ตั้งค่าไซต์สำหรับการสมัครใช้งาน

เมื่อผู้ใช้สมัครใช้งานเวิร์กบุ๊กหรือมุมมอง สแนปช็อตของมุมมองจะส่งไปทางอีเมลตามพื้นฐานกำหนดเวลา เพื่อให้พวกเขาดูการอัปเดตล่าสุดได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ Tableau Server ผู้ดูแลระบบ หัวหน้าโปรเจกต์ที่มีบทบาทในไซต์ที่เหมาะสม และเจ้าของเนื้อหามีตัวเลือกในการสมัครใช้งานของผู้ใช้รายอื่นในเวิร์กบุ๊กและมุมมอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสมัครใช้มุมมอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หมายเหตุ: หากต้องการสร้างและรับการสมัครใช้งาน ผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าถึงฐานข้อมูลและมุมมองที่เกี่ยวข้อง โปรดดู รายการข้อกำหนดนี้ สำหรับรายละเอียด

ข้อกำหนดเบื้องต้น: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งอีเมลสมัครใช้งาน

ก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานการสมัครใช้งานสำหรับไซต์ คุณต้องทำตามขั้นตอนเพื่อเปิดใช้งานการสมัครใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ ทำตามขั้นตอนในหัวข้อเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าการสมัครใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์

 1. กำหนดค่าการตั้งค่า SMTP

 2. กำหนดค่าการแจ้งเตือนเหตุการณ์ของเซิร์ฟเวอร์

เปิดใช้งานการสมัครใช้งาน

หลังจากที่คุณกำหนดค่า SMTP และการแจ้งเตือนเหตุการณ์ของเซิร์ฟเวอร์แล้ว คุณสามารถเปิดใช้งานการสมัครใช้งานได้

หากต้องการเปิดใช้งานการสมัครใช้งาน ให้ทำดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบ Tableau Server ในฐานะผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์

 2. ไปยังแท็บ "ทั่วไป" ของหน้า "การตั้งค่า" ในไซต์ที่คุณต้องการกำหนดค่าการสมัครใช้บริการ

  • หากคุณมีไซต์เดียว ให้คลิก การตั้งค่า และ ทั่วไป ที่ปุ่มนำทางด้านข้าง
  • หากคุณมีหลายไซต์ ให้เลือกไซต์ที่คุณต้องการกำหนดค่าแล้วคลิกการตั้งค่าและทั่วไป
 3. เลื่อนไปที่การสมัครใช้งานและเลือกตัวเลือกการสมัครใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณ

  หมายเหตุ: ตัวเลือกการสมัครใช้งานจะปรากฏหลังจากที่ผู้ดูแลระบบ TSM เปิดใช้งานตัวเลือกการกำหนดค่าทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น อนุญาตให้ผู้ใช้รับอีเมลสำหรับมุมมองที่สมัครไว้ ดูรายละเอียดได้ที่ กำหนดค่าการแจ้งเตือนเหตุการณ์ของเซิร์ฟเวอร์

  1. เลือกให้ผู้ใช้สมัครใช้งานเวิร์กบุ๊กและมุมมอง

  2. (ไม่บังคับ) หากต้องการอนุญาตให้เจ้าของเนื้อหาสมัครใช้งานจากผู้ใช้รายอื่นสำหรับเนื้อหาของตน ให้เลือกอนุญาตให้เจ้าของเนื้อหาสมัครใช้งานผู้ใช้รายอื่น

  3. (ไม่บังคับ) หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้รวมไฟล์แนบกับการสมัครใช้งาน ให้เลือกให้ผู้ใช้เพิ่มไฟล์แนบในเวิร์กบุ๊กและมุมมองที่สมัครใช้งาน ตัวเลือกนี้จะใช้ไม่ได้หากผู้ดูแลระบบ TSM ไม่ได้เปิดใช้ไฟล์แนบใน TSM ดูรายละเอียดได้ที่ กำหนดค่าการแจ้งเตือนเหตุการณ์ของเซิร์ฟเวอร์

 4. (ไม่บังคับ) เลื่อนไปที่การตั้งค่าอีเมล

  1. ป้อนที่อยู่จากอีเมลที่จะแสดงเป็นที่อยู่ “จาก” ในข้อความอีเมล

  2. ป้อนส่วนท้ายอีเมลสำหรับข้อความอีเมล

   ที่อยู่ “จาก” ของไซต์และส่วนท้ายของข้อความยังใช้ในอีเมลสำหรับการแจ้งเตือนตามข้อมูลอีกด้วย

 5. (ไม่บังคับ) เลื่อนไปที่คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลในการสมัครใช้งานและเลือกรวมคำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลในอีเมลสมัครใช้งาน

  หมายเหตุ: คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลในอีเมลสมัครใช้งานจะปรากฏเมื่อเปิดใช้งาน Tableau Catalog เท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปิดใช้งาน Tableau Catalog

 6. คลิกบันทึก

หากต้องการระบุกำหนดการสมัครใช้งานที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ โปรดดู สร้างหรือแก้ไขกำหนดการ

ทดสอบการสมัครใช้งานในไซต์

 1. สมัครใช้งานให้กับมุมมอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 2. ในไซต์ที่มีการสมัครใช้งานที่คุณต้องการทดสอบ บนปุ่มนำทางด้านข้าง ให้คลิกกำหนดการ

 3. เลือกกำหนดการที่คุณเลือกสำหรับการสมัครใช้งาน จากนั้นคลิกการดำเนินการ > เรียกใช้ทันที

  สแนปช็อตของมุมมองควรส่งอีเมลถึงคุณภายใน 10 นาที หากคุณประสบปัญหา โปรดดู แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน

จัดการการสมัครใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมด

 1. ในปุ่มนำทางด้านข้าง ให้คลิกงานแล้วคลิกการสมัครใช้งาน

  การสมัครใช้งานผู้ใช้ทั้งหมดสำหรับไซต์ปัจจุบันปรากฏขึ้น รวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อการสมัครใช้งาน ชื่อมุมมอง และกำหนดการจัดส่ง

 2. เลือกการสมัครใช้งานที่คุณต้องการอัปเดต จากเมนูการดำเนินการ ให้เลือกเปลี่ยนกำหนดการ เปลี่ยนเรื่อง เปลี่ยนโหมดมุมมองที่ว่างเปล่า หรือยกเลิกการสมัครใช้งาน

  (ตัวเลือกมุมมองที่ว่างเปล่าจะส่งอีเมลแจ้งข่าวสารเฉพาะเมื่อมีข้อมูลอยู่ในมุมมอง เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการแจ้งเตือนที่มีลำดับความสำคัญสูง)

การสมัครใช้งานที่ถูกระงับ

ตามค่าเริ่มต้น การสมัครใช้งานจะถูกระงับหลังจากความล้มเหลวในการสมัครใช้งาน 5 ครั้งติดต่อกันและส่งผลให้ระบบไม่ส่งอีเมลสมัครใช้งาน หากต้องการเปลี่ยนเกณฑ์จำนวนของความล้มเหลวในการสมัครใช้งานที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะถูกระงับ ให้ใช้ตัวเลือกตั้งค่าการกำหนดค่า tsm backgrounder.subscription_failure_threshold_for_run_prevention ซึ่งจะกำหนดเกณฑ์สำหรับจำนวนการสมัครใช้งานที่ล้มเหลวติดต่อกันซึ่งจำเป็นก่อนระงับการสมัครใช้งาน นี่เป็นการตั้งค่าทั้งเซิร์ฟเวอร์

เฉพาะผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่สามารถกำหนดค่าเกณฑ์ของจำนวนการสมัครใช้งานที่ล้มเหลวก่อนที่จะระงับการสมัครใช้งาน

ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถเลือกรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อการสมัครใช้งานถูกระงับ คุณสามารถทำได้โดยไปที่การตั้งค่าบัญชีของฉัน -> การแจ้งเตือนการสมัครใช้งาน การตั้งค่านี้อยู่ที่ระดับไซต์จึงต้องกำหนดค่าสำหรับไซต์แยกต่างหาก

ดำเนินการการสมัครใช้งานที่ถูกระงับต่อ

หากการสมัครใช้งานล้มเหลวเกินห้าครั้ง คุณจะได้รับอีเมลการแจ้งเตือนว่าการสมัครใช้งานของคุณถูกระงับ มีหลายวิธีในการต่ออายุการสมัครใช้งานที่ถูกระงับ หากคุณเป็นเจ้าของการสมัครใช้งานหรือผู้ดูแลระบบ

 • จากพื้นที่เนื้อหาของฉันของหน้าเว็บ Tableau ไอคอนจะปรากฏในคอลัมน์อัปเดตล่าสุดเพื่อระบุว่าการสมัครใช้งานถูกระงับ เลือก ... > ต่ออายุการสมัครใช้งาน เพื่อดำเนินการต่อ

 • จากแท็บการสมัครใช้งานของเวิร์กบุ๊กที่ได้รับผลกระทบ ไอคอนจะปรากฏในคอลัมน์อัปเดตล่าสุดเพื่อระบุว่าการสมัครใช้งานถูกระงับ เลือก ... > ต่ออายุการสมัครใช้งาน เพื่อดำเนินการต่อ

 • จากแท็บการสมัครใช้งานในส่วนงาน ไอคอนจะปรากฏในคอลัมน์อัปเดตล่าสุดเพื่อระบุว่าการสมัครใช้งานถูกระงับ เลือก ... > ดำเนินการสมัครใช้งานต่อ เพื่อดำเนินการต่อ (ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น)

เมื่อมีการต่ออายุการสมัครใช้งาน จำนวนการเตือนการล้มเหลวจะกลับไปเป็นศูนย์ การประเมินการสมัครใช้งานครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาการประเมินที่กำหนดเวลาไว้ครั้งถัดไป

ดูเพิ่มเติม

สมัครใช้งานให้กับมุมมอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ใน Tableau Desktop และความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนเว็บ

การจัดการสิทธิ์ระดับโปรเจ็กต์เพื่อเรียนรู้ว่าบทบาทในไซต์ใดที่อนุญาตให้ใช้ความสามารถของหัวหน้าโปรเจกต์ได้อย่างเต็มที่

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ