ติดตั้ง Tableau Server ด้วยที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก

หัวข้อนี้จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการกำหนดค่าการแชร์เครือข่ายเป็นที่จัดเก็บไฟล์ Tableau Server ของคุณสำหรับการติดตั้งใหม่ หากคุณกำลังพยายามทำเช่นนี้ในการติดตั้ง Tableau Server ที่มีอยู่ซึ่งมีที่จัดเก็บไฟล์ทำงานอยู่ในเครื่อง โปรดดู กำหนดค่าที่จัดเก็บไฟล์ใหม่

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • คุณต้องใช้ Tableau Server 2020.1 หรือใหม่กว่า
 • คุณต้องมีการแชร์เครือข่ายซึ่งคุณสามารถใช้เป็นตัวเลือกที่เก็บข้อมูลได้ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับโซลูชันการจัดเก็บข้อมูล โปรดดู ข้อควรพิจารณาด้านประสิทธิภาพสำหรับที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก

  ใช้ NFS สำหรับการติดตั้ง Linux

  การประมาณขนาดพื้นที่จัดเก็บ: คุณต้องคำนึงถึงปริมาณของพื้นที่จัดเก็บที่จำเป็นสำหรับการเผยแพร่และการรีเฟรชการแยกข้อมูล นอกจากนี้ คุณต้องคำนึงถึงขนาดการสำรองข้อมูลของที่เก็บด้วย เว้นแต่คุณจะเลือกตัวเลือกเพื่อทำการสำรองข้อมูลที่เก็บแยกต่างหากโดยเฉพาะตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อตัวเลือกที่ 2: สำรองข้อมูลของที่เก็บแยกต่างหาก

  • การแยกข้อมูล:
   • พิจารณาจำนวนของการแยกข้อมูลที่จะเผยแพร่ไปยัง Tableau Server และขนาดของการแยกข้อมูลแต่ละขนาด ทดสอบความต้องการของคุณโดยการเผยแพร่การแยกข้อมูลหลายรายการไปยัง Tableau Server จากนั้นตรวจสอบพื้นที่ดิสก์ที่ใช้ คุณสามารถใช้พื้นที่ดิสก์จำนวนนี้เพื่อช่วยให้คุณทราบจำนวนการแยกข้อมูลที่จะเผยแพร่ไปยัง Tableau Server เมื่อเวลาผ่านไป รวมถึงการแยกข้อมูลที่มีอยู่แต่ละรายการจะเพิ่มขนาดมากขึ้นเพียงใด
   • พิจารณาพื้นที่ที่ไดเรกทอรี temp จำเป็นต้องใช้ในระหว่างการรีเฟรชการแยกข้อมูล ไดเรกทอรี temp ซึ่งเป็นที่จัดเก็บการแยกข้อมูลในระหว่างการรีเฟรช อาจต้องใช้พื้นที่มากถึงสามเท่าของขนาดไฟล์การแยกข้อมูลขั้นสุดท้าย

  • สำรองข้อมูลที่เก็บ:
   • หากต้องการทราบข้อมูลโดยประมาณของข้อมูลในที่เก็บ ให้ตรวจดูขนาดของไดเรกทอรี <data directory>/pgsql/data/base

   • หากต้องการขนาดที่แน่นอนของข้อมูลที่เก็บ ให้เปิดไฟล์สำรองและใช้ขนาดของไฟล์ workgroup.pg_dump
 • คุณต้องเปิดใช้งานใบอนุญาต Advanced Management ที่ถูกต้องบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Advanced Management ได้ที่ เกี่ยวกับ Tableau Advanced Management ใน Tableau Server

ติดตั้ง Tableau Server ด้วยที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก

คุณสามารถติดตั้ง Tableau Server ด้วยที่จัดเก็บไฟล์โดยใช้การแชร์เครือข่ายเพื่อเก็บข้อมูล Tableau Server โซลูชันนี้แทนที่ความจำเป็นในการรันกระบวนการที่จัดเก็บไฟล์ในเครื่อง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันนี้รวมถึงประโยชน์ของโซลูชัน โปรดดู ที่จัดเก็บไฟล์ภายนอกของ Tableau Server

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง Tableau Server ของคุณด้วยที่จัดเก็บไฟล์ภายนอกระหว่างการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าการแชร์เครือข่าย

บนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ของคุณ

 1. สร้างและแชร์ไดเรกทอรีเพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก Tableau Server
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแชร์เครือข่ายสามารถเข้าถึงได้เป็นไดเรกทอรีในตำแหน่งเดียวกันบนโหนด Tableau Server ทั้งหมด
 3. สร้างไดเรกทอรี Tableau directory ในการแชร์เครือข่ายและให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มแก่ ผู้ใช้ Tableau และ กลุ่ม Tableau ผู้ใช้ Tableau จะต้องใช้สิทธิ์การอ่านและเขียนไดเรกทอรีในการแชร์เครือข่าย เราขอแนะนำให้ตั้งชื่อไดเรกทอรีว่า 'tableau'

  /mnt/<network share>/tableau/

 4. ตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าการแชร์เครือข่ายอย่างถูกต้อง: จาก Tableau Server ให้รันคำสั่งเพื่อเขียนไปยังการแชร์เครือข่ายและยืนยันว่าคุณสามารถเขียนได้

   

ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดและติดตั้ง TSM

 1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งที่เหมาะสมตามการกระจายของ Linux ที่คุณใช้
 2. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ด้วยการเข้าถึง sudo ไปยังคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้ง Tableau Server
 3. ดาวน์โหลดแพ็กเกจตัวติดตั้ง .rpm หรือ .deb
 4. ไปที่ไดเรกทอรีที่คุณคัดลอกแพ็กเกจ .rpm หรือ .deb
 5. ใช้งานตัวจัดการแพ็กเกจเพื่อติดตั้ง Tableau Server
 • หากต้องการแจกแจงแบบ RHEL รวมถึง CentOS คุณมีตัวเลือกในการติดตั้ง Tableau Server ไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น
 • สำหรับตำแหน่งเริ่มต้น หากต้องการติดตั้งไปยังตำแหน่งเริ่มต้น (/opt/tableau/tableau_server) ให้รันคำสั่งต่อไปนี้

  sudo yum update

  sudo yum install tableau-server-<version>.x86_64.rpm

 • สำหรับตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น หากต้องการติดตั้งไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น คุณต้องใช้ rpm -i คุณจะต้องติดตั้งแพ็กเกจที่ขึ้นต่อกันทั้งหมดด้วย ดูหมายเหตุด้านล่าง

  เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  sudo rpm -i--prefix/preferred/install/path tableau-server.rpm

  หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ yum เพื่อติดตั้ง Tableau Server แพ็กเกจที่ขึ้นต่อกันทั้งหมดจะถูกดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ นี่เป็นวิธีที่แนะนำสำหรับการติดตั้ง Tableau Server หากคุณต้องการติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น หรือองค์กรของคุณไม่อนุญาตให้คุณใช้ yum และคุณต้องติดตั้งโดยใช้ rpm -i คุณต้องติดตั้งแพ็กเกจที่ขึ้นต่อกันทั้งหมดแยกกัน หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งแพ็กเกจที่ขึ้นต่อกัน โปรดดูการติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ที่ตัดขาดจากระบบเครือข่ายซึ่งใช้ Linux

 • บน Ubuntu และ Debian ให้รันคำสั่งต่อไปนี้:

  sudo apt-get update

  sudo apt-get -y install gdebi-core

  sudo gdebi -n tableau-server-<version>_amd64.deb

ขั้นตอนที่ 3: เริ่มต้น TSM

 1. รันสคริปต์ต่อไปนี้เพื่อเริ่ม TSM

  sudo ./initialize-tsm --accepteula --<optional_parameters>

  พารามิเตอร์ที่จำเป็นเพียงอย่างเดียวสำหรับสคริปต์ initialize-tsm คือ --accepteula คุณต้องรวมพารามิเตอร์นี้เพื่อยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ของ Tableau Server (EULA) EULA มีให้บริการในตำแหน่งต่อไปนี้:

  /opt/tableau/tableau_server/packages/docs.<version_code>/Commercial_EULA.txt

 2. ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบเทอร์มินัลอีกครั้งก่อนที่คุณจะกำหนดค่า Tableau Server

  เมื่อคุณเข้าสู่ระบบอีกครั้ง คุณจะสร้างเซสชันใหม่ที่การเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกกลุ่มจะมีผลกระทบ เซสชันใหม่ยังมีสิทธิ์การเข้าถึงตัวแปรสภาพแวดล้อมที่เพิ่มโดยสคริปต์ initialize-tsm ด้วย

  อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถรันคำสั่งต่อไปนี้เพื่ออัปเดตพาธของคุณสำหรับเซสชันปัจจุบัน (แต่ไม่ใช่เพื่ออัปเดตสมาชิกกลุ่มของคุณ):

  source /etc/profile.d/tableau_server.sh

ขั้นตอนที่ 4: เปิดใช้งานและลงทะเบียน Tableau Server

ระบุคีย์ Tableau Server และคีย์ Advanced Management ในขั้นตอนเปิดใช้งาน คุณจะต้องเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้สองครั้ง ครั้งแรกกับคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau Server และครั้งต่อไปกับคีย์ผลิตภัณฑ์ Advanced Management:

tsm licenses activate -k <product key>

ขั้นตอนที่ 5 เปิดใช้งานที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก

สามารถทำการกำหนดค่า Tableau Server ด้วยที่เก็บภายนอกได้ผ่านการใช้ TSM CLI เท่านั้น

 1. เปิดใช้งานฟีเจอร์พื้นที่เก็บข้อมูลเครือข่ายด้วยการใช้คำสั่ง tsm ดังต่อไปนี้:

  tsm topology external-services storage enable --network-share /mnt/<network share name>/tableau

  โปรแกรมการตั้งค่าจะสร้างโครงสร้างไดเรกทอรีต่อไปนี้โดยอัตโนมัติในการแชร์:

  ข้อมูลสำรองจาก PostgreSQL:

  tableau_data/tabsvc/pg_backups

  หมายเหตุ: ไดเรกทอรีนี้จะสร้างขึ้นในครั้งแรกที่คุณสร้างการสำรองข้อมูล

  การแก้ไขการแยกข้อมูลและเวิร์กบุ๊ก:

  tableau_data tabsvc/dataengine/extracts

  tableau_data/tabsvc/dataengine/revisions

ขั้นตอนที่ 6: กำหนดค่าการตั้งค่าโหนดตั้งต้น

ทำตามคำแนะนำที่ระบุในหัวข้อ กำหนดการตั้งค่าโหนดเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 7: ดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

คุณจะต้องสร้างบัญชีดูแลระบบเริ่มต้นสำหรับ Tableau Server

 • หากคุณได้กำหนดค่าที่เก็บข้อมูลประจำตัวในเครื่องในระหว่างการตั้งค่า ให้ระบุชื่อและรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้
 • หากคุณได้กำหนดค่าที่เก็บข้อมูลประจำตัว LDAP หรือ Active Directory ในระหว่างการตั้งค่า คุณก็จะต้องระบุบัญชีผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของไดเรกทอรีด้วย

วิธีการสร้างผู้ใช้ตั้งต้น ให้รันคำสั่ง tabcmd ดังต่อไปนี้

tabcmd initialuser --server localhost:80 --username '<new-admin-username>'

หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งแล้ว เชลล์จะแจ้งให้กรอกรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนที่ 8: งานหลังการติดตั้ง

หลังจากที่คุณได้สร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ Tableau Server แล้ว ให้ดำเนินการปรับใช้ต่อไปด้วยการทำตามขั้นตอนการกำหนดค่าที่อธิบายไว้ในหัวข้อ งานหลังการติดตั้ง

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบ Tableau Server สามารถติดตั้งและกำหนดค่า Tableau Server และที่จัดเก็บไฟล์ภายนอกได้ นอกจากนี้ คุณต้องมีสิทธิ์และการเข้าถึงเพื่อกำหนดค่าการแชร์เครือข่ายเพื่อใช้กับ Tableau Server

ถัดไป

การสำรองข้อมูลและกู้คืนด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ