Reservomkoppling av lagringsplats

I en Tableau Server-installation är lagringsplatsdatabasen (pgsql) en av de viktigaste processerna. Tableau Server-lagringsplatsen lagrar Tableau Server-relaterad information om användare, grupper, grupptilldelningar, behörigheter, projekt, datakällor, extraktmetadata och uppdateringsinformation. Eftersom det är avgörande för serverns funktion har Tableau Server en inbyggd automatisk ”reservomkoppling” för lagringsplatsen, när servern är installerad i en distribuerad miljö som uppfyller vissa krav.

Automatisk reservomkoppling för lagringsplats

Automatisk reservomkoppling för lagringsplats innebär att om det finns ett problem med den aktiva Tableau Server-lagringsplatsen växlar servern automatiskt till att använda den passiva lagringsplatsen. Detta sker inte omedelbart, för att skydda mot kortsiktiga problem med lagringsplatsen som inte kräver en växling, men om lagringsplatsen är otillgänglig i mer än 1–5 minuter genomförs reservomkopplingen. Till exempel, om den underliggande PostgresSQL-tjänsten misslyckas, genomförs reservomkopplingen inom ungefär en minut. Men andra konfigurationsproblem kanske inte utlöser ett fel på upp till fem minuter.

För att automatisk reservomkoppling för lagringsplats ska fungera behöver Tableau Server-installationen följande:

  • Minst tre noder

  • Två instanser av lagringsplatsen installerade

    Valfritt men starkt rekommenderat:

  • En samordningstjänstensemble med flera noder

Med dessa villkor uppfyllda genomförs reservomkopplingen av lagringsplats om den aktiva lagringsplatsen blir otillgänglig, antingen på grund ett problem med processen eller ett problem med noden som processen körs på. Om den ursprungliga lagringsplatsen blir tillgänglig igen (till exempel om noden startas om och alla processer startas igen) görs den om till passiv lagringsplats och är tillgänglig för reservomkoppling om så krävs.

Manuell reservomkoppling för lagringsplats

Det kan finnas skäl till att vilja växla tillbaka till den ursprungliga lagringsplatsen efter en reservomkoppling. Ett skäl kan vara att instansen av lagringsplatsen har installerats på en dator med fler resurser. Du växlar tillbaka till den ursprungliga lagringsplatsen med hjälp av kommandot tsm topology failover-repository. Mer information finns i tsm topology failover-repository.

Önskat aktivt centrallager

När du konfigurerar Tableau Server har du möjlighet att ange en nod som den föredragna aktiva lagringsplatsen. När Tableau Server är konfigurerad för reservomkoppling av lagringsplatser är den föredragna aktiva lagringsplatsnoden den som används för den aktiva lagringsplatsen. Detta är ett valfritt steg och om du inte anger en föredragen aktiv lagringsplatsnod väljer Tableau Server den aktiva vid uppstart.

Använd kommandot tsm configuration set för att konfigurera alternativet pgsql.preferred_host för att ställa in den föredragna aktiva lagringsplatsen:

tsm configuration set -k pgsql.preferred_host -v "<host_name>"

Obs! host_name är skiftlägeskänsligt och måste matcha nodens namn som visas i utmatningen från tsm status -v.

Konfigurera en föredragen aktiv lagringsplatsnod om du vill att Tableau Server ska välja en specifik nod vid uppstart. Du kanske vill göra detta om du har en viss server du vill använda för din aktiva lagringsplats (såsom en dator med mer diskutrymme eller minne) eller om du använder anpassade administratörsvyer. Anpassade administratörsvyer har inbäddad anslutningsinformation som hänvisar till lagringsplats som vyerna skapades för. Se Samla in data med Tableau Server-lagringsplatsen för mer information om att ansluta till Tableau Server-lagringsplatsen.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!