ความสามารถและเทมเพลตสิทธิ์

สิทธิ์จะประกอบไปด้วยความสามารถ หรือความสามารถในการดำเนินการบางอย่างกับเนื้อหาบางรายการ เช่น ดู กรอง ดาวน์โหลด หรือลบ แต่ละแถวในบริเวณกฎของสิทธิ์ในกล่องโต้ตอบคือ กฎของสิทธิ์ กฎของสิทธิ์คือการตั้งค่าสำหรับความสามารถแต่ละรายการ (อนุญาต ปฏิเสธ หรือไม่ระบุ) สำหรับกลุ่มหรือผู้ใช้ในแถวนั้นๆ กฎของสิทธิ์มี เทมเพลต ที่ทำให้การมอบหมายความสามารถอย่างรวดเร็วทำได้ง่ายขึ้น และยังสามารถคัดลอกและวางกฎของสิทธิ์ได้ด้วย

หมายเหตุ: ในกล่องโต้ตอบสิทธิ์สำหรับโปรเจ็กต์ จะมีแท็บสำหรับเนื้อหาแต่ละประเภท ได้แก่ โปรเจ็กต์ เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล บทบาทข้อมูล โฟลว์ เลนส์สอบถามข้อมูล เกณฑ์ชี้วัด และในกรณีที่คุณมี การจัดการข้อมูล ก็จะรวมถึงการเชื่อมต่อเสมือน ฐานข้อมูล และตารางด้วย (มีการเพิ่มการเชื่อมต่อแบบเสมือนใน Tableau Server 2021.4 และ Tableau Cloud ธันวาคม 2021 มีการเพิ่มฐานข้อมูลและตารางใน Tableau Server 2022.3 และ Tableau Cloud ตุลาคม 2022) เมื่อมีการเพิ่มกฎของสิทธิ์ ค่าเริ่มต้นสำหรับทุกความสามารถในทุกประเภทเนื้อหาคือ "ไม่ระบุ" หากต้องการอนุญาตหรือปฏิเสธความสามารถสำหรับประเภทเนื้อหาแต่ละรายการ คุณจะต้องไปยังแต่ละแท็บ ในกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับสิทธิ์ของเนื้อหาบางส่วนที่เฉพาะเจาะจงจะไม่มีแท็บ และกฎของสิทธิ์จะบังคับใช้กับส่วนดังกล่าวของเนื้อหาเท่านั้น

เทมเพลต

กลุ่มเทมเพลตจะกำหนดความสามารถที่มักมีการมอบหมายร่วมกันโดยอิงตามสถานการณ์ทั่วไปของผู้ใช้ ได้แก่ ดู, สำรวจ, เผยแพร่ และ ดูแลจัดการ เมื่อคุณมอบหมายเทมเพลต ความสามารถที่อยู่ในเทมเพลตดังกล่าวจะกำหนดเป็น อนุญาต ในขณะที่ความสามารถที่เหลือจะเป็น ไม่ระบุ เทมเพลตจะเป็นแบบสะสม ดังนั้นเทมเพลต "สำรวจ" จะรวมทุกอย่างจากเทมเพลต "ดู" และเพิ่มความสามารถเพิ่มเติม และเนื้อหาทั้งหมดจะมีเทมเพลตสำหรับ ไม่มี (ซึ่งจะกำหนดความสามารถทั้งหมดให้เป็น "ไม่ระบุ") และ ปฏิเสธ (ซึ่งจะกำหนดค่าความสามารถทั้งหมดเป็น "ปฏิเสธ")

เทมเพลตมีไว้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น และสามารถปรับแต่งในภายหลังจากที่นำไปใช้ นอกจากนี้ความสามารถยังสามารถให้สิทธิ์หรือปฏิเสธได้โดยไม่ต้องใช้เทมเพลตใดๆ เลย สำหรับทั้งสองกรณี คอลัมน์เทมเพลตจะแสดงว่า กำหนดเอง

คัดลอกและวางสิทธิ์

หากมีกฎของสิทธิ์ที่จำเป็นต้องมอบหมายไปยังกลุ่มหรือผู้ใช้หลายรายการ คุณสามารถคัดลอกและวางกฎแต่ละข้อได้ คุณไม่สามารถคัดลอกจากหรือวางไปยังกฏที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานะผู้นำโปรเจกต์

  1. เปิดเมนูการดำเนินการ (...) สำหรับกฎที่คุณต้องการคัดลอก แล้วเลือกคัดลอกสิทธิ์ โดยจะทำเช่นนี้ได้เฉพาะเมื่อกฎไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไข
  2. เลือกกฎที่มีอยู่ที่คุณต้องการวางทับ และคุณยังสามารถสร้างกฎข้อใหม่ได้ด้วยการคลิก + เพิ่มกฎของกลุ่ม/ผู้ใช้ แล้วเลือกกลุ่มหรือผู้ใช้
  3. เปิดเมนูการดำเนินการ (...) และเลือกวางสิทธิ์

ความสามารถ

เนื้อหาแต่ละประเภทมีความสามารถที่เฉพาะเจาะจง:

โปรเจกต์

โปรเจกต์มีความสามารถเพียงสองรายการและสองเทมเพลต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้นำโปรเจ็กต์และวิธีการมอบหมาย โปรดดูการบริหารจัดการโปรเจกต์

เทมเพลต "ดู"

ดู ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นโปรเจกต์ได้ หากผู้ใช้ไม่ได้รับสิทธิ์ความสามารถในการดู ผู้ใช้เหล่านั้นจะมองไม่เห็นโปรเจกต์ การให้สิทธิ์ความสามารถในการดูโปรเจกต์ไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้สามารถมองเห็นเนื้อหาใดก็ตามในโปรเจกต์ แต่จะมองเห็นเฉพาะการมีอยู่ของโปรเจกต์เท่านั้น

เทมเพลต "เผยแพร่"

เผยแพร่ ทำให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่เนื้อหาไปยังโปรเจกต์จาก Tableau Desktop หรือ Tableau Prep Builder นอกจากนี้ความสามารถในการเผยแพร่ยังจำเป็นต่อการย้ายเนื้อหาไปยังโปรเจกต์ หรือบันทึกเนื้อหาไปยังโปรเจกต์จากการเขียนเว็บอีกด้วย

เวิร์กบุ๊ก

เทมเพลต "ดู"

ดู ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นเวิร์กบุ๊กหรือมุมมอง หากผู้ใช้ไม่ได้รับสิทธิ์ความสามารถในการดู ผู้ใช้เหล่านั้นจะมองไม่เห็นเวิร์กบุ๊ก

กรอง ทำให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับตัวกรองในมุมมองได้ อาทิ เก็บเฉพาะรายการที่เลือกและยกเว้นตัวกรอง ผู้ใช้ที่ไม่มีความสามารถนี้จะมองไม่เห็นการควบคุมตัวกรองในมุมมอง

ดูความคิดเห็น ทำให้ผู้ใช้สามารถดูความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับมุมมองในเวิร์กบุ๊ก

เพิ่มความคิดเห็น ทำให้ผู้ใช้เพิ่มความคิดเห็นไปยังมุมมองในเวิร์กบุ๊ก

ดาวน์โหลดรูปภาพ/PDF ทำให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแต่ละมุมมองเป็น PNG, PDF หรือ PowerPoint

ดาวน์โหลดข้อมูลสรุป ทำให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลรวมในมุมมอง หรือในเครื่องหมายที่ผู้ใช้เลือก และดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ (เป็น CSV)

เทมเพลต "สำรวจ"

แชร์ที่กำหนดเอง ทำให้ผู้ใช้เพิ่มมุมมองที่กำหนดเองของตนเองไปยังรายการ “มุมมองอื่น” ที่ปรากฏในเวิร์กบุ๊ก

  • เมื่อปฏิเสธความสามารถนี้ ผู้ใช้จะไม่เห็นตัวเลือก “ทำให้ผู้อื่นมองเห็นได้” เมื่อสร้างมุมมองที่กำหนดเอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใช้มุมมองที่กำหนดเอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ความสามารถนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแชร์มุมมองที่กำหนดเองพร้อมกล่องโต้ตอบการแชร์หรือการคัดลอกลิงก์

ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด ทำให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเบื้องหลังในมุมมอง หรือในเครื่องหมายที่ผู้ใช้เลือก และดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ (ในรูปแบบ CSV)

แก้ไขเว็บ ทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขมุมมองในสภาพแวดล้อมการเขียนเว็บบนเบราว์เซอร์

เรียกใช้อธิบายข้อมูล ทำให้ผู้ใช้เรียกใช้การอธิบายข้อมูลบนเครื่องหมายในโหมดการแก้ไขและโหมดการดู

  • โปรดทราบว่าหากต้องการแสดงอธิบายข้อมูลเป็นตัวเลือกขณะที่ผู้ใช้เลือกเครื่องหมายในเวิร์กบุ๊ก ฟีเจอร์ดังกล่าวจะต้องเปิดใช้งานเป็นการตั้งค่าไซต์ด้วย หากต้องการให้มีการอธิบายข้อมูลในโหมดการดู ผู้เขียนจะต้องอนุญาตฟีเจอร์จากภายในเวิร์กบุ๊กในการตั้งค่าอธิบายข้อมูลด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูควบคุมการเข้าถึง “อธิบายข้อมูล”

เทมเพลต "เผยแพร่"

ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก/บันทึกสำเนา ทำให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กแบบแพ็กเกจ (ในรูปแบบ TWBX) ให้ผู้ใช้สามารถบันทึก (เผยแพร่) สำเนาจากอินเทอร์เฟซการแก้ไขเว็บเป็นเวิร์กบุ๊กใหม่

เขียนทับ ทำให้ผู้ใช้สามารถเขียนทับ (บันทึก) หรือชุดเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์

  • เมื่ออนุญาต ผู้ใช้จะสามารถเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือโฟลว์ใหม่อีกครั้ง หรือบันทึกเวิร์กบุ๊กหรือโฟลว์ในการเขียนเว็บ และจึงกลายเป็นเจ้าของและได้รับการเข้าถึงสิทธิ์ทั้งหมด หลังการเปลี่ยนแปลงความเป็นเข้าของนี้ การเข้าถึงของเจ้าของเดิมในเวิร์กบุ๊กจะกำหนดตามสิทธิ์ของเจ้าของเหล่านั้น เช่นเดียวกับผู้ใช้คนอื่นทั้งหมด

สร้าง/รีเฟรชเมตริก ทำให้ผู้ใช้สร้างเมตริกในมุมมองบนเวิร์กบุ๊ก และทำให้สามารถรีเฟรชเมตริกใดก็ตามที่ผู้ใช้สร้างจากมุมมองเหล่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างและแก้ปัญหาเมตริก (เลิกใช้)

เทมเพลต "ดูแลจัดการ"

ย้าย ทำให้ผู้ใช้สามารถย้ายเวิร์กบุ๊กระหว่างโปรเจกต์ต่างๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ย้ายเนื้อหา

ลบ ทำให้ผู้ใช้สามารถลบเวิร์กบุ๊ก

กำหนดสิทธิ์ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างกฎของสิทธิ์สำหรับเวิร์กบุ๊ก

มุมมอง

ในเวิร์กบุ๊กที่ไม่ได้อยู่ในโครงการที่ถูกล็อกและไม่ได้แสดงชีตเป็นแท็บสำหรับการนำทาง มุมมอง (ชีต แดชบอร์ด เรื่องราว) จะสืบทอดสิทธิ์ของเวิร์กบุ๊กเมื่อมีการเผยแพร่ แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับกฎของสิทธิ์จะต้องทำในมุมมองแต่ละรายการ ความสามารถของมุมมองจะเหมือนกับความสามารถของเวิร์กบุ๊ก ยกเว้นสำหรับ เขียนทับ ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก/บันทึกสำเนา และ ย้าย ซึ่งจะพร้อมใช้งานในระดับเวิร์กบุ๊กเท่านั้น

เราขอแนะนำให้แสดงแท็บชีตการนำทางทุกครั้งที่ทำได้ เพื่อให้มุมมองยังคงสืบทอดสิทธิ์จากเวิร์กบุ๊กต่อไป

แหล่งข้อมูล

เทมเพลต "ดู"

ดู ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นแหล่งข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์

เชื่อมต่อ ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลใน Tableau Desktop, Tableau Prep Builder, สอบถามข้อมูล หรือการแก้ไขข้อมูล

  • หากเจ้าของเวิร์กบุ๊กฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบของตนเองไปยังแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ในเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่ จะถือว่าเจ้าของดังกล่าวฝังความสามารถในการ เชื่อมต่อ ของตนเองด้วย ดังนั้นผู้ใช้จะสามารถมองเห็นข้อมูลในเวิร์กบุ๊กไม่ว่าจะมีความสามารถในการ เชื่อมต่อ อย่างไรสำหรับแหล่งข้อมูลนั้นๆ หากเจ้าของเวิร์กบุ๊กไม่ได้ฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบของตนเองไปยังแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้ใช้จะต้องมีความสามารถในการ เชื่อมต่อ กับแหล่งข้อมูลเพื่อใช้เวิร์กบุ๊กดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเข้าถึงข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูล Tableau ที่เผยแพร่
  • ผู้ใช้จะต้องมีความสามารถในการ เชื่อมต่อ เพื่อให้แหล่งข้อมูลใช้การสอบถามข้อมูลและสร้างเลนส์สอบถามข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งาน "การสอบถามข้อมูล" สำหรับไซต์และแหล่งข้อมูล

เทมเพลต "สำรวจ"

ดาวน์โหลดแหล่งข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ (ในรูปแบบ TDSX)

  • แหล่งข้อมูลคิวบ์ เช่น Microsoft Analysis Services หรือการเชื่อมต่อ Oracle Essbase จะต้องนำไปใช้ในระบบ หากต้องการดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Desktop ผู้ใช้จะต้องมีความสามารถในการดาวน์โหลด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แหล่งข้อมูลคิวบ์

เทมเพลต "เผยแพร่"

เขียนทับ ทำให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่แหล่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์และเขียนทับแหล่งข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์

เทมเพลต "ดูแลจัดการ"

ลบ ทำให้ผู้ใช้สามารถลบแหล่งข้อมูล

กำหนดสิทธิ์ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขกฎของสิทธิ์สำหรับแหล่งข้อมูล

เนื้อหาประเภทอื่น

 เทมเพลต "ดู"เทมเพลต "สำรวจ"เทมเพลต "เผยแพร่"เทมเพลต "ดูแลจัดการ"
โฟลว์ดู ทำให้ผู้ใช้สามารถดูโฟลว์ได้ดาวน์โหลดโฟลว์ ทำให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโฟลว์ได้ (ในรูปแบบ TFLX)

เรียกใช้ ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้โฟลว์ได้

เขียนทับ ทำให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่โฟลว์และเขียนทับโฟลว์ที่เผยแพร่

ย้าย ทำให้ผู้ใช้สามารถย้ายชุดเนื้อหาระหว่างโปรเจ็กต์ต่างๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ย้ายเนื้อหา

ลบ ทำให้ผู้ใช้สามารถลบชุดเนื้อหา

กำหนดสิทธิ์ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างกฎของสิทธิ์สำหรับชุดเนื้อหา

 

บทบาทข้อมูลดู ทำให้ผู้ใช้สามารถดูบทบาทข้อมูลไม่ระบุเขียนทับ ทำให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่บทบาทข้อมูล เขียนทับบทบาทข้อมูลที่เผยแพร่ และแก้ไขคำเหมือนของบทบาทข้อมูลที่เผยแพร่
เมตริก (ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิมจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 สำหรับ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างและแก้ไขปัญหาเมตริก (เลิกใช้))ดู ทำให้ผู้ใช้สามารถดูเมตริกไม่ระบุเขียนทับ ทำให้ผู้ใช้สามารถ เขียนทับเมตริกและแก้ไขรายละเอียดเมตริก
เลนส์สอบถามข้อมูลดู ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นเลนส์ได้ไม่ระบุเขียนทับ ทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขเลนส์
การเชื่อมต่อแบบเสมือนดู ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นการเชื่อมต่อแบบเสมือน

เชื่อมต่อ* ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลด้วยการใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือน

ไม่ระบุเขียนทับ ทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขการเชื่อมต่อแบบเสมือน
ฐานข้อมูลดู ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นฐานข้อมูลได้ไม่ระบุเขียนทับ จะทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขเมตาดาต้าสำหรับฐานข้อมูลได้
ตารางดู ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นฐานข้อมูลได้ไม่ระบุเขียนทับ จะทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขเมตาดาต้าของตารางได้
คอลเลกชันดู ทำให้ผู้ใช้สามารถดูคอลเลกชันไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ

ตามค่าเริ่มต้น การเชื่อมต่อแบบเสมือนจะมีเทมเพลตที่กำหนดเองที่ตั้งค่าความสามารถในการดูเป็น "อนุญาต" แต่ไม่ใช่สำหรับความสามารถในการเชื่อมต่อ อย่าลืมตั้งค่าความสามารถในการเชื่อมต่อให้เป็น "อนุญาต" เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อด้วยการใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือน

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ