ติดตั้ง Tableau Server กับเกตเวย์อิสระ

หัวข้อนี้จะอธิบายกระบวนการของการติดตั้งเกตเวย์อิสระของ Tableau Server

การปฏิบัติตามกระบวนการนี้จะทำให้กำหนดค่าเกตเวย์อิสระมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบแบ็กเอนด์ของการปรับใช้ Tableau Server คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการเชื่อมต่อแบบ โดยตรง และ รีเลย์ ได้ในหัวข้อ กำหนดค่า Tableau Server ด้วยเกตเวย์อิสระ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • คุณต้องมีเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่มีอย่างน้อย 2 คอร์ (4 vCPU), RAM 8 GB และพื้นที่ว่างในดิสก์ 100 GB
 • คุณต้องใช้ Tableau Server 2022.1 หรือใหม่กว่า
 • คุณต้องใช้โปรแกรมติดตั้งสำหรับเกตเวย์อิสระของ Tableau Server ที่มีเวอร์ชันหลัก เช่น (2022.1) ตรงกับเวอร์ชันของ Tableau Server เราขอแนะนำให้เวอร์ชันบำรุงรักษา (เช่น 2022.1.1 หรือ 2022.1.5) ตรงกันด้วย แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับ หาก "ชุดเนื้อหาคงที่" เปลี่ยนแปลงระหว่างเวอร์ชัน และเลขเวอร์ชันไม่ตรงกัน คุณอาจเห็นผลกระทบที่ไม่คาดคิดต่ออิมเมจ ตัวอย่างเช่น แผนที่อาจไม่เป็นข้อมูลปัจจุบันหาก เกตเวย์อิสระเป็นเวอร์ชันเก่ากว่า Tableau Server
 • คุณต้องมีสิทธิ์อนุญาต Advanced Management ที่ยังใช้งานได้และเปิดใช้งานใน Tableau Server เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Advanced Management ได้ที่ เกี่ยวกับ Tableau Advanced Management ใน Tableau Server
 • ตามค่าเริ่มต้น เกตเวย์อิสระต้องสามารถสื่อสารกับการปรับใช้ Tableau Server แบ็กเอนด์บนพอร์ต 80 และ 21319 ระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถเปลี่ยนพอร์ตเริ่มต้นเหล่านี้ในระหว่างการเริ่มต้นได้ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้
 • ยืนยันว่าการปรับใช้ Tableau Server ของคุณสมบูรณ์และทำงานได้ก่อนที่จะติดตั้งและกำหนดค่าเกตเวย์อิสระ
 • ยืนยันว่าคุณไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่รับรู้เว็บบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังติดตั้งเกตเวย์อิสระ ตัวอย่างเช่น หากติดตั้ง Apache httpd บนคอมพิวเตอร์ ให้ถอนการติดตั้งหรือกำหนดค่า httpd เพื่อไม่ให้รอรับข้อมูลบนพอร์ต 80

ติดตั้ง Tableau Server และเกตเวย์อิสระ

การติดตั้งเกตเวย์อิสระทำได้โดยใช้การติดตั้ง แพ็กเกจ แบบสแตนด์อะโลนที่มี "tsig" เป็นส่วนหนึ่งของชื่อไฟล์เพื่อให้มีความแตกต่างจากตัวติดตั้ง Tableau Server แบบเต็ม เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณติดตั้งเกตเวย์อิสระหลังจากติดตั้ง Tableau Server และยืนยันว่าใช้การได้ตามที่คาดหวัง วิธีการติดตั้ง คุณจะต้องมี ให้เป็นผู้ใชัระดับรูท (หรือสามารถทำการรูทแบบเทียมได้) คุณสามารถติดตั้งเกตเวย์อิสระได้อย่างน้อยอินสแตนซ์ แต่จะต้องทำการติดตั้งอินแสตนซ์แต่ละรายการของเกตเวย์อิสระแยกกัน หากคุณทำการติดตั้งหลายอินสแตนซ์เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสูง หรือเพื่อกระจายโหลดไคลเอ็นต์ที่หนัก ให้ทำขั้นตอนการติดตั้งซ้ำสำหรับแต่ละอินสแตนซ์

หลังจากการติดตั้ง คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้เรียกใช้สคริปต์ที่ชื่อว่า initialize-tsig เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น สคริปต์จะรับข้อมูลที่คุณให้ไว้ด้วยการใช้พารามิเตอร์ต่างๆ และกำหนดค่าเกตเวย์อิสระ เมื่อติดตั้งเกตเวย์อิสระอย่างสมบูรณ์แล้ว คุณจะต้องเรียกใช้คำสั่ง TSM บนโหนดตั้งต้นของ Tableau Server เพื่อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับอินสแตนซ์ของเกตเวย์อิสระ

การติดตั้งเกตเวย์อิสระจะประกอบไปด้วยขั้นตอนเหล่านี้:

 • เรียกใช้ตัวติดตั้งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแพลตฟอร์ม

 • เรียกใช้สคริปต์หลังการติดตั้ง

 • เปิดใช้งานอินสแตนซ์เกตเวย์อิสระด้วยการใช้ TSM

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดและติดตั้ง Tableau Server

 1. ติดตั้งและเริ่มต้น TSM: ทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้และทำตามขั้นตอน 1-5 ให้เสร็จสิ้น ซึ่งเรียกใช้โปรแกรมการตั้งค่าและติดตั้ง TSM

 2. เปิดใช้งานและลงทะเบียน Tableau Server: ระบุคีย์ Tableau Server และคีย์ Advanced Management ในขั้นตอนเปิดใช้งาน คุณจะต้องเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้สองครั้ง ครั้งแรกกับคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau Server และครั้งต่อไปกับคีย์ผลิตภัณฑ์ Advanced Management:

  tsm licenses activate -k <product key>

 3. กำหนดการตั้งค่าโหนดเริ่มต้น: ทำตามคำแนะนำที่ระบุในหัวข้อเพื่อทำการกำหนดค่าการตั้งค่าโหนดตั้งต้น

ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดและติดตั้งเกตเวย์อิสระ

ติดตั้งเกตเวย์อิสระ Tableau Server ด้วยตัวจัดการแพ็กเกจของการกระจาย จากนั้นเรียกใช้สคริปต์เพื่อเริ่มต้นการทำงานของเกตเวย์อิสระ สคริปต์ได้รวมมากับแพ็กเกจที่ติดตั้งอยู่แล้ว

เกตเวย์อิสระจะติดตั้งไว้ในไดเรกทอรี /opt

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้พร้อมเข้าถึงsudoในคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้งเกตเวย์อิสระ

  หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เราขอแนะนำให้ใช้บัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีตัวอักษรพิเศษใด ๆ (เช่น ตัวอักษรที่ไม่ใช่ ASCII และ "+", "-") ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหา รวมถึงการติดตั้งเกตเวย์อิสระไม่สำเร็จ โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าสภาพแวดล้อมของคุณ

 2. ดาวน์โหลดแพ็กเกจตัวติดตั้ง .rpm หรือ .deb จากหน้า การดาวน์โหลดและบันทึกประจำรุ่นของ Tableau Server

 3. ไปยังไดเรกทอรีที่คุณคัดลอกแพ็กเกจ .rpm หรือ .deb

 4. ใช้ตัวจัดการแพ็กเกจเพื่อติดตั้งแพ็กเกจเกตเวย์อิสระ

  อย่าติดตั้งไปยังตำแหน่งใด ๆ ด้วยการใช้ลิงก์เชิงสัญลักษณ์หรือไปยังไดเรกทอรีในระบบไฟล์เครือข่าย (NFS) เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งเกตเวย์อิสระ โดยที่กำหนดรูปแบบ <version> ให้เป็น major-minor-maintenance (ตัวอย่างเช่น: 2022-1-0)

  • สำหรับการกระจายแบบ RHEL รวมถึง CentOS:

   sudo yum update

   sudo yum install tableau-tsig-<version>.x86_64.rpm

  • เมื่อ Ubuntu:

   sudo apt-get update
   sudo apt-get upgrade
   sudo apt-get -y install gdebi-core
   sudo gdebi -n tableau-tsig-<version>_amd64.deb
   

การเริ่มต้นใช้งานเกตเวย์อิสระของ Tableau Server

ขั้นตอนถัดไปคือการเรียกใช้สคริปต์ initialize-tsig

 1. ไปยังไดเรกทอรี scripts:

  cd /opt/tableau/tableau_tsig/packages/scripts.<version_code>/
 2. เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นทำงานและใช้เกตเวย์อิสระ:

  sudo ./initialize-tsig --accepteula -c <ts_cluster_location> --<optional_parameters>

  พารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับสคริปต์ initialize-tsig มีเฉพาะ --accepteula และ -c

  • คุณต้องรวมพารามิเตอร์นี้เพื่อยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ของ Tableau Server (EULA) ลิงก์ไปยัง EULA มีให้บริการในตำแหน่งต่อไปนี้:

   /opt/tableau/tableau_tsig/packages/docs.<version_code>/

  • -c - คุณจะต้องรวมพารามิเตอร์นี้เพื่อระบุตำแหน่งเครือข่ายของโหนดทั้งหมดในคลัสเตอร์ Tableau Server โหนดเหล่านี้อาจส่งคำขอ "ดูแลจัดการ" ไปยังเกตเวย์อิสระ สามารถใช้ไวลด์การ์ดและมาส์กซับเน็ตเพื่อระบุโหนดหลายรายการได้ หากต้องการระบุที่อยู่หลายรายการ ให้แยกที่อยู่ด้วยการเว้นวรรคและใช้เครื่องหมายคำพูดครอบเซตที่สมบูรณ์ คุณจะต้องให้ค่าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ยอมรับได้สำหรับคำสั่ง "Require" ของ Apache httpd mod_authz_host หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_authz_host.html(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  พารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมด เช่น พอร์ตที่เป็นค่าเริ่มต้นที่ HTTP ใช้งานและกระบวนการดูแลจัดการจะเป็นพารามิเตอร์ที่ไม่บังคับ และระบบจะกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นหากเว้นว่างไว้ ตรวจสอบพารามิเตอร์และค่าเริ่มต้นก่อนเรียกใช้สคริปต์: เอาต์พุตความช่วยเหลือสำหรับสคริปต์การเริ่ม tsig

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานเกตเวย์อิสระใน Tableau Server

ขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้งและกำหนดค่าเกตเวย์อิสระคือการเปิดใช้งานเกตเวย์อิสระใน Tableau Server วิธีการทำเช่นนี้ ให้ใช้คำสั่ง TSM tsm topology external-services gateway enable -c <file> พร้อมไฟล์ JSON ที่ระบุอินสแตนซ์เกตเวย์อิสระ และให้รายละเอียดที่จำเป็นแก่ Tableau Server เพื่อการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์และเกตเวย์อิสระ

Tableau Server จะต้องอยู่ในสถานะหยุดทำงานเพื่อเปิดใช้งานเกตเวย์อิสระ

เนื้อหาไฟล์ JSON ในเกตเวย์อิสระ

ไฟล์ JSON ที่คุณใช้เพื่อเปิดใช้งานอินสแตนซ์เกตเวย์อิสระบน Tableau Server จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้:

 • id—ค่า id ต้องตรงกันกับ tsig_instance_id สำหรับอินสแตนซ์ที่เฉพาะเจาะจง หากคุณไม่ได้ให้ค่านี้ ค่าเริ่มต้นจะเป็นชื่อโดเมนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของคอมพิวเตอร์เกตเวย์อิสระ โดยจะเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก ค่าในไฟล์ json ต้องตรงกับเอาต์พุตของคำสั่ง hostname
 • host—ค่าโฮสต์จะต้องเป็นชื่อที่แก้ไขได้ของ DNS หรือชื่อสำหรับคอมพิวเตอร์เกตเวย์อิสระที่สามารถแก้ไขได้โดยโหนด Tableau Server ด้วย DNS
 • port—พอร์ตจะต้องตรงกับพอร์ตดูแลจัดการ (tsig_housekeeping_port) ที่ระบุในอินสแตนซ์เกตเวย์อิสระ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลนี้ในระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน ค่าเริ่มต้นคือ "21319"
 • protocol—โปรโตคอลจะต้องเหมือนกับโปรโตคอลดูแลจัดการ (tsig_housekeeping_port_protocol) ที่ระบุในอินสแตนซ์เกตเวย์อิสระ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลนี้ในระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน ค่าเริ่มต้นคือ "http"
 • authsecret—ข้อมูลลับในการตรวจสอบสิทธิ์จะต้องตรงกันกับข้อมูลลับที่สคริปต์การเริ่มต้นทำงานสร้างขึ้นในอินสแตนซ์เกตเวย์อิสระ

ข้อมูลลับในการตรวจสอบสิทธิ์ของเกตเวย์อิสระ

สคริปต์การเริ่มต้นทำงานจะสร้างข้อมูลลับที่ไม่ซ้ำและใช้ร่วมกันสำหรับคอมพิวเตอร์เกตเวย์อิสระแต่ละเครื่อง คุณต้องใช้ข้อมูลลับนี้เพื่อเปิดใช้งานเกตเวย์อิสระใน Tableau Server คัดลอกข้อมูลลับนี้แล้วรวมอยู่ในไฟล์ JSON ของคุณเป็น "authsecret"

ข้อมูลลับที่ใช้ร่วมกันจะอยู่ที่ไฟล์ tsighk-auth.conf ที่นี่:

/var/opt/tableau/tableau_tsig/config/tsighk-auth.conf

ตัวอย่างไฟล์ JSON ในเกตเวย์อิสระ

ไฟล์ JSON ควรอยู่ในรูปแบบข้างล่างนี้ ตัวอย่างไฟล์ JSON นี้แสดงค่าเริ่มต้นเมื่อมีค่าเริ่มต้น ไฟล์ของคุณควรใช้ค่าจริงที่ตรงกันกับการติดตั้งเกตเวย์อิสระและองค์กรของคุณ

{
"independentGateways": [ { "id": "<mycomputer.example.com>", "host": "<DNS name of Independent Gateway computer>", "port": "21319", "protocol": "http", "authsecret": "<shared-secret01>" }, { "id": "<mycomputer2.example.com>", "host": "<DNS name of second Independent Gateway computer>", "port": "21319", "protocol": "http", "authsecret": "<shared-secret02>" } ] }

การเปิดใช้งานเกตเวย์อิสระใน Tableau Server

คุณต้องเปิดใช้งานเกตเวย์อิสระด้วยการใช้ TSM เพื่อให้การติดตั้งเกตเวย์อิสระเสร็จสมบูรณ์

 1. คัดลอกไฟล์กำหนดค่า JSON ไปยังโหนดตั้งต้นของ Tableau Server
 2. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดข้อความแจ้งคำสั่งโดยใช้บัญชีที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม tsmadmin
 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อหยุดการทำงานของ Tableau Server จากนั้นเปิดใช้งานเกตเวย์อิสระด้วยการใช้ไฟล์การกำหนดค่า json แล้วรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์:

  tsm stop
  tsm topology external-services gateway enable -c tsig.json
  tsm start

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบเกตเวย์อิสระใน Tableau Server

คุณควรที่จะสามารถไปยังหน้าเข้าสู่ระบบของ Tableau Server ด้วยการป้อนที่อยู่เกตเวย์อิสระในเบราว์เซอร์

หากมีไฟร์วอลล์ระหว่างเกตเวย์อิสระกับระบบแบ็กเอนด์ของการปรับใช้ Tableau Server คุณก็จะต้องเปิดพอร์ตสำหรับกระบวนการ Tableau Server เพื่อทำการเชื่อมต่อโดยตรง ดู การเชื่อมต่อโดยตรง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หรือคุณสามารถเลือกลดข้อกำหนดของพอร์ตด้วยการกำหนดค่าเกตเวย์อิสระสำหรับการเชื่อมต่อแบบรีเลย์ก็ได้ ดู การเชื่อมต่อแบบถ่ายทอด เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ