ส่งออกหรือนำเข้าไซต์

หมายเหตุ: หากต้องการข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลไซต์จาก Tableau Server ไปยัง Tableau Cloud โปรดูคู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

คุณสามารถจัดสรรไซต์ Tableau Server ใหม่ได้โดยการนำเข้า (ย้าย) ข้อมูลจากไซต์อื่น คุณดำเนินการขั้นตอนนี้ได้โดยการส่งออกข้อมูลของไซต์เดิมที่มีอยู่ (ไซต์ ต้นทาง) ไปยังไฟล์ จากนั้น คุณจะเสร็จสิ้นขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปยังไซต์ ปลายทาง

ตัวเลือกการย้ายไซต์

คุณสามารถย้ายไซต์ได้ด้วยวิธีการใดๆ ต่อไปนี้

 • ย้ายไปยังไซต์อื่นบนอินสแตนซ์ Tableau Server เดียวกัน

 • ย้ายไปยังไซต์บนอินสแตนซ์ Tableau Server ที่แยกต่างหาก

 • จาก Tableau Server บน Windows ไปยัง Tableau Server บน Linux หรือในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ: เมื่อย้ายไซต์ระหว่างอินสแตนซ์ของTableau Server ไซต์เป้าหมายต้องเป็นเวอร์ชันของTableau Server ที่เท่ากับหรือใหม่กว่าเวอร์ชันของTableau Server สำหรับไซต์ต้นทาง ทั้งไซต์ต้นทางและเป้าหมายต้องมาจากเวอร์ชันที่รองรับ Tableau Server

ขีดจำกัดการย้ายไซต์

ข้อมูลที่ถูกเก็บรักษาไว้ในการส่งออกไซต์

 • ไฟล์ส่งออกที่คุณสร้างจะเก็บรักษาเวิร์กบุ๊ก โปรเจกต์ แหล่งข้อมูล และผู้ใช้ ซึ่งหมายรวมถึงสิทธิอนุญาตที่กำหนดไว้ในเนื้อหา รายการโปรดของผู้ใช้ และโควต้าไซต์

 • มุมมองที่กำหนดเองของผู้ใช้จะได้รับการเก็บรักษาไว้ อย่างไรก็ตาม URL ในมุมมองที่กำหนดเองอาจเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่แบ่งบุ๊กมาร์กของผู้ใช้ไปยังมุมมองต่าง ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการย้ายไซต์

 • เมื่อคุณส่งออกไซต์บน Tableau Server เพื่อนำเข้าไปยังไซต์ Tableau Server อื่น กำหนดการของการสมัครใช้งาน และการรีเฟรชการแยกข้อมูลจะได้รับการเก็บรักษาไว้

ข้อมูลที่ไม่ถูกเก็บรักษาไว้ในการส่งออกไซต์

 • ข้อมูลการใช้งานซึ่งปรากฏในมุมมองสำหรับการดูแลระบบของไซต์ จะไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้ ตัวอย่างเช่น มุมมองและจำนวนแหล่งข้อมูล การดำเนินการของผู้ใช้ และข้อมูลประสิทธิภาพ

 • งานพื้นหลังที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการในขณะที่ไซต์กำลังถูกส่งออก จะไม่ได้รับการส่งออก และจะไม่แสดงขึ้นในไซต์ใหม่ เมื่อการส่งออกเสร็จสมบูรณ์

 • ระบบจะรีเซ็ตโทเค็นการเข้าถึง OAuth ที่ฝังอยู่ในการเชื่อมต่อข้อมูล สำหรับแหล่งข้อมูลดังกล่าว คุณจะต้องแก้ไขการเชื่อมต่อดังกล่าว และตรวจสอบสิทธิซ้ำสำหรับข้อมูลเบื้องหลัง

 • ไม่รวมโฟลว์ของ Prep และกำหนดการของโฟลว์ จะต้องทำการย้ายสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง

 • ไม่รวมเนื้อหาที่บันทึกไว้ในพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้ใช้

เตรียมไซต์ต้นทางและปลายทาง

ก่อนที่คุณจะส่งออกไซต์ ให้ดำเนินการตามรายการตรวจสอบต่อไปนี้ เพื่อเตรียมสภาพแวดล้อมทั้งสองทาง คำแนะนำบางประการดังกล่าวขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองไซต์อยู่ในอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์เดียวกันหรือแยกกัน

ลบเนื้อหาเก่า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไซต์ต้นทางมีเฉพาะเนื้อหาที่คุณต้องการนำเข้าไปยังไซต์ใหม่ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ลบสิ่งใดๆ ออกจากไซต์ต้นทางที่คุณไม่ต้องการรวมไว้ในไซต์ใหม่ของคุณ ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะรวมอยู่ในการส่งออก/นำเข้าหรือจะต้องย้ายด้วยตนเองก็ตาม ลบเวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือโปรเจกต์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน หากคุณมีโฟลว์ของ Prep หรือกำหนดการของโฟลว์ที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป ให้ลบสิ่งเหล่านี้ด้วย

ลบผู้ใช้ที่ล้าสมัยออก

ยืนยันว่าผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ทุกคนมีใบอนุญาต และลบบัญชีที่ไม่มีการใช้งานอีกต่อไปออก คุณไม่สามารถลบผู้ใช้ออกได้ในระหว่างกระบวนการนำเข้า ดังนั้น หากทั้งสองไซต์อยู่บนอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ระบบจะนำเข้าผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณส่งออกจากไซต์ต้นทางไปยังไซต์ปลายทาง

สร้างหรือระบุไซต์ปลายทาง

คุณต้องนำเข้าไฟล์ของไซต์ไปยังไซต์ที่มีอยู่แล้วบนอินสแตนซ์ Tableau Server ปลายทาง เนื่องจากกระบวนการนำเข้าจะลบสิ่งใด ๆ ออกจากไซต์ปลายทางที่ไม่ได้รวมอยู่ในไฟล์นำเข้า เราแนะนำให้คุณนำเข้าไปยังไซต์ว่าง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มหรือแก้ไขไซต์

ในกรณีที่ไซต์ต้นทางของคุณมีเวิร์กบุ๊กที่ใช้แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ การเชื่อมต่อข้อมูลในเวิร์กบุ๊กดังกล่าวจะยังคงอ้างอิงถึงชื่อของไซต์ต้นทางต่อไป หากต้องการรักษาการเชื่อมต่อดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องเผยแพร่เวิร์กบุ๊กซ้ำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อไซต์ปลายทางและต้นทางตรงกัน

ระบุ ID ไซต์

คำสั่ง tsm ที่คุณใช้ในการส่งออกหรือนำเข้าไซต์จำเป็นต้องมีพารามิเตอร์ที่ใช้ ID ของไซต์ คุณสามารถรับ ID ไซต์จาก URL เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ในไซต์จากเว็บเบราว์เซอร์

ในกรณีที่มีเพียงไซต์เดียวบนเซิร์ฟเวอร์ ไซต์ดังกล่าวจะมีชื่อว่า ค่าเริ่มต้น เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ไซต์ ค่าเริ่มต้น URL ของเบราว์เซอร์จะมีลักษณะคือ

https://server-name/#/projects

ใน URL นี้ หากไม่มีพารามิเตอร์ /site แสดงว่าเป็นไซต์ค่าเริ่มต้น ID ไซต์สำหรับไซต์ค่าเริ่มต้นคือ “Default” โดยไม่มีเครื่องหมายคำพูด

ในการปรับใช้ Tableau Server บนหลายไซต์ URL ของเบราว์เซอร์จะมี #/site/ ตามด้วย ID ไซต์ URL ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น หากคุณไปที่หน้ามุมมองบนไซต์ที่ ID ไซต์เป็น finance:

https://localhost/#/site/finance/views

ตรวจสอบที่เก็บข้อมูลประจำตัว

คุณสามารถส่งออกและนำเข้าไซต์ต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ประเภทที่เก็บข้อมูลประจำตัวผู้ใช้เดียวกัน แต่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนไฟล์การจับคู่ที่ใช้สำหรับการนำเข้า ขั้นตอนนี้รวมอยู่ในกระบวนการนำเข้า และมีอธิบายไว้ใน ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบว่าระบบจับคู่การตั้งค่าไซต์อย่างถูกต้อง

สร้างผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย หากจำเป็น

กระบวนการนำเข้าไซต์จะกำหนดผู้ใช้ไปยังไซต์ปลายทาง ในกรณีที่ไซต์ต้นทางเป็น บนอินสแตนซ์ Tableau Server นอกเหนือจากไซต์ปลายทาง คุณต้องสร้างผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายก่อน คุณจึงจะสามารถดำเนินการนำเข้าได้ ในกรณีที่ทั้งสองไซต์อยู่บนอินสแตนซ์ Tableau Server เดียวกัน ไซต์ปลายทางจะมีช่องทางเข้าถึงผู้ใช้เดิมที่มีอยู่ และคุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้

กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายเพื่อส่งมอบการสมัครใช้งาน

ระบบนำเข้าการสมัครใช้งาน แต่คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งมอบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าไซต์สำหรับการสมัครใช้งาน

ตรวจสอบกำหนดการ

หน้า กำหนดการ แสดงรายการกำหนดการที่มีสำหรับการรีเฟรชการแยกข้อมูลและการสมัครใช้งาน

สำหรับการย้าย จาก Tableau Server ไซต์หนึ่งไปยังไซต์อื่น ระบบจะจับคู่การรีเฟรชและการสมัครใช้งานที่กำหนดไปยังกำหนดการค่าเริ่มต้นบนไซต์ต้นทาง กับกำหนดการเดียวกับบนไซต์ปลายทาง ในกรณีที่ไซต์ต้นทางมีกำหนดการที่ไม่มีอยู่บนไซต์ปลายทาง และไซต์ปลายทางอยู่บนอินสแตนซ์ Tableau Server อื่น คุณจะต้องสร้างกำหนดการดังกล่าวบนไซต์ปลายทางที่คุณต้องการจับคู่กับกำหนดการต้นทาง คุณสามารถแก้ไขไฟล์การจับคู่ เพื่อให้แน่ใจว่ารายการนี้ดำเนินการแล้วตามที่คุณคาดหวัง

เคล็ดลับสำหรับการนำเข้าไปยังปลายทางโดยมีผู้ใช้หรือกำหนดการจำนวนน้อยมาก

เมื่อไซต์ปลายทางมีผู้ใช้หรือกำหนดการน้อยกว่าไซต์ต้นทาง ระบบจะไม่รองรับการนำเข้าแบบกลุ่มต่อหนึ่ง สำหรับวิธีการแก้ปัญหานี้จะขึ้นอยู่กับว่าไซต์ต้นทางและปลายทางอยู่บนอินสแตนซ์ Tableau Server เดียวกันหรือไม่

คุณสามารถนำแนวทางใดๆ ต่อไปนี้ไปปรับใช้กับกรณีการใช้งานสำหรับการย้ายไซต์ของคุณได้

 • ลบผู้ใช้หรือกำหนดการส่วนเกินออกจากไซต์ต้นทางก่อนที่คุณจะส่งออก ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่แนะนำให้ใช้ในกรณีที่ไซต์ทั้งสองไซต์อยู่บนอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน

 • เพิ่มผู้ใช้หรือกำหนดการที่ขาดหายไปยังไซต์ปลายทางก่อนเริ่มการนำเข้า การดำเนินการนี้จำเป็น หากไซต์ปลายทางอยู่บนอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์อื่น

 • เพิ่มผู้ใช้หรือกำหนดการที่ขาดหายไปยังไซต์ปลายทางในระหว่างกระบวนการนำเข้า และอัปเดตไฟล์การจับคู่ด้วยตนเอง ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้ในกรณีที่ไซต์ต่างๆ อยู่บนอินสแตนซ์เดียวกัน

 • จับคู่ผู้ใช้หรือกำหนดการกับผู้ใช้และกำหนดการอื่นในไซต์ปลายทางด้วยตนเองในระหว่างกระบวนการนำเข้า การดำเนินการนี้จำเป็น หากชื่อผู้ใช้แตกต่างกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ เช่น ชื่อผู้ใช้ที่ส่งออกคือ adavis@company.com ระบุไว้บนไซต์ปลายทางเป็น davisa

การย้ายไซต์

คุณจำเป็นต้องใช้คำสั่ง tsm sites เพื่อดำเนินกระบวนการย้ายไซต์ให้เสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนด้านล่างนี้จะระบุถึงวิธีการส่งออกข้อมูลจากไซต์ต้นทาง การจับคู่การตั้งค่าไซต์ และการนำเข้าไฟล์ที่จับคู่ไปยังไซต์ปลายทาง

ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกไซต์

พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้บนเครื่อง Tableau Server ต้นทาง:

tsm sites export --site-id <source-siteID> --file <filename>

Tableau Server ต้องรันอยู่ขณะที่คุณใช้คำสั่ง export ในระหว่างกระบวนการส่งออก Tableau Server จะล็อกไซต์ที่คุณกำลังส่งออก

ตัวอย่างเช่น หากต้องการส่งออกไซต์ที่มี ID ไซต์ weather-data ไปยังไฟล์ export-file.zip ให้พิมพ์ดังนี้:

tsm sites export --site-id weather-data --file export-file

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Tableau Server จะบันทึก <export-file>.zip ไปยัง /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/files/siteexports หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูพาธไฟล์ tsm

ขั้นตอนที่ 2: สร้างไฟล์การจับคู่การนำเข้า

หากต้องการสร้างไฟล์การนำเข้าสำหรับไซต์ปลายทาง คุณจำเป็นต้องมีไฟล์ .zip ที่คุณสร้างเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆ ใน ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกไซต์ แล้ว

หมายเหตุ: ไฟล์ที่ส่งออกไม่ได้ให้สิทธิ์อนุญาตการอ่านเป็น "อื่นๆ" ตามค่าเริ่มต้น คุณอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสิทธิ์อนุญาตบนไฟล์ เพื่อให้บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของสามารถอ่านได้ ขึ้นอยู่กับผู้ที่กำลังนำเข้าไฟล์

 1. บนเครื่อง Tableau Server ปลายทาง ให้คัดลอกไฟล์ .zip ที่ส่งออกไปยังไดเรกทอรี Tableau Server ซึ่งคาดการณ์ว่าจะพบไฟล์ดังกล่าวสำหรับการนำเข้า ตัวอย่าง:

  /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/files/siteimports

 2. ตรวจสอบว่าไซต์ปลายทางมีอยู่แล้วบน Tableau Server เนื่องจากกระบวนการนำเข้าจะไม่สร้างไซต์ใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เตรียมไซต์ต้นทางและปลายทาง

 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้บนเครื่อง Tableau Server ปลายทาง (Tableau Server ต้องรันอยู่ในเวลาดังกล่าว):

  tsm sites import --site-id <target-siteID> --file <export-file.zip>

  คำสั่งนี้จะสร้างชุดไฟล์ .csv ที่แสดงวิธีการที่การตั้งค่าไซต์ปลายทางจะจับคู่กับไซต์ปลายทาง ในขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อถัดไปของบทความนี้ คุณจะต้องยืนยันการจับคู่นี้ และปรับเปลี่ยน เมื่อจำเป็น

  โดยค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะสร้างไฟล์ .csv เหล่านี้ในไดเรกทอรี mappings ที่สร้างขึ้นภายใต้ siteimports ตัวอย่าง:

  /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/files/siteimports/working/import_<id>_<date-time>/mappings

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูพาธไฟล์ tsm

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบว่าระบบจับคู่การตั้งค่าไซต์อย่างถูกต้อง

ไฟล์ .csv ที่คุณสร้างขึ้นในหัวข้อก่อนหน้านี้อธิบายแนวทางที่ระบบกำหนดแหล่งข้อมูลของไซต์ต้นทางไปยังไซต์ปลายทาง เมื่อการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ รายการต่างๆ ในไฟล์ที่ Tableau Server ไม่สามารถจับคู่ได้ และที่คุณจำเป็นต้องแก้ไข มีระบุไว้โดยใช้ชุดเครื่องหมายปรัศนีย์ (???) ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการตามกระบวนการนำเข้าให้เสร็จสิ้น คุณต้องแทนที่เครื่องหมายปรัศนีย์ด้วยรายการกำหนดที่ถูกต้องบนไซต์ปลายทาง

สิ่งสำคัญ: มีข้อกำหนดบางประการที่ปรับใช้ในการจับคู่ผู้ใช้ กำหนดการ และแหล่งข้อมูลเนื้อหาที่เผยแพร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อไซต์ต้นทางและปลายทางอยู่บนอินสแตนซ์ Tableau Server ที่แยกต่างหาก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เตรียมไซต์ต้นทางและปลายทาง ซึ่งอยู่่ก่อนหน้าในบทความนี้

วิธีการตรวจสอบไฟล์การจับคู่

 1. ไปที่ไดเรกทอรีที่มีไฟล์การจับคู่ .csv ที่สร้างจากคำสั่ง tsm sites import ตามค่าเริ่มต้น:

  /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/files/siteimports/working/import_<id>_<date-time>/mappings

 2. ใช้ตัวแก้ไขข้อความใดๆ ก็ได้ในการเปิดไฟล์ .csv หนึ่งไฟล์ในไดเรกทอรี mappings และดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ยืนยันว่าการจับคู่ถูกต้อง

  2. ในกรณีที่รายการแสดงชุดเครื่องหมายปรัศนีย์ (???) ให้แทนที่ด้วยค่าที่ถูกต้อง

   สำหรับคำอธิบายของการตั้งค่าในแต่ละไฟล์เหล่านี้ ให้ใช้ตารางใน การนำเข้าข้อมูลอ้างอิงเนื้อหาไฟล์ ในภายหลังในบทความนี้

  3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงและรักษาการจัดรูปแบบไฟล์ CSV ไว้

  ทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับไฟล์ .csv ที่เหลือ

ขั้นตอนที่ 4: นำเข้าไฟล์ที่จับคู่กับไซต์ปลายทางอย่างถูกต้อง

หลังจากที่คุณตรวจสอบการจับคู่ไซต์ในไฟล์ .csv แล้ว คุณสามารถนำเข้าการตั้งค่าต่างๆ ไปยังไซต์ใหม่ เพื่อให้กระบวนการย้ายเสร็จสมบูรณ์

 1. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้บนเครื่อง Tableau Server ปลายทาง:

  tsm sites import-verified --import-job-dir <import-id-directory> --site-id <target-siteID>

  ตัวอย่าง:

  tsm sites import-verified --import-job-dir /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/files/siteimports/working/import_ff00_20180102022014457
  --site-id new-site

 2. เมื่อข้อความดำเนินการสำเร็จปรากฏขึ้น ให้เข้าสู่ระบบในไซต์ใหม่ และยืนยันว่า ระบบนำเข้าครบทุกรายการตามที่คุณคาดหวัง

หมายเหตุ: คำสั่ง tsm sites import และ tsm sites export อาจทำให้เว็บไซต์อยู่ในสถานะถูกล็อกหากเกิดข้อผิดพลาด หากต้องการปลดล็อกเว็บไซต์ ให้ใช้คำสั่ง tsm sites unlock

การนำเข้าข้อมูลอ้างอิงเนื้อหาไฟล์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการคอลัมน์ในแต่ละไฟล์การจับคู่ที่สร้างขึ้น เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง tsm site import

ชื่อไฟล์ CSV: mappingsDomainMapperForGroups

ชื่อคอลัมน์

สามารถทำการแก้ไขได้หรือไม่

คำอธิบาย

source_name

ไม่

ชื่อกลุ่มผู้ใช้บนไซต์ต้นทาง

source_domain_name

ไม่

ประเภทที่เก็บข้อมูลประจำตัวบนไซต์ต้นทาง สามารถเป็น ในเครื่อง (สำหรับที่เก็บข้อมูลประจำตัวในเครื่อง) หรือชื่อโดเมน (สำหรับที่เก็บข้อมูลประจำตัวภายนอก Active Directory หรือ LDAP)

target_domain_name

ใช่*

ประเภทที่เก็บข้อมูลประจำตัวบนไซต์ปลายทาง สามารถเป็น ในเครื่อง สำหรับที่เก็บข้อมูลประจำตัวในเครื่อง หรือชื่อโดเมน (เช่น example.com หรือ example.lan) สำหรับที่เก็บข้อมูลประจำตัวภายนอก Active Directory หรือ LDAP

*สำหรับกลุ่ม ผู้ใช้ทั้งหมด กำหนดให้ค่า target_domain_name เป็น ในเครื่อง แม้ว่าเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายของคุณจะได้รับการกำหนดค่าเป็นที่เก็บข้อมูลประจำตัว Active Directory ก็ตาม กลุ่ม ผู้ใช้ทั้งหมด เป็นกลุ่มผู้ใช้ค่าเริ่มต้นพิเศษที่ต้องมีอยู่บน Tableau Server ทั้งหมด

ชื่อไฟล์ CSV: mappingsScheduleMapper

ชื่อคอลัมน์

สามารถทำการแก้ไขได้หรือไม่

คำอธิบาย

source_name

ไม่

ชื่อของกำหนดการการสมัครใช้งานหรือการแยกข้อมูลค่าเริ่มต้นและที่กำหนดเองบนไซต์ต้นทาง

source_scheduled_action_type

ไม่

ประเภทของกำหนดการอาจเป็น การรีเฟรชการแยกข้อมูล สำหรับการรีเฟรชการแยกข้อมูล หรือ การสมัครใช้งาน สำหรับรายการสมัครใช้งานที่ส่งมอบบนไซต์ต้นทาง

target_name

ใช่

ชื่อของกำหนดการที่กำหนดเองบนไซต์ปลายทาง คุณสามารถแก้ไขค่านี้ได้ ตัวอย่างเช่น หากกำหนดการมีชื่อว่า การอัปเดตวันศุกร์ บนไซต์ต้นทาง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเป็น การรีเฟรชวันศุกร์ บนไซต์ปลายทางได้

target_scheduled_action_type

ไม่*

ประเภทของกำหนดการอาจเป็น การรีเฟรชการแยกข้อมูล สำหรับการรีเฟรชการแยกข้อมูล หรือ การสมัครใช้งาน สำหรับรายการสมัครใช้งานที่ส่งมอบบนไซต์ปลายทาง

*ในกรณีที่พบได้ยากซึ่งคุณจะมองเห็นเครื่องหมายปรัศนีย์ (???) ในคอลัมน์นี้ ให้แทนที่ด้วย รีเฟรชการแยกข้อมูล หรือ การสมัครใช้งาน เพื่อให้ตรงกับรายการที่คุณมองเห็นภายใต้ source_scheduled_action_type

ชื่อไฟล์ CSV: mappingsSiteMapper

ชื่อคอลัมน์

สามารถทำการแก้ไขได้หรือไม่

คำอธิบาย

source_url_namespace

ไม่

ID ไซต์ของไซต์ต้นทาง

target_url_namespace

ไม่

ID ไซต์ของไซต์ปลายทาง

ชื่อไฟล์ CSV: mappingsSystemUserNameMapper

ชื่อคอลัมน์

สามารถทำการแก้ไขได้หรือไม่

คำอธิบาย

source_name

ไม่

แอตทริบิวต์ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้บนไซต์ต้นทาง

source_domain_name

ไม่

ประเภทที่เก็บข้อมูลประจำตัวบนไซต์ต้นทาง สามารถเป็นในเครื่อง (สำหรับที่เก็บข้อมูลประจำตัวในเครื่อง) หรือชื่อโดเมน (สำหรับที่เก็บข้อมูลประจำตัว Active Directory หรือ LDAP) หรือภายนอก

target_name

ใช่

แอตทริบิวต์ชื่อผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่จะถูกกำหนดไปยังไซต์ปลายทางหลังการนำเข้า

ยืนยันว่าชื่อผู้ใช้ในรายการมีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย และแทนที่เครื่องหมายปรัศนีย์ (???) ด้วยชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย

คุณไม่สามารถสร้างชื่อผู้ใช้โดยการเพิ่มแถวไปยังไฟล์ CSV ได้ เช่นเดียวกัน คุณจะไม่สามารถลบชื่อผู้ใช้ออกได้โดยการลบแถว

คุณสามารถแก้ไขชื่อผู้ใช้ในคอลัมน์ target_name ให้แตกต่างจากชื่อผู้ใช้ต้นทาง ตราบเท่าที่มีผู้ใช้ดังกล่าวบนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายในชื่อดังกล่าว

ตัวอย่าง ผู้ใช้รายหนึ่งอาจมีค่า source_name ของ agarcia@company.com และค่า target_name ของ ashleygarcia@company.com

คุณสามารถจับคู่ผู้ใช้บนไซต์ต้นทางกับชื่อผู้ใช้เพียงรายเดียวบนไซต์ปลายทาง

target_domain_name

ใช่

ประเภทที่เก็บข้อมูลประจำตัวบนไซต์ปลายทาง สามารถเป็น ในเครื่อง (สำหรับที่เก็บข้อมูลประจำตัวในเครื่อง) หรือชื่อโดเมน (สำหรับที่เก็บข้อมูลประจำตัวภายนอก Active Directory หรือ LDAP)

ชื่อไฟล์ CSV: MappingsScheduleRecurrenceMapperWithAutoCreation

ไฟล์นี้ไม่จำเป็นต้องอัปเดต

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ