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • มีกี่รายการที่เกี่ยวข้องกัน
 • แสดงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับรายการในความเกี่ยวพันด้วยสิทธิ์ที่เหมาะสม

ข้อมูลความเกี่ยวพันที่ละเอียดอ่อน

ในบางกรณี ความเกี่ยวพันจะประกอบด้วยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล ชื่อเนื้อหาและชุดเนื้อหา หรือรายการหรือเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้อง

ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลความเกี่ยวข้องที่สมบูรณ์จะแสดงให้ผู้ใช้ทุกคนเห็น พร้อมกับบล็อกข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากผู้ใช้ที่กำหนดที่คุณไม่ต้องการให้มีความสามารถในการดูข้อมูลนั้น แนวคิดของการบล็อกข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเรียกว่า “การปิดบัง”

การปิดบังช่วยให้เมตาดาต้าทั้งหมดในความเกี่ยวพันสามารถมองเห็นได้ พร้อมกับเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากผู้ใช้ที่กำหนด ที่คุณไม่ต้องการให้มีความสามารถในการดูข้อมูลนั้น ค่าเริ่มต้นนี้จะเปิดใช้เวิร์กโฟลว์ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งหมด

หากการปิดบังข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในความเกี่ยวพันไม่เพียงพอสำหรับองค์กรของคุณ คุณสามารถกรองบางส่วนของความเกี่ยวพัน รวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้

การกรองจะละเว้นบางส่วนของความเกี่ยวพัน (และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความเกี่ยวพันเช่นรายละเอียดของข้อมูล) สำหรับผู้ใช้ที่กำหนดที่ไม่มีความสามารถในการดูข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนั้นได้ เพราะการกรองจะละเว้นส่วนต่างๆ ของความเกี่ยวพัน การกรองจึงป้องกันเวิร์กโฟลว์ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ผลกระทบที่สมบูรณ์

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ให้ทำดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud หรือ Tableau Server ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกการตั้งค่าจากแผงการนำทางด้านซ้าย
 3. ในแท็บทั่วไป ด้านใต้ข้อมูลความสัมพันที่ละเอียดอ่อน ให้เลือกปุ่มวิทยุที่จะจัดการข้อมูลความเกี่ยวพันสำหรับผู้ใช้ทุกคนในไซต์ Tableau Cloud หรือ Tableau Server

หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพัน

 • หากคุณมีความสามารถในการดูชุดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถดูได้ว่าชุดเนื้อหาและเนื้อหาอะไรและเวลาใดบ้างที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงเมตาดาต้าที่ละเอียดอ่อนด้วย

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดู 1) ชื่อ คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล และจำนวนรวมของฐานข้อมูลอัปสตรีมและตารางที่เกี่ยวข้อง และ 2) จำนวนชีตที่รวมกัน (ที่มองเห็นได้และที่ซ่อนไว้) ในความเกี่ยวพันของเวิร์กบุ๊กดาวน์สตรีมของชุดเนื้อหาที่คุณกำลังประเมิน

 • หากคุณไม่ มีความสามารถในการดูชุดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถดูได้เสมอว่าชุดเนื้อหาเกี่ยวข้องเมื่อใด

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูว่า 1) มีฐานข้อมูลอัปสตรีมและตารางที่เกี่ยวข้องอยู่ในความเกี่ยวพันหรือไม่ และ 2) จำนวนฐานข้อมูลทั้งหมดหรือจำนวนตารางทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชุดเนื้อหาที่คุณกำลังประเมิน

  แต่คุณไม่สามารถดูเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้องกับชุดเนื้อหาเหล่านี้ได้เมื่อคุณไม่มีความสามารถในการดู เมื่อระบบบล็อกเมตาดาต้าเนื่องจากมีสิทธิ์จำกัด หรือเนื้อหาอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล ให้ดูสิทธิ์ที่จำเป็น

 • หากคุณไม่ มีความสามารถในการดูชุดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถดูได้เสมอว่าชุดเนื้อหาได้รับการรับรองหรือไม่

  อย่างไรก็ตาม หากไม่มีความสามารถในการดู คุณจะไม่เห็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง เช่น ชื่อของฐานข้อมูลและตารางที่เกี่ยวข้อง เมื่อระบบบล็อกเมตาดาต้าเนื่องจากมีสิทธิ์จำกัด หรือเนื้อหาอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล ให้ดูสิทธิ์ที่จำเป็น

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเกี่ยวพัน โปรดดูใช้สายข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบ

หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็กที่ค้นพบได้ผ่านข้อมูลข้อมูลความสัมพัน

คุณสามารถแท็กชุดเนื้อหาภายนอกได้นอกเหนือจากเนื้อหาของ Tableau แม้ว่าคุณจะมองเห็นแท็กได้เสมอ แต่รายการที่ติดแท็กที่คุณเห็นผ่านข้อมูลความสัมพันสามารถถูกปิดบัง (ตามค่าเริ่มต้น) หรือกรองได้ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้าหัวข้อนี้

เมื่อรายการที่แท็กถูกปิดบัง

 • หากคุณมีความสามารถในการดูรายการที่แท็ก คุณจะสามารถดูรายการที่แท็กและรายการที่แท็กที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงเมตาดาต้าทั้งหมด

 • หากคุณไม่มีความสามารถในการดูรายการที่แท็ก

  • คุณสามารถดูประเภทของรายการที่แท็กและรายการที่แท็กที่เกี่ยวข้องได้ แต่คุณจะไม่สามารถดูเมตาดาต้าที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับรายการได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณใช้ตัวกรองแท็กเพื่อดูรายการที่มีแท็ก "Noteworthy” (สำคัญ) แม้ว่าคุณจะเห็นว่ามีรายการฐานข้อมูลที่แท็กด้วย "Noteworthy" (สำคัญ) แต่คุณจะไม่สามารถดูชื่อของฐานข้อมูลที่แท็กได้

  • คุณสามารถดูจำนวนของรายการที่แท็กที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณทำการค้นหาแท็กใน “Noteworthy” (สำคัญ) การค้นหาของคุณจะแสดงฐานข้อมูลที่แท็กห้ารายการ

เมื่อกรองรายการที่แท็ก ระบบจะจำกัดเฉพาะรายการที่แท็กและรายการที่แท็กที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณมีความสามารถในการดูเท่านั้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก โปรดดูรายการที่แท็ก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ Tableau

แนวโน้มที่ผลลัพธ์ของชุดเนื้อหาและผลลัพธ์ของเนื้อหาจะไม่ตรงกัน

เมื่อ Catalog แสดงข้อมูลความเกี่ยวพัน จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของ Tableau และเนื้อหาภายนอก ความเกี่ยวพันของ Catalog จะแสดงจำนวนหรือผลลัพธ์ของรายการที่เกี่ยวข้องเสมอ อย่างไรก็ตาม คุณอาจเห็นรายการน้อยลงในพื้นที่อื่นๆ ของไซต์ ซึ่งอาจเป็นเพราะความสามารถในการดูของคุณ โดยคุณจะเห็นเฉพาะเนื้อหาที่คุณอนุญาตได้นอก Catalog เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังมองหาแหล่งข้อมูล Superstore ความเกี่ยวพันของแหล่งข้อมูล Superstore จะแสดงจำนวนตารางเบื้องหลังอัปสตรีมที่แหล่งข้อมูลเชื่อมต่อและจำนวนเวิร์กบุ๊กดาวน์สตรีมที่อาศัยแหล่งข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณอาจไม่มีสิทธิในการดูเวิร์กบุ๊กดาวน์สตรีมทั้งหมดเหล่านั้น จำนวนเวิร์กบุ๊กที่เกี่ยวข้องในความเกี่ยวพันของ Catalog (ผลรวมตามจริง) อาจมากกว่าจำนวนเวิร์กบุ๊กในแท็บเวิร์กบุ๊กที่เชื่อมต่อ (สิ่งที่คุณมีสิทธิดู)

อาจมีเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต สาเหตุที่คุณอาจเห็นจำนวนชุดเนื้อหาและจำนวนเนื้อหาไม่ตรงกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูใช้สายข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบ

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ข้อมูลต่อไปนี้จะสรุปประเภทของผู้ใช้ที่สามารถทำทาสก์ที่อธิบายในหัวข้อนี้ได้

ผู้ดูแลระบบไซต์ Tableau Cloud หรือ Tableau Server
การจัดการข้อมูลความสามารถข้อกำหนด
ได้รับสิทธิ์อนุญาตดูเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาไม่มี
แก้ไขเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาไม่มี
เปลี่ยนสิทธิ์ในเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาไม่มี
ให้สิทธิ์ความสามารถในการดูเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาแก่ผู้ใช้

ค่าเริ่มต้น: เมื่อเปิด “สิทธิ์ที่ได้รับ” ผู้ใช้ของคุณสามารถดูเมตาดาต้าบนชุดเนื้อหาภายนอกของเนื้อหาที่ผู้ใช้รายนั้นเป็นเจ้าของได้ หรือของเนื้อหาที่เผยแพร่ไปยังโปรเจ็กต์ที่ผู้ใช้รายนั้นเป็นหัวหน้าโปรเจ็กต์หรือเจ้าของโปรเจ็กต์

เฉพาะกิจ: คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การดูโดยตรงบนชุดเนื้อหาภายนอกที่กำหนดได้

ให้สิทธิ์ความสามารถในการแก้ไขเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาแก่ผู้ใช้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ "เขียน" หรือเขียนทับโดยตรงบนชุดเนื้อหาภายนอก (หากไม่ได้ให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเนื่องจากผู้ใช้เป็นเจ้าของลำดับงาน) ที่กำหนดได้
ให้สิทธิ์ความสามารถในการเปลี่ยนสิทธิ์ในเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาแก่ผู้ใช้คุณสามารถกำหนดค่า “แก้ไข” หรือกำหนดสิทธิ์โดยตรงบนชุดเนื้อหาภายนอก (หากไม่ได้ให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเนื่องจากผู้ใช้เป็นเจ้าของลำดับงาน) ที่กำหนดได้
ไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาตดูเนื้อหาทั้งหมดรวมถึงเมตาดาต้าของเนื้อหามีผลเฉพาะกับ Metadata API เท่านั้น
แก้ไขเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาจำเป็นต้องมี การจัดการข้อมูล
เปลี่ยนสิทธิ์ในเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาจำเป็นต้องมี การจัดการข้อมูล
ให้สิทธิ์ความสามารถในการดูเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาแก่ผู้ใช้

มีผลเฉพาะกับ Metadata API เท่านั้น

คุณสามารถเปิดสิทธิ์ที่ได้รับตามที่อธิบายข้างต้น หากเปิด “สิทธิ์ที่ได้รับ” ผู้ใช้ของคุณสามารถดูเมตาดาต้าบนชุดเนื้อหาภายนอกของเนื้อหาที่ผู้ใช้รายนั้นเป็นเจ้าของได้ หรือของเนื้อหาที่เผยแพร่ไปยังโปรเจ็กต์ที่ผู้ใช้รายนั้นเป็นหัวหน้าโปรเจ็กต์หรือเจ้าของโปรเจ็กต์

ให้สิทธิ์ความสามารถในการแก้ไขเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาแก่ผู้ใช้จำเป็นต้องมี การจัดการข้อมูล
ให้สิทธิ์ความสามารถในการเปลี่ยนสิทธิ์ในเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาแก่ผู้ใช้จำเป็นต้องมี การจัดการข้อมูล
ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การอนุญาต Creator หรือ Explorer
การจัดการข้อมูลความสามารถข้อกำหนด
ได้รับสิทธิ์อนุญาตดูเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหา

ค่าเริ่มต้น: เมื่อผู้ดูแลระบบไซต์ Tableau Cloud หรือผู้ดูแลระบบ Tableau Server เปิดใช้งาน "สิทธิ์ที่ได้รับ" คุณจะสามารถดูเมตาดาต้าบนชุดเนื้อหาภายนอกของเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของได้ หรือของเนื้อหาที่เผยแพร่ไปยังโปรเจ็กต์ที่คุณเป็นหัวหน้าโปรเจ็กต์หรือเจ้าของโปรเจ็กต์ได้

เฉพาะกิจ: คุณสามารถดูเมตาดาต้าบนชุดเนื้อหาภายนอกที่คุณได้รับอนุญาตสิทธิ์การดูโดยตรงได้

แก้ไขเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาคุณสามารถแก้ไขเมตาดาต้าบนชุดเนื้อหาภายนอกที่คุณได้รับอนุญาตสิทธิ์ "เขียน" หรือเขียนทับ (หากไม่ได้ให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเนื่องจากผู้ใช้เป็นเจ้าของลำดับงาน) ได้
เปลี่ยนสิทธิ์ในเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาคุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ในเนื้อหาภายนอกที่คุณได้รับสิทธิ์ "แก้ไข” หรือกำหนดสิทธิ์ แบบชัดแจ้งได้ ((หากไม่ได้ให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเนื่องจากผู้ใช้เป็นเจ้าของลำดับงาน)
 ให้สิทธิ์ในการดูเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาแก่ผู้ใช้รายอื่นคุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ในเนื้อหาภายนอกที่คุณได้รับสิทธิ์ "แก้ไข” หรือกำหนดสิทธิ์ แบบชัดแจ้งได้ ((หากไม่ได้ให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเนื่องจากผู้ใช้เป็นเจ้าของลำดับงาน)
ไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาตดูเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหา

มีผลเฉพาะกับ Metadata API เท่านั้น

หากผู้ดูแลระบบไซต์ Tableau Cloud หรือผู้ดูแลระบบ Tableau Server เปิดใช้งาน "สิทธิ์ที่ได้รับ" คุณจะสามารถดูเมตาดาต้าบนชุดเนื้อหาภายนอกของเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของได้ หรือของเนื้อหาที่เผยแพร่ไปยังโปรเจ็กต์ที่คุณเป็นหัวหน้าโปรเจ็กต์หรือเจ้าของโปรเจ็กต์ได้

แก้ไขเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหา

 

จำเป็นต้องมี การจัดการข้อมูล

เปลี่ยนสิทธิ์ในเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหา
ให้สิทธิ์ในการดูเนื้อหาและเมตาดาต้าของเนื้อหาแก่ผู้ใช้รายอื่น
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ