เผยแพร่การเชื่อมต่อเสมือนและกำหนดสิทธิ์

เมื่อคุณทำงานในตัวแก้ไขการเชื่อมต่อเสมือน การเปลี่ยนแปลงของคุณจะบันทึกเป็นฉบับร่างโดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงาน หากต้องการแชร์การเชื่อมต่อแบบเสมือนใหม่กับผู้ใช้รายอื่น คุณต้องเผยแพร่การเชื่อมต่อดังกล่าว

บันทึกฉบับร่าง

คุณสามารถบันทึกฉบับร่างของการเชื่อมต่อได้โดยการคลิกไอคอนบันทึก ไอคอนบันทึก ในแถบเครื่องมือ หรือโดยการเลือกไฟล์> บันทึกฉบับร่าง จากเมนู

เมื่อแก้ไขการเชื่อมต่อแบบเสมือนที่เผยแพร่ การเชื่อมต่อจะยังพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในสถานะที่เผยแพร่ปัจจุบัน คุณสามารถบันทึกการอัปเดตของคุณเป็นฉบับร่าง ขณะที่คุณทำงานกับการเชื่อมต่อในตัวแก้ไขได้ หากต้องการแชร์การอัปเดตของการเชื่อมต่อแบบเสมือนกับผู้ใช้รายอื่น คุณต้องเผยแพร่การเชื่อมต่อดังกล่าว

ฉบับร่างที่รอดำเนินการ

หากคุณปิดตัวแก้ไขขณะที่อัปเดตการเชื่อมต่อเสมือนที่เผยแพร่ ครั้งถัดไปภายในเจ็ดวันที่คุณเปิดการเชื่อมต่อในตัวแก้ไข คุณจะมีตัวเลือกในการแก้ไขฉบับร่างที่มี เริ่มต้นฉบับร่างใหม่ หรือเปิดการเชื่อมต่อในสถานะที่เผยแพร่ในปัจจุบันโดยคลิกยกเลิก

ข้อความ “มีฉบับร่างอยู่แล้ว”

หากต้องการกลับไปที่ฉบับร่างของการเชื่อมต่อที่ไม่ได้เผยแพร่ คุณจะต้องบันทึก URL ของฉบับร่างด้วยตนเองก่อนปิดตัวแก้ไข คุณสามารถใช้ URL เพื่อเปิดฉบับร่างในตัวแก้ไขได้ในครั้งถัดไปที่คุณต้องการทำงานกับการเชื่อมต่อภายในเจ็ดวัน ตัวอย่าง:

https://yourserver.test.com/published-connection-editor/?draft=d1789edc-5d9f-40ae-988d-9fc879f37a98

เผยแพร่การเชื่อมต่อ

หากต้องการเผยแพร่การเชื่อมต่อ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกที่ปุ่มเผยแพร่ที่มุมบนขวาของตัวแก้ไข หรือเลือกไฟล์> เผยแพร่จากเมนู
 2. ในกล่องโต้ตอบการเผยแพร่
  1. พิมพ์ชื่อในฟิลด์ชื่อ
  2. เลือกโปรเจกต์ที่จะบันทึกการเชื่อมต่อ
 3. คลิกเผยแพร่

หากต้องการเผยแพร่การเชื่อมต่อที่อัปเดตแล้ว ให้คลิกปุ่มเผยแพร่ที่มุมบนขวาของตัวแก้ไข หรือเลือกไฟล์> เผยแพร่จากเมนู

กำหนดสิทธิ์ในการเชื่อมต่อเสมือน

หลังจากที่คุณเผยแพร่การเชื่อมต่อแล้ว คุณจะต้องกำหนดสิทธิ์เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้งานได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูการเชื่อมต่อได้ กล่าวคือ ดูการเชื่อมต่อที่ระบุในรายการ “การเชื่อมต่อเสมือน” ใน Tableau แต่จะมีเฉพาะคุณและผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถใช้การเชื่อมต่อเสมือนได้ นอกจากคุณจะกำหนดความสามารถเชื่อมต่อเป็น “อนุญาต” หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการเชื่อมต่อ โปรดดูสิทธิ์

วิธีการกำหนดสิทธิ์

 1. ไปที่การเชื่อมต่อแบบเสมือน
 2. เปิดเมนูการดำเนินการ (...) และคลิกสิทธิ์
 3. ทำเครื่องหมายที่กล่องใต้ไอคอนการเชื่อมต่อ เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อให้ผู้ใช้ทุกราย

  กล่องทำเครื่องหมายสิทธิ์ที่อนุญาตการเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มกฎเพิ่มเติมได้ หากคุณต้องการอนุญาตสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บางคนหรือบางกลุ่มเท่านั้น

 4. คลิกบันทึก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ในเนื้อหา Tableau โปรดดู สิทธิ์ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการฝังรหัสผ่านเมื่อคุณเผยแพร่เนื้อหาของ Tableau เช่น แหล่งข้อมูลหรือเวิร์กบุ๊กที่ใช้การเชื่อมต่อเสมือน โปรดดูการเชื่อมต่อเสมือน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Server

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

หากต้องการเผยแพร่การเชื่อมต่อแบบเสมือนหรือกำหนดสิทธิ์ คุณต้อง

 • มีข้อมูลเข้าสู่ระบบไปยังฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อแบบเสมือน และ
 • เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ดูแลไซต์ หรือ Creator

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณเผยแพร่การเชื่อมต่อเสมือนและกำหนดสิทธิ์แล้ว คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือน

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ