ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง

หากต้องการตรวจสอบว่า Tableau Server ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบมุมมองสำหรับการดูแลระบบในตัว คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์ PostgreSQL

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้ตามที่ระบุไว้ในติดตั้งและกำหนดค่า Tableau Server ดังนี้

ติดตั้งไดรเวอร์ PostgreSQL และตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง

หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ให้ทำดังนี้

  1. ดาวน์โหลดไดรเวอร์ PostgreSQL จากหน้าดาวน์โหลดไดรเวอร์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  2. คัดลอกไฟล์ .jar ไปยังโฟลเดอร์นี้ (คุณอาจต้องสร้างไฟล์ด้วยตนเอง): /opt/tableau/tableau_driver/jdbc

  3. รีสตาร์ท TSM:

    tsm restart

  4. หากต้องการยืนยันว่ามีการติดตั้งไดรเวอร์จริง ให้ไปที่มุมมองสำหรับการดูแลระบบ ใน Tableau Server

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ