ตั้งค่าการเข้าถึงและฟังก์ชันการเขียนเว็บของเว็บไซต์

ผู้ดูแลระบบ Tableau Server สามารถระบุในระดับเว็บไซต์ได้ว่าจะอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขมุมมองที่เผยแพร่ในสภาพแวดล้อมเว็บหรือไม่ รวมถึงกำหนดค่าฟังก์ชันการเขียนเว็บอื่นๆ

ฟังก์ชันการเขียนเว็บจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นในทุกเว็บไซต์ ผู้ใช้ที่มีความสามารถแกัไขเว็บจะสามารถสร้างและแก้ไขเวิร์กบุ๊กได้โดยตรงบนเซิร์ฟเวอร์ ปิดการเขียนเว็บหากคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถดูและโต้ตอบกับเวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักได้

ขั้นตอนด้านล่างอธิบายวิธีการตั้งค่าฟังก์ชันการเขียนเว็บและฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับทั้งเว็บไซต์ หากต้องการควบคุมให้ละเอียดยิ่งขึ้นว่าผู้ใช้รายใดที่สามารถใช้การแก้ไขเว็บได้ คุณสามารใช้โครงการ กลุ่ม และสิทธิ์ได้ โปรดดูกำหนดสิทธิ์เข้าถึงเพื่อแก้ไข บันทึก ดาวน์โหลดเว็บให้กับเนื้อหา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานการเขียนสำหรับลำดับงานในเว็บ โปรดดูสร้างและโต้ตอบกับลำดับงานในเว็บ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เปิดหรือปิดการเขียนเว็บสำหรับเว็บไซต์

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ในฐานะผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์แล้วไปยังเว็บไซต์ที่คุณต้องการเปิดใช้งานการเขียนเว็บ ในเว็บไซต์ดังกล่าว ให้คลิก การตั้งค่า

 2. ในส่วนการเขียนเว็บ ให้เลือกเวิร์กบุ๊ก ให้ผู้ใช้แก้ไขเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ของตนได้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

  ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อปิดใช้การเขียนเว็บสำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว

  ทำให้มุมมองในเว็บไซต์ของคุณแก้ไขไม่ได้

 3. หากเว็บไซต์ของคุณเผยแพร่ไปแล้ว และคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงมีผลทันที ให้รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์

  ไม่เช่นนั้น การเปลี่ยนแปลงจะมีผลหลังจากการแคชเซสชันเซิร์ฟเวอร์หมดอายุ หรือครั้งต่อไปที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบหลังจากออกจากระบบ

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณเปิดใช้งานการเขียนเว็บ โปรดตรวจสอบว่ากฎของสิทธิ์สำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มอนุญาตให้ใช้ความสามารถแกัไขเว็บในเวิร์กบุ๊กหรือมุมมองที่เหมาะสม

 • หากคุณปิดการเขียนเว็บในเว็บไซต์ที่เผยแพร่อยู่และไม่ได้ดำเนินขั้นตอนสุดท้ายเพื่อรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้อาจมีสิทธิ์เข้าถึงการเขียนเว็บต่อไปจนกว่าแคชเซสชั่นของตัวเองจะหมดอายุหรือผู้ใช้ออกจากระบบ

ดูเว็บไซต์ที่อนุญาตการเขียนเว็บ

เพื่อเป็นการยืนยันว่าเว็บไซต์ใดบ้างที่อนุญาตการเขียนเว็บ ให้ไปที่เมนูการเลือกเว็บไซต์ที่ด้านบนแล้วเลือกจัดการเว็บไซต์ทั้งหมด และไปที่หน้าเว็บไซต์

กำหนดค่าตัวเลือกการรวมแบบข้ามฐานข้อมูล

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการรวมแบบข้ามฐานข้อมูล ผู้ใช้สามารถอนุญาตให้ Tableau ทำการรวมข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลสดที่เชื่อมต่ออยู่ได้ แทนที่การใช้ Hyper แม้ว่าตัวเลือกนี้จะรวดเร็วกว่า หาก Tableau ใช้ฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อเพื่อทำการรวม ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไฟล์ที่ผู้ใช้เชื่อมต่อจะย้ายไปยังตารางชั่วคราวในฐานข้อมูลเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการดำเนินการนี้เป็นการย้ายข้อมูลออกไปนอก Tableau ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณอาจต้องจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์นี้สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเขียนเว็บ

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ในฐานะผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์แล้วไปยังเว็บไซต์ที่คุณต้องการเปิดใช้งานการเขียนเว็บ ในเว็บไซต์ดังกล่าว ให้คลิก การตั้งค่า
 2. ในการตั้งค่าการรวมแบบข้ามฐานข้อมูล ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • ใช้ Tableau หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่ - เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะอนุญาตให้ Tableau ใช้ฐานข้อมูลสดเพื่อทำการรวมแบบข้ามฐานข้อมูลหรือไม่ แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ที่เปิดใช้งานตัวเลือกนี้จะยังคงใช้ฐานข้อมูลของผู้ใช้เพื่อทำการรวมแบบข้ามฐานข้อมูล
  • ใช้ Tableau เท่านั้น - เลือกตัวเลือกนี้เพื่อจำกัดให้ผู้ใช้นั้นใช้ได้เฉพาะ Hyper ในการรวมแบบข้ามฐานข้อมูล

   หากคุณเลือกใช้ Tableau เท่านั้น ตัวเลือกวิธีการที่ Tableau ทำการรวมแบบข้ามฐานข้อมูลจะไม่แสดงในแคนวาสเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่รองรับและฐานข้อมูลที่รองรับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ โปรดดูปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการรวมแบบข้ามฐานข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ