สร้างการเชื่อมต่อแบบเสมือน

การเชื่อมต่อแบบเสมือนคือ ประเภทเนื้อหาของ Tableau ที่มอบจุดศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถแชร์ได้ และรองรับความปลอดภัยระดับแถวที่ระดับการเชื่อมต่อ การสร้างการเชื่อมต่อแบบเสมือนเป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน หัวข้อนี้ครอบคลุมการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่คุณต้องการแชร์และทำงานในแท็บ "ตาราง" ของเครื่องมือแก้ไขการเชื่อมต่อเสมือน

เชื่อมต่อกับข้อมูล

หากต้องการสร้างการเชื่อมต่อแบบเสมือนใน Tableau Cloud หรือ Tableau Server:

 1. จากหน้าแรกหรือหน้าสำรวจ ให้คลิกใหม่ > การเชื่อมต่อแบบเสมือน
 2. ในกล่องโต้ตอบ "เชื่อมต่อกับข้อมูล" ให้เลือกตัวเชื่อมต่อสำหรับข้อมูลของคุณ สำหรับรายการตัวเชื่อมต่อที่รองรับสำหรับการเชื่อมต่อแบบเสมือน โปรดดู Creator: เชื่อมต่อกับข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Desktop และการเขียนเว็บ
 3. ป้อนข้อมูลที่ระบบแจ้งให้คุณทราบ ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณป้อนจะถูกบันทึกลงในการเชื่อมต่อแบบเสมือน ดังนั้นผู้ใช้ที่เชื่อมต่อจึงไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูล
 4. คลิกเข้าสู่ระบบ หากได้รับแจ้ง หากต้องการเพิ่มการเชื่อมต่ออื่น ให้คลิก จากนั้นจึงเพิ่มเครื่องหมายบวกการเชื่อมต่อในเครื่องมือแก้ไขการเชื่อมต่อเสมือน แล้วเลือกตัวเชื่อมต่อ ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ และเข้าสู่ระบบ

การเชื่อมต่อแบบเสมือนสามารถมีได้หลายการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อแต่ละครั้งจะเข้าถึงฐานข้อมูลเดียวหรือไฟล์เดียว

หมายเหตุ: สำหรับ Tableau Cloud การเชื่อมต่อแบบเสมือนที่เชื่อมต่อกับข้อมูลเครือข่ายส่วนตัวใช้ Tableau Bridge เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่อยู่เสมอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่า Tableau Bridge โปรดดูกำหนดค่าและจัดการพูลไคลเอ็นต์ Bridge(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่รองรับ โปรดดูการเชื่อมต่อกับ Bridge(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

เพิ่มการเชื่อมต่ออื่น

เพิ่มการเชื่อมต่ออื่นในการเชื่อมต่อเสมือนตามความต้องการ และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลมากกว่าหนึ่งฐานข้อมูลโดยคลิก จากนั้นจึงเพิ่มเครื่องหมายบวกการเชื่อมต่อในเครื่องมือแก้ไขการเชื่อมต่อเสมือน ถัดจากการเชื่อมต่อ คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลอื่น หรือเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลเดียวกันก็ได้

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อหลายรายการเพื่อดำเนินการดังนี้

 • ใช้ตารางจากการเชื่อมต่อหรือฐานข้อมูลใดก็ได้เป็นตารางการให้สิทธิ์ในนโยบายข้อมูลที่รักษาความปลอดภัยของตารางจากการเชื่อมต่อและฐานข้อมูลอื่น
 • เพิ่มหรือแทนที่ตารางในการเชื่อมต่อแบบเสมือนกับตารางจากฐานข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่งไปยังอีกฐานข้อมูลหนึ่ง ในเครื่องมือแก้ไขการเชื่อมต่อเสมือน คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่สอง และแทนที่ตารางที่มีอยู่จากฐานข้อมูลแรกด้วยตารางจากฐานข้อมูลที่สองได้
 • เพิ่มการเชื่อมต่อหลายรายการไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการดำเนินการ เช่น เข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน แต่ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบต่างกัน
 • แชร์กลุ่มตารางที่เกี่ยวข้องกันหรือที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ร่วมกัน ไม่ว่าตารางนั้นจะอยู่ที่ใดก็ตาม ตัวอย่างเช่น จากหลายฐานข้อมูล คุณสามารถจัดกลุ่มตารางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพนักงานได้

เมื่อคุณเปิดการเชื่อมต่อเสมือนเพื่อแก้ไข หากได้รับแจ้ง คุณต้องตรวจสอบสิทธิ์ของการเชื่อมต่อตามลำดับ หากการเชื่อมต่อใดล้มเหลวในการตรวจสอบสิทธิ์ คุณจะไม่สามารถแก้ไขการเชื่อมต่อเสมือนได้

เลือกตารางที่จะรวมในการเชื่อมต่อ

หากจำเป็น ให้เลือกฐานข้อมูลเพื่อดูตารางในฐานข้อมูลนั้น

 1. ที่ด้านซ้ายในส่วนตารางให้เลือกตาราง และคลิกหรือลากไปยังแท็บ "ตาราง" ด้านขวา คุณสามารถรวมตารางจากการเชื่อมต่อที่ต่างกันได้ รวมตารางการให้สิทธิ์ หากใช้
 2. (ไม่บังคับ) คลิก SQL แบบปรับแต่งเองใหม่เพื่อสร้างสคีมาตารางที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: การเชื่อมต่อแบบเสมือนไม่รองรับตารางที่มีประเภทข้อมูลเชิงพื้นที่

เลือกโหมดสดหรือโหมดการแยกข้อมูลสำหรับตาราง

คุณสามารถตั้งค่าแต่ละตาราง—ไม่ว่าจะมาจากการเชื่อมต่อหลายรายการหรือไม่—ให้เป็นโหมดสดหรือโหมดการแยกข้อมูลในการเชื่อมต่อแบบเสมือนเดียวกัน

 • สด - ระบบจะค้นหาตารางจากฐานข้อมูลโดยตรง (แบบสดคือค่าเริ่มต้น)
 • การแยกข้อมูล - ระบบจะแยกข้อมูลตารางและบันทึกลงใน Tableau

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าบางตารางเป็นโหมดการแยกข้อมูลเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการสร้างรายงานหรือการเข้าชมของลูกค้าจำนวนมาก

ใต้ “ตาราง” ให้เลือกตารางหรือตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนโหมดและเลือกการดำเนินการ และเปลี่ยนเป็นสดหรือเปลี่ยนเป็นสการแยกข้อมูล

แยกข้อมูลตารางของคุณ

หลังจากตารางเปลี่ยนจากสดเป็นการแยกข้อมูลแต่ยังไม่มีการแยกข้อมูล ให้คลิกเรียกการแยกข้อมูลที่รอดำเนินการเพื่อเรียกใช้การแยกข้อมูลที่รอดำเนินการ หลังจากเรียกใช้การแยกข้อมูลที่รอดำเนินการทั้งหมดแล้ว ให้คลิกเรียกใช้การแยกข้อมูลทั้งหมดเพื่อแยกข้อมูลตารางทั้งหมดในขณะนั้น

คุณต้องเรียกใช้การแยกข้อมูลที่รอดำเนินการใดๆ ก่อนที่คุณจะเผยแพร่การเชื่อมต่อแบบเสมือน คุณไม่สามารถแก้ไขการเชื่อมต่อในขณะที่สร้างการแยกข้อมูลอยู่

กำหนดเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูลบนตารางในการเชื่อมต่อแบบเสมือนบนหน้าการเชื่อมต่อแบบเสมือนหลังจากที่เผยแพร่การเชื่อมต่อ ดูกำหนดเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อแบบเสมือน

ตั้งค่าสถานะการมองเห็นตาราง

ใช้การสลับการมองเห็นบนแท็บ "ตาราง" เพื่อแสดงหรือซ่อนตารางและข้อมูลของตารางจากผู้ใช้

เครื่องหมายถูกหมายถึงแสดง ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลตารางได้ คุณสามารถสร้างนโยบายข้อมูลเพื่อควบคุมข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ (มองเห็นได้คือค่าเริ่มต้น)

เครื่องหมายกากบาทหมายถึงซ่อน ผู้ใช้ไม่สามารถดูข้อมูลตารางได้ คุณสามารถใช้ตารางที่ซ่อนอยู่ในนโยบายข้อมูลเป็นตารางการให้สิทธิ์ได้

ดูรายละเอียดตาราง

คลิกตารางที่ด้านบนของแท็บ "ตาราง" เพื่อดูรายละเอียด คุณสามารถทำการแก้ไขอย่างง่ายได้ในส่วนรายละเอียดตาราง เช่น เปลี่ยนชื่อตาราง ซ่อนหรือเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ หรือเปลี่ยนประเภทข้อมูล

สลับข้อมูลตารางที่เห็นโดยใช้ไอคอนเหล่านี้

ไอคอนแท็กหมายถึงประเภทข้อมูลคอลัมน์รายการคอลัมน์ในตารางและประเภทข้อมูลของแต่ละคอลัมน์
ไอคอนตารางหมายถึงข้อมูลตัวอย่างคอลัมน์ข้อมูลตัวอย่างสำหรับแต่ละคอลัมน์และคีย์ที่ลิงก์ หากมี คีย์ที่ลิงก์แสดงว่าคอลัมน์ใดเชื่อมโยงไปยังตารางอื่นๆ ซึ่งจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อฐานข้อมูลมีข้อมูลคีย์หลักและข้อมูลคีย์นอก
ไอคอนโปรไฟล์หมายถึงช่วงของค่าคอลัมน์ช่วงของค่าในฮิสโตแกรมสำหรับแต่ละคอลัมน์ที่เลือก

รีเฟรชข้อมูลจากฐานข้อมูล

คลิกไอคอนรีเฟรช ไอคอนรีเฟรชบนแถบเครื่องมือเครื่องมือแก้ไขการเชื่อมต่อเสมือน ในแถบเครื่องมือเพื่อรับข้อมูลล่าสุดจากฐานข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อทั้งหมดในการเชื่อมต่อเสมือน รวมถึง:

 • รายการฐานข้อมูล ตาราง และคอลัมน์ ทั้งตารางที่รวมอยู่ในการเชื่อมต่อเสมือนและไม่รวมอยู่ในการเชื่อมต่อเสมือนจะได้รับการรีเฟรช
 • ข้อมูลตารางและฮิสโตแกรม

สำหรับตารางในโหมดใช้งานจริง การรีเฟรชจะเรียกรายการฐานข้อมูล ตาราง และคอลัมน์ล่าสุด รวมทั้งข้อมูลตารางและฮิสโตแกรมล่าสุด สำหรับตารางในโหมดการแยกข้อมูล การรีเฟรชจะเรียกรายการตารางและคอลัมน์ที่อัปเดตแล้ว แต่หากต้องการดูข้อมูลตารางและฮิสโตแกรมล่าสุด คุณต้องเริ่มการแยกข้อมูลใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคอลัมน์ใหม่ในตารางฐานข้อมูล และคุณคลิกไอคอนรีเฟรช คอลัมน์ใหม่จะปรากฏขึ้นในเครื่องมือแก้ไข แต่ข้อมูลจะไม่ปรากฏ หากต้องการดูข้อมูลล่าสุด คุณต้องเริ่มการแยกข้อมูลใหม่

การรีเฟรชข้อมูลจะทำให้ข้อมูลที่แคชอยู่ในปัจจุบันไม่ถูกต้อง การปิดและเปิดเครื่องมือแก้ไขขึ้นมาใหม่ การสลับตารางจากโหมดการแยกข้อมูลเป็นโหมดสด และการเปลี่ยนข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการเชื่อมต่อ เช่น ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน จะรีเฟรชข้อมูลด้วยเช่นกัน

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

หากต้องการสร้างการเชื่อมต่อแบบเสมือน คุณต้อง

 • มีข้อมูลเข้าสู่ระบบไปยังฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อแบบเสมือน และ
 • เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ดูแลไซต์ หรือ Creator

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากเพิ่มและกำหนดค่าตารางบนแท็บ "ตาราง" แล้ว คุณสามารถเลือกสร้างนโยบายข้อมูลสำหรับการรักษาความปลอดภัยระดับแถวหรือเผยแพร่การเชื่อมต่อเสมือนและกำหนดสิทธิ์

ดูเพิ่มเติม

ใช้ไฟล์ PROPERTIES เพื่อปรับแต่งการเชื่อมต่อ JDBC — หากคุณกำลังปรับแต่งการเชื่อมต่อแบบ JDBC คุณยังสามารถปรับแต่งในไฟล์พร็อพเพอร์ตี้ได้อีกด้วย

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ