ข้อกำหนดและคำแนะนำด้านฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับ Tableau Server

ข้อกำหนดขั้นต่ำและคำแนะนำด้านฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้จะใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้งาน Tableau Server รวมถึงฮาร์ดแวร์จริงและระบบเครื่องเสมือน (VM):

 • ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการติดตั้งจะแสดงถึงฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำที่คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีเพื่อติดตั้ง Tableau Server เราขอแนะนำให้คุณใช้ Tableau Server บนเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ค่าเหล่านี้ แม้ว่าจะเป็นเพียงการทดสอบก็ตาม คุณอาจพบว่ามีประสิทธิภาพต่ำและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่คุณได้รับสิทธิ์อนุญาตและกำลังใช้งาน ในบางกรณี Tableau Server อาจไม่เริ่มทำงานหากไม่มีหน่วยความจำอย่างน้อย 20GB

  สำหรับการทดสอบการสร้างต้นแบบและการทดสอบหลักฐานพิสูจน์แนวคิด (PoC) เราขอแนะนำให้คุณใช้ Tableau Cloud ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสกับ Tableau Server บนฮาร์ดแวร์ที่มีขนาดเหมาะสม

 • คำแนะนำขั้นต่ำสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง จะสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำในการติดตั้ง และแสดงถึงการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำที่คุณควรใช้สำหรับการติดตั้งบนโหนดที่ใช้งานจริงส่วนใหญ่ หากคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตามข้อกำหนดการติดตั้งขั้นต่ำแต่ไม่ตรงตามคำแนะนำเหล่านี้ โปรแกรมติดตั้งจะเตือนคุณ แต่คุณสามารถดำเนินการติดตั้งต่อไปได้ สำหรับบางโหนดที่ใช้เฉพาะกับงานและกระบวนการเฉพาะทาง เช่น แบ็กกราวเดอร์หรือ Prep คุณอาจใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ตรงตามคำแนะนำนี้ได้

  ข้อแนะนำขั้นต่ำที่ระบุไว้ในที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางทั่วไป อย่างไรก็ตาม ข้อแนะนำสำหรับสภาพแวดล้อมของคุณอาจแตกต่างกันไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ส่วนข้อแนะนำด้านฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ของหัวข้อการกำหนดค่าพื้นฐานที่แนะนำ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

นอกจากนี้ คุณไม่ควรติดตั้ง Tableau Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบนอินสแตนซ์ VM ที่ใช้งานแอปพลิเคชันซึ่งต้องใช้ทรัพยากรสูง เช่น ฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน หรือบนอินสแตนซ์ VM ที่ใช้ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: หากคุณติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ที่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำ แต่มีคอร์ไม่ถึง 8 คอร์และมีหน่วยความจำไม่ถึง 16 GB จำนวนเริ่มต้นของกระบวนการทั้งหมดที่ติดตั้งจะลดลงเหลือหนึ่งในแต่ละกระบวนการตามการออกแบบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ โปรดดู ขีดจำกัดกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์

ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำในการติดตั้ง

เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ทำการทดสอบหลักฐานพิสูจน์แนวคิด (PoC) หรือสร้างต้นแบบโดยใช้ Tableau Cloud ซึ่งจะรับประกันว่าคุณจะใช้งานระบบโดยมีทรัพยากรเพียงพอ

คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังติดตั้งหรืออัปเกรด Tableau Server ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำในการติดตั้ง หากโปรแกรมการตั้งค่าพบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ คุณจะไม่สามารถติดตั้ง Tableau Server ได้ การมีคอมพิวเตอร์ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการทดสอบ Tableau Server

ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ

ข้อกำหนดขั้นต่ำเหล่านี้มีไว้สำหรับการติดตั้ง Tableau Server แต่ไม่รับประกันการทดสอบหรือการใช้งานที่ประสบความสำเร็จ หากต้องการคำแนะนำด้านฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง โปรดดูคำแนะนำด้านฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง.

โปรเซสเซอร์

CPU

RAM

พื้นที่ว่างในดิสก์

 • 64 บิต
 • ต้องรองรับชุดเริ่มต้น SSE4.2 และ POPCNT
 • ไม่รองรับโปรเซสเซอร์ที่อิงตาม ARM

4 คอร์ (8 vCPUs)

เวอร์ชัน 2022.3 และใหม่กว่า:

 • 64 GB - โหนดเริ่มต้น
 • 16 GB - โหนดเพิ่มเติม

เวอร์ชัน 2022.1 และก่อนหน้า:

 • 16 GB - ทุกโหนด

15 GB

 • พื้นที่ว่างในดิสก์จะคำนวณหลังจากแตกกไฟล์โปรแกรมการติดตั้งของ Tableau Server โปรแกรมการติดตั้งจะใช้พื้นที่ว่างประมาณ 1 GB คุณอาจจำเป็นต้องจัดสรรพื้นที่ดิสก์เพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณต้องการใช้การแยกข้อมูลด้วย

  จำนวนบิตคอร์ของ Tableau Server จะต้องติดตั้งในไดเรกทอรีที่มีพื้นที่ว่างในดิสก์อย่างน้อย 15 GB หากคุณพยายามติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอ แพ็คเกจ Tableau Server จะทำการติดตั้ง แต่คุณจะไม่สามารถดำเนินการตั้งค่าต่อไปได้ ตำแหน่งการติดตั้งที่เป็นค่าเริ่มต้นคือไดเรกทอรี /opt คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางการติดตั้งของ Tableau Server ได้ในดิสโทร RHEL

  หากคุณวางแผนที่จะใช้งานการแยกข้อมูลจำนวนมาก คุณอาจต้องจัดสรรพื้นที่ดิสก์เพิ่มเติม คุณสามารถระบุไดเร็กทอรีอื่นสำหรับการจัดเก็บข้อมูล (แยกข้อมูล) ระหว่างการติดตั้งได้

 • จำนวนคอร์จะขึ้นอยู่กับคอร์ "กายภาพ" คอร์กายภาพอาจหมายถึงฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์จริง หรือคอร์ในเครื่องระบบเสมือน (VM) ก็ได้ ทั้งนี้การนับคอร์จะข้ามการไฮเปอร์เธรด

คำแนะนำด้านฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง ในหลายกรณีคอมพิวเตอร์ที่คุณติดตั้งหรืออัปเกรด Tableau Server ควรตรงตามหรือเกินคำแนะนำด้านฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ คำแนะนำเหล่านี้เป็นคำแนะนำทั่วไป ความต้องการของระบบที่แท้จริงสำหรับการติดตั้ง Tableau Server อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการ รวมถึงจำนวนผู้ใช้ จำนวนและขนาดของการแยกข้อมูล ตลอดจนฟีเจอร์ที่คุณได้รับสิทธิ์อนุญาต หากโปรแกรมการตั้งค่าพบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตรงตามคำแนะนำต่อไปนี้ คุณจะได้รับคำเตือน แต่คุณสามารถดำเนินการกระบวนการติดตั้งต่อไปได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คำแนะนำด้านฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้งที่ใช้งานจริง

ประเภทการติดตั้ง

โปรเซสเซอร์

CPU

RAM

พื้นที่ว่างในดิสก์

โหนดเดี่ยว

 • 64 บิต (x86_64 ชิปเซ็ต)
 • ต้องรองรับชุดเริ่มต้น SSE4.2 และ POPCNT
 • ไม่รองรับโปรเซสเซอร์ที่อิงตาม ARM

8 คอร์ (16 vCPU), 2.0 GHz หรือสูงกว่า

เวอร์ชัน 2022.3 และใหม่กว่า:

 • 128 GB

เวอร์ชัน 2021.4.0 ถึงเวอร์ชัน 2022.1.x:

 • 64 GB

เวอร์ชัน 2021.3.x และก่อนหน้า:

 • 32 GB

50 GB

หากคุณทำการเพิ่ม Tableau Prep Conductor ไปยังการติดตั้ง Tableau Server ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณเพิ่มโหนดที่สองและมอบหมายโหนดนี้ให้ใช้งาน Tableau Server Prep Conductor โหนดนี้ควรมี 4 คอร์ (8 vCPU) และ RAM 16 GB เป็นอย่างต่ำ

โหนดหลายรายการและการปรับใช้ทั่วทั้งองค์กร

ติดต่อ Tableau เพื่อรับคำแนะนำทางเทคนิค

โหนดจะต้องตรงกับคำแนะนำฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำหรือสูงกว่า ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

 • โหนดแบ็กกราวเดอร์โดยเฉพาะที่เรียกใช้งานอินสแตนซ์ของแบ็กกราวเดอร์ได้ถึงสองรายการ ซึ่งสามารถยอมรับได้ถึงที่ 4 คอร์

 • โหนดที่มอบหมายสำหรับ Tableau Prep Conductor โดยเฉพาะ: มี 4 คอร์ (8 vCPU) และ RAM 16 GB เป็นอย่างต่ำ

 • โหนดเฉพาะสำหรับเกตเวย์อิสระ: ขั้นต่ำ 2 คอร์ (4 vCPU), RAM 8 GB และพื้นที่ว่างในดิสก์ 100 GB

ข้อสำคัญ: ไม่สามารถตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ดิสก์ได้จนกว่าคุณจะเริ่มต้นการทำงานของ TSM หากคุณมีพื้นที่ไม่พอ ระบบจะไม่แจ้งข้อความนี้แก่คุณจนกว่าคุณจะติดตั้งแพ็กเกจ Tableau Server

มีพื้นที่ดิสก์ 50 GB ที่ใช้ได้ โดยมีการจัดสรรพื้นที่อย่างน้อย 15 GB ไปยังไดเรกทอรี /opt และพื้นที่ที่เหลือไปยังไดเรกทอรี /var สำหรับการเก็บข้อมูล

 • พื้นที่ว่างในดิสก์จะคำนวณหลังจากแตกกไฟล์โปรแกรมการติดตั้งของ Tableau Server โปรแกรมการติดตั้งจะใช้พื้นที่ว่างประมาณ 1 GB คุณอาจจำเป็นต้องจัดสรรพื้นที่ดิสก์เพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณต้องการใช้การแยกข้อมูลด้วย

  จำนวนบิตคอร์ของ Tableau Server จะต้องติดตั้งในไดเรกทอรีที่มีพื้นที่ว่างในดิสก์อย่างน้อย 15 GB หากคุณพยายามติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอ แพ็คเกจ Tableau Server จะทำการติดตั้ง แต่คุณจะไม่สามารถดำเนินการตั้งค่าต่อไปได้ ตำแหน่งการติดตั้งที่เป็นค่าเริ่มต้นคือไดเรกทอรี /opt คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางการติดตั้งของ Tableau Server ได้ในดิสโทร RHEL

  หากคุณวางแผนที่จะใช้งานการแยกข้อมูลจำนวนมาก คุณอาจต้องจัดสรรพื้นที่ว่างในดิสก์เพิ่มเติม โดยคุณสามารถระบุไดเรกทอรีอื่นสำหรับการเก็บข้อมูล (การแยกข้อมูล) ได้ในระหว่างการติดตั้ง

 • ข้อกำหนดด้านพื้นที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสำหรับที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก: หากคุณวางแผนจะกำหนดค่า Tableau Server ที่ใช้ที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก คุณจะต้องประมาณการจำนวนพื้นที่จัดเก็บเพื่อกำหนดให้กับพื้นที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ

  การประมาณขนาดพื้นที่จัดเก็บ: คุณต้องคำนึงถึงปริมาณของพื้นที่จัดเก็บที่จำเป็นสำหรับการเผยแพร่และการรีเฟรชการแยกข้อมูล นอกจากนี้ คุณต้องคำนึงถึงขนาดการสำรองข้อมูลของที่เก็บด้วย เว้นแต่คุณจะเลือกตัวเลือกเพื่อทำการสำรองข้อมูลที่เก็บแยกต่างหากโดยเฉพาะตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อตัวเลือกที่ 2: สำรองข้อมูลของที่เก็บแยกต่างหาก

  • การแยกข้อมูล:
   • พิจารณาจำนวนของการแยกข้อมูลที่จะเผยแพร่ไปยัง Tableau Server และขนาดของการแยกข้อมูลแต่ละขนาด ทดสอบความต้องการของคุณโดยการเผยแพร่การแยกข้อมูลหลายรายการไปยัง Tableau Server จากนั้นตรวจสอบพื้นที่ดิสก์ที่ใช้ คุณสามารถใช้พื้นที่ดิสก์จำนวนนี้เพื่อช่วยให้คุณทราบจำนวนการแยกข้อมูลที่จะเผยแพร่ไปยัง Tableau Server เมื่อเวลาผ่านไป รวมถึงการแยกข้อมูลที่มีอยู่แต่ละรายการจะเพิ่มขนาดมากขึ้นเพียงใด
   • พิจารณาพื้นที่ที่ไดเรกทอรี temp จำเป็นต้องใช้ในระหว่างการรีเฟรชการแยกข้อมูล ไดเรกทอรี temp ซึ่งเป็นที่จัดเก็บการแยกข้อมูลในระหว่างการรีเฟรช อาจต้องใช้พื้นที่มากถึงสามเท่าของขนาดไฟล์การแยกข้อมูลขั้นสุดท้าย

  • สำรองข้อมูลที่เก็บ:
   • หากต้องการทราบข้อมูลโดยประมาณของข้อมูลในที่เก็บ ให้ตรวจดูขนาดของไดเรกทอรี <data directory>/pgsql/data/base

   • หากต้องการขนาดที่แน่นอนของข้อมูลที่เก็บ ให้เปิดไฟล์สำรองและใช้ขนาดของไฟล์ workgroup.pg_dump
 • จำนวนคอร์จะขึ้นอยู่กับคอร์ "กายภาพ" คอร์กายภาพอาจหมายถึงฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์จริง หรือคอร์ในเครื่องระบบเสมือน (VM) ก็ได้ ทั้งนี้การนับคอร์จะข้ามการไฮเปอร์เธรด

 • RAM ที่แสดงคือปริมาณที่แนะนำขั้นต่ำสำหรับการติดตั้งโหนดเดี่ยว การติดตั้งของคุณอาจทำงานได้ดีขึ้นหากมี RAM มากขึ้น โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น กิจกรรม จำนวนผู้ใช้ และงานที่ทำอยู่เบื้องหลัง

หากต้องการดูรายการคำแนะนำทั้งหมดและดูข้อกำหนดขั้นต่ำ โปรดดู ข้อกำหนดและคำแนะนำด้านฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับ Tableau Server สำหรับข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ Tableau ใช้ภายในเพื่อทดสอบความสามารถในการปรับขนาด โปรดดูคำแนะนำด้านฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้งที่ใช้งานจริง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ